OSVČ: Jak vyzrát na daň z příjmů?

Ondřej Tůma | rubrika: Jak na to | 14. 3. 2012 | 14 komentářů
OSVČ: Jak vyzrát na daň z příjmů?
Tak třeba... Kadeřnice, grafik, tlumočník – komu se vyplatí výdajový paušál? A co může živnostníkům ještě pomoci snížit daně z příjmů?

Tři samostatně výdělečně činné osoby. Skutečné příjmy, skutečné výdaje, skutečné daně. Vyplatí se jim takzvané výdajové paušály, nebo by si měli vést daňovou evidenci? Co si odpočítat od daňového základu, jak si slevit z daně?

Pojďme si na téhle trochu nesourodé trojce ukázat, jak můžou různí živnostníci ulevit svým bedrům od od daňové zátěže.

Kadeřnice

Mladá kadeřnice Milena se chystá na své první daňové přiznání. Je svobodná, nemá žádné dítě a bydlí v podnájmu. Každý měsíc – i když to v jejím věku není obvyklé – si v rámci penzijního připojištění spoří 1100 korun. O životní pojištění nemá zájem, protože ji přijde v její situaci naprosto zbytečné. Za certifikované kadeřnické školení v minulém roce zaplatila 9000 Kč. Majitelce salonu krásy, ve kterém se stará o své klienty, platí Milena za pronájem křesla fixní měsíční částku. Dohromady to loni bylo 84 000 korun. Za pracovní pomůcky (barvy, laky, hřebeny, nůžky, fén) pak utratila 71 000 korun a za telefon 7200 korun.

Jelikož jde o její první daňové přiznání, platila v loňském roce minimální zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění – za dvanáct měsíců 20 040 Kč a 21 684 Kč. Její celkový příjem za rok 2011 byl 420 000 korun.

Práce kadeřnice patří podle živnostenského zákona k řemeslným živnostem. Vztahuje se tak na ni výdajový paušál 80 procent.

Roční příjem: 420 000 Kč

Skutečné roční výdaje: 162 000 Kč

Výdajový paušál 80 %: 336 000 Kč

Výpočet daně: Kadeřnice Milena si ani nemusela schovávat účtenky, v daňovém přiznání nepochybně využije možnosti prohlásit za své výdaje 80 procent příjmu, její skutečné výdaje jsou o hodně nižší. Její daňový základ tedy bude 420 000 - 336 000 = 84 000 Kč.

Nyní přicházejí na řadu odečitatelné položky. Milena si v rámci penzijního připojištění ročně uloží 13 200 korun. Mezi odečitatelné položky však může započíst pouze částku, ke které jí už stát nepřiznával svou podporu (a navíc maximálně 12 000 korun). Milena měsíčně spořila 1100 korun, státní podpora se z toho vztahovala k pěti stům korun. Od roční naspořené částky si tedy musí 6000 Kč: ze základu daně si může odečíst zbylých 7200 Kč.

Odečíst od základu daně si Milena může také úhrady za zkoušky, které absolvovala za účelem dalšího vzdělávání. Maximálně do výše 10 000 Kč. Jejích 9000 za kadeřnické školení se do tohoto limitu pěkně vejde.

Po odečtení odečitatelných položek si z daňového základu – 67 800 Kč – Milena vypočítá svou daň z příjmu. 15 procent z uvedeného čísla je 10 170 Kč.

Daňový základ: 84 000 Kč

Odečitatelné položky: penzijní připojištění: 7 200 Kč, další vzdělávání: 9 000 Kč

Daň: (84 000 – 16 200) × 0,15 = 10 170 Kč 

Daňový bonus

Podle pravidel aritmetiky se vlastně Milenina daň dostala do minusu. 10 170 - 23 640 = -13470. Stát by ji tedy měl jakoby doplácet. A také to dělá, ale jen u jediné daňové slevy, totiž u slevy na dítě. U slev na poplatníka, manželku, studium či zdravotně postižené je možné peníze odečítat pouze do celkové výše vaší daňové povinnosti, tedy k nule, u slev na dítě můžete přejít na druhý břeh, do světa záporné daně, kde stát platí vám; říká se tomu daňový bonus. Na daňový bonus (maximálně do výše 52 200 korun) má navíc nárok pouze rodič, který nebyl dlouhodobě nezaměstnaný a svými vlastními příjmy si v loňském roce vydělal alespoň 48 000 korun.

Vypočtenou daň ale Milena platit nebude. Přejde ke slevám na dani.

Stejně jako každý, kdo platí daně, může Milena využít slevu na poplatníka. V tomto roce se jedná o 23 640 Kč (je to o dvanáct „povodňových stokorun“ méně než v předchozím roce). Na jiné daňové slevy Milena nárok nemá. To ji však nemusí mrzet. Jelikož se dopočítala daně 10 170 Kč a sleva na poplatníka tuto částku převyšuje, nemusí celkově na daních zaplatit ani korunu.

Jelikož Milena v loňském roce platila minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a její vyměřovací základ spadá stále do této kategorie, nemusí na odvodech zpětně nic doplácet. Celkově tak skutečně na jejím daňovém přiznání bude ve výsledné kolonce zářit sympatická nula.

Slevy na dani: sleva na poplatníka: 23 640 Kč

Výsledná daň z příjmů včetně doplatků za sociální a zdravotní pojištění: 0 Kč

Grafik

TIP REDAKCE

Peníze.cz speciálně pro živnostníky připravily robustní daňovou kalkulačku, která vám poví nejenom to, jaké daně letos zaplatíte, ale ukáže vám taky rozdíly proti letům předešlým a minulým.
Tank mezi kalkulačkami: daňová kalkulačka pro OSVČ.

Třicetiletý grafik Tomáš v loňském roce získával atraktivní zakázky od různých společností, kterým pomáhal sestavovat jejich firemní magazíny. Se svou manželkou, která je na rodičovské s jejich dvouletou dcerkou, bydlí v pronajatém bytě. Do penzijních fondů měsíčně posílá částku 500 Kč. Protože je v tuto chvíli jediný živitel rodiny, má rovněž uzavřené životní pojištění, na které si měsíčně ukládá 1000 Kč. V loňském roce se rozhodl nakoupit nové technické vybavení (počítač, notebook, grafické programy, tiskárnu, atd.) za 162 tisíc korun. Za pracovní telefonáty dohromady zaplatil 6000 Kč. Vesnici, ve které žijí jeho rodiče, navíc daroval 5000 Kč do sbírky na opravu kostela. Jelikož se mu v předchozích zdaňovacích obdobích nedařilo tak dobře, jako v roce 2011, musel platit pouze minimální zálohy na zdravotní (20 040 Kč za rok) a sociální pojištění (21 684 Kč za rok). Jeho celkový příjem v roce 2011 činil 540 000 Kč. Práce grafika spadá podle živnostenského zákona do tzv. ostatních živností, ke kterým se vztahuje 60 procentní výdajový paušál.

Roční příjem: 540 000 Kč

Skutečné roční výdaje: 168 000 Kč

Výdajový paušál 60 %: 324 000 Kč

Výpočet daně: I grafik Tomáš uplatní podobně jako kadeřnice Milena výdajový paušál. Jeho skutečné výdaje jsou totiž takřka o polovinu nižší. Tomášův daňový základ tedy bude činit 216 000 Kč. Na penzijní připojištění si sice posílá 500 Kč měsíčně, to je ale zároveň částka pro získání maximální státní podpory. V rámci odečitatelných položek tak své spoření na důchod uplatnit nemůže. Bude si tedy muset vystačit s jinými odečitatelnými položkami – 5000 Kč za dárcovství a 12 000 Kč za životní pojištění, což je také maximální částka, kterou si člověk může „za“ tento finanční produkt ze základu daně strhnout. Když si Tomáš od daňového základu odečte všechny odečitatelné položky ve výši 17 000 Kč, může si z výsledné částky (199 000) vypočítat 15procentní daň, která bude 29 850 Kč.

Daňový základ: 216 000 Kč

Odečitatelné položky: dárcovství: 5000 Kč, životní pojištění: 12 000 Kč

Daň: (216 000 – 17 000) × 0,15 = 29 850 Kč

Možnost využít slevy na dani bude pro grafika Tomáše jistě také velmi atraktivní. Jako každý plátce daní si může odečíst slevu na poplatníka 23 640 Kč.

Další výraznou slevu na dani představuje sleva na manželku, která je v jeho případě doma s dítětem, takže její vlastní příjem nepřesahuje 68 000 Kč. Náš grafik si tak může odečíst dalších 24 840 Kč. Tím se Tomáš dostává na nulu. Může však ještě využít slevu na dítě 11 604 Kč, což také představuje jeho daňový bonus, který by mu měl stát doplatit.

Tomášova mladá paní sice na rodičovském příspěvku může pobírat i víc než 68 000 korun. Ale rodičovský příspěvek se do „vlastních příjmů“ pro účely daňového přiznání (na rozdíl třeba od peněžité pomoci v mateřství) nepočítá.

Neraduj se ale, Tomáši! Tomášovy příjmy byly v roce 2011 vyšší, než předpokládaly jeho zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Bude muset ještě doplatit za sociální pojištění 9852 Kč. Od státu tedy nakonec dostane 1752 Kč (=11 604 - 9852).

Slevy na dani: sleva na poplatníka: 23 640 Kč, sleva na manželku: 24 840, sleva na dítě: 11 604

Výsledná daň z příjmů včetně doplatků za sociální a zdravotní pojištění: minus 1752 Kč

Tlumočník

Pan Miroslav, který pracuje jako tlumočník, před rokem oslavil padesáté narozeniny. Jeho služeb většinou využívají nadnárodní koncerny při jednání s klienty nebo při tiskových konferencích. Miroslav má manželku, která pracuje jako zdravotní sestra, a tři syny ve věku 10, 13 a 20 let. Nejstarší syn studuje, požívá tedy statusu nezaopatřeného dítěte. Všichni spolu žijí v rodinném domě, na který si vzal Miroslav hypotéku, kterou stále ještě splácí. Na penzijní připojištění si ročně posílá částku 18 000 Kč a na životní pojištění 12 000 Kč. V loňském roce jeho celkové pracovní náklady (doprava, kancelářské potřeby, telefon, internet, technické vybavení, atp.) činily 110 500 Kč. Za certifikované kurzy zaplatil dalších 10 000 Kč. Vzhledem ke svým vysokým příjmům, které vykazuje již řadu let, platí vysoké sociální a zdravotní pojištění. Jde o částky 58 260 Kč a 29 100 za rok. V roce 2011 činil Miroslavův celkový příjem 720 000 Kč. Na práci tlumočníka se podle živnostenského zákona vztahuje 40procentní výdajový paušál.

Roční příjem: 720 000 Kč

Skutečné roční výdaje: 110 500 Kč

Výdajový paušál 40 %: 288 000 Kč

Výpočet daně: I když má podle zákona Miroslav nárok „jen“ na 40procentní výdajový paušál, přesto se mu tato varianta vyplatí víc než započítání jeho skutečných výdajů. Jeho daňový základ tak bude činit 432 000 Kč (= 720 000 - 288 000).

Anketa

Jakou letos čekáte daň?

A odečítáme: Za penzijní připojištění i za životní pojištění si může odečíst maximální možnou sumu, tedy 12 000 Kč za každý z finančních produktů.

Mezi odečitatelné položky patří také úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Poplatník si tak může odečíst až 300 000 Kč za rok. Pozor – daňový základ se ale nesnižuje o celkovou výši splátek, ale pouze o zaplacené úroky. V případě tlumočníka Miroslava o částku 10 580 Kč.

Další odečitatelnou položkou v jeho daňovém přiznání bude také 10 000 Kč za vzdělávání, což je rovněž maximální možná částka, kterou si můžete za tuto položku odečíst. Dohromady tak od daňového základu může Miroslav odečíst 44 580. Výsledná 15procentní daň nám vychází ve výši 58 125 Kč.

Daňový základ: 432 000 Kč

Odečitatelné položky: penzijní připojištění: 12 000 Kč, životní pojištění: 12 000 Kč, úroky z hypotéky: 10 580 Kč, další vzdělávání: 10 000 Kč

Daň: (432 000 - 44 580) × 0,15 = 58 125 Kč

Další šanci ke snížení daní představují pro Miroslava daňové slevy. Kromě slevy na poplatníka 23 640 Kč může uplatnit také slevu na své tři děti v celkové výši 34 812. Získá tak nárok na daňový bonus 327 Kč. Jelikož si však v loňském roce vydělal víc, než se podle jeho záloh na sociální a zdravotní pojištění předpokládalo, bude muset doplatit 61 Kč za zdravotní a 4812 za sociální pojištění. Nakonec to tedy bude přeci jen on, kdo pošle státu peníze. Celkově půjde o 4546 Kč.

Slevy na dani: sleva na poplatníka: 23 640 Kč, sleva na dítě: 34 812

Výsledná daň z příjmů včetně doplatků za sociální a zdravotní pojištění: 4546 Kč

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+75
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 1. 2013 13:02

A vy jako zamestnanec si platite najem v provozovne?Platite si vlastniho ucetniho ci dan. poradce? Nesete riziko vlozeneho kapitalu, ktery muze prijit vnivec? To je jen kapka v mori. Ikdyz vy si v tom to sve negativni stejne najdete. Doufam, ze pracujete v soukrome firme, kde si vas nazor prectou.

Zobrazit celé vlákno

+5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Švarcsystém

11. 3. 2012 | redakce Peníze.CZ

Švarcsystém

Vážení, je to vážné. Z objektivních příčin dneska komiks nebude. Hluboce se omlouváme.

Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy

2. 3. 2012 | Ondřej Tůma | 1 komentář

Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy

Odečitatelné položky a daňové slevy nám můžou výrazným způsobem snížit daňové břemeno. Pojďte si s námi krok za krokem projít, co je možné v daňovém přiznání odečíst a strhnout.

Kam jdou vaše daně: interaktivní grafika

23. 2. 2012 | redakce Peníze.CZ | 8 komentářů

Kam jdou vaše daně: interaktivní grafika

Blíží se březen, měsíc růžového formuláře. Kdekdo zapláče, o kolik peněz ho zase finanční úřad oškube. Tušíte ale, co se s vašimi daněmi děje dál, kolik peněz kam stát vydá? Unikátní... celý článek

Důchodce a daň z příjmů

22. 2. 2012 | Barbora Buřínská | 13 komentářů

Důchodce a daň z příjmů

Většiny penzistů se daň z příjmů netýká. A co ta menšina? Přinášíme přehled situací, kdy důchodce daň platit musí.

Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

25. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 29 komentářů

Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

Tedy daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob se snad ani přehledně popsat nedá. Březen, měsíc růžového formuláře, se blíží, takže nastal čas znovu se pustit do džungle... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.