Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

Jiří Hovorka, Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 18. 1. 2023 05:02 aktualizováno 30. 1. 2023 12:00 | 2 komentáře
Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Koho se týká a změnilo se letos něco? Do kdy zaplatit daň? Projděte si odpovědi na časté otázky.
Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

Zdroj: Gabriel Pleska / Midjourney

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Všichni, kdo se v roce 2022 nově stali majiteli nemovitosti – pozemku, rodinného domu, bytu, nebytové jednotky a podobně. Povinnost podat daňové přiznání mají také ti, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud se tím změnil druh nebo výměra pozemku, případně se zvýšila nadzemní podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

Kdo podal daňové přiznání už v předchozích letech a v roce 2022 u něj nedošlo k žádné významné změně (přesněji k okolnosti rozhodné pro vyměření daně), nové přiznání pro rok 2023 nepodává. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

Nové daňové přiznání se nepodává ani v případě, kdy se mění jenom výše daně – typicky kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. Finanční správa takovou změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Do kdy je nutné přiznání k dani z nemovitostí podat?

Přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba odevzdat nejpozději v úterý 31. ledna. Pro zajímavost: Tohle přiznání se jako jediné podává dopředu. Do konce letošního ledna tedy běží termín pro přiznání za rok 2023. 

Co když k zápisu v katastru dojde až na začátku roku 2023?

Když jste o zápis do katastru zažádali sice ještě v roce 2022, ale dojde k němu až v roce 2023, máte na podání daňového přiznání víc času než do 31. ledna. V takovém případě stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Pokud jste o zápis zažádali teprve na začátku roku 2023, přiznání kvůli tomu letos nepodáváte – bude se vás týkat až za rok.

Co se letos změnilo v přiznání k dani z nemovitostí a jejího placení?

Nic zásadního. Základní pravidla jsou stejná jako v předchozích letech.

Novinka na vás čeká při elektronickém podání přiznání – po přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+). Na portálu Moje daně můžete letos nově využít službu Ověření na katastr nemovitostí. Ta zkontroluje, jestli údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají údajům v katastru nemovitostí k určitému datu: například správnost výměry pozemku, výši spoluvlastnického podílu a podobně. Ověření lze využít ještě před odesláním přiznání. 

Výše daně se podle analýzy webu Podnikatel.cz změní jen ve třech okresních či krajských městech: daň klesá v Uherském Hradišti (kvůli snížení počtu obyvatel), ruší se vyšší podnikatelský koeficient v Tachově a naopak se zvyšuje koeficient u několika objektů v okrajových částech Plzně.

Od letoška se ruší takzvaná daňová složenka – bezplatná poštovní poukázka, jejímž prostřednictvím bylo možné platit daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty. Složenku dostávali lidé, kterým finanční správa ještě neposílá platební informace jiným způsobem – typicky e-mailem, přes Daňovou informační schránku na portálu Moje daně nebo přes datovou schránku.

Finanční správa sice i letos pošle klasickou poukázku typu A – ale kdo přes ní pak zaplatí, čeká ho poplatek přinejmenším kolem 50 korun. Jednodušší a levnější alternativou je bezhotovostní převod z bankovního účtu, případně prostřednictvím SIPO (zájem o platbu přes SIPO je potřeba oznámit finančnímu úřadu do 31. ledna – v následujícím roce pak s ní bude počítat automaticky)

Co když jste nemovitost prodali nebo darovali?

Na finanční úřad by se měli na začátku roku obrátit i lidé, kteří už nevlastní žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2022 prodali, darovali či jinak pozbyli. Kdo se takhle neodhlásí, může na jaře dostat složenku nebo jiný předpis k platbě, přestože už nemá za co platit. Za včasné neoznámení hrozí v krajním případě sankce, fnanční úřady ji ale v takovém případě uplatňují jenom mimořádně. Včasným odhlášením si každopádně ušetříte čas, který byste jinak ztratili komunikací s úředníky.

Přiznání na dosah ruky

Ruka s pérem
Zdroj: Shutterstock

Aktuální formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí včetně pokynů a příloh.

Soubory si můžete stáhnout nebo využít online formuláře, které vás za pár korun přiznáním krok po kroku provedou. 

Když jste v roce 2022 prodali či darovali vaši jedinou nemovitost v kraji, stačí na příslušný úřad poslat oznámení o tom, že už v kraji žádnou nemáte. Pokud jste ovšem v roce 2022 prodali nebo darovali některou ze svých nemovitostí, ale ve stejném kraji stále vlastníte aspoň jednu další, musíte teď podat daňové přiznání za rok 2023.

Kam a jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání – jedno za každý kraj.

Přiznání lze zaslat klasicky poštou, předat osobně na podatelně úřadu nebo podat elektronicky s využitím datové schránky, bankovní identity nebo třeba eObčanky – při vyplňování na portálu Moje daně pak hned na úvod určíte, k jakému finančnímu úřadu přiznání podáváte.

Lidé, kteří mají datovou schránku povinnou ze zákona (a už aktivovanou), musí komunikovat s finanční správou elektronicky – online tedy podávají nejen přiznání, ale třeba i oznámení o tom, že už žádnou nemovitost nevlastní. Za nedodržení elektronické formy hrozí pokuta 1000 korun, ovšem až když neodstraníte „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu. Kdo si datovou schránku zařídil dobrovolně, sankce za jiný způsob komunikace s finanční správou mu nehrozí.

Jak se daň z nemovitostí počítá?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí – na jedné se počítá daň za pozemky, na druhé za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Například za byty a rodinné domy se víc platí ve větších městech.

Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.

Zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro vaše město si pak můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce přiznáním, který za vás podle zadaných údajů rovnou vyplňuje sazby a koeficienty do přiznání.

Nebyla daň z nemovitostí zrušená?

Nebyla. Vláda vedená Andrejem Babišem v roce 2020 prosadila konec daně z nabytí nemovitosti, která se platila jenom při převodu nemovitosti a dělala 4 % z její hodnoty. Daň z nemovitosti je výrazně nižší a platí se každý rok.

Jaké hrozí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitostí?

Pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání – tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 1000 korun – tahle hranice se od předloňského roku výrazně zvýšila z dřívějších 200 korun.

Například u běžně velkého bytu, kde se daň z nemovitých věcí pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta vyšplhala nad limit až po několikaletém zpoždění.

Chcete mít taky co přiznat?

Zdroj: Shutterstock

Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí!

Reality Peníze.cz

V praxi tedy pokuta není příliš vážnou hrozbou. Když daňové přiznání odevzdáte, třeba až po výzvě z finančního úřadu, většinou se jí obávat nemusíte. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu přinejmenším 500 korun.

Kdy se daň z nemovitých věcí platí?

Daň z nemovitých věcí musí většina lidí letos zaplatit do 31. května. Kdo platí víc jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Finanční úřady budou na jaře posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Můžete také požádat o zaslání platebních údajů na e-mail – žádost je potřeba poslat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód pro platbu. Další možností je platební předpis, který vám přijde přímo do Daňové informační schránky (Moje daně) nebo přes datovou schránku.

Jak už jsme napsali, od letoška se ruší takzvaná daňová složenka – bezplatná poštovní poukázka, jejímž prostřednictvím bylo možné platit daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty. Finanční správa sice i letos pošle klasickou poukázku typu A – ale kdo přes ní pak zaplatí, čeká ho poplatek nejméně kolem 50 korun. Jednodušší a levnější alternativou je tedy bezhotovostní převod z bankovního účtu, případně prostřednictvím SIPO).

Jestliže vám vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň předepisuje vždycky, a to v minimální výši 50 korun.

Ještě něco?

Zdroj: Shutterstock

Daň z nemovitých věcí je potřeba platit i za budovu, která je v tak špatném stavu, že ji už vůbec nelze používat. Potvrdil to Nejvyšší správní soud.

I za nefunkční dům je nutné platit daň, rozhodl soud


Zdanění nemovitého majetku v Česku patří ve srovnání s Evropou spíš k nižším. A protože se placení daně z nemovitosti těžko vyhýbá, je vysoce pravděpodobné, že bude patřit ke kandidátům na doplňování rozpočtu. 

Zvýšit? Daň z nemovitosti očima expertů

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+71
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Kam zamíří ceny bytů? Starší už začínají klesat

12. 1. 2023 | Jana Divinová

Kam zamíří ceny bytů? Starší už začínají klesat

Kdo si v posledních letech koupil byt v naději, že cena musí jen růst, měl by zpozornět. Starší byty začínají zlevňovat. Na druhou stranu se ale zvedají nájmy. A ceny nových bytů? Nerostou,... celý článek

Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

6. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Důchodci a domácnosti s nižšími příjmy můžou dostat až 150 tisíc na stavební úpravy, díky kterým lze ušetřit na energiích.

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

2. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 8 komentářů

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

Příspěvek na bydlení se stal vlajkovou lodí vlády v boji proti dopadům zdražování energií a inflace vůbec. Už loni se dočkal několika úprav, výpočet se změnil i pro rok 2023. Na příspěvek... celý článek

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Partners Financial Services