Majitelé nemovitostí, nezaspěte: Daň z nemovitosti za rok 2017 musíte přiznat do konce ledna

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 28. 11. 2016 | 17 komentářů
Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat už do konce ledna 2017. Kdo se musí přiznat a jak na to, se dozvíte na příštích řádcích. Jako každý rok, i letos přinášíme s předstihem praktického průvodce a příslušné formuláře.
Majitelé nemovitostí, nezaspěte: Daň z nemovitosti za rok 2017 musíte přiznat do konce ledna

Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 je do úterý 31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli jste ji koupili nebo dostali.

Pokud jde o výši daně z nemovitých věcí (v praxi se stále používá i starší název daň z nemovitostí) a o její placení, těm se budeme věnovat v zítřejším pokračování článku. Takže – jak říkají v televizi – zůstaňte s námi.

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

V roce 2017 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2017. Uživatel pozemku je (místo vlastníka) poplatníkem daně v případě, že vlastník není známý.

Hledáte pomoc s daněmi?

Nechcete se s daněmi mořit sami? Máme adresy těch, kteří vám pomůžou. Najděte svého člověka ve svém okolí:

Auditoři a daňoví poradci na Peníze.cz

Jestli jste nemovitost nabyli (a daňové přiznání podali) už v některém z předešlých let, znovu se přiznávat nemusíte. Daňové přiznání se ve většině případů podává pouze jednou, pak už se daň z nemovitých věcí „pouze“ každoročně platí. (Na to je ještě čas, platí se do konce května – celá daň nebo aspoň první ze dvou splátek, pokud daň vyjde přes pět tisíc.)

Je tu ale pár výjimek. Přiznání k dani z nemovitosti musíte v roce 2017 podat, pokud jste v roce 2016 na nemovitosti „měnili skutečnosti, které ovlivňují vyměření daně“. Změnou skutečnosti se myslí například to, že jste přistavovali a změnili tak výměru nemovitosti, nebo když se pole změnilo ve stavební parcelu.

Pozor! Případná změna koeficientu (podrobněji se budeme koeficientům věnovat v zítřejším pokračování článku) v obci, kde se nemovitost nachází, není důvodem k podání nového daňového přiznání. Finanční úřad při vyměřování daně změnu koeficientu sám zohlední a jako každý rok pošle složenku s výší daně.

Novinky od roku 2016

Novela účinná od ledna 2016 upřesňuje některé technické záležitosti a odpovídá na dřívější nejasnosti v pojmech. Z novinek jen stručně vyzdvihujeme:

 • Zákon upřesňuje, které pozemky jsou předmětem daně z pozemků a které nikoli. Kupříkladu je v zákoně nově jednoznačně řečeno, že pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek (jehož poměrná část je součástí bytové jednotky) není předmětem daně. Podíl na pozemku není zdaněný přímo, ale je zohledněný v rámci zdanění jednotky použitím příslušného koeficientu.
 • Změny jsou i v předmětu daně ze staveb a jednotek – v zákoně je například nově jednoznačně uvedeno, že předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou rozestavěné stavby, nýbrž stavby dokončené nebo způsobilé k užívání.
 • Mírné změny jsou i v oblasti osvobození pozemků od daně a osvobození staveb a jednotek.
 • Zákon také nově přesněji vymezuje pravidla zdanění stavebních pozemků.
 • Přesněji je vymezena také zpevněná plocha a pravidla jejího danění
 • Přesnější je i nová definice nemovitostí využívaných k podnikání – což je důležité z hlediska sazby daně.
 • Obce postižené živelní pohromou nově mohou nemovitosti osvobodit od daně na dobu pěti let.

Vyberte si nemovitost

Výběr nemovitosti.
Zdroj: Shutterstock.com

Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Reality Peníze.cz

Jak a kde přiznání podat

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daň z nemovitostí spravuje celkem čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze.

Veškerý kontakt daňových poplatníků s finančními úřady – včetně podávání daňového přiznání – probíhá prostřednictvím jednotlivých územních pracovišť finančáků, které mají krajské úřady rozeseté po městech.

Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje, je soustředěná do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud jste získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Územní pracoviště, které spis spravuje, se odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. listopadem 2012). Jestliže tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla. Přehled dalších variant vidíte v boxu.

Přiznávám! Ale komu?

Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

 • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
 • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu. 

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost elektronického podání porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Na daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou můžete přímo z aplikace odeslat (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a podat v listinné podobě (jestli nemusíte povinně podávat elektronickou cestou). Při vyplňování elektronického formuláře pomůže nápověda, která je jeho součástí. Po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně - sazby daně, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků zemědělské půdy, koeficienty a tak dále - daň vypočítá a zkontroluje.

Formuláře můžete stahovat také přímo na Peníze.cz, najdete je v boxu.

Když podáte daňové přiznání pozdě

Jak jste četli v úvodu, přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do posledního ledna. Rozhoduje razítko a datum na obálce, odeslat klidně můžete ještě v úterý jednatřicátého.

Kdo v roce 2016 změnil výměru nebo charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru nemovitostí požádal ještě v roce 2016, ale zápis se uskuteční až v roce 2017, má na podání daňového přiznání prodlouženou lhůtu – přiznat se musí nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zapsané do katastru.

Termíny si hlídejte, drobné zpoždění se ale toleruje. Když přiznání podáte během pěti pracovních dnů po termínu, projde vám to zcela beztrestně. Jen pozor na to, že nestačí pátý den poslat, přiznání by v tento den už mělo být doručené finančáku.

Za delší prodlení naskakuje penále. Konkrétně 0,05 procenta stanovené daně za každý den zpoždění, nanejvýš ale pět procent daně (a zároveň maximálně tři sta tisíc korun). Pokuta se promíjí, když je nižší než dvě stovky.

Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně (typicky na výzvu finančního úřadu), zaplatíte pokutu vypočtenou podle stejného vzorečku, sankce ale v tomhle případě má i dolní hranici: dělá minimálně pětistovku.

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání bude poloviční, pokud podáte přiznání do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte u finančáku jiný vroubek – tedy neopozdili jste se s jiným daňovým přiznáním.

Jestli podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, automaticky pokutu nedostanete. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Podat byste ho každopádně měli co nejdřív, ideálně v termínu platném pro ostatní.

Bez práce

Platbu přes SIPO nahlaste do konce ledna

Od loňska je možné platit daň z nemovitosti přes SIPO. Kdo chce možnosti v roce 2017 využít, musí odevzdat finančnímu úřadu vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do konce ledna 2017. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Když oznámení odevzdáte finančnímu úřadu později, budete moct platbu přes SIPO využít až v roce 2018.

Jestli chcete platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z příslušných krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat nemusíte, platby přes SIPO budou automaticky pokračovat – dokud je nezrušíte. Takže jestli jste oznámení o platbě přes SIPO podali už v roce 2015 nebo 2016, nemusíte nic řešit.

Na placení času dost

S placením daně z nemovitých věcí za rok 2017 nemusíte pospíchat zdaleka tolik jako s daňovým přiznáním. Zaplatit je třeba do konce května. Chovatelé ryb (nemyslíme tím samozřejmě akvaristy) a zemědělci mají na platbu čas dokonce až do posledního srpna. Finanční úřad vám jako každý rok předem pošle složenku s vyměřenou výší daně.

Když vám vyjde daň vyšší než pět tisíc, můžete si platbu rozdělit na dvě části. První polovina je splatná do konce května, druhá do konce listopadu. Až se bude splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2017 blížit, včas vás upozorníme a přineseme rady, jak postupovat (informovali jsme i v roce 2016). Pokud si tedy nesjednáte úhradu přes SIPO, pak nebude co řešit.

Kolik na dani z nemovitých věcí v roce 2017 zaplatíte? Čtěte v pokračování.

Naučte děti zacházet s penězi.

Naučte děti zacházet s penězi.

Partners Banka ti poradí, jak na dětský účet. Mějte vše pod kontrolou v jedné apce.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+116
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 11. 2016 14:54, Pedro

Co když jsou majitelé dva a jeden má majoritní podíl? Přiznání podávají oba podle svého podílu nebo jenom ten s větším podílem?

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 1. 2017 20:02

Ano

Zobrazit celé vlákno

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

29. 11. 2016 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

Včera Peníze.cz přinesly článek o tom, kdo musí v roce 2017 podat přiznání k dani z nemovitých věcí – povinnost se týká především nových majitelů pozemků, staveb a jednotek. Zaplatit... celý článek

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

29. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 75 komentářů

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

Když přijdete o blízkého člověka, čeká vás dědické řízení. O tom, jak probíhá, se dočtete v dnešním, posledním díle seriálu o dědictví. Máme pro vás i kalkulačku, která spočítá, kolik... celý článek

Investiční nemovitost a daně: Kupovat na sebe, nebo na firmu?

16. 8. 2016 | Ondřej Antoš | 23 komentářů

Investiční nemovitost a daně: Kupovat na sebe, nebo na firmu?

Poslední díl seriálu „Daně v nemovitostech a jak na ně“ porovnává daňové výhody a nevýhody pořízení investiční nemovitosti do firmy a do osobního majetku investora. Z porovnání vyplývá,... celý článek

Novostavby: Vyplatí se kupovat nový byt na pronájem?

8. 6. 2016 | Vladimír Zuzák | 6 komentářů

Novostavby: Vyplatí se kupovat nový byt na pronájem?

Až čtvrtina všech nových bytů se prodá na pronájem, říkají developeři. Vyplatí se kupovat investiční byt v novostavbě? Možné to je, chce to ale zvolit jinou investiční strategii než... celý článek

Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

1. 6. 2016 | Ondřej Antoš | 21 komentářů

Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

V dalším dílu seriálu Daně v nemovitostech a jak na ně se zaměříme na fázi pořizování nemovitostí. I ta má řadu daňových úskalí. Platí to nejen při koupi nemovitosti na investici, nýbrž... celý článek

Partners Financial Services