Návod k použití druhého pilíře: důchodové spoření v praxi

Michaela Horáková | rubrika: Rozhovor | 25. 2. 2013 | 17 komentářů
O důchodovém spoření, novém druhém pilíři penzijního systému, už jste četli mnoho. Jenže – psalo se o penzijních společnostech a o fondech a někam se ztratilo to nejdůležitější: člověk. Co mám dělat, když mě druhý pilíř zajímá nebo si chci důchodové spoření pořídit? Koho se ptát, u koho nakupovat, co hlásit v práci, jak platit? Na tyto i další otázky mi odpovídal odborník na důchodovou reformu, právník společnosti Partners Stanislav Holeš.
Návod k použití druhého pilíře: důchodové spoření v praxi

Vezměme to od začátku, než někoho pustím do dveří... může druhý pilíř nabízet každý, nebo musí mít člověk nějaké osvědčení či zkoušky?

Poradce musí být zaregistrovaný u České národní banky jako vázaný zástupce pro oblast důchodových produktů. Aby ho banka registrovala, musí především prokázat odbornou způsobilost. Do 31. května ji dokládá složením zkoušky u poradenské společnosti nebo případně penzijní společnosti, jejíž produkty nabízí.

A jak to bude po 31. květnu?

To už bude muset zprostředkovatel nebo poradce prokazovat své znalosti přísnou a náročnou odbornou zkouškou, kterou vykoná u tak zvané akreditované osoby, na jejíž činnost dohlíží Česká národní banka. Jestli váš poradce nebo zprostředkovatel splňuje podmínky pro distribuci druhého pilíře, si můžete před 31. květnem i po něm snadno ověřit na stránkách ČNB.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Stanislav Holeš

Stanislav Holeš

Pracuje jako compliance officer (právník) ve společnosti Partners Financial Services, kde má na starosti právní záležitosti spojené s distribucí důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření. Kromě toho se zabývá v rámci Partners legislativou finančního trhu a právní podporou Partners investiční společnosti. Své zkušenosti načerpal mimo jiné na Ministerstvu financí v rámci přípravy legislativy kapitálového trhu.

Dobře, poradce je tedy registrovaný u národní banky a já se s ním rozhodnu možnost vstupu do druhého pilíře projednat, co všechno bych se měla dozvědět před podpisem smlouvy?

Zákon výslovně stanoví, co vám poradce musí sdělit. Nezbytné jsou například informace o systému důchodového spoření, poplatcích, způsobu ochrany majetku účastníka, strategii spoření a podobně. Kromě samotného návrhu smlouvy obdržíte například i dokument obsahující základní charakteristiky fondu, tzv. sdělení klíčových informací (může vypadat třeba takhle), abyste mohla lépe posoudit povahu a rizika investice. Tento materiál dostanete ke každému fondu, do kterého se rozhodnete investovat.

To je poměrně dost informací? Co když poradce na něco zapomene?

Poradce je povinen předat vám potřebné informace v písemné podobě. Může se jednat o soubor dokumentů, CD nebo jakýkoliv jiný nosič, který vám umožní uchování informací po celou dobu, kdy budete účastnicí důchodového spoření. O všech informacích a dokumentech, které vám poradce poskytne, vyhotoví tzv. kontrolní seznam, aby bylo dohledatelné, že vás informoval o všem podstatném. Povinnost předat vám kontrolní seznam má každý poradce na trhu, se kterým budete sjednávat nejen druhý, ale i třetí pilíř.

Jestliže se rozhodnu vstoupit do druhého pilíře, co následuje po podpisu smlouvy? Co musím udělat?

V případě, že jste zaměstnaná, musíte oznámit účast na důchodovém spoření svému zaměstnavateli. Doporučuji předat informaci písemně tak, aby bylo prokazatelné, že se zaměstnavatel o vašem vstupu do druhého pilíře dozvěděl.

Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je na celý život, proto je dobré si všechno důkladně promyslet.

Existuje nějaký vzorový dokument nebo formulář, který bych mohla pro tento účel použít?

Ano, existuje. Jde o formulář, který naleznete na internetových stránkách Specializovaného finančního úřadu – ten má za úkol registrovat všechny smlouvy o důchodovém spoření. V Partners se snažíme svým klientům s touto povinností pomoci, poradce Partners má tento formulář rovněž k dispozici. Pokud tento formulář dáte svému zaměstnavateli a necháte si potvrdit kopii, máte svou informační povinnost bezpečně splněnou.

Co by se stalo, kdybych zaměstnavateli zapomněla oznámit, že se chci účastnit důchodového spoření?

Zaměstnavatel je fakticky ten, který za vás peníze na důchodové spoření posílá. Z 28 procent vaší hrubé mzdy, která teď putují na státní důchody, by měl odečíst tři procenta hrubé mzdy na důchodové spoření. A spolu s nimi by měl posílat také další dvě procenta vaší hrubé mzdy, která by jinak končila na vaší výplatní pásce. Samozřejmě to ale nebude dělat, když nebude vědět, že by měl. 

Pokud zaměstnavatele zapomenete informovat, zákon stanoví poměrně nepříjemné sankce. „Ze svého“ budete muset zaplatit nejen neodvedené pojistné 3 + 2 procenta ze mzdy, ale i penále ve výši pěti nebo desíti procent z neodvedené částky, v závislosti na okolnostech. A ještě pozor: účast na důchodovém spoření musíte oznámit nejen svému současnému zaměstnavateli, ale případně i všem zaměstnavatelům budoucím, pokud budete měnit práci.

Říká se, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Je to tak opravdu? Neexistuje cesta, jak odstoupit od už podepsané smlouvy?

Účastnicí důchodového spoření se stanete až momentem registrace smlouvy v Centrálním registru smluv. Do té doby můžete od podepsané smlouvy ještě odstoupit. O registraci žádá penzijní společnost, u které jste se rozhodla spořit si na důchod v rámci druhého pilíře. Centrální registr smluv má na schválení 30 dnů od doručení žádosti, ale pozor – může to stihnout i podstatně dřív. Proto budete-li chtít odstoupit od smlouvy, musíte se co nejdřív obrátit na svou penzijní společnost, aby žádost o registraci vaší smlouvy stáhla.

Anketa

Které přísloví z mudrosloví národa slovanského se vám nejvíc zamlouvá?

Co když to nestihnu a smlouva už bude zaregistrovaná?

V takovém případě zbývá poslední možnost: můžete se pokusit dovolat neplatnosti smlouvy u soudu. Jedná se však o velmi extrémní možnost, jak se z druhého pilíře vyvázat, a rozhodně to není cesta pro každého. Musíte u soudu prokázat neplatnost smlouvy, což je vždycky nelehký úkol. Pokud byste byla náhodou úspěšná a soud by konstatoval neplatnost smlouvy, oznámil by soud tuto skutečnost Centrálnímu registru smluv, který by vaši registraci zrušil. Na smlouvu by se pak pohlíželo, jako kdyby nikdy nevznikla.

To znamená, že bych dostala svoje peníze zpátky?

Ano, dostala byste ta dvě procenta, která jste spořila „ze svého“, zbylá tři procenta by penzijní společnost vrátila do státního rozpočtu.

Co byste mi ještě v souvislosti se vstupem do druhého pilíře jako právník poradil?

Z právního hlediska je asi nejlepší rada, abyste si opravdu pečlivě nastudovala všechny informace, které vám poskytne váš poradce nebo přímo penzijní společnost. Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je na celý život, proto je dobré si všechno důkladně promyslet.

Kromě toho, že si ověříte, jestli je váš váš poradce registrovaný u České národní banky jako vázaný zástupce pro oblast důchodových produktů. A nakonec – i když to už asi není rada právnická – je dobré se podívat, jaká je historie společnosti, kterou poradce zastupuje. Zprostředkovatel s širokým spektrem finančních produktů, působící na trhu delší dobu, vám spíše poskytne objektivní informace a komplexní zabezpečení na stáří než zprostředkovatel zaměřený na prodej jediného produktu, zvláště pokud vznikl teprve nedávno.

V pokračování rozhovoru se věnujeme vašemu majetku u penzijní společnosti: jak je majetek klientů chráněný, co se s ním stane, pokud se něco stane s vámi, a podobně.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 2. 2013 10:02, Vít Suchý

Dovolím si autorku článku poněkud poopravit ve věci, co vám výslovně prodejce investičních důchodových (tedy nyní i penzijních) fondů musí před uzavřením smlouvy sdělit, resp. jak je důležité tuto problematiku konkretizovat a nepřejít ji jen zjednodušeným sdělením typu, že…“Zákon výslovně stanoví, co vám poradce musí sdělit“…

Pokud je mi známo ( a je li tomu již jinak, rád se jak já, tak i čtenáři webu s novými právními předpisy seznámíme), stále chybí příslušné prováděcí předpisy k tomu, co a jak konkrétně musí prodejce fondů klientům sdělit.

Konkrétně tedy :
1) v §79, který se jmenuje Obecné povinnosti při komunikaci se zákazníkem ( zákona 426/2011Sb. O důchodovém spoření) v čl. (3) je uvedeno, že …“Prováděcí právní předpis stanoví obsah a způsob podání informace účastníkovi…“ a je tento prováděcí předpis již vydán?

2) V §82, stejného zákona, který se jmenuje : Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání v čl. (3) je uvedeno, že …: „Lhůty, ve kterých je penzijní společnost povinna informovat účastníky o skutečnostech … stanoví prováděcí právní předpis…“ a je tento prováděcí předpis již vydán?

3) V §83 který se jmenuje : Sdělení klíčových informací pro účastníky v čl. (5) je uvedeno, že …: „Náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací systému důchodového spoření a důchodového fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování, stanoví vláda nařízením…“ A je toto nařízení vlády již vydáno?

Je důležité jako klient vědět, že například vůči vám :

Podle §79, odst.2,písm.b) a c) – nesmějí být uváděny nejasné, klamavé a zavádějící informace, je nařízena povinnost výrazně a objektivně upozornit na všechna podstatná rizika, obsah komunikace nesmí zastírat, zlehčovat ani zamlčovat skutečnosti,informace nebo upozornění,důležitá pro účastníka…

Podle §80,odst.1 - U propagačního sdělení penzijní společnost zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které účastníkovi při výkonu činnosti poskytla, z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení, a aby propagační sdělení zachovávalo vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice v rámci důchodového spoření…

Podle §82,odst.1,písm. b) Penzijní společnost informuje účastníka o systému důchodového spoření a důsledcích spojených s účastí na důchodovém spoření, včetně možných rizik, která mohou být spojena s důchodovým spořením …

Podle §87 a 88 - Každý, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení zajistí, aby byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, dále aby nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti a dále aby byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro jeho vytvoření…

A někteří prodejci mají vůči zájemcům i zvláštní povinnost podle §88,odst.2, písm. b) zákona - uveřejnit informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu důchodového doporučení, zejména v nich uvést informaci o každém svém významném finančním zájmu nebo střetu zájmů týkající se důchodového spoření nebo penzijní společnosti, které jsou předmětem důchodového doporučení – tj. pokud jejich zaměstnavatel je napříkladem podílníkem nějaké penzijní společnosti…

A co na závěr ? V kontextu neúplné legislativy je na pováženou, zda překotně spuštěná akce s názvem „Důchodová reforma v ČR“ například nepopírá i Listinu základních práv a svobod…chybějící opravný prostředek ( soudní tahanice nepovažuji za reálný opravný prostředek ), neúplná legislativa, umožnění fungování subjektů - prodejců bez zákonem stanovené kvalifikace po první, nejcitlivější půlrok reformy ( tj. jedinou možnost vstupu osob nad 35 let do II.pilíře )…

+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 2. 2013 0:36

Asi takhle:

Celej ten váš 2. pilíř jde hezky do kytek. A to kvůli absolutnímu nezájmu (jedno, zda z objektivních důvodů nebo jsou příčiny typické pro průměrného čili lenivého a hloupého čecháčka) lidí o něj. Tentokrát se Partners a Allianz sekli pěkně vedle (měli jste radši verbovat víc 18letých blbečků, ti by lidem aspoň nasjednávali Generaci X, vykládali jim o důchodu (když je samotné tohle téma strašně moc zajímá, že) a vlastním bydlení a rodině (co na tom, že využívají a dlouho budou využívat MamaHotel). Ještě budete rádi, když vám ČSSD ty ptákoviny nedočkavě zruší. Abyste mohli jít do arbitráže. No a taky zmiňme poměrně velkou skupinu agentů bez maturity, ti ten váš supervál prodávat nemůžou.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Půjdou „lidi od peněz“ do druhého pilíře důchodového systému?

8. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 31 komentářů

Očima expertů: Půjdou „lidi od peněz“ do druhého pilíře důchodového systému?

Kdo jiný by měl mít jasno? Ptali jsme se ekonomů, finančníků a podnikatelů, jestli vstoupí do druhého pilíře důchodového systému.

Petr Borkovec: Nejde tolik o výhodnost druhého pilíře, ale o reálnost prvního

29. 1. 2013 | E 15 | 34 komentářů

Petr Borkovec: Nejde tolik o výhodnost druhého pilíře, ale o reálnost prvního

„Nízká likvidita může být nevýhoda fondů druhého pilíře a klient si této skutečnosti musí být velmi dobře vědom. Ale vlastně to může být i pozitivní aspekt, protože toto jsou peníze... celý článek

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

2. 1. 2013 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

Od včerejška je český penzijní systém jiný. Třetí pilíř se proměnil, úplnou novinkou je pilíř druhý. Tedy pro nás, Evropa ho zná dávno, a to včetně zemí, které s námi mají společného... celý článek

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

13. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 49 komentářů

Druhý pilíř nezatracujte. Má výhody i ve srovnání s podílovými fondy

Pokud se podíváme na srovnání poplatků a nákladovosti dlouhodobých finančních produktů, představují fondy druhého pilíře jednoznačně nejlevnější variantu investování na důchod.

Umění nedialogu. Stínový ministr financí varuje: Druhý pilíř znárodníme. Kdo ho poslouchá?

30. 11. 2012 | Michal Chleboun | 10 komentářů

Umění nedialogu. Stínový ministr financí varuje: Druhý pilíř znárodníme. Kdo ho poslouchá?

Ekonomický expert ČSSD Jan Mládek vyslal na včerejším fóru Zlatá koruna jasný signál o budoucnosti důchodové reformy nereformy: až sociální demokraté konečně převezmou kýžené otěže,... celý článek

Partners Financial Services