Spor o úvěrový poplatek: Hrozí klientům PoplatkyZpět.cz exekuce?

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 3. 2. 2015 | 31 komentářů
Klienti iniciativy PoplatkyZpět.cz musí zaplatit několikatisícové náhrady nákladu řízení ze svého. Pokud to neudělají, můžou skončit na seznamu dlužníků nebo dokonce i v exekuci.
Spor o úvěrový poplatek: Hrozí klientům PoplatkyZpět.cz exekuce?

Kdo se nechal v boji o poplatek za vedení úvěrového účtu u soudu zastupovat iniciativou PoplatkyZpět.cz, nejspíš teď lituje. Soudy nakonec přiznaly bankám právo sporný poplatek účtovat. A společnost BSP Lawyer Partners, stojící za poplatkovou iniciativou, dělá drahoty s proplacením výdajů, které byly přiznány právním zástupcům bank. Pokud peníze nyní nezaplatí sami její klienti, může je čekat i exekuce.

Kdo stojí za PoplatkyZpět.cz

Společnost BSP Lawyer Partners nemá v České republice dobrou pověst. Do povědomí lidí se dostala už před lety v souvislosti s vymáháním dlužných koncesionářských poplatků pro Českou televizi. Ta musela nakonec s firmou spolupráci ukončit, protože BSP nevybíravými oznámeními vymáhala peníze i po lidech, kteří poplatek ve skutečnosti hradili. Problematické bylo i vymáhání dluhů pro Ředitelství silnic a dálnic, na kterém spolupracovala s advokátní kanceláří bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce. Slovenský advokát Daniel Paľko, který ve struktuře společnost BSP Lawyer Partners figuruje jako předseda představenstva, je navíc v současné době souzen za podezření z padělání smlouvy. Iniciativa PoplatkyZpět.cz je tak spíš jen „třešničkou na dortu“ ve výčtu problematických kauz, které se této společnosti týkají.

Kdo je kdo: Proklepněte si je!

Název subjektu, IČO, jméno osoby

Nic vám nehrozí, slibovala firma

Když klienti podepisovali v prvních měsících roku 2013 společnosti BSP Lawyer plnou moc k zastupování u soudu, jen sotva tušili, jaký spád nakonec případ nabere. Zástupci firmy je ujišťovali, že jejich jediným výdajem bude pár stokorun v podobě soudního poplatku. To portálu Peníze.cz v březnu 2013 potvrdila i tehdejší mluvčí projektu Pavlína Danková: „V případě našeho neúspěchu v soudním sporu klientům nehrozí žádné riziko. Maximálně by jim vznikl náklad spojený se soudním poplatkem, tedy 400, nebo 800 Kč. Pokud bychom i přes naše přesvědčení byli u soudu neúspěšní a soud by uznal náhrady právního zastoupení bankám, pak jsme se takové náklady zavázali za klienty uhradit.“ 

Dnes je situace jiná.

Poté, co případ smetl ze stolu Ústavní soud a o chvíli později i Nejvyšší soud, bylo v podstatě dobojováno. A i těm největším optimistům muselo být jasné, že se poplatky vracet nebudou. To by pro ně ale asi nebyla největší rána, přišlo něco horšího. Obvodní soudy ve sporech, ve kterých se banky nechaly zastupovat externími advokátními kancelářemi, přiznaly vítězné straně nárok na náhradu nákladu řízení – většinou jde o částku od čtyř do sedmi tisíc korun. Společnost BSP Lawyer Partners by tak měla zaplatit náhradu řízení za několik tisíc klientů, jejichž případy se dostaly k soudu. Účast na neúspěšném projektu by ji tak mohla dohromady přijít až na desítky milionů korun. A ty se jí platit nechce.

Hrozba exekuce

Od iniciativy Poplatkyzpět.cz začaly klientům chodit e-maily, že k úhradě přiznaných nákladů řízení nedošlo, protože prý zástupci bankovních domů na začátku sporu tvrdili, že si náklady za právní zastoupení nebudou nárokovat. 

To banky odmítají. „Toto tvrzení iniciativy a jejích zástupců je zcela nepravdivé. Rešerší otevřených zdrojů je možné zjistit, že banky nevydaly žádné stanovisko, v němž by připustily, že náhrady nákladů nebudou požadovat,“ uvádí ve svém prohlášení Česká bankovní asociace.

Zástupci BSP Lawyer Partners přesto dál nabádali klienty, aby na výzvy bank nereagovali a náklady na právní zastupování neplatili. Má to ale háček. Klienti by se kvůli nečinnosti mohli v krajním případě dostat i do exekuce. Před tím varuje také právník Petr Němec, který v Česku založením iniciativy Jdeto.de spor o poplatek za vedení úvěru odstartoval: „Banka může tyto klienty dát rovnou do exekuce, což by s sebou přineslo další náklady a obrovské problémy. Proto se musím zcela zásadně ohradit proti doporučení BSP Lawyer Partners. To je ruská ruleta.“ Klienti by podle něj měli náhradu řízení uhradit a následně požadovat její proplacení po BSP Lawyer Partners, jak bylo ostatně slíbeno i ve smlouvě.

Náhrady zaplatíme, ale…

Společnost BSP Lawyer nakonec přišla s další alternativou a klientům začala nabízet smlouvu o postoupení pohledávky. Když na ni klienti přistoupí a náhrady řízení zaplatí nejprve ze svého, bude jim prý později celá částka proplacena. A závazek mezi klientem a společností by se tím samozřejmě vyrovnal. Řadě klientů se ale smlouva příliš nezdá. Pohledávku totiž podle ní nepostupují přímo BSP Lawyer Partners, ale slovenské firmě Top Innovations. V té jako společník a vkladatel figuruje předseda představenstva BSP Lawyer Partners Daniel Paľko.

Advokát Petr Toman, který byl odborným garantem iniciativy a klienty u soudu sám zastupoval, na tom nevidí nic špatného. „Postup byl zvolen na doporučení auditorů a daňových poradců, s nímž se ztotožňuji. Předložená smlouva o postoupení pohledávky stanoví, že společnost TOP INNOVATIONS si je vědoma výsledku sporů týkajících se neoprávněně účtovaných bankovních poplatků za vedení úvěrového účtu i toho, že je postupovaná pohledávka sporná a nejistá a že za její dobytnost ani trvání v době postoupení dle smlouvy neručíte. Cenou za postoupení pohledávky je výše nákladů řízení, které jste uhradili bance. Jsem přesvědčen, že navržený postup je zákonnou a bezpečnou cestou, jak získáte zpět náklady řízení, které jste zaplatili a které se vám zavázala společnost BSP proplatit,“ vzkazuje Petr Toman klientům.

Pokud by byla náhrada nákladů skutečně uhrazena přes odkup pohledávky, vnímá to jako férové řešení i Petr Němec. Nelíbí se mu ale, že kolem procesu uhrazení peněz klientům panují takové zmatky: „Odkup pohledávky dokážu pochopit z důvodu účetních i péče řádného hospodáře. Zpětvzetím žalob pohledávky klientů nezanikly a dá se s nimi dále operovat a přenést případně spor do zahraničí. Navíc je zde možnost, že v kauze poplatků může dojít i ke zvratu, a to úplnému či jen částečnému. Nicméně zatím toto postupování pohledávek vázne a je zatíženo průtahy. Postupování pohledávek zatím není administrativně vůbec zvládnuto a klienti jsou oprávněně nazlobeni.“ Řada klientů proto peníze advokátním kancelářím zastupujícím ve sporu banky sice posílá, pohledávku už ale dál nepostupuje a peníze prý bude vymáhat přímo po BSP Lawyer Partners.

Může Soudní dvůr EU znovu rozdat karty?

Spor o bankovní poplatky se ale neřeší jen v Česku. Zajímavá je situace na Slovensku, kde už předloni v květnu poplatek za vedení úvěru zakázal parlament. Slovenské soudy nyní čekají na vyjádření Soudního dvora Evropské unie, který by měl vypracovat stanovisko hned k několika otázkám týkajícím se spotřebitelských smluv a úvěrů. A nikoho asi nepřekvapí, že se bude opět hovořit o administrativních poplatcích bank. „Soudní dvůr Evropské unie má nyní na stole předběžné otázky od Krajského soudu v Prešově k jinému bankovnímu poplatku. Některé otázky se však překrývají se stanoviskem českého Nejvyššího soudu. Pokud na ně Soudní dvůr odpoví odlišně, můžeme stanovisko Nejvyššího soudu hodit do koše, vysvětluje právník Petr Němec. Zároveň ale dodává, že pro vývoj kauzy poplatků za vedení úvěru v Česku to už asi nic znamenat nebude. „Kdyby Soudní dvůr poukázal na to, že náš Nejvyšší soud nerozhodl správně, můžeme si tak akorát pogratulovat, že jsme měli pravdu a konstatovat, že nároky klientů byly promlčeny, a lidé tedy stejně nic nedostanou. I to je důvod, proč se dívám kriticky na to, že Nejvyšší soud zasáhl do pravomoci Soudního dvora a sporné otázky, které se řeší po celé Evropské unii – především jde o střet britského a německého výkladu – se rozhodl řešit jen na národní úrovni,“ zklamaně konstatuje Němec.

Jak šel čas v boji o úvěrový poplatek

  • V červnu 2011 rozhodl Spolkový soudní dvůr o tom, že poplatek za vedení úvěrového účtu je v Německu nezákonný. Rozsudek německého nejvyššího civilního soudu vzbudil okamžitě rozruch, protože banky mohl připravit o tučné zisky, které jim z tohoto poplatku plynuly.
  • V Česku rozpoutal boj o poplatek za vedení úvěrového účtu právník Petr Němec, který se v červenci 2012 začal domáhat vrácení poplatku po Komerční bance. Později následoval návrh na zahájení řízení u finančního arbitra a žaloba u Obvodního soudu pro Prahu 1. Petr Němec rovněž založil web Jdeto.de, na kterém radí ostatním bankovním klientům, jak se domáhat navrácení poplatku za vedení úvěru. „Doufám, že se mi podaří motivovat spotřebitele, kteří jsou ochotni aspoň něco pro svá práva udělat. Pochopitelně se jedná o menšinu, ale již se mi ozvalo mnoho těch, kteří se chtějí se svou bankou pustit do sporu z principu a hodlají riskovat i náklady řízení před soudem,“ vysvětloval v říjnu 2012 mladý právník serveru Peníze.cz 
  • Zástupci českých bank ale nechtěli o možnosti rušení a vracení poplatků za vedení úvěrového účtu ani slyšet. „Poplatky za správu úvěru jsou účtovány v souladu s českým právem a jsou jasně definovány v každé smlouvě s klientem, který je o jejich účtování předem informován a k jejich placení se uzavřením smlouvy zavazuje. K žádnému paušálnímu vracení poplatků tedy není důvod,“ řekla serveru Peníze.cz například tisková mluvčí Komerční banky Monika Klucová. A mluvčí ČSOB Pavla Hávová vysvětlovala, za co je poplatek finančními institucemi účtován: „Poplatek v sobě zahrnuje nejrůznější služby s úvěrem spojené, např. korespondenci s klientem, služby infolinky a další komunikaci spojenou se správou úvěru atd. Jde o náklady neodvíjející se od výše úvěru, proto je dle nás korektnější forma poplatku než navýšení úrokové sazby. To by navíc paradoxně některým klientům (zejména u vyšších objemů úvěru) náklady zvýšilo.“
  • Iniciativa právníka Petra Němce Jdeto.de získala rychle velký ohlas a tak se na ní začaly s prosbou o pomoc obracet tisíce bankovních klientů. Koncem února 2013 se Petr Němec spojil s dalším „protipoplatkovým“ projektem PoplatkyZpět.cz, za kterým stojí společnost BSP Lawyer Partners. Ta nakonec nashromáždila desítky tisíc plných mocí od nespokojených klientů, které u soudu zastupuje renomovaný advokát Petr Toman.
  • V dubnu 2013 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5 v prvním přímém sporu o poplatek za správu úvěrového účtu, že Hypoteční banka musí klientovi vrátit poplatky, které jí zaplatil za vedení hypotečního účtu. V České republice se tak stalo vůbec poprvé.
  • Ostatní pražské obvodní soudy však začaly žaloby nespokojených bankovních klientů hromadně zamítat a tak se situace zcela obrátila. Poté, co v průběhu října smetl všechny žaloby ze stolu i Obvodní soud pro Prahu 4, který se zabýval především případy České spořitelny, rozhodla se iniciativa PoplatkyZpět.cz obrátit se stížností k Ústavnímu soudu. Ta byla podána během prosince. Zároveň byly podány desítky tisíc podnětů k úřadu finančního arbitra.
  • 15. dubna 2014 zamítl Ústavní soud první ze zhruba 190 ústavních stížností klientů iniciativy PoplatkyZpět.cz. Vše naznačuje, že boj o poplatky za vedení úvěru je u konce.
  • I když poplatkobijci nakonec u soudů neuspěli, měla jejich snaha pro běžné bankovní klienty jednoznačný přínos. Negativní reakce, které se začaly v souvislosti s účtováním poplatku za vedení úvěrového účtu objevovat nejen u klientů, ale také v médiích, totiž postupně přivedly řadu bank k tomu, že od nepopulárního poplatku upustila.
  • Na konci dubna 2014 dal bankám za pravdu i Nejvyšší soud. „Ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán,“ zaznělo mimo jiné ve stanovisku soudu.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 2. 2015 12:00, Pavel R.

A ještě něco, pro chytráky, kteří říkají: "To bylo jasné že to prohrajete", nebo "Vy nevíte co podepisujete? tak vraťte občanku... " atd. My, kteří jsme do toho šli, jsme to odskákali i za vás. Vy, chytráci jste byli schovaní tam za bukem, posmívali jste se, děláte že se vás to netýká, ale poplatky nechcete taky že? Proto to tady v tom státě vypadá jak vypadá.

+24
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 2. 2015 19:48, Lojza

Banky umyslne pouzily externi advokatni kancelare,aby odradily dalsi klienty od zalob.Ucel byl splnen.Ja lidi nechapu,kteri se pripojili k te zalobe.Nejdrive podepisu hypo smlouvu,kde se vsim logicky souhlasim a potom banku zaluji za xlet splaceni dotycneho uveru.Dobre jim tak vsem.Kdyz se klientum nelibili podminky,nemuseli podepisovat smlouvy.S pistoli jim nikdo nestal u hlavy.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Banky jsou zase na koni! Cválat ale nemůžou

17. 4. 2014 | Pavel Jégl | 15 komentářů

Banky jsou zase na koni! Cválat ale nemůžou

Banky jsou po nejnovějším rozhodnutí Ústavního soudu zase na koni. V úvěrových dostizích ale nemůžou cválat, jen klusat. Jsou zapřaženy před vozík, ve kterém se ohání bičem sebevědomý... celý článek

Ústavní soud: Banky nemusí vracet poplatek za vedení úvěru

15. 4. 2014 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Ústavní soud: Banky nemusí vracet poplatek za vedení úvěru

Ústavní soud dnes zamítl první ze stížností klientů, které sdružuje iniciativa PoplatkyZpět.cz. V boji o poplatky za vedení úvěrového účtu je tak zřejmě definitivně dobojováno.

Boj o poplatky pokračuje: Žalobu si vysloužila i ČNB

23. 1. 2014 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Boj o poplatky pokračuje: Žalobu si vysloužila i ČNB

S čekáním na rozhodnutí Ústavního soudu boj o poplatky za vedení úvěrového účtu neutichl. Živo je především u České národní banky a finančního arbitra.

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

23. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

Boj o problematický bankovní poplatek nabírá na obrátkách. Finanční instituce mají zatím u soudů jasnou převahu. Zástupci iniciativy PoplatkyZpět.cz plánují ústavní stížnost, kterou... celý článek

Banky ruší poplatky za vedení úvěrů

11. 9. 2013 | Zdeněk Bubák

Banky ruší poplatky za vedení úvěrů

Spory klientů a bank o poplatky za vedení účtů u úvěrů i hypoték přinášejí první výsledky. Většina tuzemských bank od těchto poplatků ustupuje. Vyplývá to z dílčích výsledků výzkumu... celý článek

Partners Financial Services