Ústavní soud: Banky nemusí vracet poplatek za vedení úvěru

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 15. 4. 2014 | 18 komentářů
Ústavní soud dnes zamítl první ze stížností klientů, které sdružuje iniciativa PoplatkyZpět.cz. V boji o poplatky za vedení úvěrového účtu je tak zřejmě definitivně dobojováno.
Ústavní soud: Banky nemusí vracet poplatek za vedení úvěru

Jestliže po své bance požadujete vrácení poplatků za vedení úvěrového účtu, máte s nejvyšší pravděpodobností smůlu. Ústavní soud v Brně dnes totiž zamítl stížnost klientky České spořitelny, kterou u soudu zastupoval advokát Petr Toman. Stěžovatelka nesouhlasila s rozhodnutím Městského soudu pro Prahu 4, který podle ní při svéanm rozhodování nebral zřetel na neurčitost a nesrozumitelnost poplatku. Zároveň ve své stížnosti upozorňovala, že banka při účtování poplatku využila nerovného vztahu finanční instituce a spotřebitele. Po České spořitelně proto požaduje, aby jí vrátila poplatky za vedení úvěru v celkové výši 7200 korun.

Ústavní soudce Jan Filip však při vyhlášení nálezu (celý text ústavního nálezu, pdf) prohlásil, že rozhodnutí Městského soudu bylo v souladu se základními ústavními právy. Soudce také zdůraznil, že Ústavní soud není náhradní soudní instancí u bagatelních sporů a že předmětem zkoumání nebyla samotná oprávněnost účtování poplatku. Přesto si je ale prý vědom toho, že jde o pilotní rozhodnutí, které může zvrátit osud celého sporu, který v Česku v posledních jednadvaceti měsících svádějí banky a klienti zastupovaní „protipoplatkovými“ iniciativami. Fakticky ale k žádnému zvratu nedochází. Banky totiž u pražských obvodních soudů drtivě vítězí a dá se očekávat, že dnešní rozhodnutí Ústavního soudu zaběhlou praxi ještě víc podpoří.

ústavní stížnost. „o čem“ byla

Hlavní body ústavní stížnosti sepsané advokátem Petrem Tomanem, který u soudu zastupuje klienty iniciativy PoplatkyZpět.cz:

 • soud vycházel pouze z toho, že smlouvy mají být dodržovány – a nezohlednil skutečnost, že je zároveň třeba chránit spotřebitele coby slabší stranu; takový postup je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu i Soudního dvora Evropské unie
 • soud vykládal nejasnosti ve smlouvě v neprospěch spotřebitele i přesto, že je měl vykládat v neprospěch banky, která smlouvu špatně napsala
 • podle soudu nedošlo ke zhoršení postavení spotřebitele tím, že mu banka vnutila povinnost platit za úvěr kromě úroku také poplatek, ačkoliv dle zákona se mají za úvěr platit jenom úroky
 • soud se nezabýval zřejmou nevýhodností poplatku pro stěžovatele, protože se nesprávně domníval, že mu to nepřísluší
 • ujednání o poplatku je v rozporu s dobrými mravy a zásadou poctivého obchodního styku, k čemuž soud nepřihlédl

Rozhodl by německý soud jinak?

Právní zástupce klientky České spořitelny Petr Toman byl z rozhodnutí Ústavního soudu očividně rozladěný. „Samozřejmě s ním nesouhlasím, ale nezbývá mi než ho respektovat. Celou dobu jsme věřili, že se Ústavní soud zastane práv spotřebitelů, že je zdůrazní a pojmenuje. Věřili jsme, že se soud v teoretickém sporu o tom, zda zvítězí ochrana spotřebitele, nebo autonomie vůle, přikloní k ochraně spotřebitele podobně jako třeba v Německu. To se bohužel nestalo,“ vysvětloval advokát, který je garantem iniciativy PoplatkyZpět.cz. Jedním dechem však dodal, že pokud by se soud konal v Německu nebo na Slovensku, tak by spotřebitel zvítězil.

S hromadným podáváním žalob prostřednictvím iniciativy PoplatkyZpět.cz je tak podle všeho konec. Petr Toman ale připomíná, že ještě není definitivně dobojováno. Další postup se ale prý bude týkat už jen vybraných individuálních případů. „Uvažujeme o tom, že věc předložíme Evropskému soudu pro lidská práva. U sporů, kde částky přesahují hranici bagatelního sporu, tedy deseti tisíc korun, pak navrhneme jiným soudům, aby se obrátily s předběžnou otázkou k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ten je totiž spotřebitelům evidentně nakloněný mnohem víc než Ústavní soud.“

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Naopak banky jsou s rozhodnutím Ústavního soudu samozřejmě spokojené. „Nález Ústavního soudu potvrzuje skutečnost, že naše poplatková politika byla v souladu s platnými smlouvami a legislativou. Česká spořitelna věří, že dnešní rozhodnutí Ústavního soudu napomůže ukončit protahování uměle vyvolávaných sporů, jejichž cílem není ve skutečnosti ochrana spotřebitele, nýbrž podnikatelský projekt jejich iniciátorů,“ píše ve svém prohlášení Česká spořitelna.

Anketa

Dalo se to čekat?

Ústavní soud byl poslední šance poplatkobijců

Dalo by se říct, že od samého začátku sporu o úvěrový poplatek bylo jasné, že o konečném výsledku bude rozhodovat Ústavní soud. Otázkou bylo v podstatě jen to, zda ústavní stížnost nakonec podají banky, nebo iniciativy, které proti poplatku bojují. Záleželo na výsledcích pražských obvodních soudů, pod které správně spadají centrály největších hráčů na českém bankovním trhu. První rozsudek, který vynesl v polovině dubna 2013 Obvodní soud pro Prahu 5, sice nařizoval Hypoteční bance, aby svému klientovi poplatek za vedení hypotečního účtu vrátila, situace se ale hodně rychle obrátila a banky začaly získávat u soudů drtivou převahu. Podobné to bylo i u finančního arbitra, ke kterému se klienti s žádostí o vrácení poplatku mohli také obracet. Podle údajů České bankovní asociace bylo do včerejšího dne evidováno 300 soudních rozsudků ve sporech o oprávněnost bankovních poplatků v rámci hromadných žalob na banky. Prozatímní skóre je 297 : 3 ve prospěch bank. Finanční arbitryně vynesla 121 rozhodnutí v poměru 113 : 8 ve prospěch bank.

Nepříznivý vývoj sporu o úvěrový poplatek se tak právníci projektu PoplatkyZpět.cz pokusili zvrátit u Ústavního soudu. Tomu v polovině loňského prosince odeslal advokát Petr Toman první ústavní stížnost, která rozporuje dosavadní rozhodování soudů. „Smyslem ústavní stížnosti je boj o právní uznání, že banky a další velké společnosti musí vůči spotřebitelům postupovat férově a transparentně. V konkrétním případě by se férovost a transparentnost měly projevovat především tím, že spotřebitel bude jasně informován o jednotlivých složkách ceny produktu a o službách, na které má nárok,“ vysvětluje Petr Toman.

Zástupci bank ale nepřipouštěli, že by ústavní stížnost mohla uspět. Důvodem celého sporu podle nich navíc nebyla nespokojenost bankovních klientů, ale podnikatelský záměr subjektů stojících za iniciativou PoplatkyZpět.cz. „Obecné soudy setrvale rozhodují ve prospěch bank a jejich právního výkladu. Jsme si jistí, že soudy posuzují spory bank a právníků poplatkové iniciativy i s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu a věříme, že Ústavní soud, pokud se bude žalobou doktora Tomana zabývat, právní názor obecných soudů potvrdí. Banky jsou přesvědčeny, že při účtování poplatků postupovaly vždy v souladu s právem,“ komentoval podání ústavní stížnosti náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Jak šel čas v boji o úvěrový poplatek

 • V červnu 2011 rozhodl Spolkový soudní dvůr o tom, že poplatek za vedení úvěrového účtu je Německu nezákonný. Rozsudek německého nejvyššího civilního soudu vzbudil okamžitě rozruch, protože banky mohl připravit o tučné zisky, které jim z tohoto poplatku plynuly.
 • V Česku rozpoutal boj o poplatek za vedení úvěrového účtu právník Petr Němec, který se v červenci 2012 začal domáhat vrácení poplatku po Komerční bance. Později následoval návrh na zahájení řízení u finančního arbitra a žaloba u Obvodního soudu pro Prahu 1. Petr Němec rovněž založil web Jdeto.de, na kterém radí ostatním bankovním klientům, jak se domáhat navrácení poplatku za vedení úvěru. „Doufám, že se mi podaří motivovat spotřebitele, kteří jsou ochotni aspoň něco pro svá práva udělat. Pochopitelně se jedná o menšinu, ale již se mi ozvalo mnoho těch, kteří se chtějí se svou bankou pustit do sporu z principu a hodlají riskovat i náklady řízení před soudem,“ vysvětloval v říjnu 2012 mladý právník serveru Peníze.cz 
 • Zástupci českých bank ale nechtěli o možnosti rušení a vracení poplatků za vedení úvěrového účtu ani slyšet. „Poplatky za správu úvěru jsou účtovány v souladu s českým právem a jsou jasně definovány v každé smlouvě s klientem, který je o jejich účtování předem informován a k jejich placení se uzavřením smlouvy zavazuje. K žádnému paušálnímu vracení poplatků tedy není důvod,“ řekla serveru Peníze.cz například tisková mluvčí Komerční banky Monika Klucová. A mluvčí ČSOB Pavla Hávová vysvětlovala, za co je poplatek finančními institucemi účtován: „Poplatek v sobě zahrnuje nejrůznější služby s úvěrem spojené, např. korespondenci s klientem, služby infolinky a další komunikaci spojenou se správou úvěru atd. Jde o náklady neodvíjející se od výše úvěru, proto je dle nás korektnější forma poplatku než navýšení úrokové sazby. To by navíc paradoxně některým klientům (zejména u vyšších objemů úvěru) náklady zvýšilo.“
 • Iniciativa právníka Petra Němce Jdeto.de získala rychle velký ohlas a tak se na ní začaly s prosbou o pomoc obracet tisíce bankovních klientů. Koncem února 2013 se Petr Němec spojil s dalším „protipoplatkovým“ projektem PoplatkyZpět.cz, za kterým stojí společnost BSP Lawyer Partners. Ta nakonec nashromáždila desítky tisíc plných mocí od nespokojených klientů, které u soudu zastupuje renomovaný advokát Petr Toman.
 • V dubnu 2013 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5 v prvním přímém sporu o poplatek za správu úvěrového účtu, že Hypoteční banka musí klientovi vrátit poplatky, které jí zaplatil za vedení hypotečního účtu. V České republice se tak stalo vůbec poprvé.
 • Ostatní pražské obvodní soudy však začaly žaloby nespokojených bankovních klientů hromadně zamítat a tak se situace zcela obrátila. Poté, co v průběhu října smetl všechny žaloby ze stolu i Městský soud pro Prahu 4, který se zabýval především případy České spořitelny, rozhodla se iniciativa PoplatkyZpět.cz obrátit se stížností k Ústavnímu soudu. Ta byla podána během prosince. Zároveň byly podány desítky tisíc podnětů k úřadu finančního arbitra.
 • 15. dubna 2014 zamítl Ústavní soud první ze zhruba 190 ústavních stížností klientů iniciativy PoplatkyZpět.cz. Vše naznačuje, že boj o poplatky za vedení úvěru je u konce.
 • I když poplatkobijci nakonec u soudů neuspěli, měla jejich snaha pro běžné bankovní klienty jednoznačný přínos. Negativní reakce, které se začaly v souvislosti s účtováním poplatku za vedení úvěrového účtu objevovat nejen u klientů, ale také v médiích, totiž postupně přivedly řadu bank k tomu, že od nepopulárního poplatku upustila.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 4. 2014 15:55, Tom

Banka si vede úvěrový účet jen pro své potřeby. Klient žádný speciální účet pro hypotéku nebo úvěr nepotřebuje. Klidně může mít banka pro tyto účely například sdružený účet.
Veškeré poplatky znepřehledňují vzájemné porovnání úvěrových produktů.

Zobrazit celé vlákno

+9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

23. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

Boj o problematický bankovní poplatek nabírá na obrátkách. Finanční instituce mají zatím u soudů jasnou převahu. Zástupci iniciativy PoplatkyZpět.cz plánují ústavní stížnost, kterou... celý článek

Zvrat v boji o poplatek za vedení úvěru? Banky získávají převahu!

18. 7. 2013 | Ondřej Tůma | 33 komentářů

Zvrat v boji o poplatek za vedení úvěru? Banky získávají převahu!

Během jednoho týdne si banky v boji o poplatek za vedení úvěru připsaly dva plusové body. Nejprve Obvodní soud pro Prahu 1 smetl ze stolu žalobu klienta Komerční banky. O pár dní později... celý článek

Boj o poplatky za vedení úvěru přitvrzuje. Ve hře je pět miliard!

7. 3. 2013 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Boj o poplatky za vedení úvěru přitvrzuje. Ve hře je pět miliard!

Do boje proti poplatkům za vedení úvěru se vkládají velké advokátní kanceláře, které chtějí celý případ pohnat před soud. Co je k tomu motivuje? Plnou moc k zastupování jim dalo už... celý článek

O poplatek banky ještě zabojují. Petr Němec: Za úvěrové účty inkasují 1 200 000 000 ročně

2. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

O poplatek banky ještě zabojují. Petr Němec: Za úvěrové účty inkasují 1 200 000 000 ročně

AKTUALIZOVÁNO! Když německý soud rozhodl, že poplatek za vedení úvěrového účtu, který vybírají některé tamější banky, je nezákonný, řekl si právník Petr Němec o peníze zpátky ve své... celý článek

Poplatek za vedení úvěru. V Německu nezákonný. U nás? První banky ho vracejí...

25. 10. 2012 | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Poplatek za vedení úvěru. V Německu nezákonný. U nás? První banky ho vracejí...

Je správné, aby si banky účtovaly poplatky za službu, která klientům nepřináší užitek? Konkrétně jde o poplatek za vedení a správu úvěru. Loni dal Spolkový soudní dvůr za pravdu sdružení... celý článek

Partners Financial Services