Poplatek za vedení úvěru. V Německu nezákonný. U nás? První banky ho vracejí...

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 25. 10. 2012 | 14 komentářů
Je správné, aby si banky účtovaly poplatky za službu, která klientům nepřináší užitek? Konkrétně jde o poplatek za vedení a správu úvěru. Loni dal Spolkový soudní dvůr za pravdu sdružení spotřebitelů, že vybírání takových poplatků je nezákonné. České banky shodně tvrdily, že jich se tento případ netýká...
Poplatek za vedení úvěru. V Německu nezákonný. U nás? První banky ho vracejí...

Letos v létě se právník Petr Němec rozhodl domáhat na Komerční bance navrácení poplatků za spravování úvěrového účtu a svůj případ medializovat. Banka jeho výzvu o navrácení poplatků zamítla, a tak Němec podal návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem a žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1. Ten nakonec na konci srpna vydal platební rozkaz, kterým žalobnímu návrhu vyhověl. To ovšem neznamená, že uznává nároky pana Němce: „Platební rozkaz je do velké míry pouze automatizované rozhodnutí bez odůvodnění a nestanoví, zda byl poplatek účtován po právu, či nikoliv. Nelze z něho věrohodně usuzovat, zda je právo na mé straně. Pokud banka podá odpor, bude platební rozkaz zrušen a v soudním řízení bude již soud žalobu a argumenty v ní projednávat a zkoumat, přičemž řízení bude ukončeno rozsudkem, který by odůvodnění obsahoval,“ vysvětluje právník Němec. K řízení nedošlo a průlomového rozsudku jsme se nedočkali: Komerční banka se v září rozhodla nespokojenému klientovi vyhovět a poplatky vrátit. Bylo to poprvé, co česká banka vrátila poplatky za vedení úvěrového účtu.

Poplatek za vedení úvěrového účtu

Většina bank v České republice požaduje od lidí, kteří si chtějí půjčit, měsíční poplatek za „vedení úvěrového účtu“ nebo „správu úvěru“. V případě spotřebitelských úvěrů jde obvykle o částku 50 až 100 korun, u hypoték se pohybuje mezi 150 a 200 korunami. Kdyby banky musely tyto poplatky hromadně vracet, nebo je dokonce úplně rušit, mohly by přijít o stovky milionů korun.

Pokud byste snad čekali, že banky se teď chytnou za nos a začnou klientům poplatky za vedení úvěru vracet. Tím by si ale způsobily ztráty v řádu stovek milionů a to si zkrátka nemůžou dovolit. Ani samotná Komerční banka se nemá k tomu, aby automaticky vracela poplatky všem klientům, kteří jsou ve stejné situaci jako Petr Němec. „Každou stížnost klienta řešíme individuálně. Poplatky za správu úvěru jsou účtovány v souladu s českým právem a jsou jasně definovány v každé smlouvě s klientem, který je o jejich účtování předem informován a k jejich placení se uzavřením smlouvy zavazuje. K žádnému paušálnímu vracení poplatků tedy není důvod,“ řekla serveru Peníze.cz tisková mluvčí Komerční banky Monika Klucová.

Jde to? Jdeto.de

Petr Němec se rozhodl založit webové stránky, na kterých informuje o aktuálním dění ve sporu o poplatky za vedení a správu úvěrového účtu a radí dalším klientům, jak postupovat. „Tyto stránky slouží k tomu, abychom zastavili banky, které si to stejné v Německu vůči svým klientům nedovolí. Nejsme druhořadí klienti. Nejsme hloupí Češi, co si nechají všechno líbit. Nejsme méněcenní občané Evropské unie, z kterých mohou banky ždímat peníze. Porazit banku jde. Jde to. Tečka. De.“

V sekci Vzory můžete najít vzorovou výzvu bance k vydání bezdůvodného obohacení z titulu účtování neplatně sjednaných poplatků a vzor podání k finančnímu arbitrovi. Jejich správnost potvrzuje advokátka Marie Pondikasová: „Vzory na uvedených webových stránkách jsou v pořádku. Konkrétně dle § 3 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se lze touto cestou ubírat právě v případě úvěrových smluv. Tuto cestu doporučujeme zejména z hlediska doby, za kterou arbitr ve věci rozhodne. Zpravidla se jedná o 30 dnů, ve výjimečných případech o 60 dnů. Náklady řízení si každý z účastníků nese sám, ale řízení jako takové zpoplatněno není.“

Banky se „svých“ poplatků jen tak nevzdají

Petr Němec se rozhodl v celé věci dál angažovat. Založil web Jdeto.de, na kterém radí ostatním bankovním klientům, jak se domáhat navrácení poplatku za vedení úvěru: „Doufám, že se mi podaří motivovat spotřebitele, kteří jsou ochotni aspoň něco pro svá práva udělat. Pochopitelně se jedná o menšinu, ale již se mi ozvalo mnoho těch, kteří se chtějí se svou bankou pustit do sporu z principu a hodlají riskovat i náklady řízení před soudem. K soudu však zatím nikoho nenaháním, protože takový krok teď není taktický. Zatím se snažím spotřebitele motivovat k tomu, aby rozesílali výzvu bankám k vydání bezdůvodného obohacení a obraceli se na finančního arbitra.“

Zástupci většiny bank, které jsme oslovili, reagují na dotaz Peníze.cz, zda neplánují na své „poplatkové politice“ něco měnit, navlas stejně. „Poplatky spojené s úvěrem považujeme za korektní a v souladu s českou legislativou. Poplatek v sobě zahrnuje nejrůznější služby s úvěrem spojené, např. korespondenci s klientem, služby infolinky a další komunikaci spojenou se správou úvěru atd. Jde o náklady neodvíjející se od výše úvěru, proto je dle nás korektnější forma poplatku než navýšení úrokové sazby. To by navíc paradoxně některým klientům (zejména u vyšších objemů úvěru) náklady zvýšilo,“ říká Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB. Monika Klucová z Komerční banky doplňuje: „Poplatek připouští i zákon o spotřebitelských úvěrech (§10 odst. 2) s tím, že musí být uveden jako součást RPSN, tj. porovnatelné efektivní sazby zohledňující všechny platby klienta zveřejňované všemi bankami a poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Rozhodnutí německého soudu, které zmiňujete, není v České republice závazné.“

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Opravdu jsme na tom jinak než v Německu?

České banky se rády odvolávají na to, že rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu nehraje pro české prostředí žádnou roli. Pokud by se však celá věc dostala k soudu i v České republice, mohl by být verdikt velmi podobný. Německý soud se při svém rozhodnutí totiž odvolával na evropskou směrnici 93/13/EHS. „Stejně jako Německo, i my jsme vázáni právem Evropské unie. Směrnice 93/13/EHS byla implementována i u nás, je proto závazná a soudy by se jí měly řídit. Každý konkrétní případ je ale vždy nutno rozhodnout na základě skutečností, které jsou ojedinělé, nelze tedy obecně říci, že soudy v těchto situacích rozhodnou stejným způsobem,“ vysvětluje advokátka Sofie Pondikasová.

Bude tedy možné, aby se nespokojení klienti dobrali k soudnímu rozhodnutí, které by platilo jako precedens pro další spory? „Místo pojmu precedens bych v souvislosti s českým právem hovořil spíše o relevantním judikátu některého z vyšších soudů. Toho ale jeden klient nemůže docílit. Částky, kterých se mohou jednotliví klienti domáhat, většinou nepřesahují ani hranici bagatelního sporu (10 000 korun), odvolání k soudu druhého stupně zde tedy zákon neumožňuje. Menšina klientů, která tuto hranici překročí, a dostane se před soud odvolací, na dovolání již jistě nedosáhne. Tyto spory obecně u soudu vyššího stupně skončit nemohou a judikát takového soudu nejde běžným individuálním sporem získat,“ přiznává Petr Němec, který si jako svůj hlavní cíl vytyčil získání právního názoru Městského soudu v Praze, který je odvolacím soudem pro pražské obvodní soudy, v jejichž různých obvodech sídlí snad všechny tuzemské banky. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze je velmi respektovaný odvolací soud, mohlo by mít jeho rozhodnutí velkou váhu i pro další případy. Judikátu v širší rovině můžou naopak dosáhnout některé ze spotřebitelských organizací a sdružení, podobně jako tomu bylo v Německu. Zajímavé bude rovněž sledovat situaci na Slovensku, kde chce vláda premiéra Roberta Fica nechat zákonnost poplatku za vedení úvěrového účtu přezkoumat soudem.

Anketa

Jak vidíte poplatek za vedení úvěrového účtu?

Vzniká tu šance pro malé banky?

Poplatků za vedení a správu úvěru se v České republice nechtějí vzdát především bankovní titáni, kteří by tím přišli o pořádný balík peněz. Tím však dávají příležitost menším bankám, které se vůči tradičnímu českému pojetí bankovního byznysu vymezují a své úvěry se rozhodly nabízet transparentně bez zbytečných poplatků. Jednou z nich je například Air Bank, spadající pod finanční skupinu PPF. „Snahu pana Němce vítáme. Ani my nepovažujeme poplatek za vedení úvěrového účtu za rozumný. Platit za vedení úvěru nám přijde podobně absurdní, jako chtít po klientech poplatky za příchozí platbu nebo vložení peněz do banky. Obecně jsou klienti dlouhodobě nespokojeni s poplatkovou politikou velkých bank. Proto současné pokusy o vracení alespoň poplatků za vedení úvěru vidíme jako poměrně logické,“ říká mluvčí Air Bank Vladimír Komjati a dodává, že našim bankám stále chybí dostatečná transparentnost: „Každá banka má nějaké náklady a nemůže všechny své služby poskytovat úplně zadarmo. Navíc podle našich zkušeností jsou klienti ochotni bance rozumně platit, pokud za své peníze dostávají kvalitní produkty a služby. S náklady na poskytnutí a vedení půjčky by však měla banka podle našeho názoru počítat již v rámci tvorby úrokové sazby, protože nejde o žádné nadstandardní služby. To by současně klientům umožnilo lépe porovnávat nabídky jednotlivých bank.“

Boj za zrušení poplatků za vedení úvěru, do kterého se Petr Němec pustil, je nepochybně během na dlouhou trať a jen těžko můžeme očekávat, že by banky daly svou kůži zadarmo. Rostoucí počet klientů, kteří se na svou banku obracejí s žádostí o vrácení poplatků, a způsob, jakým se banky brání, aby nedošlo k soudnímu rozhodnutí, ukazují, že situace pro klienty není úplně ztracená. Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi perou za svá spotřebitelská práva, můžete se přidat do boje.

Jak budou podle Petra Němce banky nyní postupovat?

Předpokládám, že budou vymýšlet způsoby, jak klienty hezky česky přečůrat, a poplatek začnou přejmenovávat a naplňovat různým jiným obsahem. Budou se ale snažit najít i jiné strategie. Například Komerční banka na mou vzorovou výzvu reaguje nově tak, že si ředitelé příslušných poboček zvou klienty na osobní setkání a nabízejí jim různé výhody a odpuštění jiných poplatků s tím, že poplatek za správu úvěru zrušit ani navrátit nemohou. V součtu tak nabídka banky může být výhodnější. Klienti však zatím takové nabídky odmítají, což je velmi zásadové, a já si toho cením. Některé banky však mohou postupovat i méně obratně: například Hypoteční banka od 1. 10. 2012 změnila sazebník tak, že připsala, co je obsahem poplatku „Vedení a správa úvěru“, kde v zásadě napsala, že klienti platí za to, že jim banka odepíše na dopis a v pracovní době zvednou klientovi telefon. Už zbývá jen zavést poplatek za návštěvu banky.

Reakce Hypoteční banky:
Pan Němec má samozřejmě právo na svůj názor. Hypoteční banka v aktuálním sazebníku neprovedla žádnou změnu ve výši poplatků. Protože vždy přihlížíme k námětům a dotazům našich klientů, v sazebníku se nově objevuje vysvětlení, jaké služby jsou zahrnuty v poplatku za vedení a správu úvěru. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+102
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 10. 2012 0:06, jezevec

myslím že všichni chápou, že primární problém je vůbec v principu "vedení úvěrových účtů" - nikoliv v tom, kolik to stojí peněz. žádný klient nepotřebuje žádný úvěrový účet - prostě bance jednou za měsíc nebo jednou za rok pošle jeden platební příkaz, který je jednoznačně identifikovatelný variabilním symbolem. každý podnikatel, který někomu někdy vystavil fakturu, tohle moc dobře zná - má jen jeden účet, na kterém shromažďuje všechny platby od všech klientů, a nikomu z nich nezakládá separátní účet jen na platby od něj, nedejbože aby na něj přenesl náklady za tento nesmysl. a myslím že banky by za své miliardové zisky z poplatků měly tohle taky zvládnout.

+38
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 10. 2012 7:34, Johny

Skvělé: podepíšu smlouvu, kde se k něčemu zavážu a pak jdu na soud, že musím něco platit a já blbec o tom nevěděl, neb mi to bylo zatajeno. Pan Němec u mě není žádný hrdina, jen človíček, který si dostatečně neprostuduje smlouvy a sazebníky, než podepíše smlouvu. A že je co studovat! Nejen u úvěrových smluv.

-39
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Hypoteční úvěry 2012: Velký boj o klienta, banky se předhánějí v nabídkách

27. 9. 2012 | Josef Uchytil

Hypoteční úvěry 2012: Velký boj o klienta, banky se předhánějí v nabídkách

Hypotečním trhem hýbou nízké úrokové sazby. Dobrá zpráva zejména pro ty, kterým končí fixace. Finanční instituce se předhánějí v nabídkách, snaží se. Přesto by noví i stávající klienti... celý článek

Patrik Nacher: Poplatek za předčasné splacení úvěru? Absurdní!

28. 1. 2012 | Ondřej Tůma | 45 komentářů

Patrik Nacher: Poplatek za předčasné splacení úvěru? Absurdní!

Server, který provozuje, proslavila anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek. Velké banky ji bagatelizovaly, ukázala však, že i drobní střadatelé můžou být slyšet. PATRIK NACHER v... celý článek

Tomáš Prouza: Má stát regulovat bankovní poplatky?

8. 2. 2011 | Tomáš Prouza | 11 komentářů

Tomáš Prouza: Má stát regulovat bankovní poplatky?

Stát nemá rozhodovat o tom, jestli stojí převod z jedné banky do jiné dvě koruny nebo deset, ale měl by zajistit dvě jiné věci – transparentnost a srovnatelnost.

Absurdita roku: vyhraje bankovní poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu?

7. 2. 2011 | František Mašek | 5 komentářů

Absurdita roku: vyhraje bankovní poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu?

Do konce února je možné vybírat z pěti favoritů nejabsurdnější bankovní poplatek roku 2010. Podle účastníků ankety dostal zatím v prvním kole nejvíce hlasů poplatek za výběr na přepážce... celý článek

Bankovní poplatky jsou složité, těžko se v nich orientuje i Evropská komise

16. 12. 2010 | Zuzana Křeháčková | 4 komentáře

Bankovní poplatky jsou složité, těžko se v nich orientuje i Evropská komise

O bankovních poplatcích se v ČR většinou hovoří negativně. Není divu – průměrná rodina na nich měsíčně zaplatí stovky korun a ročně je to dokonce až několik tisíc korun. Jistě, nic... celý článek

Partners Financial Services