Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

Petra Dlouhá | rubrika: Seriál | 14. 9. 2016 | 10 komentářů
Kdo nechce spoléhat na závěť ani zákonnou posloupnost dědiců, má třetí možnost: dědickou smlouvu. Přečtěte si, jaké nabízí možnosti.
Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

Institut dědické smlouvy znal český právní řád do roku 1950, znovu se do něj vrátil s novým občanským zákoníkem v roce 2014. Jde o dědický titul nevyšší právní síly, má přednost před všemi ostatními projevy poslední vůle zemřelého člověka – včetně závěti.

Pravidla dědictví

Sledujte nový seriál na Peníze.cz

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího.

Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky?

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout dětem? Musí dostat stejně? Můžete je vydědit? A jak na to?

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

Nechcete, aby se jednou váš majetek dělil podle zákonné posloupnosti nebo podle závěti. Sepište dědickou smlouvu, obojí přebije.

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu

Když dostanete něco odkazem, nemusíte se bát, že na vás připadnou i nějaké dluhy, vyhnete se i dědickému řízení. Limity ale odkaz má.

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Co je po smrti? Průvodce dědickým řízením pro drahé pozůstalé.

Dědické řízení krok za krokem

V čem se dědická smlouva liší od závěti

Na rozdíl od závěti, která je jednostranným počinem zůstavitele, v dědické smlouvě se musí obě strany – tedy zůstavitel a dědic – dohodnout: zůstavitel určuje někoho jako svého dědice. Dotyčný souhlasí, že se dědicem stane, nebo naopak uvede, že se dědictví, na které by měl podle zákona nárok, zříká – i to dědická smlouva umožňuje. Zřeknutí se dědictví ještě za života zůstavitele je jistou alternativou k odmítnutí nebo vzdání se dědictví v dědickém řízení po jeho smrti.

Dědická smlouva se uzavírá dobrovolně na základě svobodné vůle obou stran – dává tudíž podstatně širší možnosti než závěť. Vychází z principu smluvní volnosti, sjednat si v ní můžete cokoli, co není v rozporu se zákonem. Mimo jiné v ní jako zůstavitel můžete dědici klást podmínky k tomu, aby dědictví nabyl.

Na druhé straně ale dědická smlouva dává dědici větší jistotu. Zatímco závěť může člověk, který ji sepsal, kdykoli změnit nebo zrušit, dědickou smlouvu je možné změnit pouze se souhlasem všech smluvních stran.

Jisté omezení spočívá v tom, že dědickou smlouvu nemůžete uzavřít o celé pozůstalosti, ale nanejvýš o třech čtvrtinách dědictví. Poslední čtvrtina musí zůstat pro jiné dědické důvody – bude se tedy rozdělovat podle závěti nebo podle zákonné dědické posloupnosti, pokud zemřelý člověk závěť nezanechal:

Závětí (nebo v zákonné posloupnosti) ale můžete zbývající čtvrtinu přenechat témuž dědici, který dědí na základě dědické smlouvy.

Stejně jako u závěti platí, že dědickou smlouvou nesmíte z dědictví vyloučit nepominutelné dědice, kterými jsou vaše děti, případně jejich potomci (pokud vaše děti nedědí, například proto, že je přežijete).

Nepominutelný dědic musí dostat povinný díl pozůstalosti; výjimkou jsou jen případy, kdy jste ho vydědili, což je možné pouze z důvodů vymezených zákonem, nebo se dědictví v dědické smlouvě sám zřekl. O velikosti povinných dílů nepominutelných dědiců i pravidlech vydědění jsme psali v minulém díle seriálu o dědictví:

Například: Máte jediného syna a ten má jednu dceru. Nechcete, aby dědil syn. Rádi byste, aby se vaší jedinou dědičkou stala vnučka. Syn souhlasí. Uzavřete proto u notáře se synem dědickou smlouvu, ve které určíte jako jedinou dědičku vnučku a váš syn se ve smlouvě dědického práva zřekne. Protože dědickou smlouvu můžete pořídit nanejvýš o třech čtvrtinách pozůstalosti, musíte ve prospěch vnučky sepsat ještě závěť.

Když si v dědickém řízení bude „konkurovat“ smluvní dědic (který má dědit na základě dědické smlouvy) a dědic, který byl určený závětí, dostane přednost dědic smluvní, dědická smlouva má větší právní sílu než závěť.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Jak uzavřít dědickou smlouvu

Dědická smlouva může být uzavřena pouze ve formě veřejné listiny, tedy prostřednictvím notářského zápisu.

Zůstavitelem, který dědickou smlouvu uzavírá, může být pouze zletilý a plně svéprávný člověk. Pokud je ve svéprávnosti omezený, může dědickou smlouvu uzavřít jen se souhlasem svého (soudem stanoveného) opatrovníka.

Obě smluvní strany musí být u notáře přítomné, není možné dědickou smlouvu uzavřít v zastoupení, nestačí ani plná moc. Notář následně dědickou smlouvu zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti.

TIP! Pokud dědickou smlouvu sepíšete, ale nebude splňovat některé z předepsaných náležitostí, například nebude sepsaná formou notářského zápisu, není ještě vše ztraceno – může se na ni v dědickém řízení nahlížet jako na závěť, pokud splňuje alespoň formální náležitosti závěti.

Anketa

Jak se vám líbí dědická smlouva?

Odměna notáře za sepsání dědické smlouvy závisí na hodnotě majetku, který je předmětem smlouvy, pohybuje se od 0,05 do 2 procent jeho hodnoty.

Pokud byste chtěli dědickou smlouvu jakkoli změnit, bude opět třeba osobně navštívit notáře – přítomné musí být obě strany.

Dědická smlouva může obsahovat i ujednání o úplatě. Můžete se v ní dohodnout, že dědic zůstaviteli za dědictví něco zaplatí nebo poskytne jiné protiplnění. Nebo naopak: zůstavitel se může zavázat, že někomu zaplatí (nebo poskytne jiné plnění) za to, že se ve smlouvě dědictví zřekne.

Přestože dědická smlouva zakládá právo druhé strany stát se dědicem, zůstavitel může během svého života nakládat se svým majetkem podle libosti. Dědická smlouva se „aktivuje“ až po smrti zůstavitele. Kdyby ale například daroval veškerý majetek někomu dalšímu (nebo jinak postupoval v rozporu s dědickou smlouvou) a smluvní dědic by kvůli tomu o dědictví sjednané ve smlouvě přišel, může se smluvní dědic dovolat neúčinnosti takového právního jednání zůstavitele.

Člověku, který se stává dědicem na základě dědické smlouvy, zůstává stejně jako každému jinému právo dědictví odmítnout, nepřijmout. Výjimkou je případ, kdy se dědic tohoto práva v dědické smlouvě výslovně vzdá.

Dědická smlouva mezi manželi

Zvláštní pravidla má dědická smlouva mezi manželi. Ti mohou uzavřít klasickou dědickou smlouvu, ve které jeden druhého určí jako dědice a druhý to přijme. Ale také dědickou smlouvu, kde se za dědice povolají navzájem.  

Takovou smlouvu mohou pro případ vzniku manželství uzavřít i snoubenci, ale smlouva začne být účinná až po svatbě. Rozvodem se dědická smlouva mezi (bývalými) manželi automaticky neruší. Pokud si přejete, aby se po rozvodu zrušila, je třeba to do smlouvy zanést. Jinak platí dál.

Po rozvodu se ale kterýkoli z (bývalých) manželů může domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud takovému návrhu nevyhoví, když směřuje proti tomu z partnerů, který rozvrat manželství nezavinil a s rozvodem nesouhlasil.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+88
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 9. 2016 7:05, Marie

to byste se divila,co ze slušně vychovaných dětí udělá třeba pocit křivdy,že druhý sourozenec dostal víc ,.Velkou roli hrají i jejich partneři.Je dobré vše řešit za života a taky své rozhodnutí dědicům zdůvodnit

Zobrazit celé vlákno

+80
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 9. 2016 7:22, Šárka

Rozumní lidé se domluví. To ostatní nepochopí a potřebuji k tomu pravniky apod. :)

Zobrazit celé vlákno

-33
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

29. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 75 komentářů

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

Když přijdete o blízkého člověka, čeká vás dědické řízení. O tom, jak probíhá, se dočtete v dnešním, posledním díle seriálu o dědictví. Máme pro vás i kalkulačku, která spočítá, kolik... celý článek

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

21. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Zatímco v případě dědictví na vás přechází majetek i dluhy, když dostanete něco odkazem, dluhů se bát nemusíte, vyhnete se dokonce i dědickému řízení. Jsou tu ale také omezení: odkazem... celý článek

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

7. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 30 komentářů

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

V minulém díle seriálu o dědictví jsme se věnovali závěti. Poslední vůle nabízí široké možnosti. Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout... celý článek

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

31. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky? Přinášíme přehledného průvodce sepisováním a pravidly poslední vůle.

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

24. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího. Peníze.cz přinášejí první... celý článek

Partners Financial Services