Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Petra Dlouhá | rubrika: Seriál | 21. 9. 2016 | 5 komentářů
Zatímco v případě dědictví na vás přechází majetek i dluhy, když dostanete něco odkazem, dluhů se bát nemusíte, vyhnete se dokonce i dědickému řízení. Jsou tu ale také omezení: odkazem nelze rozdělit celou pozůstalost.
Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Například. Chcete po své smrti veškerý majetek nechat dětem. S malou výjimkou. Máte doma hodnotnou sbírku známek, kterou celoživotně obdivuje váš nejlepší kamarád, taktéž sběratel, a rádi byste, aby připadla jemu.

Nebo máte sousedku, která o vás ve stáří pečuje, a rádi byste se jí nějak odvděčili. Víte, že se jí vždycky líbily obrazy, které vám visí v obýváku. A chcete, aby byly její.

Ideální způsob, jak podobné případy řešit, je odkaz: zjednodušeně řečeno, jde o nařízení, aby se určitá věc (nebo věci, případně práva či pohledávky) vyjmula z dědictví a dědici ji vydali někomu jinému. Člověk, který od vás odkaz dostane, je řečí zákona odkazovník.

Dnes neumírej...

... seriál o dědictví ještě nekončí

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího.

Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky?

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout dětem? Musí dostat stejně? Můžete je vydědit? A jak na to?

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

Nechcete, aby se jednou váš majetek dělil podle zákonné posloupnosti nebo podle závěti. Sepište dědickou smlouvu, obojí přebije.

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu

Když dostanete něco odkazem, nemusíte se bát, že na vás připadnou i nějaké dluhy, vyhnete se i dědickému řízení. Limity ale odkaz má.

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Co je po smrti? Průvodce dědickým řízením pro drahé pozůstalé.

Dědické řízení krok za krokem

Odkazovníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Dokonce i právnická osoba, která má teprve vzniknout – pokud k tomu dojde do jednoho roku od vašeho úmrtí.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Odkaz můžete kromě konkrétní osoby přiřknout i skupině osob – například členům nějakého spolku, nebo třeba ještě obecněji chudým a nemocným. Buď dáte přesné instrukce, nebo můžete nechat na dědici či jiné osobě (typicky vykonavateli závěti), aby určil, které chudé a nemocné podělí.

Výhodou odkazu je rychlejší vyřízení – váš přítel ani sousedka z našich příkladů (tedy odkazovníci) nejsou dědici, takže se nebudou účastnit (mnohdy zdlouhavého) dědického řízení. A další výhoda pro ně: i když odkaz přijmou, jsou zproštění povinnosti poměrně se podílet na úhradě vašich dluhů, což dědici, kteří dědictví přijmou, musí:

Jak se odkazuje

Odkaz může zůstavitel zřídit dědickou smlouvou, závětí nebo dovětkem. Jak správně sepsat závěť a dědickou smlouvu, už od nás víte:

Třetí typ pořízení pro případ smrti, dovětek, na rozdíl od závěti a dědické smlouvy neurčuje dědice, ale zůstavitel (tedy zemřelý) jím činí jiná opatření – zřizuje odkaz, určuje dědici či odkazovníkovi podmínky k nabytí majetku, případně jim dává nějaký příkaz. Dovětek může být pořízen buď současně se závětí, nebo samostatně. Pokud jde o formální náležitosti a pravidla sepisování, platí pro dovětek totéž co pro závěť.

Příklad: V závěti určíte jako svou jedinou dědičku dceru. Ale přidáte ještě dovětek, ve kterém z dědictví vyjmete motorku a odkazem ji přenecháte vnukovi, za předpokladu, že splní podmínku: odmaturuje s vyznamenáním. Jinak vnukovi vaše dcera (dědička) motorku nevydá, prodá ji a výtěžek půjde na charitu.

Odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závěť, tedy osoba plně svéprávná a některé osoby s omezenou svéprávností: například nezletilé dítě starší patnácti let (formou notářského zápisu) nebo člověk, který byl ve svéprávnosti soudem omezený, pokud se objektivně uzdravil do té míry, že je schopný projevit vlastní vůli. Nový občanský zákoník dokonce umožňuje, aby předměty malé hodnoty, například upomínkové drobnosti, odkázal i člověk nezpůsobilý pořizovat závěť.

A jak na odkaz v praxi? V závěti, dědické smlouvě nebo dovětku nařídíte určité osobě (obvykle dědici), aby odkazovníkovi vydal odkázanou věc (nebo právo). Když zůstavitel výslovně neurčí, kdo má odkaz splnit (vydat), padne tato povinnost na bedra všech dědiců podle poměru jejich podílů. Odkazem v naprosté většině případů bývá věc, která je součástí pozůstalosti po zesnulém, je ovšem také možné určit jako odkaz i věc, kterou vlastní někdo jiný, například dědic, a nařídit mu, aby ji vydal odkazovníkovi, jinak nebude dědit.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Vznik práva na odkaz může také zůstavitel nějak podmínit – v takovém případě odkazovník odkaz dostane až po splnění stanovené podmínky.

Zůstavitel je při zřizování odkazu omezený tím, že každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina nezatížená odkazy. Když zatížíte dědice víc, mají právo, aby došlo k poměrnému zkrácení odkazu – pokud tedy například budou cenné obrazy odkázané sousedce představovat jediné dědictví, dostane jich sousedka jen část, zbytek připadne dědicům, ať už dědí ze zákona nebo na základě závěti.

Nejlepší je, když se o přesné formulaci odkazu poradíte s notářem, u kterého budete dědickou smlouvu, závěť nebo dovětek sepisovat.

Když dědic nebude chtít odkazovníkovi odkázanou věc vydat, může se jí domáhat u soudu. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

14. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

Kdo nechce spoléhat na závěť ani zákonnou posloupnost dědiců, má třetí možnost: dědickou smlouvu. Přečtěte si, jaké nabízí možnosti.

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

7. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 30 komentářů

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

V minulém díle seriálu o dědictví jsme se věnovali závěti. Poslední vůle nabízí široké možnosti. Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout... celý článek

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

31. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky? Přinášíme přehledného průvodce sepisováním a pravidly poslední vůle.

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

24. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího. Peníze.cz přinášejí první... celý článek

Partners Financial Services