Sociální pojištění 2019. Nová pravidla placení. Minimální záloha vyšší o dvě stovky

Minimální záloha na sociální pojištění příští rok poroste, vyšší bude i minimální platba na nemocenské pojištění. Nová pravidla platí také pro zasílání plateb, od ledna už se nebudou hradit zpětně.
Sociální pojištění 2019. Nová pravidla placení. Minimální záloha vyšší o dvě stovky

Povinnost hradit si sociální pojištění alespoň v minimální výši platí pro všechny podnikatele a živnostníky, jednoduše řečeno všechny osoby samostatně výdělečně činné. Pro stanovení minimální zálohy je ovšem rozhodující, jestli jde o podnikání v rámci hlavní či vedlejší činnosti. Poradíme, kolik dělají minimální zálohy pro příští rok, jak se to má s odesíláním plateb a co je nového, pokud jde o nemocenské pojištění.

Hlavní činnost: Měsíčně o dvě stovky víc

Jak vysoké zálohy na sociální pojištění živnostník hradí, závisí na jeho zisku v předešlém účetním období – předešlém kalendářním roce. Pro stanovení konkrétní výše zálohy je rozhodující vyměřovací základ, který se počítá jako polovička příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Zároveň ale platí: vyměřovací základ, ke kterému se dopočtete, nemůže být nižší než stanovený minimální vyměřovací základ. Respektive – komu vyjde vyměřovací základ nižší, musí vždy počítat alespoň se stanoveným minimem.

Minimální vyměřovací základ se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství (pro daný rok ji vždy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí). V případě hlavní činnosti se počítá jako jedna čtvrtina průměrné mzdy (detaily výpočtu najdete v boxu níž) – pro rok 2019 vychází minimální měsíční vyměřovací základ na 8175 korun. Roční minimální vyměřovací základ potom dělá dvanáctinásobek základu měsíčního – 98 100 korun. Kdo loni nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, během kterých se podnikání věnoval.

Měsíční záloha se následně vypočítá jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2019 je tedy potřeba platit na sociální pojištění minimálně 2388 korun. Oproti letošnímu roku si tak plátci minimálních záloh připlatí 199 korun měsíčně, za rok zaplatí celkem o 2388 korun víc.

Jak se počítá

Minimální zálohy se počítají z údajů, které každý rok uveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejdůležitější je průměrná mzda, která se počítá z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok, který o dva roky předchází námi sledovanému období (pro zálohy platné v roce 2019 vycházíme z dat za rok 2017). Pro rok 2019 je průměrná mzda 32 699 korun (30 156 × 1,0843). Pro srovnání: letos dosahovala 29 979 korun, loni 28 232 korun.

Minimální záloha na sociální pojištění podnikatelů je 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, pro rok 2019 z částky 8175 korun. Jednoduše se pak dopočteme k minimální záloze 2388 korun.

Vedlejší činnost: Výhodnější podmínky

Kdo podniká v rámci vedlejší činnosti – při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské, nebo během pobírání rodičovském příspěvku, platí minimální zálohu ve snížené výši. Pokud jde o vedlejší činnost, minimální vyměřovací základ totiž odpovídá pouze desetině průměrné mzdy (při hlavní činnosti jde o čtvrtinu). Pro rok 2019 se tedy počítá s částkou 3270 korun, 29,2 procenta z této sumy dělá 955 korun (pro srovnání: letos je minimální záloha pro vedlejší činnost 876 korun).

Nižší zálohy ale nejsou jediná výhoda vedlejší činnosti – v prvním roce podnikání se zálohy neplatí. Sociální pojištění se doplatí teprve po podání přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení, tedy podle skutečných zisků. Přehled se odevzdává nejpozději měsíc po termínu odevzdání daňového přiznání za předešlý rok.

Pokud navíc zisk z podnikání (příjmy po odečtení výdajů) při vedlejší činnosti nepřesáhne rozhodnou částku, živnostník nemusí sociální pojištění za daný rok platit vůbec a další rok se ho nebudou týkat ani zálohy. Pojistné případně doplatí až po podání přehledu podle skutečného zisku. Pro rok 2019 dělá rozhodná částka 78 476 korun. Kdo rozhodnou částku převýší, platí v následujícím roce zálohy, ke kterým se dopočetl v přehledu, ne ale míň než minimální zálohu pro vedlejší činnost (955 korun). Pokud živnostník podniká jen část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje na dvanáctinu za každý měsíc podnikání.

Pro hlavní i vedlejší činnosti pak platí – když odvedené zálohy neodpovídají ziskům v daném roce, je potřeba sociální pojištění po podání přehledu doplatit. Pokud jste naopak zaplatili víc, sociálka vám přeplatek vrátí.

Důležité údaje k sociálnímu pojištění

Rok 2019

Rok 2018

Průměrná mzda

32 699 Kč

29 979 Kč

Minimální roční vyměřovací základ – hlavní činnost

98 100 Kč

89 940 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost

8175 Kč

7495 Kč

Minimální roční vyměřovací základ – vedlejší činnost

39 240 Kč

35 976 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ – vedlejší činnost

3270 Kč

2998 Kč

Minimální měsíční záloha – hlavní činnost

2388 Kč

2189 Kč

Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost

955 Kč

876 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

78 476 Kč

71 950 Kč

Anketa

Zkusili jste si někdy podnikání?

Platba záloh. Od ledna jinak

Ačkoli nová výše minimální zálohy platí od ledna, poprvé se hradí v měsíci, ve kterém živnostník odevzdá přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Obvykle za duben, protože přehled se odevzdává nejpozději do jednoho měsíce po daňovém přiznání. Výjimka platí pro toho, kdo v roce 2019 s podnikáním v rámci hlavní činnosti začíná – nováčci hradí od začátku zálohu v minimální výši.

Novinkou pro příští rok je změna termínu pro zasílání záloh. Ty se dosud platily zpětně, od nového roku je ale mají živnostníci a podnikatelé zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Lhůta běží vždy od prvního do posledního dne daného měsíce – například záloha za leden bude splatná od prvního do jednatřicátého ledna. Kdo v daném měsíci zálohu nepošle, musí ji uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – za leden nejpozději do konce února. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení. Kdo s podnikáním začne v průběhu měsíce, musí první zálohu zaplatit do konce měsíce následujícího.

Pokud jde o platby na přelomu roku, živnostníci mají na výběr ze dvou možností. Zálohu za prosinec buď nemusí posílat vůbec – v souvislosti s novými pravidly není povinnost ji hradit, takže se nemusí obávat penále – a pojistné za prosinec doplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. V lednu tedy uhradí pouze lednovou zálohu. Druhá varianta: zálohu za prosinec zaplatit ještě během prosince, ve lhůtě mezi 21. a 31. prosincem. Platby, které okresní správa v tomto období obdrží, bude považovat za prosincovou zálohu. V případě, že podnikatel odešle během ledna platby dvě, budou se druhá z nich považovat za přeplatek a sociálka ji využije na úhradu záloh na rok 2019.

Nemocenské pojištění: vyšší minimální pojistné

Vedle minimální zálohy na sociální pojištění roste po několika letech také minimální pojistné na nemocenské pojištění, které je pro podnikatele a živnostníky dobrovolné. Minimální pojistné se podobně jako v případě sociálního pojištění odvíjí od minimálního vyměřovacího základu. Ten dosud dělal 5000 korun, od ledna 2019 ale vzroste na 6000 korun. Minimální pojistné na nemocenské pojištění se pak vypočte jako 2,3 procenta – pro příští rok jde tedy o částku 138 korun.

Zároveň jsou ale platby na nemocenské pojištění omezené shora – vyměřovacím základem pro sociální pojištění, ke kterému se živnostník dopočte v přehledu pro sociálku, rozpočteným na měsíce.

Pokud jde o platby na nemocenské pojištění, od ledna je potřeba hradit je v měsíci, na který se vztahují. Pojistné za prosinec 2018 (minimálně 115 korun) by měli živnostníci zaplatit mezi prvním a jednadvacátým lednem 2019. Pojistné za leden 2019 (minimálně 138 korun) je splatné jednatřicátého ledna. Další možnost je odeslání patřičné sumy v rámci jedné platby, na účet sociálky ale musí odejít nejpozději jednadvacátého ledna.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+37
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 2. 2019 23:18

Stačí pouze zdravotní

Zobrazit celé vlákno

+24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

11. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

Prázdniny začaly. Pokud jsou to vaše poslední, máme pro vás přehled, kdy si musíte sami začít platit zdravotní pojištění.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

8. 4. 2022 | Petr Kučera

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme. celý článek

Změna pro OSVČ. Výpis pojistného už nepřijde poštou

2. 2. 2022 | Jiří Hovorka | 22 komentářů

Změna pro OSVČ. Výpis pojistného už nepřijde poštou

Výpis zaplaceného sociální pojištění za loňský rok už osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) letos na začátku února nedorazí. Česká správa sociálního pojištění změnila přístup a... celý článek

Minimální zálohy na pojistné OSVČ výrazně stoupnou

30. 1. 2022 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Minimální zálohy na pojistné OSVČ výrazně stoupnou

Nejpozději do 8. února by si podnikatelé měli zkontrolovat platbu zálohy na zdravotní pojištění. Nové minimum se totiž týká hned platby za leden. U sociálního pojištění je ještě čas... celý článek

Sociální pojištění OSVČ 2022. Minimální zálohy a pravidla

1. 12. 2021 | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Sociální pojištění OSVČ 2022. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.