Univerzální životní pojištění: kolik můžete naspořit?

Univerzální životní pojištění: kolik můžete naspořit?
Chcete si na stáří spořit pomocí životního pojištění a hledáte co nejpružnější produkt? Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění vám umožní zvyšovat či snižovat výši pojistného podle vaší současné finanční situace. V případě potřeby můžete využít i platebních prázdnin. Jak tento produkt funguje? Jak a z čeho vybírat? Přečtěte si naši komplexní analýzu produktů variabilního životního pojištění včetně unikátního příkladu znázorňujícího výši zhodnocení vašich úspor.

V článcích Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky, Důchodové pojistky: jehla v kupce pojistného sena a Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme, jsme si postupně představili kapitálové, důchodové a investiční životní pojištění. Pomocí všech těchto produktů lze spořit na stáří (a využívat možnosti daňových odpočtů při takto nastaveném spoření) a zároveň svým blízkým ulehčit v případě vaší smrti. Nelze mluvit o zajištění, protože pojistné čáskty v případě smrti bývají minimální, např. 30 000 Kč. 
Obdobným produktem je i univerzální alias variabilní alias flexibilní životní pojištění, které také nabízí možnost zhodnocení vašich finančních prostředků a využití daňových odpočtů. 

Pokud ovšem hledáte produkt, kterým byste v první řadě chtěli zabezpečit své blízké pro případ vaší smrti, sebe pro případ invalidity nebo prostě jen vaše finanční závazky, univerzální životní pojištění (stejně tak jako kapitálové či investiční) je pro vás zbytečně drahé. Pozornost v takovém případě věnujte spíše produktům popsaným v článcích Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!,  Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat či  Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?. 

Univerzální životní pojištění (dále UŽP) představuje moderní vývojovou větev životního pojištění pro případ smrti anebo dožití. Toto pojištění má svůj původ v USA (Universal Life Insurance), kde se rozvíjí již od 70. let, a svým fungováním má nejblíže  ke kapitálovému životnímu pojištění (KŽP). V porovnání s KŽP je ale mnohem pružnější (odtud i název flexibilní ŽP). Celou řadu jeho vlastností totiž můžete měnit i v průběhu pojištění, a to podle vaší momentální situace. Když získáte lépe placenou práci a budete chtít spořit na tento produkt více, zvýšíte si pojistnou částku. Ocitnete-li se naopak ve finančně obtížné situaci, pojistné snížíte nebo je na čas přestanete platit úplně - využijete tzv. platebních prázdnin. (Délka platebních prázdnin ovšem závisí na tom, na jak dlouho vám vystačí kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během vašich finančních potíží čerpají platby na sjednaná rizika.)

Od klasického KŽP se UŽP tedy obecně liší v těchto parametrech:

  • variabilitou pojistného krytí - zejména možností volby relativně širokého rozpětí pojistné částky pro případ smrti k danému pojistnému vzhledem k placenému pojistnému,
  • variabilitou parametrů pojištění - možností změny rozsahu a výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši pojistného atd.,
  • možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoli vložit mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit.
  • a zejména garantovanou technickou úrokovou mírou, viz dále.


Garantovaný výnos

TÚM

Do roku 2002 nebyla výše TÚM regulována, stát se její maximum ale později rozhodl omezit, a to nejprve vyhláškou Ministerstva financí a v současnosti vyhláškou k zákonu o pojišťovnictví. Podle té mohou pojišťovny počítat s TÚM v maximální výši 2,4 %, mohou samozřejmě kalkulovat se zhodnocením nižším. Hodnota je zvolena tak, aby pojišťovna byla dlouhodobě schopna dosahovat daného výnosu a o tento úrok byla schopna zhodnotit své pojistné rezervy.
TÚM není, jak se často mnozí domnívají, zhodnocení prostředků klienta, nýbrž zhodnocení prostředků pojišťovny. Pro účely našeho článku však nemá cenu jít v problematice TÚM více do hloubky, více viz článek Technická úroková míra: mýty vs. fakta.

Namísto garantování pojistné částky pro případ smrti anebo dožití, jak je tomu u KŽP (viz článek Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky), pojišťovna v případě UŽP garantuje minimální zhodnocení své rezervy ve výši technické úrokové míry, (_TÚM), platné v době uzavření pojištění. O tuto výši TÚM se tedy zhodnocuje spořící část vašeho pojistného. V současné době je maximální TÚM nastavena Ministerstvem financí na 2,4 %, viz sloupek (jde o hodnotu maximální, pojišťovny si tedy mohou zvolit míru nižší). Výjimkou jsou jednorázově placené smlouvy s dobou trvání maximálně 8 let, u kterých není výše TÚM nijak omezena (pro detailnější informace viz článek Technická úroková míra: mýty vs. fakta).

Jinak je ovšem TÚM uvedená ve vaší pojistné smlouvě platná po celou dobu trvání vašeho pojištění, pojišťovna ji tedy nemůže snížit (ale ani zvýšit). Výjimkou je mimořádně vkládané pojistné, na které se TÚM garantovaná při uzavření smlouvy nevztahuje - u mimořádných vkladů se používá vyhlašovaná úroková míra. Nyní je např. TÚM u České pojišťovny pro "standardně vložené" pojistné stanovena ve výši 2 %, u mimořádně vloženého je ale na úrovni 2,75 %.

Výnosy, kterými pojišťovna svoji rezervu, a tedy i vaši spořící složku pojistky, zhodnotí, samozřejmě mohou být v případě dobrých hospodářských výsledků pojišťovny vyšší než TÚM, kterou si pojišťovna stanoví (v takovém případě máte nárok i na tzv. podíly na zisku, viz 3. tabulku níže v textu), ale rozhodně nebudou nižší než TÚM. 

Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění - základní informace
Pojišťovna Produkt Výše TÚM pro nově sjednané pojistky Plnění
v případě
smrti
Min. poj. částka
v Kč
Min. roční pojistné (běžně placené)
v Kč
Max. doba trvání pojištění (do věku) Min. pojistná doba v letech
AEGON
(profil, názory)
Live
(profil, názory)
a
Home *)
(profil, názory)
2,4 % vyšší z hodnot
(PČ nebo KH)
3x roční pojistné 6 000 75 5
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Dynamik
(profil, názory)
2 % sjednaná PČ
+ KH + PV
30 000 2 400 70 10
ČPP
(profil, názory)
Filip Plus
(profil, názory)
2,4 % PČ pro případ smrti  + zaplacené pojistné na dožití + PV + KH mimoř. pojistného smrt 30 000 Kč, dožití 40 000 Kč nebo 70 000 Kč podle délky pojistné doby tak, aby bylo vždy daňově zvýhodněno 2 631 70 10
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Spektrum
(profil, názory)
2,4 % volí si klient při sjednání: buď součet PČ + KH, nebo vyšší z PČ či KH 0 6 000 65 5
Generali
(profil, názory)
Life
a Life Plus **)
(profil, názory)
2,25 % součet PČ + KH 2 000 3 600 75 5
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Flexi
(profil, názory)
2 % vyšší z hodnot PČ či KH, v případě připojištění kapitálové hodnoty PČ+KH 10 000 2 400 75 (v omezeném rozsahu do 100 let) 5
UNIQA
(profil, názory)
Akord
(profil, názory)
2,40 % PČ + KH 30 000 záleží na minimální pojistné částce (minimální měsíční pojistné: 300 nebo 400 Kč) 70 5
Vysvětlivky: TÚM = technická úroková míra, PČ = pojistná částka, KH = kapitálová hodnota, PV = podíl na výnosech

Poznámky:
*) AEGON Home je určen k zajištění hypoték
**) rozdíl mezi oběma variantami spočívá v počtu možných pojištěných osob, ve variantě Generali Life Plus lze pojistit na jedné smlouvě celkem 6 osob na různá rizika a pojistné částky

Spíše než velikosti TÚM ve výše uvedené tabulce tedy při výběru produktu věnujte pozornost vedlejšímu sloupku, způsobu plnění v případě smrti. Ten totiž nevypovídá jen o tom, co mohou pozůstalí v případě vaší smrti od pojišťovny dostat. Rozdíl v definici plnění v případě smrti má vliv i na výhodnost pojištění jako spořícího nástroje.

  • Při plnění ve výši součtu pojistné částky (PČ) a kapitálové hodnoty (KH) zůstává výše škody, kterou může pojišťovna smrtí pojištěné osoby utrpět, stále stejná.
  • V případě výplaty vyšší z hodnot PČ či KH tato potenciální škoda postupně klesá, jak dochází k růstu kapitálové hodnoty. Když je KH vyšší než PČ, je hodnota rizika smrti pro pojišťovnu nulová. Ze zaplaceného pojistného tak může pojišťovna větší část použít na další zvyšování kapitálové hodnoty.

V tomto ohledu je výjimečný produkt Spektrum ČSOB Pojišťovny (profil, názory), který umožňuje volbu.


Mimořádný vklad a mimořádný výběr

Flexibilitu jednotlivých produktů nejlépe porovnává následující tabulka. Pozornost věnujte nejen velikosti minimální částky vkladu a výběru (odkupu), ale zejména poplatkům s nimi spojených a podmínkami, za kterých vzniká právo na odkup.

Pokud vás zajímá, jak je to s možností odpočtů z daně z příjmu fyzických osob v případě vkladů mimořádného pojistného a v případě mimořádných výběrů, otevřete si přílohu Daňové odpočty pojistného na univerzální životní pojištění.

Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění - mimořádný vklad a mimořádný výběr
Pojišťovna Produkt Min. částka vkladu (v Kč) Poplatek
za vklad
Vznik práva
na výběr
(za jak dlouho)
Min. částka výběru
(v Kč)
Poplatek
za výběr
(v Kč)
AEGON Live a Home 1 5 % jakmile je nenulová hodnota akumulační rezervy 5 000 300
Česká pojišťovna a.s. Dynamik 1 000 1 % ihned 3 000 z KH mimořádného pojistného 50 Kč, z KH běžného pojistného 220 Kč
ČPP Filip Plus 1 000 není ihned po zaplacení (max. 2x ročně) 3 000 není
ČSOB Pojišťovna Spektrum 3 000 0 % - 0,7 % 6 týdnů s možností zkrácení této lhůty za poplatek 3 000 50
Generali Life a Life Plus 1 000 3 % není není 0,25 % z odkupované částky
Pojišťovna České spořitelny Flexi 1 000 1 % kdykoliv při postačující výši KH 1 000 100
UNIQA Akord 3 000 není (jsou provizní náklady na začátku ve výši 1,5 % vkladu) ihned není 70
Vysvětlivky: KH = kapitálová hodnota


Kolik lze s UŽP naspořit?

To záleží na vás, tedy na tom, kolik budete vkládat (jak už bylo uvedeno výše, produkt je, co se velikosti vašich vkladů týče, velmi flexibilní), a na pojišťovně, jakého zhodnocení svých prostředků dosáhne a o kolik ze svého zisku se s vámi podělí. Kromě TÚM je ve většině pojistných smluv zaručeno také právo pojistníka na podíl na zisku. Pokud pojišťovna hospodaří lépe, než očekávala při počátečním výpočtu pojistného, o část svého zisku se s vámi podělí.

Tento článek si neklade za cíl porovnat výhodnost UŽP a jiných možností zhodnocování volných finančních prostředků. Abyste ale měli alespoň nějakou představu, jakých výnosů můžete s UŽP dosáhnout (předpokládáme, že tomu, kdo má zájem o tento typ pojištění, jde zejména o spořící složku produktu), oslovili jsme pojišťovny s následujícím příkladem:
Jakého zhodnocení vložených prostředků (po zdanění) se dočká pojistník (muž i žena), který na pojistném měsíčně odvede 1 000 Kč, smlouvu uzavře v 35 letech a peníze si chce vybrat v 60 letech? Chce jen spořit, zvolil si proto nejmenší možnou pojistnou částku pro případ smrti. (Celkově tedy za 25 let pojišťovně odvede 300 000 Kč.)

Odpověď uvádíme v následující tabulce. Ve 3. sloupci je uvedena minimální pojistná částka pro případ smrti, kterou pojišťovna dovolí. Ve 4. (muž) a 5. (žena) sloupci je částka, kterou pojistník získá při dožití se 60 let, a ve zbylých dvou sloupcích je uvedeno roční zhodnocení prostředků, které pojišťovna pro výpočet použila. Zde je nutno upozornit, že jde jen o teoretické zhodnocení, a tedy i teoretickou naspořenou částku v případě dožití, které pojišťovny považují za možné dosáhnout. Jak už jsme uvedli na začátku, v pojistné smlouvě je zaručeno pouze minimální zhodnocení spořící části ve výši TÚM, viz 1. tabulku, a stejně tak není garantována pojistná částka v případě dožití se konce pojištění.

Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění - příklad zhodnocení
Pojišťovna Produkt Min. poj. částka pro případ
smrti
(v Kč)
Vyplac. plnění
při dožití se
60 let v Kč po zdanění (muž)
Vyplac. plnění
při dožití se
60 let v Kč po zdanění (žena)
Zhodnocení
vložených
prostředků
v % p. a. (muž) *)
Zhodnocení
vložených
prostředků
v % p. a. (žena) *)
AEGON Live a Home 36 000 340 345 340 448 4 4
Česká pojišťovna a.s. Dynamik 30 000 387 254 393 368 TÚM 2 +
PV 1,5
TÚM 2 +
PV 1,5
ČPP Filip Plus 30 000 334 045 337 355 2,40 2,40
398 507 402 785 4 4
ČSOB Pojišťovna Spektrum 0 337 212 337 212 2,40 2,40
401912 401912 4 4
Generali Life a Life Plus 2 000 402 390 402 666 4 4
Pojišťovna České spořitelny Flexi 10 000 319 603 319 625 2 2
386 738 386 771 3,50 3,50
UNIQA Akord 0 264 805 265 709 TÚM +
PV 1,03
TÚM + PV 1,06
342 239 343 505 4,50 4,50
Vysvětlivky: TÚM = technická úroková míra, PV = podíl na výnosech

Pozn.: *) jde o teoretické zhodnocení, které pojišťovny považují za možné dosáhnout. V pojistné smlouvě je zaručeno pouze minimální zhodnocení ve výši TÚM.

V nabídce některých pojišťoven se setkáte také s jakousi kombinací investičního a univerzálního životního pojištění. Jde o produkty investičního životního pojištění s garancí růstu investiční hodnoty. Pojišťovna buď zaručuje, že spořící část pojistného bude i v tomto případě zhodnocena o technickou úrokovou míru (např. Dynamik Plus České pojišťovny), nebo nabízí garantovaný fond, který je úročen minimálním zhodnocením (např. Perspektiva 4BN Kooperativy). Garantovaný výnos, nejčastěji opět ve výši 2,4 %, dává jistotu minimálního zhodnocení prostředků i v případě negativního vývoje finančních trhů. Pokud máte zájem o takové pojištění, zaostřete kromě již dvou zmíněných např. do Winterthur pro produkt Comfort Plus nebo do Pojišťovny České spořitelny pro Flexi Invest.


Připojištění neopomínat

Tak jako u dalších typů životního pojištění pozornost věnujte také součástem jednotlivých produktů. A tak jako i u dalších typů životního pojištění i u UŽP doporučujeme sjednání připojištění pro případ plné invalidity a připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. Proč? Přečtěte si náš poradenský text Nepodceňujte a nepřehlížejte připojištění.

Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění - součásti pojistky (ano / ne / možné připojistit - mp)
Pojišťovna Produkt Doplňkové rizikové ŽP Zproštění placení v případě plné invalidity Přip.
pro případ plné inva-lidity
Přip.pro případ civilizač.
chorob
Připoj.
pro případ smrti úrazem
Připoj.
pro případ trvalých
násl. úrazu
Připoj.
denního odškod-
ného v příp.
úrazu
Připoj.
denní
dávky
v příp.
prac. neschop.
AEGON Live a Home ne mp ne mp mp mp ne ne
Česká pojišťovna a.s. Dynamik ne ano ne ano ano ano ano ano
ČPP Filip Plus ano ano ne ne ano ano ano ano
ČSOB Pojišťovna Spektrum mp ne mp mp mp mp mp ne
Generali Life a Life Plus ano ne mp mp mp mp mp mp
Pojišťovna České spořitelny Flexi ano ano ano ano ano ano ano ano
UNIQA Akord ano ano ano ne ano ano ano ano

Co si o univerzálním životním pojištění myslíte? Proč jste si jej sjednali nebo si jej chcete sjednat? Proč jste si jej nesjednali a ani nechcete?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 10. 2006 7:31, V.I.Lenin

Ó jak Vás obdivuji veliký mysliteli!

Zobrazit celé vlákno

+70
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 10. 2006 7:42, PlischkeS

Peníze se určitě dají výhodněji zhodnotit pomocí jiných finančních produktů, to bez pochyby. Pokud ale člověk, který nemá "spořící vůli" (co naspoří, zase utratí), hledá produkt, se kterým by si našetřil peníze na důchod (a penzijní připojištění už má), životní pojištění pro něj jednu výhodu přináší. Chce-li totiž využít daňových výhod, musí s výběrem peněz počkat až do 60. narozenin. Produkt ho tak donutí si na důchod našetřit. Nestane se tak, že si peníze vybere, když mu bude třeba 50, protože se např. rozhodl koupit nové auto nebo se mu vdala dcera.

Zobrazit celé vlákno

-31
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Životní pojištění pro děti by nemělo být jen vkladní knížkou

13. 10. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Životní pojištění pro děti by nemělo být jen vkladní knížkou

Životní pojištění pro děti většinou nabízí kombinaci určité pojistné ochrany a spoření. Produktů na trhu je spousta, každý přitom vyzvedává jinou svoji kvalitu. Není proto divu, že... celý článek

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

14. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

Úrazové pojištění může být velmi dobrým pomocníkem rodinných financí. Nikdy totiž nevíte, na jak dlouho, a jestli ne na vždy, vás úraz vyřadí z práce. Podívejme se, jak úrazové pojištění... celý článek

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

14. 4. 2006 | Simona Ely Plischke

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pro případ vaší předčasné smrti či převzetí odpovědnosti za své závazky, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Pomocí... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Partners Financial Services