Životní pojištění pro děti by nemělo být jen vkladní knížkou

Životní pojištění pro děti by nemělo být jen vkladní knížkou
Životní pojištění pro děti většinou nabízí kombinaci určité pojistné ochrany a spoření. Produktů na trhu je spousta, každý přitom vyzvedává jinou svoji kvalitu. Není proto divu, že mnoho rodičů považuje pojištění v první řadě za spoření, jestli vůbec něco víc. Neví, proč vlastně svoje děti pojistit. Podívejme se, jak dětské životní pojištění funguje, koho a proti čemu vlastně kryje, co od něj požadovat a co je na českém pojistném trhu pro děti k mání. Přinášíme vám komplexní srovnání životních pojištění pro děti.

Životní pojištění může dítěti uzavřít kdokoli: rodič, prarodič, ale i jiný dospělý, který k němu má či nemá příbuzenský vztah. Životní pojištění pro děti je ve své nejobvyklejší podobě produkt založený na spoření finančních prostředků s možností pojistné ochrany pro děti i dospělé. Bohužel v této posloupnosti. Více než na pojistnou ochranu totiž pojišťovny zpravidla lákají rodiče na to, že finanční obnos, který ve prospěch dítěte naspoří, se pro něj stane nenahraditelným zdrojem prostředků při vstupu do samostatného života.

Před uzavřením životního pojištění si odpovězte na následující otázky:

 1. Chcete zajistit dítěti prostředky na start do samostatného života?
 2. Chcete zabezpečit dítě pro případ, že se s vámi něco stane?
 3. Chcete zajistit dítě pro případ úrazu či nemoci?

Pokud jste odpověděli ano jen u první otázky, porozhlédněte se po jiných finančních produktech. Výhodnost či nevýhodnost "spoření v pojišťovně" je totiž diskutabilní, v podílových fondech či na státem podporovaném stavebním spoření nejspíš své ratolesti naspoříte více. Tento parametr dnes ale pomineme a postupně se podíváme na odpověď na druhou, třetí a poté první položenou otázku. 


V rámci dětského pojištění pojistěte hlavně sebe (otázka 2.)

Při uzavírání pojištění pro dítě musíme uvažovat jinak, než jak je tomu v případě výběru produktu pro dospělé. Neměli bychom se ani tak zajímat o to, kolik peněz pojišťovna vyplatí, když si dítě zlomí nohu (tedy třetí z výše položených otázek), nebo dojde na nejhorší a dítě zemře. Na dítěti totiž, na rozdíl od živitele rodiny, není domácnost závislá.

Naopak by tedy zodpovědní rodiče měli v první řadě hledat produkt takový, u kterého by při úmrtí rodiče, nebo jiného dospělého, na kterém je dítě závislé, došlo k výplatě peněz směrem k dítěti. Tedy takový, kterým by svého potomka zajistili pro případ, kdy se o něj nebudou moci postarat sami. (Pokud předpokládáte, že tento prvek obsahují všechna životní pojištění pro děti, mýlíte se, viz tuto tabulku součástí životních pojištění děti.)

Máte-li uzavřené například kvalitní rizikové životní pojištění (o tom viz článek Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!) nebo jiné životní pojištění s dobrým krytím v případě vaší smrti či invalidity, můžete klidně spát, své blízké chráníte dostatečně. Pokud tomu tak není, můžete proti strýčku Příhodovi své děti zabezpečit právě pomocí životního pojištění pro děti.

Aby o dítě bylo postaráno i v případě, že se rodiči něco stane, je nutné uzavřít pojištění pro případ smrti rodiče. Nabízeno bývá spolu s pojištěním zproštění od placení pojistného pro případ smrti rodiče. Za zvážení stojí také sjednání připojištění pro případ trvalé invalidity a zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. V rámci toho za plně invalidního rodiče převezme pojišťovna placení pojistného na dětské pojištění. Dítě tak bude pojištěno dál (stejně tak mu poroste spořená částka).


Jak pojistit dítě (otázka 3.)

Chcete-li, aby vaše ratolest v rámci dětského životního pojištění také získala "bolestné", když si zase na lyžích trojnásobně zlomí nohu, pak zvolte produkt, v jehož rámci bude vaše dítě úrazově pojištěno. O principech úrazového pojištění jsme detailně psali v článcích Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat a Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou, zde tedy jen stručně. Pokud k úrazu dojde, je dítěti podle závažnosti úrazu vyplacena pojistnou smlouvou stanovená částka. Účelem tohoto pojištění je např. mít v případě potřeby prostředky na nadstandardní léčení, například na rehabilitaci nebo pobyt v lázních. Někteří rodiče z tohoto plnění také hradí svůj pobyt doma s dítětem (nechodí do práce a starají se o nemocného).

Ve stejném duchu pojišťovny nabízejí i pojištění velmi vážných onemocnění. V případě diagnózy cukrovky, meningitidy, encefalitidy, mozkové obrny apod. je ve prospěch dítěte vyplacena sjednaná pojistná částka.

Možných připojištění je spousta, viz tuto tabulku, ne všechna jsou ale potřebná zrovna pro vaše dítě. Např. sjednání denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu či za dobu pobytu v nemocnici je v případě dětských klientů spíše vyhazováním peněz. V rámci tohoto pojištění má pojištěný nárok na denní odškodné za každý den léčení úrazu či hospitalizace, a opět, jelikož dítě není živitelem rodiny, není potřeba, aby mu dny nemoci byly proplaceny. U dospělých, zejména OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění, tento produkt smysl má, protože nahrazuje ušlý příjem. Dítě by ale spíš potřebovalo nahradit hodiny matematiky.


Až vyrosteš, dostaneš od dědečka pěkný balík peněz (otázka 1.)

Pro většinu rodičů či prarodičů je právě spořící složka důvodem k uzavření pojištění. Ačkoli moderní produkty nelze srovnat s tím, co bylo na trhu třeba v 80. letech, jednou z příčin veliké obliby spoření s pojišťovnou je jistě tradice tzv. sdruženého pojištění mládeže. Před rokem 1989 počty nově sjednávaných smluv zhruba odpovídaly počtům narozených dětí.

Dnes je nabídka samozřejmě úplně jinde. Tak jako životní pojištění pro dospělé, i dětské produkty se na trhu vyskytují ve čtyřech základních podobách: kapitálové, investiční, univerzální a rizikové životní pojištění. Na rizikové pojištění (o něm se dočtete v tomto článku) byste toho dítěti příliš nenaspořili, podívejme se tedy ve zkratce, jak fungují "zbylé" tři typy.

 • Kapitálové životní pojištění (KŽP)
  V případě úmrtí pojištěného rodiče vyplatí pojišťovna dítěti sjednanou pojistnou částku (pro případ smrti rodiče). V případě, kdy se dítě dožije předem pevně daného věku, třeba 18 let, nebo uzavře manželství (v případě svatebního pojištění), vyplatí mu pojišťovna sjednanou, garantovanou pojistnou částku pro případ dožití. Více si o KŽP přečtete v článku Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky.
 • Investiční životní pojištění (IŽP)
  V případě IŽP vede pojišťovna každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti rodiče nebo dožití dítěte) je vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese dítě, nikoliv pojišťovna jako tomu je u KŽP. Může tedy získat více, ale i méně než s KŽP. Záleží jen na tom, jak se povede právě vámi zvolenému investičnímu portfoliu. Více se o IŽP dozvíte v článku Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme.
 • Univerzální (variabilní, flexibilní) životní pojištění
  Od klasických KŽP se liší zejména variabilitou pojistného krytí, variabilitou parametrů pojištění, možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoli vložit mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit apod. Více si o UŽP přečtete v tomto článku.

Ucházíte se o dotaci z Evropské unie?
Nevíte přesně jak na to? Informujte se u nás jak postupovat! Zhodnotíme, zda má váš konkrétní projekt šanci na získání dotace, poradíme, na jaké dotace má šanci firma vaší velikosti a zaměření. Potřebujete zjistit, jaké je finanční zdraví vaší firmy, což je nutná podmínka pro získání dotace, nebo "jen" chcete pomoci se zpracováním žádosti či s výběrem vhodného dotačního titulu? Obraťte se na naši novou unikátní poradnu získávání dotací ze strukturálních fondů EU! Čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím přesnější odpověď získáte.


Na co dalšího si dát pozor při výběru pojištění?

Produkty se liší také v tom, kolik lidí lze pojistit na jednu smlouvu. Např. v rámci pojištění Junior pojišťovny ING je pojištěno právě jen jedno dítě. Talisman pojišťovny Aviva je sjednáván vždy pro dvojici – obvykle pro jednoho z rodičů a dítě. A např. čerstvá novinka pojišťovny Allianz, Pastelka, umožňuje během trvání smlouvy počet dětí měnit – na jednu smlouvu lze pojistit až 4 děti a 2 dospělé.

Různé produkty nabízí pojistnou ochranu různě starým dětem. Narazíte na produkty pro děti od "nuly" (resp. 6 týdnů či 2 měsíců) do patnácti let, ale také třeba na pojištění pro mládež od 15 let třeba až do 25 let věku.

Názvy produktů berte "s rezervou". Pokud jste se rozhodli svému potomkovi spořit do budoucna se životním pojištěním, ale zdráháte se mu např. založit "svatební pojištění" (co kdyby se třeba nikdy neoženil) nebo "stipendijní pojištění" (přes ten čtverec z češtiny se asi na vysokou nedostane), přečtěte si nejprve pojistné podmínky. Posuzovat produkt podle názvu není rozumné .
Pokud se totiž dítě neožení (či nevdá), dojde k výplatě peněz nejpozději do 7 let od konce svatebního pojištění (tj. třeba do 25 let věku "dítěte"). Pojistná částka se za "normálních" okolností u svatebního pojištění vyplácí u příležitosti sňatku "dítěte".
Obdobně je to s pojištěním stipendijním. Z toho se za normální situace dítěti vyplácí stipendium po dobu jeho studia, ovšem zahájení studia není podmínkou výplaty. S tou se automaticky začne, když dítě dovrší např. 15 nebo 19 let (podle vaší pojistné smlouvy).

A teď už se podívejme, co pro děti a jejich rodiče přichystal český pojistný trh. Kromě základních informací v následující tabulce, věnujte při výběru pojištění pozornost také součástem jednotlivých produktů. Ty naleznete v této příloze: Životní pojištění dětí - součásti produktů. Důležité informace o produktu obecně i o jednotlivých nabídkách naleznete také v sekci Dětské pojištění.

Životní pojištění pro děti - základní informace
Pojišťovna Produkt Typ ŽP *) Kolik dětí a kolik dospělých může být pojištěno Min. roční pojistné (v Kč) Max. doba trvání (do věku dítěte) Min. pojistná doba v letech Min. vstupní věk dítěte Max. vstupní věk dítěte
AEGON
(profil, názory)
Juventus Global
(profil, názory)
IŽP 1 dítě, 1 dospělý 6 000 do 26 let 5 2 měsíce 15
Juventus
Live
(profil, názory)
UŽP 1 dítě, 1 dospělý 6 000 do 26 let 5 2 měsíce 15
Allianz
(profil, názory)
Junior Hit
(profil, názory)
RŽP až 4 děti 6 000 do 18 let 1 0***) 17
Pastelka
(profil, názory)
IŽP 4 děti + dva dospělí 6 000 do 25 let 5 0***) 12 **)
Abeceda
(profil, názory)
KŽP 1 dospělý + 1 dítě 6 000 do 23 let 8 0***) 15
AMCICO
AIG Life
(profil, názory)
Baby
program
(profil, názory)
KŽP jedno dítě a jeden dospělý 4 500 do 25 let 10 6 měsíců 14
Aviva
(profil, názory)
Talisman
(profil, názory)
IŽP 1 dítě + 1 dospělý 4 000 do 25 let 10 0***) 15
Česká
pojišťovna
(profil, názory)
Sluníčko
(profil, názory)
KŽP Individuál. 5 6 týdnů 15
ČSOB
Pojišťovna
(profil, názory)
Čtyřlístek
(profil, názory)
UŽP 1 dítě, 2 dospělí 3 600 do 25 let 5 0***) 15
Generali
(profil, názory)
Lvíček Generali
(profil, názory)
KŽP 1 dítě + 1 dospělý 3 600 do 19 let 5 0***) 14
Clever
Invest
Junior
(profil, názory)
IŽP 1 dítě 3 600 do 100 let 5 0***) 14
ING -
Nationale-
Nederlanden
(profil, názory)
Junior
(profil, názory)
(profil, názory)
IŽP Pojištěné je přímo dítě (1) 4 200 do 25 let 5
Stipendijní
pojištění
(profil, názory)
KŽP Pojištěný je 1 rodič (dospělý) ve prospěch 1 dítěte 4 200 do 18 let 5
Svatební
pojištění
(profil, názory)
KŽP Pojištěný je 1 rodič (dospělý) ve prospěch 1 dítěte 4 200 do 18 let 5
Kooperativa
(profil, názory)
Budoucnost
(profil, názory)
KŽP 1 dospělý + 1 dítě 3 348 19 - 24 let 7 let 0***) 17
Radost
(profil, názory)
KŽP 1 dospělý + 1 dítě 300 25 let 10 let 0***) 15
Pojišťovna
České
spořitelny
(profil, názory)
Junior
(profil, názory)
UŽP 1 dospělý + 1 dítě 2 400
(lze i jednorá-
zově, tzn.
5 000)
do 25 let 5 0***) 18
UNIQA
(profil, názory)
Motýlek KMOT
(profil, názory)
KŽP 1 dítě, 1 dospělý 3 600 do 26 let 5 0***) 18
Motýlek IMOT
(profil, názory)
IŽP 1 dítě, 1 dospělý 6 000 do 26 let 5 0***) 18
Victoria
Volksbanken
(PJVV)
Premiant Plus
(PSVV)
KŽP 1 dítě 150 do 18 let 5 0***) 13
Winterthur
(profil, názory)
Comfort Plus
(profil, názory)
IŽP neomezeno 3 600 neomezeno 5 6 týdnů neomezeno
Pozn.:
*) KŽP - kapitálové ŽP, IŽP - investiční ŽP, UŽP - univerzální/variabilní/flexibilní ŽP, RŽP - rizikové ŽP,
**) pokud je splněn alespoň u jednoho, pro ostatní děti může být i vyšší,
***) nejde přesně o 0, ale o různé doby na začátku života (několik týdnů či měsíců)   

Sjednali jste vašemu dítěti životní pojištění? Jaká rizika kryje? Který produkt jste si vybrali a proč?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 32 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 10. 2006 8:00

V jednoduchosti je krása . :o) A což třeba platba 1700 Kč / měsíčně a cílová částka 400 000
Tato částka zaručí plnou státní podporu i s uhrazením ročního poplatku / 20 400 Kč / rok / a beze změn lze opravdu stavebko pro dítě udržet klidně i těch 15 let . Bez hlídání termínů a nových smluv . / Už to nějaký ten pátek nesleduju ,ale tu úložku 0,3% ze které vycházím měla kdysi jen Hypo /

Zobrazit celé vlákno

+70
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 10. 2006 8:13, Jarmila

Pane Scherksi, já bych "kolečko" neviděla tak černě. Poplatky platíte tak jako tak, ale když stavební spoření otočíte, tak se Vám ve druhém kole samiofinancuje a pokud pokročíte do třetího, můžete z něj už pro dítě investovat.
Spíš jde o to, kolik rodin na to má volné zdroje.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (32 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Životní pojištění dětí - součásti produktů

13. 10. 2006 | Simona Ely Plischke

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

14. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

Úrazové pojištění může být velmi dobrým pomocníkem rodinných financí. Nikdy totiž nevíte, na jak dlouho, a jestli ne na vždy, vás úraz vyřadí z práce. Podívejme se, jak úrazové pojištění... celý článek

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

14. 4. 2006 | Simona Ely Plischke

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pro případ vaší předčasné smrti či převzetí odpovědnosti za své závazky, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Pomocí... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Partners Financial Services