Analýza: rizikové životní pojištění IV.

Martin Novotný | 25. 11. 2003
Analýza: rizikové životní pojištění IV.
Chystáte se zajistit své blízké nebo úvěr, a proto uzavřít rizikové životní pojištění s pevnou nebo klesající pojistnou částkou? Chcete vědět, kolik vás takové pojištění může stát? Pak si přečtěte poslední díl seriálu věnovaný rizikovému životnímu pojištění.

Začneme sazbami rizikového životního pojištění s pevnou pojistnou částkou, se kterými jsme se seznámili v 2. dílu našeho seriálu.

Produkty s pevnou pojistnou částkou

Sazby produktů s pevnou pojistnou částkou si porovnáme pomocí dvou modelových příkladů. V prvním budeme předpokládat klienta se vstupním věkem 30 let, pojistnou dobou 20 let a pojistnou částkou 1 000 000 Kč. V druhém příkladu změníme oproti prvnímu vstupní věk na 40 let.
Roční pojistné pro první modelový příklad je uvedeno v následující tabulce. Kromě pojistného je v tabulce uveden velmi důležitý údaj o tom, zda je v sazbách pojistného zahrnuto zproštění od placení pojistného. Je to z toho důvodu, že produkty, v jejichž pojistném je zahrnuto, jsou oproti produktům bez zproštění v takovém srovnání znevýhodněny. Stoprocentní srovnatelnosti bohužel nebylo ani teoreticky možné dosáhnout, protože produkty Generali Pojišťovny a Uniqa pojišťovny nelze se zproštěním od placení sjednat a naopak necelá polovina z uvedených produktů má zproštění napevno zakalkulováno v sazbách.

Roční pojistné pro poj. částku 1 000 000 Kč, vst. věk 30 l., poj. doba 20 l.
Pojišťovna Produkt Zproštění

Roční pojistné

Muži Ženy

Allianz
(profil, názory)

S2

NE

6 863 Kč

3 261 Kč

AVIVA 
(profil, názory)

Rizikový
životní plán

NE

6 133 Kč

3 910 Kč

CSL&P
(profil, názory)

Tarif 105

NE

7 102 Kč

4 452 Kč

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1U

ANO

6 888 Kč

4 920 Kč

ČSOB Pojišťovna
(PJCSOB

Garant U3

ANO

8 400 Kč

6 000 Kč

Generali
(profil, názory)

ZN5

NE

5 610 Kč

3 060 Kč

Hasičská VP
(profil, názory)

104

ANO

5 520 Kč

3 480 Kč

Kooperativa 
(PJKO)

2MN

ANO

4 799 Kč

3 236 Kč

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1020

NE

4 020 Kč

3 272 Kč

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

LS

ANO

6 150 Kč

2 760 Kč

První americko-česká pojišťovna 
(PJPACP)

T

NE

6 470 Kč

4 640 Kč

Uniqa
(profil, názory)

Tarif 850

NE

5 150 Kč

3680 Kč

Wüstenrot
(profil, názory)

Životní pojistka
SPECIÁL

ANO

5867 Kč

3 591 Kč

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Porovnání pojistného u druhého příkladu se vstupním věkem 40 let naleznete zde.


Nejnižší pojistné v našich modelových příkladech vykazuje překvapivě Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, a to s jedinou výjimkou v případě třicetileté ženy. U tohoto produktu však není počítáno se zproštěním od placení. Porovnáme-li pouze produkty se zproštěním od placení, muž ve věku 30 a 40 let se nejlevněji pojistí pro případ smrti u Kooperativy pojišťovny. Ženy ve věku 30 a 40 let nejlevněji pojistí Pojišťovna České spořitelny.

Na druhém konci pomyslného žebříčku se ocitá produkt Garant ČSOB Pojišťovny, který jako nejdražší vychází ze srovnání pomocí první modelové situace. V druhém příkladě "poráží" konkurenci se svou nabídkou Aviva životní pojišťovna. Uvedené pojistné navíc neobsahuje cenu za zproštění od placení.
V tabulkách si můžete všimnout zajímavých relativních rozdílů mezi sazbami pro muže a ženy. Asi nejzřetelnější je tento rozdíl u sazeb Pojišťovny České spořitelny. Ač z pohledu mužské části klientely se jedná o relativně drahou pojišťovnu, pro ženy se jedná o jednu z nejlevnějších pojišťoven. Závěrem je nutno upozornit, že volbou jiných parametrů modelových příkladů lze dojít k významně odlišným závěrům.

Produkty s klesající pojistnou částkou

Dostáváme se k porovnání ceny produktů s klesající pojistnou částkou, o kterých jsme psali ve 3. dílu seriálu. K jejich srovnání použijeme jediné modelové situace. Bude nás zajímat pojistné pro klienty se vstupním věkem 30 let, pojistnou dobou 20 let a pojistnou částkou 1 000 000 Kč. Ač to nemusí být zřejmé hned, nemůžeme tentokrát porovnávat přímo sazby ročního pojistného.
Uveďme si nejdříve důležité parametry produktů, které toto srovnání znemožňují. Prvním z nich je zkrácená doba placení pojistného vzhledem k pojistné době. Využívá ji většina z námi sledovaných produktů. Navíc se míra tohoto zkrácení liší. Druhým problémem je měnící se výše pojistného v jednotlivých letech placení pojistného. U produktů s pevnou pojistnou částkou bylo pojistné vždy konstantní.
Tyto problémy nám pomůže vyřešit porovnání současné hodnoty všech budoucích plateb pojistného, které jsou se sjednáním konkrétního produktu spojeny. Pro její výpočet potřebujeme zvolit pouze vhodnou diskontní úrokovou míru. V našem případě jsme zvolili její výši na 5 % p.a.
Bohužel jsme se tímto nezbavili všech potíží při srovnávání ceny těchto produktů. Produkty totiž nabízejí rozdílnou pojistnou ochranu. Za prvé tu máme naprosto shodný problém jako u produktů s pevnou pojistnou částkou, a tím je rozdílné začlenění zproštění od placení do sazeb produktů. Za druhé srovnávané produkty umožňují rozdílné klesání pojistné částky. V minulém dílu jsme si ukázali, že rozdíl v pojistné ochraně mezi produkty s lineárně klesající pojistnou a pojistnou částkou kopírující zůstatek úvěru je kolem 15 %. Proto si nejdříve uvedeme přehled výše zmíněných problematických charakteristik pro námi sledované produkty, který naleznete zde.

Kromě údajů, zda je v porovnávaných sazbách zakalkulováno zproštění od placení pojistného a s jakým způsobem klesání pojistné částky je pro daný produkt počítáno, je ve sloupci "Délka placení" uveden počet let placení pojistného pro pojistnou dobu 20 let a ve sloupci "Pojistné" naleznete informaci, zda dochází ke změně pojistného v jednotlivých letech.

Při respektování těchto rozdílů v produktech se můžeme pustit do srovnání sazeb produktů pro námi zvolený příklad. Začněme nejdříve pojistným pro muže. V tabulce je zaznamenáno roční pojistné za první rok pojištění a současná hodnota zaplaceného pojistného za celou pojistnou dobu. U produktu Komerční pojišťovny je kalkulováno se sazbou úvěru 6 % p.a.

Souč. hodnota pojistného pro muže se vst. věkem 30 let
Pojišťovna Produkt Pojistné
v 1.roce
 
SH (5%) 

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

4 697 Kč

50 814 Kč

Allianz
(profil, názory)

S2

6 863 Kč

53 854 Kč

CSL&P
(profil, názory)

Tarif 107

3 900 Kč

42 191 Kč

Česká pojišťovna
(profil, názory

PP1

4 566 Kč

44 669 Kč

Generali
(profil, názory

ZN5C

3 150 Kč

29 062 Kč

Hasičská VP
(profil, názory

108

2 280 Kč

29 651 Kč

Komerční pojišťovna
(PJKP

RŽPÚ

4 020 Kč

31 543 Kč

Kooperativa 
(PJKO)  

2KN

4 080 Kč

32 752 Kč

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1220

4 020 Kč

n/a

Pojišťovna ČS
(profil, názory

SUH

2 520 Kč

32 773 Kč

Uniqa
(profil, názory)

Tarif 861

3 300 Kč

26 491 Kč

Wüstenrot
(profil, názory)

Úvěrová pojistka
SPECIÁL

5 561 Kč

51 308 Kč

 

 

 

 

Vysvětlivky:
N/A - údaj není k dispozici 
SH - současná hodnota pojistného
Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Pro muže má nejnižší náklady tarif 861 Uniqa pojišťovny s lineárním klesáním pojistné částky. Velmi dobře v porovnání s konkurencí vycházejí oba produkty s pojistnou částkou kopírující splácení úvěru. Ovšem produkt Komerční pojišťovny lze sjednat pouze s úvěry Komerční banky! Jako nejdražší produkt v našem srovnání vychází S2 Allianz pojišťovny. V další tabulce srovnáme pojistné platné pro ženy. Opět je v ní údaj o ročním pojistném za první rok pojištění a současná hodnota zaplaceného pojistného za celou pojistnou dobu. U produktu Komerční pojišťovny je kalkulováno se sazbou úvěru 6 % p.a.

V další tabulce srovnáme pojistné platné pro ženy. Opět je v ní údaj o ročním pojistném za první rok pojištění a současná hodnota zaplaceného pojistného za celou pojistnou dobu. U produktu Komerční pojišťovny je kalkulováno se sazbou úvěru 6 % p.a.

Souč. hodnota pojistného pro ženy se vstupním věkem 30 let 
Pojišťovna
Produkt
Pojistné
v 1.roce
 
PV (5%) 

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

3 215 Kč

34 781 Kč

Allianz
(profil, názory)

S2

3 261 Kč

25 589 Kč

CSL&P
(profil, názory)

Tarif 107

2 800 Kč

30 291 Kč

Česká pojišťovna
(profil, názory

PP1

3 444 Kč

33 692 Kč

Generali
(profil, názory

ZN5C

2 170 Kč

20 021 Kč

Hasičská VP
(profil, názory

108

1 560 Kč

20 288 Kč

Komerční pojišťovna
(PJKP)  

RŽPÚ

1 812 Kč

14 546 Kč

Kooperativa 
(PJKO)   

2KN

2 455 Kč

25 153 Kč

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1220

3 272 Kč

n/a

Pojišťovna ČS
(profil, názory

SUH

1 610 Kč

20 938 Kč

Uniqa
(profil, názory)

Tarif 861

2 570 Kč

20 631 Kč

Wüstenrot
(profil, názory)

Úvěrová pojistka
SPECIÁL

4 037 Kč

37 246 Kč

 

 

 

 

Vysvětlivky:
N/A - údaj není k dispozici
PV - současná hodnota pojistného 
Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Pro třicetileté ženy se pro pojistnou dobu 20 let jeví jako nejvýhodnější nabídka Komerční pojišťovny, což je zajímavé hlavně z toho důvodu, že pojištění kryje nesplacenou část úvěru, a tudíž je riziko pojišťovny vyšší než u lineárního způsobu klesání pojistné částky. Mezi produkty s běžně placeným pojistným vychází ze srovnání nejdráže produkt S2 Allianz pojišťovny. Ani u tohoto typu pojištění nelze závěry z porovnání výše pojistného pro modelový příklad zobecňovat. Kromě parametrů konkrétního zadání výsledek ovlivňuje i volba diskontní úrokové míry. Její zvýšení pomůže produktům s déle placeným pojistným. Její snížení bude mít přesně opačný efekt.

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

První díl článku naleznete zde.
Druhý díl článku naleznete zde.
Třetí díl článku naleznete zde.

Detailní informace o rizikovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů rizikového životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Chystáte se sjednat si rizikové životní pojištění? Co si myslíte o cenách pojistného a o rozdílech mezi jednotlivými pojišťovnami? Jak se vám líbí seriál o RŽP, přivítali byste podobné analýzy i o dalších finančních produktech?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-56
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Analýza: rizikové životní pojištění III.

12. 11. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění III.

Vyznáte se v nabídce a vlastnostech životních pojištění určených k pojištění osob splácejících úvěr? Dnes se zaměříme na porovnání parametrů produktů s klesající pojistnou částkou,... celý článek

Analýza: rizikové životní pojištění II.

27. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění II.

V dnešním dílu naší analýzy se zaměříme na rizikové životní pojištění bez spořící složky. Kromě jiného se dozvíte co od tohoto produktu očekávat, jaká je nabídka na českém trhu a také... celý článek

Analýza: rizikové životní pojištění I.

13. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění I.

Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš... celý článek

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Výběr vhodné pojišťovny

18. 7. 2003 | redakce Peníze.CZ

Výběr vhodné pojišťovny

Partners Financial Services