Analýza: rizikové životní pojištění II.

Martin Novotný | 27. 10. 2003
Analýza: rizikové životní pojištění II.
V dnešním dílu naší analýzy se zaměříme na rizikové životní pojištění bez spořící složky. Kromě jiného se dozvíte co od tohoto produktu očekávat, jaká je nabídka na českém trhu a také jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami.

Rizikové životní pojištění s pevnou pojistnou částkou nabízí v České republice 15 pojišťoven. Z nich dvanáct poskytlo oficiálně informace o svých produktech a navíc se podařilo z důvěryhodného zdroje získat i informace o produktu První americko-české pojišťovny (Amcico). Ukážeme si, jaké jsou charakteristiky jejich produktů a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Pro úplnost ještě dodejme, že zbývajícími pojišťovnami, jejichž produkty zde neuvádíme, jsou Česká podnikatelská pojišťovna a Victoria-Volksbanken pojišťovna.

Nejdříve si pomocí následující tabulky představme jednotlivé pojišťovny s jejich produkty a několika základními charakteristikami. Kromě názvu pojišťovny a jejího produktu naleznete v tabulce údaj o tom, jakou formou je zahrnuto zproštění od placení pojistného, zda je možná indexace pojistné částky a vzniká-li u těchto produktů nárok na odbytné. Vysvětlivky použitých zkratek naleznete pod tabulkou.

Produkty
Pojišťovna
Produkt
Zproštění
Indexace
návh na odbytné

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

V

NE

ne

Allianz
(profil, názory)

S2

V

*

pokud je jednorázově
zaplacen

CSL&P
(profil, názory)

Tarif 105

V

NE

NE

Kooperativa
(profil, názory)

2MN

P

ANO

NE

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1U

P

NE

NE

ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

Garant U3

P

NE

NE

Generali
(profil, názory)

ZN5

N

ANO

Hasičská VP
(profil, názory)

104

P

NE

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1020

V

NE

NE

AMCICO
(profil, názory)

T

V

N/A

NE

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

LS

P

ANO, ale ne automaticky

NE

Uniqa
(profil, názory)

Tarif 850

N

ANO

ANO

Wüstenrot
(profil, názory)

Živ. poj. Special

V

ANO

dožití - NE
smrt - ANO

Vysvětlivky:
* - odbytné je vyplaceno jen v případě sebevraždy pojištěného nebo odvolání souhlasu
s poskytováním os. údajů
N - u produktu nelze sjednat zproštění od placení pojistného
N/A - údaj není k dispozici
P - zproštění od placení pojistného je pevnou součástí produktu
PD - pojistná doba
V - zproštění od placení pojistného je volitelnou součástí produktu

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance


Rozdílů je mnoho

Už na první pohled lze odhalit, že rozdílů mezi jednotlivými pojistnými produkty je více než dost. U zproštění od placení pojistného se můžeme setkat se třemi situacemi. Buď je zproštění od placení automaticky zakalkulováno do sazeb pojistného (5 sledovaných produktů), nebo si jej může klient připojistit (6 sledovaných produktů), anebo zproštění od placení nelze s tímto produktem sjednat. Tato poslední možnost se týká produktů ZN5 Generali Pojišťovny a Tarifu 850 Uniqa pojišťovny. Podíváme-li se na tyto tři možnosti očima potenciálního klienta, nejvýhodnější jsou pro něj produkty s volbou zahrnutí zproštění.
Indexace, respektive dynamizace nebo inflační doložka pojištění umožňuje pojištěnému přizpůsobit pojistnou částku a pojistné vývoji cenové hladiny bez nutnosti prokazování zdravotního stavu. Tuto vlastnost pojištění pro případ smrti lze nejvíce ocenit v turbulentních dobách vysoké inflace. Možnost zvyšování pojistné částky v závislosti na vývoji inflace nabízí 6 námi sledovaných produktů.

Klienti pojišťoven, kteří si uzavírají toto pojištění, se často nedozví, že i u tohoto druhu životního pojištění vzniká rezerva pojistného podobně jako u produktů životního pojištění se spořicí složkou. V tomto případě její výše není nijak velká, ale přece jenom může dosáhnout cca 4% pojistné částky (údaj z knihy Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe, Praha, Ekopress, 1999). Vznik kladné rezervy pojistného je zapříčiněn konstantní výší pojistného po celou pojistnou dobu, i když riziko smrti pojištěné osoby roste. V prvních letech pojištění se tak vytváří rezerva, která se ke konci pojistné doby spotřebovává.
Většina pojišťoven ovšem ve svých podmínkách stanoví, že u pojištění pro případ smrti nevzniká nárok na odbytné. Výjimkou jsou Generali Pojišťovna a Wüstenrot životní pojišťovna, u kterých vzniká nárok na odbytné v případě, že je pojistná doba sjednána v délce minimálně 10 let. Allianz pojišťovna výplatu odbytného vztahuje jen na dva případy, a to smrt pojištěného v důsledku sebevraždy a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pojistná doba a vstupní věk

Dalšími vlastnostmi produktů rizikového životního pojištění s pevnou pojistnou částku pro případ smrti, na které zaměříme naši pozornost, jsou pojistná doba a vstupní věk pojištěné osoby. Minimální doba, na kterou lze pojištění uzavřít, se u sledovaných produktů pohybuje od 1 do 5 let. Pro praktické použití pojištění jako nástroje stabilizace příjmů nemá toto omezení většího významu. Důležitější jsou rozdíly v maximální délce pojistné doby. Část pojistitelů u svých produktů omezuje délku trvání pojištění na 25 nebo 30 let, První americko-česká pojišťovna dokonce na 20 let (ovšem s možností sjednat pojištění do věku 60 nebo 65 let). Omezení délky pojistné doby pod 30 let nemusí vždy případnému zájemci vyhovovat. Je-li u produktů v následující tabulce uvedena maximální pojistná doba delší než 30 let, je jediným omezením délky trvání pojištění dosažení věku uvedeného ve sloupci "Do věku" a uvedená hodnota je rozdílem mezi tímto věkem a minimálním vstupním věkem.
Omezení vstupního věku se sice mezi pojišťovnami liší, ale pro rozdíly v praktické využitelnosti jejich produktů to nemá vliv. Není pravděpodobné, že by měla pojistný zájem osoba mladší 18 let a naopak starší 60 let.

Placení pojistného a minimální pojistná částka

Minimální velikost obchodu pojišťovny stanovují pomocí minimálního ročního pojistného a minimální pojistné částky. Podle údajů v tabulce je zřejmé, že se používá jak pouze jedno kritérium, tak i jejich kombinace. Více omezující je stanovení minimálního ročního pojistného. Pokud je jeho hodnota kolem 3 000 Kč, znamená to donucení mladších klientů (a zvláště žen) k uzavření vyšší pojistné částky, než by mohlo odpovídat jejich zájmům. Nejvyšší minimální roční pojistné požaduje Allianz pojišťovna, a to 3 600 Kč, což je pro zajímavost o 339 Kč více než pojistné produktu S2 pro pojistnou částkou 1 000 000 Kč, ženu se vstupním věkem 30 let a pojistnou dobou 20 let. Naopak nižší roční pojistné než 1 000 Kč lze platit u pojišťoven Česká pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna a Wüstenrot životní pojišťovna.

Limity pojistné doby + min. pojistné a pojistné částky
Pojišťovna
Produkt
Pojistná doba v letech
Min. roční
pojistné/Kč
Min. pojistná
částka/Kč
Min. Max. Do věku

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

5

20

70

2 000

-

Allianz
(profil, názory)

S2

3

25

75

3 600

-

CSL&P
(profil, názory)

Tarif 105

5

70

85

2 000

50 000

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1U

1

30

80

300

N/A

ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

Garant U3

1

55

70

1 800

150 000

Generali
(profil, názory)

ZN5

5

30

65

-

50 000

Hasičská VP
(profil, názory)

104

1

25

75

200

20 000

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1020

N/A

65

65

300/měs.

-

AMCICO
(profil, názory)

T

5

5

70

1 000

300 000

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

LS

1

30

70

1 200

10 000

Uniqa
(profil, názory)

Tarif 850

1

25

75

300/měs.

N/A

Wüstenrot
(profil, názory)

Živ. poj. Special

5

65

80

400

20 000

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Jaká je nabídka produktů rizikového životního pojištění s klesající pojistnou částkou v České republice? Které z nich je vhodné použít pro zajištění úvěru? Odpovědi naleznete v dalším díle.

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

První díl článku naleznete zde.
Třetí díl článku naleznete zde.
Čtvrtý díl článku naleznete zde.

Detailní informace o rizikovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů rizikového životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Máte sjednané rizikové životní pojištění s pevnou pojistnou částkou? U jaké pojišťovny a proč právě u ní? Jste s produktem spokojeni? Pokud ne, proč? 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Analýza: rizikové životní pojištění I.

13. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění I.

Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš... celý článek

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Výběr vhodné pojišťovny

18. 7. 2003 | redakce Peníze.CZ

Výběr vhodné pojišťovny

Partners Financial Services