Analýza: rizikové životní pojištění III.

Analýza: rizikové životní pojištění III.
Vyznáte se v nabídce a vlastnostech životních pojištění určených k pojištění osob splácejících úvěr? Dnes se zaměříme na porovnání parametrů produktů s klesající pojistnou částkou, které nabízejí pojišťovny na českém trhu.

Rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou a běžně placeným pojistným nabízí v České republice 13 pojišťoven. Od jedenácti z nich se podařilo oficiální cestou získat potřebné informace pro následující přehledy.

V následující tabulce představujeme jednotlivé pojišťovny a jejich produkty včetně několika základních charakteristik, například údajů o tom, jakou formou je zahrnuto zproštění od placení pojistného, jaký je model klesání pojistné částky a jak dlouho se platí pojistné vzhledem k pojistné době. Vysvětlivky použitých zkratek naleznete pod tabulkou. Co produkt to téměř unikát:

Pojišťovny a produkty
Pojišťovna Produkt Zproštění

Klesání

Placení pojistného

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

V

L

3/4 PD

Allianz
(profil, názory)

S2

V

I

PD

CSL&P
(profil, názory)

107

V

L

2/3 PD

Česká pojišťovna
(profil, názory)

PP1

P

L

2/3 PD

Generali
(profil, názory)

ZN5C

N

L

2/3 PD

Hasičská VP
(profil, názory)

108

P

L

PD

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1220

V

L

PD

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1240

V

I

PD

Kooperativa 
(PJKO)

2KN

P

I

PD

Komerční pojišťovna 
(PJKP)

Rizikové živ poj.
k úvěru

n/a

1/2 PD

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

SUH

P

PD

Uniqa
(profil, názory)

861

N

L

1/2 PD

Wüstenrot
(profil, názory)

Úvěrové pojištění
SPECIAL

V

L

2/3 PD

Vysvětlivky:
I  klesání pojistné částky lze individuálně volit
L - lineání klesání pojistné částky
N - u produktu nelze sjednat zproštění od placení pojistného
n/a - údaj není k dispozici
P - zproštění od placení pojistného
PD - pojistná doba
V - zproštění od placení pojistného je volitelnou součástí produktu
ZÚ - pojistná částka je rovna nesplacené části úvěru
Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

U zproštění od placení pojistného je situace naprosto shodná jako u produktů s pevnou pojistnou částkou. Pojišťovny mají v této oblasti pro oba typy produktů stejná pravidla. Důležitým parametrem tohoto typu pojištění je způsob klesání pojistné částky. Mezi produkty s klesající pojistnou částkou existují 3 základní možnosti. Nejvíce rozšířený je lineární způsob klesání. Jeho výhodou pro pojišťovny je jednoduchost kalkulace pojistného.
Druhým způsobem je přizpůsobování pojistné částky nesplacené jistině úvěru. V tomto případě na sebe pojišťovny berou vyšší riziko, protože většina úvěrů je splácena anuitně, a tak je pojistná částka v jednotlivých letech vyšší než při lineárním klesání. Pojištěná osoba má jistotu, že v případě její smrti v kterýkoliv okamžik bude pojistná částka stačit k uhrazení dlužné částky.
Zbývající variantou je individuální klesání pojistné částky, kdy si klient může stanovit pro každé pojistné období libovolnou výši pojistné částky. V případě, že klient již zná v době uzavření pojištění potřebnou výši pojistné ochrany v jednotlivých letech, má možnost sestavit plán klesání pojistné částky na celou dobu pojištění.

Rozdíl mezi lineárním klesáním pojistné částky a klesáním pojistné částky kopírující zůstatek úvěru je patrný z následujícího grafu. Obrázek zobrazuje průběhy klesání pojistné částky 1 milionu Kč pro obě varianty v průběhu pojistné doby v délce 20 let. Snižování pojistné částky podle zůstatku úvěru je modelováno za zjednodušujícího předpokladu splácení úvěru jednou splátkou ročně a vypočteno pro roční úrokovou míru 6 %.

 

Na první pohled je zřejmé, že se výše pojistné ochrany u obou způsobů liší. Pojistná částka kopírující zůstatek úvěru klesá v prvních letech výrazně pomaleji. Plocha pod křivkou označující pokles pojistné částky odpovídající přibližně vývoji zůstatku úvěru je o zhruba 15 % větší než plocha pod křivkou symbolizující lineární pokles pojistné částky. Lze tedy učinit závěr, že o zhruba stejné procento se liší i výše pojistné ochrany produktů s anuitním a lineárním poklesem pojistné částky, pokud ovšem nebereme v úvahu měnící se riziko smrti pojištěné osoby v čase. Tento rozdíl v pojistné ochraně obou produktů roste s růstem úrokové míry předpokládaného úvěru.

Doba placení pojistného

U řady těchto produktů je totiž kratší než pojistná doba. Ve sloupci "Placení pojistného" v tabulce na konci článku je doba placení pojistného vyjádřena v poměru s pojistnou dobou. Některé údaje délky placení pojistného vzhledem k pojistné době jsou orientační. Skutečná délka placení se může od teoreticky vypočtených hodnot lišit.
Musíme ještě upozornit na produkt Komerční pojišťovny, protože oproti konkurenci má velké omezení. Lze jej sjednat pouze s úvěry Komerční banky (profil, názory). Zbylými dvěma pojišťovnami, jejichž produkty v tabulce na konci článku nenaleznete, jsou Česká podnikatelská pojišťovna a Victoria-Volksbanken pojišťovna.

Pojistná doba a vstupní věk

Minimální pojistná doba, na kterou lze pojištění uzavřít, se u sledovaných produktů pohybuje od 1 do 5 let. Pro praktické použití pojištění jako nástroje stabilizace příjmů nemá toto omezení většího významu. Důležitější jsou rozdíly v maximální délce pojistné doby. Část pojistitelů u svých produktů omezuje délku trvání pojištění na 20, 25 nebo 30 let. Omezení délky pojistné doby pod 30 let nemusí vždy případnému zájemci vyhovovat, protože například hypoteční úvěry lze sjednat se splatností 30 let (i když se tato možnost používá zřídka). Je-li u produktů v následující tabulce uvedena maximální pojistná doba delší než 30 let, je jediným omezením délky trvání pojištění dosažení věku uvedeného ve sloupci "Do věku".

Podíváme-li se na produkty z pohledu věku osob, které se mohou pojistit, narazíme na poměrně velké rozdíly hlavně u maximálního vstupního věku (od 60 do 75 let), ale podle našeho názoru výhoda vyššího maximálního vstupního věku není příliš velká, protože množství osob vstupujících do úvěrových či obdobných vztahů ve věku nad 60 let bude asi minimální. S prodlužováním délky produktivního života může ovšem toto omezení nabývat na významu.

Placení pojistného a minimální pojistná částka

I v případě rizikového životního pojištění s klesající pojistnou částkou používají pojišťovny omezení v podobě minimálního pojistného nebo minimální pojistné částky. Hranice minimálního pojistného je v porovnání s produkty rizikového životního pojištění s pevnou pojistnou částkou v průměru nižší. Nejvyšší, běžně placené, minimální pojistné vyžadují pojišťovny AVIVA a Credit Suisse Life & Pensions, a to 2 000 Kč ročně. Díky zkrácené době placení pojistného vzhledem k pojistné době nemusí být toto omezení tak velké, jako v případě pojištění s pevnou pojistnou částkou, ale i u tohoto pojištění může dojít k situaci, že je kalkulované pojistné nižší než toto minimum. Ostatní pojišťovny stanovují minimální pojistné jen v řádech set korun. Minimální pojistné částky se pohybují od 10 do 50 tisíc Kč, což vzhledem k účelu tohoto druhu pojištění nelze považovat za významné omezení.

Limity pojistné doby + min. pojistné a pojistné částky
Pojišťovna
Produkt
Pojistná doba v letech
Min. roční
pojistné/Kč
Min. pojistná
částka/Kč
Min. Max. Do věku

AVIVA
(profil, názory)

Rizikový
živ. plán

3

25

75

2 000

-

Allianz
(profil, názory)

S2

5

70

85

300

-

CSL&P
(profil, názory)

107

3

30

80

2 000

50 000

Česká pojišťovna
(profil, názory)

PP1

3

20

70

300

50 000

Generali
(profil, názory)

ZN5C

3

25

75

-

50 000

Hasičská VP
(profil, názory)

108

1

25

70

200

20 000

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

1220, 1240

N/A

65

80

500

-

Kooperativa 
(PJKO)

2KN

1

20

65

-

50 000

Komerční pojišťovna 
(PJKP)

Rizikové živ.poj.
k úvěru

1

57

75

-

20 000

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

SUH

1

30

70

100

10 000

Uniqa
(profil, názory)

861

2

25

75

300

N/A

Wüstenrot
(profil, názory)

Úvěrové poj. SPECIAL

5

65

80

400

20 000

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

První díl článku naleznete zde.
Druhý díl článku naleznete zde.
Čtvrtý díl článku naleznete zde.

Detailní informace o rizikovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů rizikového životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Máte sjednané rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou? U jaké pojišťovny a proč právě u ní? Jste s produktem spokojeni? Pokud ne, proč? Jak se vám líbí seriál o rizikovém životním pojištění?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 11. 2003 12:17, roman

Jde o to, jestli máte sjednané rizikové pojištění pro případ smrti nebo úvěrové pojištění. To je totiž dost rozdíl. Úvěrové je dost dobré a jestli se nemýlím, tak je druhé nejlevnější na trhu. U pojištění pro případ smrti, lze nalézt vhodnější variantu na trhu. Co se týká pojištění denní dávky v době PN, tak Vám ho asi nikdo nenabídl. Jinak je samozřejmě v nabídce.

Zobrazit celé vlákno

+25
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Analýza: rizikové životní pojištění II.

27. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění II.

V dnešním dílu naší analýzy se zaměříme na rizikové životní pojištění bez spořící složky. Kromě jiného se dozvíte co od tohoto produktu očekávat, jaká je nabídka na českém trhu a také... celý článek

Analýza: rizikové životní pojištění I.

13. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění I.

Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš... celý článek

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Výběr vhodné pojišťovny

18. 7. 2003 | redakce Peníze.CZ

Výběr vhodné pojišťovny

Partners Financial Services