Bankrotářem snadno a rychle: tvrdá pravidla osobního bankrotu

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 11. 6. 2012 | 5 komentářů
Hitem letošního roku se stává… Osobní bankrot! S lidmi, kteří o nepříjemnou věc, která v lepším případě znamená „jen“ pět let v bídě, usilují, se roztrhl pytel. Počty žádostí vršící se na stolech českých soudů lámou rekordy. Jenže háčků je požehnaně. Na co si dát při žádosti o oddlužení pozor a s čím je třeba počítat?
Bankrotářem snadno a rychle: tvrdá pravidla osobního bankrotu

Jen v květnu bylo vyhlášeno 1524 osobních bankrotů: o 154 víc než v dubnu a nejvíc od ledna 2008. „Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 64 procent, což je poměrně vysoká dynamika, nicméně nižší než v předchozích letech,“ uvedla Věra Kameníčková ze společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Bankrotářů nejspíš bude dál přibývat. „Růst zadlužení domácností spolu s nejistými ekonomickými vyhlídkami, pomalý růst mezd a udržování nezaměstnanosti na poměrně vysoké úrovni ve srovnání s předchozím obdobím, to vše přispěje k dalšímu růstu osobních bankrotů v letošním roce,“ odhaduje Věra Kameníčková.

Čtyři sta padesát čtyři žadatelů zůstalo v květnu zklamáno. Nejčastějším důvodem nezdaru je špatně podaná žádost.

Propojeno: kde hledat pomoc a kde raději ne?

Pokud se topíte v dluzích a žádost o oddlužení zvažujete, vyplatí se ještě vyhrábnout ze zapadlého šuplátka na poradu s právníkem. Obrátit se ale můžete také na řadu neziskových organizací, které nabízejí pomoc bezplatně. Patří k nim například Asociace občanských poraden. Na pozoru se mějte před soukromými „oddlužovacími“ společnostmi, které nabízejí správu vašich dluhů – mnohdy tak drahou, že se v dluhové pasti propadnete ještě o pár pater níž.

Pokud vám soud vyhlášení osobního bankrotu povolí, máte šanci, že vaše dluhové peklo jednou pro vždy skončí – nejpozději za pět let. Po celou tu dobu sice budete třít bídu s nouzí, nebudete se ale muset děsit, že u vás zazvoní exekutor. Během pěti let musíte zvládnout zaplatit minimálně třetinu svých dluhů. Vše ostatní je pak zapomenuto a vy začínáte s čistým štítem. Podmínky vykoupení jsou však tvrdé.

Kdo má šanci na oddlužení

► Podnikatel ne

Můžu se vůbec stát bankrotářem? Osobní bankrot není pro každého. Pokud podnikáte nebo pracujete jako OSVČ, máte smůlu. Když návrh na povolení oddlužení přesto podáte, insolvenční soud ho zamítne a na váš majetek vyhlásí konkurz. Oddlužení se vztahuje výhradně na spotřebitelské závazky. Pokud se do něj budete snažit zahrnout i závazky z předchozí podnikatelské činnosti, narazíte – s největší pravděpodobností opět skončíte v konkurzu.

► Dlužník víc věřitelů

Máte několik úvěrů od jedné společnosti a nezvládáte je splácet? Na osobní bankrot nespoléhejte, ani vy u soudu nepochodíte. K základním podmínkám vyhlášení osobního bankrotu totiž patří, že dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům, jste ve zpoždění se splátkami víc než třicet dní a nejste schopni dál splácet.

Udělejte si v dluzích pořádek a kontaktujte odborníka

Pokud uvedené podmínky splňujete, začněte tím, že si ve svých dluzích uděláte pořádek. Přesně si sepište, komu a kolik dlužíte. A pak se obraťte na právníka nebo některou z bezplatných poraden, která vám poradí, jak správně postupovat.

Návrh na povolení oddlužení je třeba podat příslušnému krajskému soudu podle místa bydliště na formuláři, který přesně vymezuje, co vše musíte uvést a jaké přílohy připojit. V návrhu podrobně popíšete, jak k úpadku došlo a kolika věřitelům kolik peněz dlužíte.

Co musí obsahovat návrh na oddlužení?

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 • údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech
 • údaje o příjmech za poslední tři roky
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší
 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho pohledávky

Co musíte k návrhu připojit?

Pokud váš návrh na oddlužení neobsahuje všechny náležitosti, musí vás o tom soud ze zákona vyrozumět a dát vám šanci na nápravu. Rozhodně byste ale neměli spoléhat na metodu pokusu a omylu. Na „nápravu“ totiž máte přesně sedm dní. V případě, že všechny náležitosti včas nedodáte, soud automaticky vaši žádost zamítne. Například v případě chybějícího znaleckého posudku na ocenění nemovitosti je sedmidenní lhůta smrtící. A šanci máte jen jednu.

O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé

Zapomínat byste neměli také na ty, kterých se (vedle vás) vaše dluhy týkají především: na věřitele. Jakmile se poradíte s odborníky z poradny, měli byste o své situaci začít jednat také s věřiteli. Budou to totiž právě oni, kdo o vaší budoucnosti rozhodne. Jako dlužník sice v návrhu na vyhlášení osobního bankrotu uvedete, jaký způsob oddlužení preferujete – konečné slovo však řeknou věřitelé.

Anketa

Jak se díváte na osobní bankrot?

Nabízí se dvě varianty: prodej majetku nebo splátkový kalendář. Čili přijdete buď o veškerý majetek, který v té době vlastníte, nebo o všechny příjmy na příštích pět let. V obou případech musíte být schopni věřitelům garantovat, že jim v průběhu oddlužení uhradíte alespoň třicet procent dluhu. Musíte tedy prokazatelně mít dostatečné příjmy nebo majetek, abyste toho byli schopní – jinak soud vaši žádost zamítne.

V prekérní situaci se nacházejí lidé, kteří nevlastní žádný majetek a navrch jsou bez práce nebo třeba ve starobním či invalidním důchodu. Soud jejich návrh sice automaticky nezamítne, ale důkladně propočítá, zda je v jejich silách závazek v pětileté lhůtě uhradit – záleží pak hlavně na výši dluhu. Naděje na povolení oddlužení ovšem hodně klesají.

Určitá šance však existuje i pro zdánlivě beznadějné případy lidí, kteří v průběhu oddlužení nejsou schopni třetinu dluhů zdolat. Dřív než podáte návrh k soudu na vyhlášení osobního bankrotu, ale musíte mít písemný souhlas všech svých věřitelů – a ten se získává dost těžko.

Pokud vám soud oddlužení povolí, neradujte se, že se vaše dluhy rázem trojnásobně „snížily“. Třetina dluhů totiž představuje pouze minimální hranici. Pokud budete v rámci oddlužení schopni splatit víc, insolvenční správce dohlédne, abyste zaplatili. Cílem zkrátka je, abyste v průběhu pětiletého období dokázali splatit maximum možného – minimálně však třetinu.

Kdy insolvenční soud návrh na oddlužení zamítne?

 • pokud shledá, že jím je sledován nepoctivý záměr, 
 • pokud hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 procent jejich pohledávek (pokud věřitelé s nižším plněním nesouhlasí),
 • pokud jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto,
 • pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení

Kterých peněz se to týká?

Pokud vaši věřitelé zvolí oddlužení splátkovým kalendářem – které je podstatně častější, protože dlužníci obvykle velký majetek nevlastní, sáhnete si během pěti let na úplné finanční dno. Oddlužení se dotkne všech vašich příjmů. Vedle platu postihne i mateřskou, rodičovskou, příspěvek na bydlení, důchody, stipendia nebo dary. Přiznat budete muset i případnou výhru ve sportce a dědictví, kterého se dokonce nesmíte zříci, pokud by vám z něj mohly plynout nějaké příjmy. Každé dědictví nebo hodnotnější dar, který v době oddlužení získáte, musíte zpeněžit a peníze poslat svým věřitelům. Pokud některý příjem zamlčíte a insolvenční správce na to přijde, soudce celý proces oddlužení okamžitě zarazí. Totéž se stane, když vypluje na povrch, že jste některé dluhy a věřitele zatajili nebo že si dál nezodpovědně půjčujete. Ze všech příjmů vám zůstává pouze nezabavitelné minimum na pokrytí základních životních potřeb. Jeho výši si můžete spočítat v naší kalkulačce. Zjistíte také, jestli máte na povolení oddlužení naději.

Kalkulačka – podmínky insolvence 2024

+

Další kalkulačky

Pokud oddlužení probíhá formou splátek, automaticky to neznamená, že je veškerý váš další majetek v bezpečí. Oddlužení splátkami se totiž týká pouze nezajištěných věřitelů. Ti, kterým ručíte například domem, tvoří docela jinou kategorii. Pokud máte dům na hypotéku a nezvládáte splácet, pravděpodobně o něj tak jako tak přijdete.

Pokud žijete ve svazku manželském, musí návrh na oddlužení podepsat s notářským ověřením i vaše druhá polovička. Jestli jste za dluhy odpovědní oba, je nejlepší podat návrh společně – vyhnete se tak dalším soudům a exekucím vedeným proti druhému z vás.

Cesta k vytouženému cíli v podobě nového začátku nebývá jednoduchá. Pokud se na ni přesto chcete vypravit, dejte si pozor, ať vás formální chyba nevyřadí ze hry dřív, než pětiletý maraton vůbec začne. Šanci máte jen jednu.

Odměna insolvenčního správce

Několikrát už jsme zmínili insolvenčního správce. Jedná se o osobu, která vás celým pětiletým obdobím směřujícím k finančnímu a životnímu restartu provede. Bude dohlížet na celé insolvenční řízení a jeho správný průběh. Zadarmo to ovšem nebude, každý měsíc si na něj vyhraďte sedm set padesát korun. Soud vám také může už na počátku celého procesu nařídit uhrazení zálohy na insolvenční řízení – v maximální výši padesáti tisíc. V praxi se postoj jednotlivých soudců k této možnosti liší. Někdy soud požaduje úhradu desetitisíců, jindy ale přihlédne k situaci dlužníka a zálohu výrazně sníží. Spoléhat na to však nemůžete.

Osobní bankrot z pohledu věřitele

Nákup, který se vyplatí

Nákup, který se vyplatí

Rohlík Premium a balíček Pro dva nebo Pro rodinu v Partners Bance na rok zdarma.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

29. 5. 2012 | Barbora Buřínská | 14 komentářů

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

Manžel paní Dany z Liberce každou chvíli naletěl na „výhodné slevy“ a zásoboval domácnost více či méně nepotřebnými věcmi. Brzy mu přestaly na nákupní mánii stačit peníze a začal si... celý článek

Slovenská zkušenost: zabavování řidičáků na dlužníky neplatí

21. 5. 2012 | Michal Kašpárek | 6 komentářů

Slovenská zkušenost: zabavování řidičáků na dlužníky neplatí

Tři roky po zavedení „chytré reformy“ je na Slovensku víc dlužníků i vězňů. A taky díra do právního systému. Bonus: vygenerujte si na konci článku vlastní reformu!

Očima expertů: Divočina na trhu spotřebitelských úvěrů! Je čas zasáhnout?

20. 4. 2012 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Očima expertů: Divočina na trhu spotřebitelských úvěrů! Je čas zasáhnout?

Měl by stát víc regulovat trh nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů? Zeptali jsme se ekonomů Pavla Sobíška a Tomáše Prouzy, advokáta Tomáše Sokola a mnoha dalších osobností... celý článek

Dlužníkům jdou po krku „dlužíci“. Říkají si zelená spravedlnost! Co si o tom myslíte?

22. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 77 komentářů

Dlužníkům jdou po krku „dlužíci“. Říkají si zelená spravedlnost! Co si o tom myslíte?

Pronásledují vás na každém kroku podivní zelení mužíci připomínající mimozemšťany? Buď máte zaděláno na psychiatrickou diagnózu, nebo se z vás někdo snaží vymámit peníze. Vymahači nasadili... celý článek

Na exekutory v rukavičkách? Ústavní soud zasahuje, ministrovi dochází trpělivost

20. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Na exekutory v rukavičkách? Ústavní soud zasahuje, ministrovi dochází trpělivost

Exekutoři se v Česku utrhli ze řetězu. Zdá se, že povoleno je všechno, padly i základní hranice. Všichni to vědí, všichni o tom mluví, ale nikdo s tím zatím nedokázal nic udělat. Proč?... celý článek

Partners Financial Services