Nábytek na míru nebo nová střecha. Dodavatel to zfušuje. Co dělat?

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 21. 11. 2016 | 3 komentáře
Nábytek na míru, oprava střechy, tapetování nebo třeba portrét na plátně. Objednáte, možná dokonce zaplatíte předem… A výsledek se nepovede. Kdy je možné odstoupit od smlouvy o dílo a jaké další nároky můžete vůči dodavateli uplatnit?
Nábytek na míru nebo nová střecha. Dodavatel to zfušuje. Co dělat?

Pokud si od dodavatele objednáte nějaké dílo – může jít o zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu věci nebo třeba stavby – a on ho pokazí, zákon vám kryje záda. Odstoupit od smlouvy o dílo ale není tak snadné jako reklamovat v obchodě nefunkční pračku.

První a důležitá zásada: dílo byste měli při převzetí důkladně zkontrolovat a na nedostatky upozornit hned. A samozřejmě vědět, na co máte právo, když se vady projeví později.

Objednávku je dobré písemně jistit smlouvou o dílo – tedy smlouvou, ve které se zhotovitel zaváže na své náklady a riziko zhotovit určité dílo a vy se zavážete za toto dílo zaplatit dohodnutou cenu a převzít ho. Zákon sice připouští, že smlouvu o dílo můžete uzavřít i ústně, svých nároků se ale pak budete domáhat složitěji.

Od smlouvy o dílo můžete odstoupit, pokud si takovou možnost ve smlouvě sjednáte, nebo když druhá strana smlouvu podstatným způsobem poruší, případně z jejího chování jednoznačně vyplývá, že smlouvu podstatným způsobem porušit hodlá.

Podstatné vs. nepodstatné porušení smlouvy

„Podstatné je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není,“ vysvětluje Eva Jurčíková z portálu Vaše nároky.cz. O podstatné porušení půjde, když dílo neplní svůj účel, neodpovídá smlouvě nebo je dodané pozdě.

Příklad

Kuchyňská linka má jinou barvu, než jste objednali. Nebo truhlárna nedodá linku včas a vám kvůli tomu stojí další objednané práce – například na vodoinstalaci a odpadech. Do střechy zatéká. Střešní krytina je z jiného materiálu, než bylo dohodnuto. Ve všech jmenovaných situacích jde o podstatné porušení smlouvy. Když bude na kuchyňské lince chybět lišta a na střeše bude poškozená jedna taška nebo okap, půjde naopak o nepodstatné porušení smlouvy, které zvládne dodavatel vcelku snadno napravit.

Malé (nepodstatné) vady jsou takové, které nebrání používat dílo zamýšleným účelem. Účel, ke kterému chcete dílo používat, byste měli ve smlouvě popsat co nejkonkrétněji, stejně jako jeho očekávanou podobu. Když později vznikne spor, budete se mít o co opřít.

Jak odstoupit od smlouvy o dílo

Pokud najdete na objednaném díle vady, musíte je zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámit. Když jsou vady podstatným porušením smlouvy a charakter díla to umožňuje (k tomu se podrobněji dostaneme níž), můžete od smlouvy odstoupit. A nechat si vrátit peníze, které jste už za dílo případně zaplatili. „Odstoupení od smlouvy by ideálně mělo proběhnout písemně – objednatel sepíše, kdy a s kým uzavřel smlouvu o dílo a co bylo jejím předmětem. Uvede důvod odstoupení a jeho datum. V případě, že už zaplatil zálohu nebo plnou cenu, měl by uvést i lhůtu na vrácení této částky,“ radí Eva Jurčíková z Vaše nároky.cz.

Když se později projeví nějaká skrytá vada (tedy vada, která nebyla při převzetí díla patrná), měli byste ji taktéž reklamovat bezodkladně – udělat to můžete nejpozději dva roky od předání díla. Později už žádné právo ani nárok neuplatníte. „Výjimkou jsou skryté vady stavby jakožto předmětu díla, kdy je lhůta pro oznámení vad prodloužena na pět let. Tato výjimka se týká i skrytých vad projektové dokumentace a obdobných plnění,“ dodává Eva Jurčíková.

Příklad

Zjevnou vadu rozpoznáte bez zvláštního úsilí, je patrná na první pohled. Příklad: skříň má jiné rozměry, dlaždičky jsou nakřivo. Skryté vady nejsou při předání díla patrné a objevují se zpravidla až časem, když věc nějaký čas používáte. Příklad: Z kuchyňské linky odpadávají madla, novými okny zatéká.

Co ještě můžete žádat

Odstoupení od smlouvy není v případě podstatného porušení smlouvy jediné řešení, a mnoha případech ani nejvhodnější. Snadné a šikovné to bude, když jde třeba o objednaný nábytek.

Truhlář nakoupí materiál, skříň vyrobí a vy mu máte za hotovou věc zaplatit dohodnutou sumu. Když bude almara o půl metru menší, prostě od smlouvy odstoupíte, truhlárna si skříň nechá a vy nic nezaplatíte, případně si necháte vrátit zálohu.

Složitější bude, když vám švadlena špatně přešije drahý oblek nebo malíř pokojů udělá na zdi kocoury – původní věc je totiž vaším majetkem. Pokud byste chtěli od smlouvy odstoupit, bude nutné se nějak vyrovnat – kdyby zhotovitel věc poškodil, měl by vám vyplatit náhradu škody. Možná byste ale museli platit vy jemu. „Pokud by se hodnota věci zvýšila, musel by objednatel zhotoviteli určitou částku zaplatit, jinak by šlo o bezdůvodné obohacení,“ říká Eva Jurčíková. Vhodnější bude od smlouvy neodstupovat, ale domluvit si na jiném řešení. Když jde o podstatné porušení smlouvy, máte variant ještě několik: můžete požadovat dodání nového díla bez vady (případně dodání chybějící části), opravu, nebo slevu. V případě nepodstatného porušení smlouvy jsou v každém případě možnosti jen dvě: můžete žádat odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Kdy můžete od smlouvy odstoupit předem

Od smlouvy o dílo můžete odstoupit ještě před jeho zhotovením – pokud při průběžné kontrole zjistíte, že zhotovitel porušuje některou ze sjednaných povinností a jeho postup evidentně směřuje k podstatnému porušení smlouvy. Nejdřív ho ale musíte vyzvat k nápravě.

Od smlouvy můžete odstoupit i v případě, že vám zhotovitel po jejím uzavření oznámí, že původně dohodnutá cena se bude navyšovat. „V tomto případě je však objednatel povinen zaplatit zhotoviteli poměrnou část původně určené ceny, má-li z částečného plnění prospěch,“ dodává Eva Jurčíková z Vaše nároky.cz.

Když budete některou vadu díla reklamovat, platí obdobné zásady jako při reklamaci v obchodě. Reklamaci včetně odstranění vady musí zhotovitel díla vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se tedy nedomluvíte na delší lhůtě. Když objednatel reklamaci ve stanovené lhůtě nevyřeší, můžete odstoupit od smlouvy nebo žádat slevu. A stěžovat si můžete u České obchodní inspekce:

Co když zhotovitel odstoupení odmítá

Pokud zhotovitel díla odmítá na vaše odstoupení od smlouvy, případně reklamaci, přistoupit, je nejlepší nechat si udělat znalecký posudek. Stojí to sice nějaké peníze a čas, ale dostanete tak do ruky jasnou páku – zejména, když jde o dražší zakázku, neměli byste váhat. Jestli znalecký posudek mluví ve váš prospěch, měl by vám zhotovitel díla kromě vyřízení reklamace proplatit i náklady na posudek. Když nadále nebude ochotný k dohodě, nezbývá než si najmout právníka a obrátit se na soud.

„U zjevných vad díla musí žalobě předcházet vytknutí těchto vad zhotoviteli, a to již při předání. V případě, že k vytknutí vad nedošlo a dílo bylo převzato objednatelem bez výhrad, soud právo ze zjevné vady díla objednateli nepřizná. Zhotovitel však musí namítnout, že právo nebylo uplatněno včas, tedy že objednatel zjevné vady při předání nevytknul,“ upozorňuje právník Vaše nároky.cz Petr Novák.

Také v případě skrytých vad musí žalobě předcházet reklamace podaná bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Jak už bylo řečeno, reklamovat můžete nejpozději do dvou let od předání díla, respektive do pěti let u staveb.

„I v tomto případě platí, že soud právo z vadného plnění nepřizná, pokud k vyknutí vad nedošlo a zhotovitel to namítne,“ pokračuje právník.

V případě, že se rozhodnete podat žalobu, určitě si nechte udělat znalecký posudek, kterým svůj nárok podpoříte. Pomůže také, když budete mít veškerou dokumentaci písemně – smlouvu o dílo, vytknutí vad a případně i další komunikaci, která mezi vámi a zhotovitelem díla probíhala.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Oblíbená témata

řemeslník, smlouva o dílo

Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Zamítnutá reklamace, nedodané zboží. Spory s obchodníkem pomůže řešit ČOIka

9. 8. 2016 | Monika Veselíková | 5 komentářů

Zamítnutá reklamace, nedodané zboží. Spory s obchodníkem pomůže řešit ČOIka

Reklamujete, jste v právu, jenže obchodník trvá na tom, že peníze nevrátí, zboží nevymění. Od února už není jediným řešením soud – pomocnou ruku nabízí Česká obchodní inspekce. Mimosoudní... celý článek

Reklamace v roce 2016: Jak na to, abyste uspěli. A co si nenechat líbit

31. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 42 komentářů

Reklamace v roce 2016: Jak na to, abyste uspěli. A co si nenechat líbit

Když se na zboží objeví v záruční době vada, můžete ho reklamovat. Přečtete si, na co máte právo a jaké triky obchodníci zkoušejí. Reklamujte správně. A nenechte se nachytat.

Reklamace v restauraci: Když vám naservírují blaf

16. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Reklamace v restauraci: Když vám naservírují blaf

Moucha na talíři. Jiné suroviny, než slibovali. Příliš slané, málo teplé. Propečené místo krvavého. Pivo pod míru. Sekt místo šampaňského. Čekáte věčnost. Číšník drzoun. Sami si účtují... celý článek

Můj seznam stížností: Hledá se adresát. Kam s nimi?

21. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 43 komentářů

Můj seznam stížností: Hledá se adresát. Kam s nimi?

Seznam stížností se vrší. Jenže co s nimi? Kde se domoct zastání? Poradíme. Tedy přinejmenším, pokud jde o stížnost na instituci či obchodníka, který vás podfouknul, očesal, vyždímal…... celý článek

Jak sehnat kvalitního řemeslníka: internetové srovnávače fachmanů

7. 11. 2012 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Jak sehnat kvalitního řemeslníka: internetové srovnávače fachmanů

Chystáte se bourat a přestavovat? Nebo potřebujete jen přidělat pár skobiček a sami si na tlučení a vrtání netroufáte? Nic jednoduššího než se obrátit na profesionála… Jenže: jak profesionála,... celý článek

Partners Financial Services