Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Krok za krokem: Jak na sebe přepsat elektřinu nebo plyn

| rubrika: Jak na to | 20. 11. 2013 | 17 komentářů
Stěhujete se do nového bytu? Koupili jste dům? Pro nájemníka možnost, pro majitele nutnost: nechat na sebe převést odběr elektřiny nebo plynu nebo obojího. Jak probíhá přepis odběrného místa a co je k němu potřeba?

Stěhujete se? Pak vás dost možná čeká také to, že na sebe budete muset přihlásit odběrné místo elektřiny a plynu. Jako majiteli nemovitosti vám nic jiného nezbude, pokud budete jen nájemníci, záleží na vaší dohodě s majitelem. Jestliže jste to ještě nikdy nedělali, nemějte obavy, není to nic složitého, ovšem je potřeba si všecky formality pořádně ohlídat. Jaké jsou ty formality? Na koho se obrátit a jak dlouho to bude celé trvat?

Kdy se odběrné místo přepisuje

Pokud se stanete majitelem domu či bytu, je to pravidlem. Velice časté je také to, že na sebe odběrné místo nechá napsat nájemník – má pak své výdaje lépe pod kontrolou, je méně závislý na pronajímateli. Ale jsou tu i jiné okolnosti – může to bohužel být úmrtí člověka, ke kterému dosud odběrné místo příslušelo, může to být dohoda v rodině, když třeba dospělé děti chtějí konečně ulevit svým rodičům, a tak dále.

Přepsání odběrného místa na nového odběratele je pak záležitost zpravidla maximálně 30 dní – doba se ale může u jednotlivých dodavatelů a s ohledem na situaci lišit. Každopádně je-li vše správně načasováno, stávající a nový odběratel spolupracují (navzájem i s dodavateli energií), změny proběhnou bez komplikací a bez přerušení dodávek. V zásadě vždy stačí vyplnit pár formulářů.

Důležitá lejstra

Předávací (přepisový) protokol – formulář o převodu odběru elektřiny či plynu má každý dodavatel trochu jiný, zpravidla si ho můžete stáhnout na internetových stránkách příslušného dodavatele. Vyplnění formuláře není složité, většinou stačí vyplnit jméno, bydliště a přesnou adresu odběrného místa, datum narození, stav elektroměru/plynoměru (vyčíslení koncových stavů měřidel), údaje o měřidle (výrobní číslo apod.) a nakonec přidat podpisy původního i nového odběratele. Mimo údaje o stavu měřidla také dodavatelé doporučují mít k dispozici poslední fakturu k danému odběrnému místu, kde jsou veškeré technické parametry uvedeny.

Smlouva s dodavatelem – jako nový odběratel podepisujete s dodavatelem smlouvu, aby byly dodávky elektřiny či plynu plynule převedeny na vás. Pokud budete zůstávat u stávajícího dodavatele, vyplníte jeho formulář smlouvy. V případě, že chcete společně s přepisem řešit rovnou i změnu dodavatele, je třeba vyplnit smlouvu s novým, vybraným dodavatelem.

Doklad o vlastnictví / o vztahu k odběrnému místu – v případě přepisu při změně nájemníka se jedná o nájemní smlouvu, při koupi domu o výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu, při převodu nemovitosti je to opět katastr nebo například darovací smlouva, doklad o dědictví nebo čestné prohlášení s podpisem majitele nemovitosti (můžete doložit, pokud nemáte žádný jiný doklad o vlastnictví, avšak uznání takového dokumentu může být někdy ze strany distributorů či dodavatelů komplikované), případně také úmrtní list.

Přepis při změně nájemníka

Jestliže jste si pronajali byt a potřebujete nebo jen chcete převést odběrné místo elektřiny a plynu na sebe, je třeba, aby také stávající majitel odběrného místa (buď majitel bytu, nebo předchozí nájemník) nejprve ukončil svou smlouvu s dodavatelem. Budete-li přepis vyřizovat u stejného dodavatele, od jakého odebíral energie váš předchůdce, pak dodavatel ukončí smlouvu se stávajícím odběratelem a uzavře novou s vámi jak se říká jedním vrzem, souběžně.

Osobní účast původního odběratele v celém procesu není nutná – stačí, abyste se svou žádostí o uzavření smlouvy dodali jím podepsanou žádost o ukončení smlouvy bez demontáže elektroměru/plynoměru jeho plnou moc. „V případě, že již původní odběratel nechce přepis vyřizovat, je možné novému odběrateli předat plnou moc pro zastupování a vyřizování přepisu. V tomto ohledu je dobré pamatovat na všechny dokumenty, které můžeme k přepisu potřebovat i z jeho strany,“ připomíná Linda Ešková z RWE s tím, že kromě dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a nájemní smlouvy od nového odběratele vyžadují u původního zákazníka také doložení žádosti o přerušení dodávky a návrh na ukončení smlouvy.

Pokud budete vše vyřizovat ve spolupráci s původním odběratelem, použijte nejlépe formulář žádosti o převod odběru elektřiny či plynu(tzv. předávací neboli přepisový protokol) – běžně ho najdete na webech dodavatelů, do kterého vypíšete číslo měřidla a jeho konečný stav. Tím si oba ušetříte práci, protože zároveň vypovíte smlouvu stávajícího odběratele a zároveň máte i podklad pro přihlášení se k danému odběrnému místu. V případě, že byste dodali pouze výpověď smlouvy původního odběratele a o odběrné místo by se včas nikdo nepřihlásil, mohlo by se stát, že bude odpojené od distribuční soustavy.

Přepis můžete vyřídit buďto osobně na kontaktních místech příslušného dodavatele (pro osobní vyřízení potřebujete občanský průkaz, váš případný zástupce musí mít vaši plnou moc), korespondenčně (vyplněné doklady zašlete na adresu příslušného dodavatele), nebo nově i elektronicky, tato varianta ale podle informací Energetického regulačního úřadu zatím funguje jen u PRE.

„Solidní obchodníci obvykle nabízejí, že za vás vše obstarají sami. Lhůty jsou do 30 dnů, ale v případě osobní návštěvy se vše zpravidla odehraje okamžitě,“ doplňuje Jiří Chvojka z Energetického regulačního úřadu.

Přepis při změně majitele nemovitosti

Veškerou administrativu spojenou s nákupem nebo převodem domu či bytu už máte za sebou, nyní už zbývá se jen přihlásit k odběru elektřiny a plynu. Postup je víceméně stejný jako v předchozím případě – pokud se mění odběratel v už připojeném odběrném místě beze změny dodavatele energií, postačí, když původní a nový odběratel vyplní a podepíšou jednu společnou žádost o převod odběru elektřiny/plynu. Jako nový odběratel pak rovnou uzavřete smlouvu se stávajícím dodavatelem.

V žádosti o převod určitě zkontrolujte, jestli všechny údaje souhlasí se skutečným stavem (například zda žádost podepsala opravdu oprávněná osoba, údaje na formuláři odpovídají údajům na fakturách za elektřinu a plyn apod.) a nezapomeňte uvést aktuální stav elektroměru/plynoměru – ke dni, kdy chcete provést změnu majitele odběrného místa, je dobré provést samoodečet energií a tyto hodnoty si zapsat. „Stačí mít správně vyplněnou žádost o uzavření, změnu či ukončení smlouvy – formulář je ke stažení na našem webu – a stavy elektroměrů,“ potvrzuje Petr Holubec z PRE s tím, že nejsnáze lze vše provést po internetu či korespondenčně, nejrychleji návštěvou starého i nového odběratele na pobočce.

Pokud stav elektroměru či plynoměru k datu změny odběratele odsouhlasí podpisem původní i nový odběratel, distributorovi to stačí. V jiném případě posílá své lidi, aby provedli kontrolní odečet.

Nejste spokojeni s tím kolik utrácíte za plyn a elektřinu? Dokážeme srazit cenu až o třetinu.

Vyzkoušejte nás. Nezávazně!

Chcete rovnou změnit dodavatele

V případě, že byste společně s přepisem odběrného místa chtěli řešit i změnu dodavatele (tzv. změna dodavatele s přepisem), je třeba kromě doložení potřebných dokumentů, jako je předávací (přepisový) formulář či doklad o vlastnictví, také sepsat smlouvu s novým, vybraným dodavatelem. Nový dodavatel se pak již postará o vyřízení veškeré administrativy.

Při změně dodavatele s přepisem je však třeba zohlednit smluvní podmínky původního odběratele se stávajícím dodavatelem. Záleží také na dohodě, jak rychle a za jakých podmínek se stávající smluvní vztah ukončí. V tomto ohledu je pak nejlepší se s původním odběratelem vzájemně domluvit na datu, k němuž bude ukončení smlouvy požadováno, abyste si v pořádku vyřídili smlouvu s novým dodavatelem.

Jak dlouho přepis trvá

Délka přepisu není přímo závislá na tom, jestli se mění nájemník nebo majitel nemovitosti. Spíš záleží na tom, v jaké distribuční soustavě dodavatel připojení nového odběratele řeší (např. u dominantních dodavatelů může záviset na tom, jestli přepis řeší ve vlastní nebo cizí distribuční soustavě), dále jestli se vše řeší osobně nebo korespondenčně.

V zásadě lze říci, že pokud je všechna dokumentace v pořádku, lhůty pro vyřízení se pohybují od jednoho dne po čtrnáct kalendářních dní. „Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, realizujeme převod k požadovanému termínu zákazníka,“ říká Jan Pavlů ze společnosti ČEZ.

Pakliže však chybí některý z nezbytných dokumentů, délka přepisu se může protáhnout, stejně jako v případě, že se naráz řeší změna odběratele i změna dodavatele. „Zde se může jednat až o měsíc,“ vysvětluje Linda Ešková z RWE.

Anketa

Máte napsanou elektriku a plyn na sebe?

Přepsáno. Co bude dál?

Po provedení přepisu přijde oběma odběratelům ukončovací, respektive uvítací dokumentace. V případě původního odběratele se jedná o ukončovací fakturu, kterou je provedeno konečné vyúčtování za odběrné místo. Výsledkem je pro něj buďto přeplatek, který je mu vrácen, nebo nedoplatek, jehož uhrazením ukončuje veškeré závazky související s odběrným místem. Tento případný nedoplatek samozřejmě nemá vliv na zajištění dodávky energií novému odběrateli, nemá-li s neuhrazenými závazky původního odběratele nic společného.

Nový odběratel pak obdrží potvrzenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu a rozpis záloh – na základě dohody s dodavatelem můžete zálohy hradit několika různými způsoby, ať už bankovním převodem, inkasem, nebo SIPO. V případě platby inkasem nebo SIPO dodavatel potřebuje znát číslo vašeho bankovního nebo SIPO spojení.

Co se týče nastavení výše vašich záloh jakožto nového odběratele, je dobré znát stávající spotřebu a využití energií a porovnat vše se svou aktuální situací. Například pokud dříve odebíral elektřinu a plyn v bytě pouze jeden člověk a najednou budete spotřebovávat energie dva nebo čtyři, je vhodné si zálohy raději navýšit, abyste pak zbytečně nedopláceli.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+63
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 11. 2013 21:09, Bleriot

Co je psáno v článku je normální přepis, který probíhá bez problému.
Zajímal by mě ale případ, kdy minulý nájemník odejde z bytu,
na elektřině a plynu zůstanou dluhy a nájemník zmizí bez nějakých plných mocí . Jak se k tomu staví různí dodavatelé? Přepíše to
na nového nájemníka nebo na majitele?

Reagovat

 

+22
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (17 komentářů)

29. 10. 2017 | 17:57 | Misa

Plati se revize kdyz jsem novy najemnik a v byte neni plynomer? více

16. 10. 2017 | 20:45 | Adam Pavlík

Prosil bych o radu. Jsem pronajímatel bytu, kde má aktuální nájemník z důvodu neplacení odpojenou elektřinu, zároveň mu na konci měsíce končí smlouva. V případě, že by dluh do té doby neuhradil, půjde pak přepsat odběrné...více

11. 10. 2017 | 15:22 | Marek Černý

Přepis jsem řešil jenom jednou a to když už jsem nechtěl , aby energie byly vedený na mojí matku, furt v tom měla binec. Takže jsem si nechal na sebe přepsat jejího aktuálního dodavatele Bohemia energy, který s tím mimochodem...více

12. 7. 2017 | 7:23 | vladka

dobry den mam dotaz. stehujeme se do pronajmu a chci se zeptat,muze si pritel napsat na sebe elektrinu,kdyz smlouva je na me? dekuji za odpoved a prosim jestli mi muzete odepsat na email budu vdecna dekuji mnohokrat více

24. 4. 2017 | 13:32 | Petr

Plyn od ČEZu - nikdy více ! Po odstěhování byl z prázdného neobývaného domu odpojen plynoměr. Po cca 1 měsíci místo přeplatku 8 000 Kč přišel rozpis záloh na celý další rok. Handrkování s ČEZem nebralo konce. Rozhodně nedoporučuji...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK