Finance a koronavirus

 

Odložené přiznání k dani z příjmů

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím připravilo v rámci takzvaného liberačního balíčku sadu opatření, která v důsledku znamenají možnost odložit podání daňového přiznání i bez využití služeb daňového poradce na 1. července 2020. O odložení není nutné individuálně žádat. Ve skutečnosti sice všechny termíny platí, finanční správa ale dopředu garantuje, že u všech přiznání podaných do 1. července odpustí sankce za pozdní přidání.

Odklady v podávání přiznání ale neznamenají, že se bude odkládat vyplácení daňových přeplatků. Finanční úřad bude přiznání vyřizovat kontinuálně, jak budou přicházet.
Stav: platí


Odložené podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

Podnikatelé mohou odevzdat přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu do 3. srpna 2020. Penále za dlužné pojistné se začne počítat nejdříve od 22. září 2020.
Stav: Návrh už schválil parlament. 


Odložené podání přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Termín pro podání přehledu sociálce sice zůstává pro OSVČ nezměněný, ale je to jako s přiznáním k dani z příjmů. Česká správa sociálního zabezpečení bude bez sankcí a pokut přijímat přehledy až do tří měsíců po termínu, přesněji do 3. srpna. Stejně jako zdravotní pojišťovny.
Stav: platí


DPH: Žádost o prominutí úroků z prodlení a pokuty za pozdně dodaná kontrolní hlášení

Součástí liberačního balíčku je i možnost individuálně požádat o prominutí úroků z prodlení (z posečkání) z pozdně zaplacené daně a pokuty za pozdní dodání kontrolních hlášení k DPH, a to za níže uvedených podmínek:

  • žádost je podána místně příslušnému finančnímu úřadu (písemně, datovou schránkou, elektronickým podáním, ústně do protokolu); formulář není stanoven – podává se volnou formou;
  • žádost se podává ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy platebního výměru nabyl právní moci, a má odkladný účinek (platební výměr za pozdní dodání kontrolního hlášení do 1000 Kč nebude zasílán);
  • pouze do 31. 7. 2020 je odpuštěn správní poplatek (jinak činí 1000 Kč);
  • ke dni podání žádosti je daň zaplacena, kontrolní hlášení podáno;
  • součástí žádosti je doložený ospravedlnitelný důvod, kterým je nově i prokázání, že prodlení s úhradou daně či nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření (dokládá se např. počtem karantén, nemocí, ošetřovaček; seznamem stornovaných zájezdů/vstupenek/akcí; porovnáním tržeb; výpadky výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele);
  • žádost nebude úspěšná u subjektu, u kterého je evidováno závažné porušení daňových a účetních předpisů (např. nespolehlivý plátce DPH, trestný čin daňový, zajišťovací příkaz, pokuta podle zákona o účetnictví, ztěžování či maření výkonu správy daní – dvakrát za posledních 12 měsíců výzva správce daně ke splnění povinností).

Stav: platí


Posečkání se zaplacením daně

Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách není novinka, kterou přinesly mimořádné okolnosti, dá se využívat i „v běžné=m provozu“. Mezi důvody, pro které může finanční úřad rozhodnout o posečkání se zaplacením daně patří:

  • neprodlená ztráta by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu;
  • byla by ohrožena výživa daňového subjektu, nebo osob na jeho výživu odkázaných;
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu;
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti platit daň

Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž tvrzené důvody musí být dostatečně prokázány. Za podání žádosti se platí poplatek ve výši 400 Kč a daň může být odložena maximálně na 6 let.
Víc informací najdete na webu Finanční správy (pdf)

Stav: platí


Daň z nabytí nemovitých věcí: odpuštění pokuty za pozdě podané přiznání pozdě uhrazenou daň

Plošně se bude promíjet pokuta za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Vztahuje se na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020.
Stav: platí


Daň z příjmů: letošní ztráty do loňských přiznání

Vládní liberační balíček zavádí institut zpětného působení daňové ztráty. Podnikatelé budou moci uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od státu vratku.
Stav: platí


Půjčky a hypotéky: odložení splátek kvůli koronaviru

Banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů pravděpodobně počkají, pokud budete mít kvůli koronaviru problémy se splácením. Zatím se u bank počítá s odpouštěním splátek za duben, květen a červen. Odklad splátek kvůli koronaviru se může týkat spotřebitelských úvěrů i hypoték. Každá banka ale bude pochopitelně situaci svých dlužníků zvažovat po svém, u nebankovek to platí stejně.
Odklad splátek neznamená zápis dlužníka do registrů dlužníků:


Info o odkladu splátek a formuláře pro odklad splátek půjček u jednotlivých bank

Odeslat
e-mailem
Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.