Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Doplatek na bydlení 2016: Pravidla a výpočet

Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstalo chudému člověku či rodině na život. Kdo a za jakých podmínek dávku získá?

Dávky na bydlení jsou dvě: příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory. Funguje jednoduše: když výdaje za bydlení přesahují třicet procent příjmů rodiny, doplatí je za ni stát:

Doplatek na bydlení přichází na řadu, když ani příspěvek na bydlení nestačí. Nárok na doplatek na bydlení má osoba nebo rodina, která se nachází v hmotné nouzi a splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí:

Úřad práce poskytne člověku nebo rodině doplatek na bydlení, pokud její příjem spolu s příspěvkem na živobytí stačí k zabezpečení živobytí, ale nezbývá už na zaplacení nákladů na bydlení (i když pobírají příspěvek na bydlení).

V individuálních případech může úřad práce doplatek na bydlení poskytnout i člověku nebo rodině, které příspěvek na živobytí nebyl přiznaný, avšak její příjem nepřesahuje 1,3násobek částky živobytí.

Výše doplatku je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení – tedy obvykle nájmu a energií – zůstala člověku či rodině částka na živobytí.

Humanitární bombardování

Doplatek na bydlení má – jako ostatně sociální dávky vůbec – ty nejušlechtilejší cíle. A rčení o dobrých úmyslech a cestě do pekla na něj sedí přesně. Je dlouhodobě nejzneužívanější dávkou a v minulosti roztočil zhoubný byznys s chudobou:

Částka na živobytí v roce 2016

Částka na živobytí se u každého určuje individuálně, úředníci zohlední vaši konkrétní situaci, možnosti a úsilí; vycházet každopádně budou z existenčního a životního minima.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, který pokryje základní potřeby, jako je jídlo, oblečení, hygiena. (Náklady na bydlení se do něj nepočítají.)

PORADNA PŘI FINAČNÍ TÍSNI

Zápasíte s dluhy?  Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky z poradny při finanční tísni.

Částky životního minima jednotlivců a rodin v roce 2016 dosahují:

 • jedinec 3410 Kč
 • první dospělý v domácnosti 3140 Kč
 • druhý (a každý další) dospělý 2830 Kč
 • dítě do 6 let 1740 Kč
 • dítě do 15 let 2140 Kč
 • dítě do 26 let 2450 Kč

Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejích členů. Víc ukáže naše kalkulačka.

Existenční minimum je nižší než životní minimum. Je minimální hranicí příjmu, která se považuje za nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2016 je existenční minimum 2200 korun na měsíc.

U dospělého se rovná částka živobytí nejméně částce existenčního minima; když splní další podmínky, může dosáhnout životního minima. V praxi se přihlíží k řadě okolností. Například:

 • Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce, člověka invalidního ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. U jmenovaných skupin se částka živobytí rovná životnímu minimu
 • U dospělých se může částka živobytí zvyšovat nad existenční minimum v případě, že se snaží situaci aktivně řešit a svůj příjem zvýšit
 • Částka živobytí se zvyšuje, když stav daného člověka vyžaduje (na základě doporučení lékaře) zvýšené náklady na dietní stravu
 • Když dlužíte za alimenty na nezletilé dítě víc než trojnásobek měsíční splátky, rovná se částka živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému z důvodu dietního stravování)
 • Jestli jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních šesti měsících před žádostí o dávku jste dostali výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení povinností, rovná se částka na živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému kvůli dietě)
 • Jestli vám byla celý kalendářní měsíc poskytována péče ve zdravotnickém zařízení, rovná se částka na živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému kvůli dietě) 

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Kdo může pobírat doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení můžete čerpat, když bydlíte:

 • ve vlastním bytě nebo rodinném domě,
 • v bytě na základě smlouvy (nájemní, podnájemní nebo smlouvy o výpůjčce), rozhodnutí či jiného právního titulu (například jde o služební byt),
 • v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje on/ona,
 • ve vlastní stavbě pro individuální nebo rodinnou rekreaci, pokud splňuje standardy kvality bydlení (jejich splnění kontroluje na žádost úřadu práce stavební úřad)
 • v jiném než obytném prostoru, který není zkolaudovaný jako byt, na základě vlastnického práva, smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, pokud prostor splňuje standardy kvality bydlení a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
 • v ubytovacím zařízení (například ubytovně) na základě smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení splňuje požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
 • v zařízení sociálních služeb: domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, azylovém domě, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půli cesty nebo terapeutické komunitě.

Abyste dávku dostali, musíte prokázat, že bydlíte legálně: doložit nájemní smlouvu nebo jiný doklad. Doplatek na bydlení nemusíte dostat, když odmítnete levnější byt odpovídající stavebním a hygienickým standardům. Úředníci budou také zkoumat, jestli nemáte možnost zvýšit si příjmy vlastním přičiněním.

Výpočet doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení se odvíjí od vašich (odůvodněných) nákladů na bydlení a příjmů.

Do odůvodněných nákladů na bydlení se počítá nájemné (maximálně v místně obvyklé výši, kterou určuje úřad práce) nebo obdobné náklady (pokud jde o byt vlastní či družstevní, stavbu určenou pro rekreaci nebo zařízení sociálních služeb), další úhrady spojené s užíváním bytu (například za odvoz odpadu nebo osvětlení společných prostor) a platby za energie.

Když bydlíte na ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru započítají se do nákladů na bydlení úhrady za služby a energie, maximálně ale 90 procent normativních nákladů na nájemní bydlení (příslušné hodnoty najdete v tabulce níž). Když bydlíte ve vlastním (či družstevním) bytě nebo domě jsou stropem normativní náklady na bydlení ve vlastním. Když bydlíte ve vlastní budově určené pro rekreaci, tvoří strop devadesát procent normativních nákladů pro bydlení ve vlastním. Když žijete v zařízení sociální péče, jsou stropem normativní náklady na bydlení v nájemním.

Normativní náklady na bydlení v roce 2016

Normativní náklady na bydlení určuje stát jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné (případně srovnatelné náklady) a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikost bytů pro daný počet osob. V roce 2016 vypadají následovně:

V nájemních bytech

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně

Praha

víc než 100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

Do 9999

jedna

7731

6146

5858

4996

4811

dvě

11 114

8945

8551

7372

7119

tři

15 114

12 277

11 762

10 220

9890

čtyři a více

18 947

15 526

14 905

13 046

12 648

V družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v Kč měsíčně

Praha

Více než 100 000

50 000–99 999

10 000– 49 999

do 9999

jedna

4484

4484

4484

4484

4484

dvě

6703

6703

6703

6703

6703

tři

9316

9316

9316

9316

9316

čtyři a více

11 887

11 887

11 887

11 887

11 887

Z příjmů ze zaměstnání úřad práce do výpočtu zahrne pouze sedmdesát procent, z příjmů z podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a z důchodu osmdesát procent. Ostatní příjmy se započítávají plně. Vždy se počítá s příjmy čistými.

Výši doplatku na bydlení vypočte úřad práce tak, že od odůvodněných nákladů na bydlení odečte příspěvek na bydlení, který jste dostali v předešlém měsíci. Pak od vašeho příjmu zvýšeného o příspěvek na živobytí odečte vaši částku živobytí či částku živobytí rodiny. Rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem (obojí po úpravách popsaných v minulých dvou větách) úřad práce dorovná doplatkem na bydlení. Když je výsledek výpočtu v záporných číslech, doplatek na bydlení přirozeně nedostanete.

Žádáme o doplatek na bydlení

O doplatek na bydlení můžete požádat na libovolném kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji, ve kterém bydlíte. Nejprve byste měli žádat o příspěvek na bydlení, až následně o doplatek na bydlení. Možné ale také je požádat o obě dávky naráz, ve stejném měsíci.

Žádost o doplatek na bydlení můžete společně s dalšími potřebnými lejstry stahovat v naší galerii formulářů

 • RSS
 • Kindle
 • Poslat e-mailem
 • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+57
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 12. 2016 11:33, Zdenka

Dobrý den,chtěla bych zeptat,kolik mě uhradí sociálka na byt od města cena 6000(jsem v hmotné nouzi a bohužel mám zdravotní problémy,)děkuji za odpověď

Reagovat

 

+2
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (10 komentářů)

10. 12. 2017 | 15:39 | Lenka

Chtela bych se zeptat ,kdyz mam najemni smlouvu ,ale mam tam prechodny pobyt s jednim ditetem mam narok na socialni davky.?Dekuju více

10. 10. 2017 | 18:25 | Lenka

Dobry den mela bych prosim jeden dotaz chci se zeptat ma matka ma najemni smlouvu na sebe psanou a prihlasila tam me dite kvuli trvalymu bydlisti .matka bere doplatek na bydleni a ma strach zda li nebude ji odebran doplatek...více

10. 10. 2017 | 18:25 | Lenka

Dobry den mela bych prosim jeden dotaz chci se zeptat ma matka ma najemni smlouvu na sebe psanou a prihlasila tam me dite kvuli trvalymu bydlisti .matka bere doplatek na bydleni a ma strach zda li nebude ji odebran doplatek...více

6. 12. 2016 | 11:33 | Zdenka

Dobrý den,chtěla bych zeptat,kolik mě uhradí sociálka na byt od města cena 6000(jsem v hmotné nouzi a bohužel mám zdravotní problémy,)děkuji za odpověď více

25. 11. 2016 | 9:55 | Marian

Je možné získat doplatek na bydlení plus příspěvek na živobytí se zpětnou platností? více
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK