Daně 2009: Co si můžete odečíst z daní

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 16. 2. 2010 | 1 komentář
Daně 2009: Co si můžete odečíst z daní
Slevy na dani si odečtete až z vypočtené daňové povinnosti. Každý daňový poplatník si může minimálně odečíst slevu za sebe. Ta i letos činí 24 840 korun. Přečtěte si, na jaké další slevy a bonusy můžete dosáhnout.

Chystáte-li se letos podat daňové přiznání, nezapomeňte po výpočtu daně od ní odečíst ještě slevy na dani, na které máte nárok. Takto se snižuje přímo již vypočtená daň, nikoliv základ daně jako třeba u úroků z hypotéky. Letos je to ohledně slev na dani stejné jako vloni. ( Využijte interaktivní formulář daňového přiznání na peníze.cz )

Základní sleva na daňového poplatníka je ve výši 24 840 korun za rok. Tuto sumu si z vypočtené daně může odečíst každý daňový poplatník v České republice (ČR). Podle informací z České daňové správyji mohou nově uplatnit i výdělečně činní starobní důchodci. Slevu na poplatníka si mohou odečíst i zahraniční zaměstnanci, kteří jsou daňovými nerezidenty v ČR.

Stejně vysokou slevou (24 840 korun), kterou je možné si odečíst z daně, je sleva na druhého z manželů. Často se označuje jako sleva na manželku, ale stejně ji lze uplatnit i na manžela. Například pokud je na rodičovské dovolené. Hlavní podmínkou pro využití této slevy je, aby druhý, vyživovaný manžel či manželka žil s daňovým poplatníkem ve stejné domácnosti a neměl příjem za celý rok vyšší než 68 000 korun.

Daň z příjmů a daňové přiznání za rok 2009

Do vlastního příjmu vyživovaného manžela či manželky se ze zákona o daních z příjmůzapočítává jen peněžitá pomoc v mateřství, výplata za dovolenou, ale nikoliv rodičovský příspěvek. „Do vlastních příjmů manžela (manželky) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištěníse státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spořenía stipendium poskytované lidem, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je osvobozen od daně podle § 4 zákona,“ uvádí Česká daňová správa.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Slevy na dani

Pro zdaňovací období 2009 jsou dle § 35ba zákona o daních z příjmů stanoveny tyto slevy na dani:

  • 24 840 Kč na poplatníka,
  • 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
  • 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
  • 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
  • 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
  • 4 020 Kč u poplatníka -studenta- po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Zdroj: Česká daňová správa

Ti, kdo měli svatbu teprve v průběhu loňského roku a chtějí uplatnit slevu na dani za manžela či manželku by měli vědět, že si mohou odečíst jen jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, od kdy jsou svoji. Pokud jste se tedy vzali například 23. července loňského roku, můžete na svou polovičku uplatnit slevu za srpen až prosinec. Z daní si tak odečtete pětinásobek 2070 korun (1/12 z celkové slevy), což je celkem 10 350 korun, zní výklad České daňové správy.

Jestliže manželka či manžel splňuje podmínku maximálního příjmu 68 tisíc korun a je současně držitelem či držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P - zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce), zvyšuje se základní sleva na dani (24 840 korun), kterou si můžete odečíst na dvojnásobek. (Spočítejte si, kolik byste měli zaplatit na dani z příjmu za loňský rok)

Další slevu si mohou uplatnit daňoví poplatníci, kteří pobírají částečný nebo plný invalidní důchod. Lidé s částečným invalidním důchodem si mohou odečíst 2520 korun, a ti, kdo pobírají plný invalidní důchod 5040 korun. Vždy ale jen za takový počet měsíců ve zdaňovacím období, kdy splňovali zákonné podmínky. Držitelé průkazu ZTP/P mohou využít ještě slevy ve výši 16 140 korun.

Studenti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, si mohou až do 26 let z daní odečítat také slevu za studenta. Ta činí 4020 korun. Dosáhnou na ni do 28 let rovněž doktorandi, kteří studují prezenční formou studia.

Vedle slev na dani lze snížit daň i o daňové zvýhodnění na vyživované nezletilé dítě. Toto zvýhodnění umožňuje odečíst si z daní za jedno dítě, které s vámi bydlí ve společné domácnosti, až 10 680 korun za rok. Pokud se dítě narodilo v polovině roku, kupříkladu v červnu, můžete si odečíst jen sedm dvanáctin z celkového zvýhodnění (červen až prosinec), tedy celkem 6230 korun. Tuto slevu může v jednom zdaňovacím období uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Za děti se zdravotním průkazem ZTP/P lze uplatnit dvojnásobně zvýšenou slevu 21 360 korun.

Za vyživované nezletilé dítě se považuje podle zákona nejen dítě vlastní, ale i dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk či vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Zvýhodnění se týká i zletilých dětí až do 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání. Rovněž pak i těch dětí, které nemohou pracovat či se soustavně připravovat na budoucí povolání kvůli nemoci či úrazu nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Daňové zvýhodnění na dítěse odčítá až do výše vypočtené daně podobně jako slevy na dani, tedy do výše daňové povinnosti. Na rozdíl od slev ale lze získat i přeplatek. Jestliže odečet nelze provést, protože daň je nulová, získáváte nárok na takzvaný daňový bonus. To znamená, že od finančního úřadu můžete dostat zpět peníze. Musíte ale ještě splnit podmínku, abyste v uplynulém zdaňovacím období měli příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, to je 48 tisíc korun. Do této sumy se započítají jen příjmy z podnikání, zaměstnání, kapitálového majetku nebo pronájmu, nikoliv příjmy od daně osvobozené (sociální dávky atd.). Výše bonusu může být od stokoruny do 52 200 korun. Bonus pod stokorunu se nevyplácí.

Daň si můžete snížit rovněž prostřednictvím odpočtu odečitatelných položek od základu daně. O tom se více dozvíte v článku Daně 2009: Chcete si snížit daně, opatřete si patřičné dokumenty.

Kdo si vloni zapomenul některou ze slev do daňového přiznání započítat, v letošním přiznání si ji odečíst nemůže. Může pouze podat dodatečné daňové přiznání a v něm si ji započítat. Opravné či dodatečné daňové přiznání lze podat nejvýše do tří let od původního data podání přiznání.

Které slevy na dani podle vás v Česku chybí nebo jsou naopak zbytečné? Podělte se o názor.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Daně 2009: Chcete si snížit daně, opatřete si patřičné dokumenty

11. 2. 2010 | Věra Tůmová | 2 komentáře

Daně 2009: Chcete si snížit daně, opatřete si patřičné dokumenty

Pro snížení daní prostřednictvím odečitatelných položek si nezapomeňte včas zajistit všechna potřebná potvrzení. Jinak si nebudete moci za tyto položky z daní odečíst nic.

Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání

9. 2. 2010 | Věra Tůmová | 3 komentáře

Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání

Každý, kdo si vloni vydělal alespoň 15 tisíc korun, musí letos podat daňové přiznání. Zaměstnanci jen v případě, že si k platu přivydělali nad 6 tisíc korun. Jinak jim stačí, když požádají... celý článek

Daně 2009: Pozor na změny u výdajových paušálů

4. 2. 2010 | Věra Tůmová | 7 komentářů

Daně 2009: Pozor na změny u výdajových paušálů

Od loňského daňového přiznání se změnily výdajové paušály i možnosti dalších odpisů pro malé podnikatele. Letos si osoby samostatně výdělečně činné budou moci na paušálech odečíst více... celý článek

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

2. 2. 2010 | Věra Tůmová

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

Kdo letos podává přiznání k dani z příjmů, neměl by vše nechávat na poslední chvíli. Zejména ne placení daně. Daň je třeba poslat z účtu nejpozději dva dny před koncem lhůty pro podání... celý článek

Daň z nemovitostí 2010: Vyšší i pro majitele nových bytů a domů.

26. 1. 2010 | František Mašek

Daň z nemovitostí 2010:  Vyšší i pro majitele nových bytů a domů.

Termín pro přiznání daně z nemovitostí tentokrát nekončí 31. ledna, ale v pondělí 1. února. Daň bude letos vyšší. Podat přiznání musí nově majitelé novostaveb.

Partners Financial Services