Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 9. 2. 2010 | 3 komentáře
Daně 2009: jaké příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání
Každý, kdo si vloni vydělal alespoň 15 tisíc korun, musí letos podat daňové přiznání. Zaměstnanci jen v případě, že si k platu přivydělali nad 6 tisíc korun. Jinak jim stačí, když požádají o daňové vyúčtování a uplatnění daňových úlev svého zaměstnavatele.

Každý poctivě pracující člověk, který žije v Česku, se placení daní nevyhne. Na rozdíl od firem unikajících do daňových rájů, nemá příliš možností, jak ze své povinnosti odvádět daně uniknout. Musí zpravidla podat daňové přiznání, když si ročně vydělá byť i jen pár tisíc korun a z toho pak odvést daň. Zdanění, dani z příjmů, podléhá v Česku většina příjmů fyzických osob.

Mezi zdanitelné příjmy se počítají jak příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, což se týká zejména zaměstnanců, tak i příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. Předmětem daně jsou i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy, které by nešlo zdanit jako příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Všechny tyto typy příjmů je třeba uvést do daňového přiznání, které je třeba podat na finanční úřad nejpozději do 31. března 2010. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta do 30. června.

Limity pro pordání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou podle zákona především dva. Podat daňové přiznání musí jednak všichni, kdo si na tzv. ostatních příjmech (nejedná se o příjmy ze zaměstnání či podnikání) vloni vydělali více jak 15 tisíc korun. Zaměstnanci odevzdávají daňové přiznání v případě, že si přivydělali k platu na dalších příjmech za rok více jak 6 tisíc korun. Jinak jim stačí, aby do 15. února podepsali prohlášení k dani a o roční zúčtování záloh na daň požádali svého zaměstnavatele. Kdo z nich toto datum z různých důvodů nestihne, musí podat daňové přiznání sám. Do uvedených dvou limitů se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy, které byly již rovnou v minulém roce zdaněné srážkovou daní 15 procent. (Využijte interaktivní formulář daňového přiznání na peníze.cz.)

Co je třeba zdanit v rámci daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů fyzických osob upraveným v § 3 zákona o daních z příjmů jsou :

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z pronájmu,
 • ostatní příjmy

Příjmem se rovněž rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Zdroj: Česká daňová správa

Které příjmy také nezapomeňte uvést do přiznání

Vedle příjmů ze zaměstnaneckého poměru je třeba zdaňovat příjmy jednatelů společností s ručeným omezením (např. za výkon funkce jednatele či společníků), členů družstev, likvidátorů, členů různých statutárních orgánů právnických osob včetně odměn za působení ve státních či obecních funkcích či v občanských nebo zájmových sdruženích.

Do příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti se musí započítat všechny příjmy, které vznikly nejen podnikáním, ale třeba i jako příjem z nezávislých povolání či z autorských práv. Do daně z příjmu se ovšem započítá mimo jiné i prodej z vytěženého dřeva z vlastního pozemku. Příjem z prodeje dřeva pak lze podle informací z České daňové správy vyúčtovat jako příjem ze zemědělské výroby. Na ten pak je možné uplatnit za rok 2009 paušální výdaj 80 procent z příjmů.

Do daňového přiznání se započítávají dále také příjmy z prodeje nemovitostí, pokud nesplňují některou z podmínek zákona na osvobození od daně. Mezi tyto podmínky u prodeje bytů a domů náleží povinnost, aby majitel na dané adrese bydlel nejméně dva roky bezprostředně před prodejem. Není nutné přitom mít zde trvalý pobyt, rozhodující je, aby dotyčný na místě opravdu bydlel. Kdo na dané adrese bydlel kratší dobu a z prodeje nemovitosti uspokojil své bytové potřeby, může také počítat s osvobozením od daně.

Pro ty, kdo nemovitost neužívají k bydlení, musí uplynout mezi nabytím a prodejem minimální doba alespoň pěti let. Stejná – pětiletá doba - je podmínkou i u převodu družstevních bytů či domů. U zděděných nemovitostí se do této doby počítá i doba, po kterou nemovitost vlastnil předchozí majitel, po kterém se dědí.

Podmínka držení po určitou dobu se vztahuje i na movité věci vyjma vybraných vozidel. S osvobozením od daně z příjmů tak nemůže počítat ten, kdo prodá motorové vozidlo, letadlo či loď v době kratší než jeden rok od jeho nabytí. Pokud tento majetek byl součástí obchodního majetku podnikající osoby, platí pro osvobození od daně pětiletá lhůta od vyřazení z obchodního majetku.

Také u cenných papírů musí mezi nabytím a prodejem uběhnout šest měsíců. Daň z příjmů se na rozdíl od spořicích účtů a termínovaných vkladů neplatí u úroků ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory.

Které příjmy NEpodléhají dani z příjmů

 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů
 • příjmy získané zděděním majetku (zde platí dědická daň)
 • příjmy získané darováním nemovitosti, movité věci či majetkového práva
 • příjmy získané vydáním majetku (restituce, rehabilitace)
 • příjmy získané fyzickou osobou nabytím daru v souvislosti s provozováním školských nebo zdravotnických zařízení, zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených zvířat
 • úvěry a půjčky s výjimkou těch, které uvádí zákon
 • příjmy z rozšíření či zúžení SJM (společného jmění manželů)
 • příjmy plynoucí z titulu rozhodnutí Evropského soudu, které je ČR je povinna nebo se zavázala uhradit
 • příjem plynoucí fyzické osobě (rezidentu ČR), který za stravu a ubytování vypomáhá domácími pracemi v zahraničí. Podobně to platí i pro cizince, který vypomáhá domácími pracemi v ČR. (au-pair)
 • příjmy získané převodem nemovitostí či ostatního majetku mezi osobami blízkými (v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele)
 • příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku dle velikosti podílů nebo příjmy z vypořádání SJM
 • částka od zdravotní pojišťovny, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny

Zdroj: Daňové tipy pro fyzické osoby 2009, Petr Valouch, GRADA

Mezi příjmy osvobozené od daně náleží také přijaté náhrady škody či majetkové újmy či plnění z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Rovněž platí, že se nesmí jednat o platby týkající se obchodního majetku. Nedaní se tedy ani dávky a služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory či peněžní podpory obětem trestné činnosti. U pravidelně vyplácených dávek, jako jsou důchody nebo penze je od daně z příjmů osvobozená jen částka do 36násobku minimální mzdy. Ta podle nařízení vlády z roku 2006 činí osm tisíc korun, a 36násobek tak je 288 tisíc korun. (Spočítejte si, kolik byste měli zaplatit na dani z příjmu za loňský rok)

Od daně z příjmů jsou osvobozené i různé typy stipendií a sociální výpomoci. Ať už se jedná o ty ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce či o prostředky právnické osoby (střední či vyšší odborné školy) z tuzemska nebo ze zahraničí, nebo o příspěvky neziskových organizací (nadací, nadačních fondů atd.) či třeba fond zaměstnavatele na sociální výpomoc pozůstalým.

Lidé, kteří mají jen náhodné příjmy z příležitostných činností nebo z pronájmu movitých věcí, také nemusí platit z tohoto příjmu daň, pokud byl jejich celkový výdělek za rok 2009 nižší než 20 tisíc korun. Speciální pravidla se ale týkají včelařů.

„Příjmy osvobozené od daně sice dani z příjmů podléhají, avšak při splnění podmínek pro osvobození se u nich daň z příjmů neuplatní, čili není nutno kvůli nim například podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,“ upozorňuje Petr Valouch, který je autorem nového rádce pro daňové poplatníky s názvem Daňové tipy pro fyzické osoby 2009.

Do 31.3.2010 ale nestačí jen podat daňové přiznání, je třeba také zajistit, aby odpovídající daň dorazila na účet příslušného finančního úřadu. Termínu se vyhnou jedině lidé, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce a do konce března tuto skutečnost oznámí správci daně, tedy finančnímu úřadu.

Daň z příjmů a daňové přiznání za rok 2009

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Daně 2009: Pozor na změny u výdajových paušálů

4. 2. 2010 | Věra Tůmová | 7 komentářů

Daně 2009: Pozor na změny u výdajových paušálů

Od loňského daňového přiznání se změnily výdajové paušály i možnosti dalších odpisů pro malé podnikatele. Letos si osoby samostatně výdělečně činné budou moci na paušálech odečíst více... celý článek

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

2. 2. 2010 | Věra Tůmová

Daně 2009: Změna – daň letos zaplaťte dříve než loni

Kdo letos podává přiznání k dani z příjmů, neměl by vše nechávat na poslední chvíli. Zejména ne placení daně. Daň je třeba poslat z účtu nejpozději dva dny před koncem lhůty pro podání... celý článek

Daň z nemovitostí 2010: Vyšší i pro majitele nových bytů a domů.

26. 1. 2010 | František Mašek

Daň z nemovitostí 2010: Vyšší i pro majitele nových bytů a domů.

Termín pro přiznání daně z nemovitostí tentokrát nekončí 31. ledna, ale v pondělí 1. února. Daň bude letos vyšší. Podat přiznání musí nově majitelé novostaveb.

Změny v daních: dražší pivo, benzín a cigarety

13. 1. 2010 | František Mašek | 1 komentář

Změny v daních: dražší pivo, benzín a cigarety

Přestože se letos zvyšuje daň z přidané hodnoty či daň z nemovitostí, veřejnost si změny v daních spojuje především s růstem spotřebních daní u piva, vína, pohonných hmot a cigaret.... celý článek

PŘEHLEDNĚ: Peníze dostanete na účet rychleji a další lhůty, které byste měli znát

2. 11. 2009 | Věra Tůmová | 2 komentáře

PŘEHLEDNĚ: Peníze dostanete na účet rychleji a další lhůty, které byste měli znát

Peníze z banky do banky budou od listopadu putovat minimálně o den kratší dobu než dosud. Naopak pozor si budete muset dát při placení daní, odvodů a úvěrů. Říká to nový zákon o platebním... celý článek

Partners Financial Services