Daňová poradna: společné zdanění manželů II.

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 12. 3. 2007 | 4 komentáře
Daňová poradna: společné zdanění manželů II.
Můžete uplatnit výdaje paušálem ve společném zdanění manželů? Jak žádat o vrácení přeplatku, když jej vyčíslí oba manželé? Lze ve společném daňovém přiznání zohlednit pojistné na zdravotní pojištění osoby bez příjmů? Kdo může uplatnit daňovou ztrátu z předchozích let? Jaké daňové slevy můžete využít? Která daňová pásma se změnila? V naší poradně stále přibývají dotazy na společné zdanění manželů, podívejme se na další časté problémy.

Vaše dotazy na společné zdanění manželů, které každý den přibývají v naší daňové poradně, se nejčastěji týkají toho, jaké příjmy se do společného daňového přiznání počítají a jaké ne. Tomuto tématu jsme se zevrubně věnovali v článcích Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006 a Daňová poradna: společné zdanění manželů. Pokud tedy takový problém řešíte ve svém daňovém přiznání, věnujte uvedeným článkům pozornost, určitě v nich naleznete odpověď. Všechny vaše otázky a odpovědi daňové specialistky na toto téma jsou vám samozřejmě také k dispozici v naší daňové poradně.

Dnes se podívejme na další oblasti, které vás podle dotazů v poradně zajímají. Začněme připomenutím některých základních informací, na které se ptáte:


  • Společné zdanění manželů za rok 2006 můžete uplatnit, i když jste se brali až 31. 12. 2006 (samozřejmou podmínkou je, že ve společné domácnosti vyživujete alespoň 1 dítě).
    Každý z manželů uplatňujících společné zdanění manželů (SZM) musí vyplnit své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně své Přílohy č. 5. Podáváte tedy 2 verze daňového přiznání. Konkrétní návod, jak společné zdanění manželů za rok 2006 vyplnit a spočítat, naleznete v článku Společné zdanění manželů 2006: provedeme vás krok za krokem.
  • Pokud ve SZM oba manželé vyčíslí přeplatek, bude o vrácení přeplatku na dani z příjmů žádat každý z manželů žádat zvlášť, a to ve svém daňovém přiznání. Přijdou jim tedy z finančního úřadu dvě složenky.
  • Pojistné na zdravotní pojištění, které si platíte jako samoplátce (tj. osoba bez příjmů) si v daňovém přiznání k dani z příjmů odečíst nemůžete.
  • Zletilé dítě, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání z důvodu nemoci nebo je neschopno pracovní činnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, ale pobírá plný invalidní důchod, není považováno podle zákona o daních z příjmů za vyživované dítě. Slevu na dani na toto dítě tedy jeho rodiče uplatnit nemohou. Obdobně nemůžete uplatnit slevu ani na nezaměstnané zletilé dítě.
  • Za jeden bezpříspěvkový odběr krve může každý manžel-dárce (ať již s vlastními příjmy nebo bez nich) ve svém daňovém přiznání uplatnit daňový odpočet (hodnota daru) ve výši 2 000 Kč za jeden odběr.
  • Daňovou ztrátu, která byla vykázána některým z manželů ve zdaňovacím období, kdy neuplatili SZM, může od svého základu daně odečíst ten z manželů, který ji vykázal v předchozích letech.


Daňové slevy

Stejně jako se již loni uplatňovala místo odčitatelné položky na dítě tzv. daňová sleva, tedy odpočet přímo z daně, nově letos dochází ke stejné změně u ostatních osobních odčitatelných položek. V daňovém přiznání za loňský rok proto již nehledejte odčitatelnou položku na poplatníka, manžela/ku, částečného nebo plného invalidního důchodce, držitele průkazu ZTP-P nebo studenta. Nově je totiž naleznete pod slevami na dani.

Za každý měsíc, ve kterém máte na konkrétní slevu nárok, tak lze za letošní rok uplatnit tyto částky:

jste poplatník
(uplatníte za dobu celého roku, tedy 7 200 Kč,
i když jste pracovala/podnikala jen část roku)
600 Kč
vyživujete manžela/lku
(potřebujete jeho/její čestné prohlášení, že neměl/a
v loňském roce příjmy přesahující 38 040 Kč,
co se do těchto příjmů započítává viz články
Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006
a Daňová poradna: společné zdanění manželů)
350 Kč je-li ZTP/P, tak 700
jste student
(soustavně se připravujete na budoucí povolání studiem)
200 Kč
jse částečně invalidní 125 Kč
jste plně invalidní 250 Kč
jste ZTP/P 800 Kč
máte dítě
(slevu můžete samozřejmě uplatnit na každé dítě)
500 Kč je-li ZTP/P, tak 1 000

Tyto slevy si však budete moci odečíst jen do výše vaší daňové povinnosti.
Pouze u slev na dítě platí, že pokud sleva převyšuje výši vaší daně, máte nárok na daňový bonus (laicky tedy na peníze od finančního úřadu), a to až do celkové výše 2 500 Kč měsíčně, maximálně tedy 30 000 Kč za rok. Ovšem jen za podmínky, že pobíráte alespoň minimální mzdu. Pokud máte mzdu nižší, můžete přesto získat nárok na bonus, a to při ročním zúčtování, jestliže váš celkový příjem za rok dosáhl alespoň 6násobku minimální mzdy.


Jak vypočítat daň?

Pokud k výpočtu daně nepoužíváte interaktivní formulář, který výši daně vypočte za vás, spočítáte výslednou daň pomocí následující tabulky:

Základ daně Daň
od Kč do Kč Ze základu přesahujícího
0 121 200 12 %
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč

Sazby v prvních dvou daňových pásmech byly od roku 2006 sníženy, a to na 12 % z předchozích 15 % v 1. pásmu a na 19 % z předchozích 20 % ve 2. pásmu. Zároveň byla upravena hranice mezi těmito dvěma pásmy a došlo k rozšíření 1. daňového pásma na 121 200 Kč ze 109 200 Kč. Druhé pásmo zůstává na 218 400 Kč. Pokud jsou tedy vaše příjmy spíše nižší až střední, letos na dani z příjmů ušetříte.


Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Nyní se ale již podívejme na vybrané dotazy z naší daňové poradny a na to, jak je zodpověděla daňová poradkyně Jana Suchá.

1. Chceme s manželem uplatnit SZM za rok 2006. Já pobírala rodičovský příspěvek a částečný inval.idnídůchod. Máme dvě děti. Manžel byl celý rok zaměstnán, ale byl celý rok nemocný a pobíral nemocenskou a částečný invalidní důchod. Máme nárok na daňový bonus na děti?
JS: Nárok na daňové zvýhodnění (daňový bonus) máte jen v případě, že máte příjem podle § 6-9 ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy. Ve vašem případě nárok na bonus nemáte. Nelze u vás uplatnit ani společné zdanění manželů, protože příjmy, které uvádíte v dotazu, jsou od daně z příjmů osvobozené, do daňového přiznání se neuvádí, záloha na daň se z nich nesráží. V daňovém přiznání nemáte vlastně co zúčtovávat, pokud nemáte např. ještě příjmy z pronájmu.

2. Pokud manželovi vyšla daň nižší než jsou odpočitatelné položky na poplatníka a na manželku, má potom daň nulovou? A má nárok ještě i na daňový bonus na 2 děti ve výši 12 000 Kč? Laicky řečeno dostane zpět stržené zálohy na daň ze závislé činnosti plus 12 000 Kč za děti?
JS: Od vypočtené daně se odečtou slevy na dani, max. do výše této daně, daň bude tedy 0 Kč. V případě že bylo na zálohách na dani sraženo více, než je vaše daňová povinnost, vám vznikne přeplatek (můžete požádat o jeho vrácení ). Nárok na daňový bonus vám vzniká, pokud váš příjem ve zdaňovacím období dosáhl alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy.

3. Podnikatel má za rok příjmy ve výši 57 000 Kč, výdaje uplatňuje procentem z příjmů ve výši 60 %, podniká na hlavní činnost, má povinnost stanovit minimální daň, jiné příjmy nemá. Čtyři měsíce v roce byl veden na ÚP a pobíral podporu. Může uplatnit daňový bonus na dítě? Podle zákona o daních z příjmů jen pokud příjem je vyšší než 6násobek minimální mzdy. Jedná se v zákoně o příjem upravený o výdaje (zisk), nebo jen o příjmy podle § 7 zák.o daních z příjmů?
JS: Podmínkou pro uplatnění bonusu je příjem vyšší než 6násobek minimální mzdy. Nejde o zisk (rozdíl příjmů a výdajů).

4. Mohu si odečíst při společném zdanění úroky z hypotečního úvěru na koupi nemovitosti , když nemovitost z části pronajímám?
JS: Používá-li se nemovitost nebo její část k pronájmu nebo podnikatelské činnosti, úroky lze odečíst jako nezdanitelnou část základu daně podle § 15 jen v poměrné výši. (Více jsme se tomuto tématu věnovali v článku Daňová poradna: zaměstnanci a daňové přiznání - pozn. red.)

5. Je možné uplatnit SZM, když jsem před 2 roky zdědila (jako cizí) nemovitost a tu jsem vloni za obdobnou hodnotu prodala? Jsem vdaná a mám 2 děti.
JS: Společné zdanění je možné i pokud máte příjem z prodeje nemovitostí. Tento příjem podle § 10 bude tvořit váš společný základ daně.


Daňová poradna Peníze.CZ

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám zajistili co nejvíce kvalitních informací týkajících se vašich osobních, rodinných či firemních financí. Pokud jste přesto nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na naši on-line poradnu.


6. Manželka je dlouhodobě v domácnosti, nepodniká, nemá žádné příjmy. Platí však zdravotní pojištění jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Bylo by možné částku zaplacenou VZP za rok 2006 zohlednit v její části Přiznání k dani z příjmů (řádek 32), samozřejmě za předpokladu, že VZP vystaví potřebné potvrzení?
JS: U tzv. samoplátců zdravotního pojištění není uhrazené pojistné odečitatelnou položkou v daňovém přiznání.

7. Já jsem zaměstnaný, manželka do 15. 12. 2006 pobírala rodičovský příspěvek (do 4 let dcery), současně však částečně pracovala ve své živnosti, realitní kanceláři a za rok měla příjem 75 tisíc. Může uplatnit 50% paušální výdaje a můžeme společně uplatnit společné zdanění manželů?
JS: Manželka pobírala v roce 2006 rodičovský příspěvek, nemá povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů. Společné zdanění manželů můžete využít, uplatnění výdajů paušálem není na překážku.

8. Za rok 2005 jsme uplatnili společné zdanění manželů. U mne vznikl přeplatek, kterým byla uhrazena daňová povinnost manžela. V daňovém přiznání za rok 2006 tento přeplatek odečtu od zaplacených záloh na dani z příjmu?
SP: Zaplacené zálohy na daň z příjmů fyzických osob v roce 2006 se v daňovém přiznání odečtou ve skutečně zaplacené výši. Vrácený přeplatek z předchozího zdaňovacího období se od nich neodečítá.

9. S manželem chceme uplatnit společné zdanění manželů, já nemám žádné příjmy a pobírám rodičovský příspěvek. Manžel i já jsme dárci krve, já jsem v roce 2006 darovala krev jen jednou. Můžu si uplatnit odpočet 2000 Kč na dar i já bz příjmů?
Daňová poradkyně Jana Suchá: Hodnotu daru (darování krve) jako nezdanitelnou část základu daně si může uplatnit podle § 15 zákona o daních z příjmů i ten z manželů, který nemá vlastní příjmy. Společný základ daně v daňovém přiznání tvoří součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele.

10. Jsem zaměstnaný a od listopadu 2004 podnikám. Od letošního roku naše podnikání provádí manželka (ta v r. 2005 byla dlouhodobě nemocná a pak nezaměstnaná), od ledna si platí pojištění na ZP a OSSZ (na OSSZ jí řekli, ať se přihlásí jako spolupracující osoba). Máme 3 děti. Můžeme použít společné zdanění manželů, nebo ne? A jak je to s minimálním základem daně?
JS: Společné zdanění manželů využít nemůžete, protože rozdělujete příjmy a výdaje na spolupracující manželku. Spolupracující osoba podléhá stejným podmínkám jako osoba, se kterou spolupracuje. Zahájení spolupráce se posuzuje stejně jako zahájení činnosti. Manželka započala spolupráci v roce 2006, proto v roce 2006 a 2007 se na ni povinnost stanovit minimální základ daně nevztahuje.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Zvládnete letošní daně? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se o vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2006 s ostatními čtenáři.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

15. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Výdaje paušálem 2006:  provedeme vás krok za krokem

Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou... celý článek

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Partners Financial Services