Poslali jste peníze na chybný účet? Co teď?

Poslali jste peníze na chybný účet? Co teď?
Podařil se vám překlep v čísle účtu příjemce a řešíte, jak svou chybu napravit? Poradíme vám, do kdy je možné platbu stornovat, kolik storno stojí, jaké údaje banka ke stornu potřebuje a jaký je postup v případě, že banka již peníze na chybný účet odeslala.

Posílat peníze formou přímého bankovnictví je pohodlnější, rychlejší a často také levnější, než stát frontu v bance na přepážce s tištěnou verzí příkazu k úhradě. Ale zadáváte-li příkaz k úhradě např. přes internet, je také o dost snazší udělat chybu v čísle účtu příjemce. Stačí jedno či dvě ťuknutí do klávesnice a peníze jsou na cestě ke špatnému adresátovi. Nejlepší způsob, jak se takovým chybám vyhnout, je nespěchat a před odesláním údaje v platební příkazu pečlivě zkontrolovat, ale nikdo nejsme neomylní a není nutné se hned s penězi definitivně loučit.


Do kdy je možné platbu stornovat a "za kolik"?

V případě, že si chybu uvědomíte ještě před datem splatnosti příkazu, máte poměrně vysokou šanci platbu úspěšně stornovat a odeslání peněz včas zadržet. A to bez ohledu na to, zda byl příkaz podán v tištěné formě na pobočce banky, vhozen do sběrného boxu nebo zadán prostřednictvím přímého bankovnictví. U některých bank, např. u HVB Bank (profil, názory) či Poštovní spořitelny (profil, názory), si dokonce můžete při elektronickém zadání příkazu, pokud ještě nebyl zaúčtován (což v rámci internetbankingu zjistíte), chybný příkaz zrušit sami. Není-li tento postup možný, co nejdříve kontaktujte svoji banku s žádostí o odvolání platby. Na tom, zda zvolíte osobní návštěvu pobočky, telefonický nebo písemný kontakt pak až tolik nezáleží (může se lišit pouze výší poplatku za storno příkazu, viz tabulku).

Většina bank umožňuje storno příkazu nejpozději den před datem splatnosti. Horší je to v případě, že den splatnosti již nastal. Tyto platby obvykle už zastavit nelze. Záleží také na tom, zda banka již příkaz zpracovala. Každopádně i v tomto případě určitě zkuste banku kontaktovat, každá instituce příkazy zpracovává v jinou dobu (v tomto případě záleží také na tom, jakým způsobem byl příkaz zadán) a budete-li mít štěstí, můžete storno příkazu stihnout i v den "D". Ovšem, pokud ke zpracování došlo a peníze z banky odešly, máte smůlu, odvolání platby již není možné a situaci musíte řešit jinak.

Některé banky si za storno transakce účtují poplatek. Jeho výše záleží nejen na bance, ale také na komunikačním kanálu, který pro odvolání zvolíte. Jedná se o částku v řádu desítek korun, u žádné banky poplatek nepřekročil 100 Kč (viz tabulku).

Banka Dokdy lze platbu odvolat (stornovat) Kolik stojí storno
Komerční banka (profil, názory) příkazy podané elektronicky 1 den před splatností; tištěné příkazy i v den splatnosti do 16:30 hod., nebyla-li platba dosud provedena 60 Kč
Volksbank (profil, názory) v den splatnosti, nebyla-li platba dosud provedena; tištěné příkazy do 15 hodin 100 Kč
HVB Bank (profil, názory) příkazy podané elektronicky 1 den před splatností; v den splatnosti, nebyla-li platba dosud provedena zdarma
Citibank (profil, názory) v den splatnosti do 17 hod zdarma
Raiffeisenbank (profil, názory) 1 den před splatností; v den splatnosti, nebyla-li platba dosud provedena před odesláním do banky zdarma; jinak 100 Kč
ČSOB (profil, názory) v den splatnosti do 17 hod. příkazy podané elektronicky 40 Kč; ostatní 100 Kč
Česká spořitelna (profil, názory) 1 den před splatností do 16 hodin na pobočce, do 15 hodin přes Servis 24 zdarma
Poštovní spořitelna (profil, názory) 3 dny před datem splatnosti; elektronicky před zpracováním zdarma
Živnostenská banka (profil, názory) před zpracováním (termín nebyl bankou specifikován) před provedením 100 Kč ; při zpracování 200 Kč + náklady za zpracování (nebyly bankou specifikovány)
Zdroj: banky (eBanka a GE Money Bank ani po urgenci nezaslaly do uzávěrky článku podklady); poplatky se vztahují na tuzemské platby

Co dělat, když peníze už odešly?

V případě, že již není možné provedení chybné platby zastavit, mohou nastat dvě situace. V prvním, lepším případě, jste peníze poslali sice na chybný, ale neexistující účet a platba se vám obvykle ihned (nebo maximálně během několika dní) automaticky vrátí zpět. Prvně tedy zkontrolujte pohyby na svém účtu. Ve druhém případě chybné číslo účtu existuje a banka příjemce na něj (v souladu s vaším zadáním, byť chybným) finanční prostředky připsala. Statistiku, kolikrát se klienti chybou v zadání příkazu "trefí" do neexistujícího a kolikrát do existujícího čísla účtu, si banky nevedou, ovšem údajně situace, kdy číslo účtu existuje, není výjimkou.

V případě, že peníze byly na chybné číslo odeslány zaviněním banky (platební příkaz byl chybou pracovníka banky pořízen jinak, než jak ho klient zadal), nese banka za transakci plnou zodpovědnost. V takovém případě stačí, aby klient formou reklamace svou banku na chybné provedení dispozic upozornil. Ta reklamaci prověří a v případě, že je oprávněná, záležitost opraví, včetně zabezpečení vrácení peněz na účet oprávněného klienta.

Pokud vznikla chyba na straně klienta, banka nemůže postupovat samostatně, je pouze v roli zprostředkovatele informací a vrácení platby "je v rukou" neoprávněného příjemce peněz. Ten musí s odúčtováním peněz ze svého účtu vždy souhlasit.

Ovšem ani tato situace není neřešitelná. Člověk, kterému jste peníze poslali omylem, je  ze zákona (v souladu s § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) povinen je vrátit. V opačném případě by se na jeho přístup nahlíženo jako na bezdůvodné obohacení, a příjemce by se tak vystavil riziku soudní žaloby a následně i exekuce. Může se vám stát i to, že příjemce pošle zpátky peníze sám od sebe. V opačném případě je třeba napsat žádost o vrácení platby.

S tou se pak můžete obrátit buď na svoji banku, nebo přímo na banku, u které je veden účet, na který jste platbu chybně nasměrovali. Banka pak zprostředkuje doručení žádosti bance příjemce nebo rovnou příjemci, je-li jejím klientem. Všechny oslovené banky jsou ochotny svým klientům s vyřízením této žádosti pomoci i v případě, že neoprávněný příjemce platby je klientem jiné banky. Pouze Poštovní spořitelna uvedla, že není-li příjemce jejich klientem nebo klientem ČSOB, musí se odesílatel platby na "cizí" banku obrátit sám. V žádosti byste měli nesprávného adresáta platby informovat o tom, že přijal prostředky, které mu nenáleží, protože byly na jeho účet odeslány omylem. Samozřejmostí je uvést, že požadujete vrácení peněz zpět na váš účet. Podání takové žádosti bance je bezplatné, zpoplatněno bývá až případné předání kontaktu na klienta banky, na jehož účet platba dorazila (viz sloupek níže).

Žádost by měla mít písemnou podobu, je nezbytné v ní uvést údaje nutné k jednoznačné identifikaci platby (tzn. shodné s údaji na platebním příkazu), tedy údaje o plátci a příjemci včetně bankovního spojení, částce, identifikaci k platbě, datu splatnosti. Případné další podklady, které bude třeba k žádosti doložit, vám sdělí banka, u které žádost podáte.


Co když se peníze nevrací?

V první fázi vám obvykle banka nesdělí rovnou kontakt na svého klienta, ale "pouze" zprostředkuje doručení vaší žádosti o vrácení peněz. Pokud však neoprávněný příjemce na vaši výzvu nereaguje, je banka povinna vám poskytnout jeho identifikační údaje a vy se můžete pokusit o přímý kontakt. V souladu s § 38 odst. 6 zákona o bankách byste však měli své právo na informaci bance příjemce prokázat. Měli byste tedy průkazně doložit, že se jednalo o chybu (např. k žádosti zkopírovat složenku či fakturu, která měla být uhrazena a ze které je zřejmé, že bankovní spojení bylo do platebního příkazu napsáno nepřesně).

Podle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. má klient, který vystavil chybný platební příkaz a v důsledku tohoto omylu byly peníze připsány na existující účet neznámého příjemce, možnost požádat o sdělení identifikačních údajů majitele účtu. Za sdělení identifikačních údajů majitele účtu, na který byla připsána omylem zaslaná platba, jsou banky oprávněny podle zákona o bankách účtovat poplatek na úhradu věcných nákladů (např. ČSOB si účtuje poplatek ve výši 297,50 Kč; Volsbank ve výši 250 Kč plus 75 Kč za každých 15 minut práce).

Odmítá-li vám příjemce platbu vrátit i po tom, kdy jste jej kontaktovali přímo, nezbývá vám než peníze vymáhat soudní cestou. Ovšem může nastat i situace, kdy tato osoba již peníze na svém účtu nemá. V takovém případě se s ní můžete zkusit dohodnout na vrácení peněz alespoň formou splátek, což ale nemusí být úplně nejlepší řešení. Podle sdělení Komerční banky je však poměrně časté, že neoprávnění příjemci využívají (zneužívají) této situace jako zdroje levného úvěru a navrhují tak nízké částky splátek, že je dlužný obnos splácen i několik let. Přistoupíte-li na toto řešení, může soud exekuci nařídit jen tehdy, neplnil-li by dlužník uzavřenou dohodu. Jak již bylo zmíněno výše, v případě, že jste chybu v čísle účtu udělali sami, banka do řešení této situace vstupuje pouze pasivně, a tudíž nemůžete počítat s tím, že by dokázala svého klienta nějakým způsobem přimět, aby peníze vrátil co nejdříve.

Jak již bylo uvedeno na začátku, je lepší příkazy před odesláním raději dvakrát zkontrolovat. V případě, že se při vymáhání peněz od neoprávněného příjemce dostanete až k soudnímu sporu a jednalo-li se o částku např. v řádu stovek korun, je nejspíš snazší peníze oželet.

Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží
Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme, mohou nás zavést až na samé finanční dno. Následující série článků vám poradí, jak proplout úvěrovým mořem bez úhony a co dělat v případě, pokud už se snad vaše finanční loď potápí. Spoustu užitečných článků, rad a informací týkajících se úvěrových produktů a zadluženosti naleznete v našem novém seriálu Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží.

Už se vám někdy stalo, že jste platbu zaslali omylem jinému příjemci? Stihli jste příkaz stornovat, nebo jste situaci museli řešit až po odeslání peněz? Vrátili byste peníze, které by vám na účet přišly omylem?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+145
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 56 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 9. 2006 12:08, Riccardo

Tak to je ale divná banka, že si počítá sazby za příkaz k úhradě podle času,jak dlouho jim to "visí" v systému.....měnil bych... :-)

Zobrazit celé vlákno

+81
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 5. 2012 21:03, igor

vcjera zen pozlal brachi negomu ynemu asy 52321kc pozlal to spet to godiny lugusni

-29
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (56 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

25. 8. 2006 | Jiří Nápravník

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

Do nedávna to vypadalo, že vykradení účtu přes internetové bankovnictví je nepravděpodobné, a pokud už k němu došlo, byla to "chyba klienta, který si účet dobře nezabezpečil". Nedávné... celý článek

Levně posílat peníze do zahraničí a platit na netu? Moneybookers, PayPay či PayPal to umí!

18. 8. 2006 | Lukáš Marek

Levně posílat peníze do zahraničí a platit na netu? Moneybookers, PayPay či PayPal to umí!

Chcete za převod peněz do zahraniční zaplatit třeba jen půl eura místo stovek až tisíců korun, které požadují banky? Rádi byste kurz, kterým budou posílané peníze přepočítány do jiné... celý článek

Zrušení poplatku za příchozí platby se může prodražit

11. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Zrušení poplatku za příchozí platby se může prodražit

Už tři české banky zrušily poplatek z příchozí platby. Konečně vstřícný krok směrem ke klientům bank, říkáte si? Omyl. Spolu se zrušením tohoto poplatku banky totiž provedly i další... celý článek

Můžeme žít bez bankovního účtu? Zřejmě nikoliv.

1. 8. 2006 | Patrik Nacher

Můžeme žít bez bankovního účtu? Zřejmě nikoliv.

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda by vám bez bankovního účtu nebylo lépe? Někteří možná i došli k tomu, že by bylo. Je to ovšem v dnešní době vůbec možné? Po důkladném zvážení se zdá,... celý článek

Vykradli vám účet? Banka pošle k soudu vás

4. 5. 2006 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Vykradli vám účet? Banka pošle k soudu vás

Vykradli vám účet prostřednictvím přímého bankovnictví? Podejte trestní oznámení na neznámého pachatele. Vězte ale, že i kdyby jej následně policie našla, zjistila, že rozhodně nemá... celý článek

Partners Financial Services