„Hypotéku kryjte pojistkou.“ Když bylo nejhůř, plnění zkrouhli na polovic!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 6. 11. 2013 | 26 komentářů
Chce banka, abyste kvůli hypotéce uzavřeli životní pojistku, která vám bude krýt záda, když náhle nebudete schopní splácet? Přinášíme zkušenost matky dvou dětí, jejíž manžel spáchal necelé tři roky po uzavření pojistky sebevraždu. Na placení hypotéky už nemá. A pojišťovna? Uplatnila „přiměřené“ krácení. Ve výši padesáti procent!
„Hypotéku kryjte pojistkou.“ Když bylo nejhůř, plnění zkrouhli na polovic!

Manžel paní Magdy (jméno jsme změnili) si vzal hypotéku od Hypoteční banky. „Úvěrová smlouva na jeden a půl milionu se podepisovala na pobočce ČSOB,“ popisuje Magda, Hypoteční banka totiž patří do téže finanční skupiny. Téhož dne došlo také k podpisu životní pojistky od ČSOB pojišťovny. „Prezentovali nám to tak, že pojištění je v podstatě součástí hypotéky,“ pokračuje.

Praxe úvěrářů ČSOB bývá taková, že nabídnou sazbu hypotéky už se započtením všech možných slev, aby klienta získali k jednání. Následně klientům nabízejí uzavření životního pojištění u ČSOB Pojišťovny. Komunikace většinou probíhá tak, že klient má pocit, že hypotéku nelze bez pojištění uzavřít, komentuje Lukáš Kaplan, jednatel společnosti European Compensation Services (EUCS), která nabízí spotřebitelům pomoc při uplatňování nároků u pojišťoven. Pro člověka bez právního vzdělání a hlubších znalostí pojistného trhu to totiž mnohdy bývá boj s větrnými mlýny.

BYDLETE S NÁMI!

Z každého půjčeného milionu vám můžeme ušetřit až 150 tisíc korun.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Pozor na vinkulaci pojistky

Dva roky a sedm měsíců po podpisu hypoteční smlouvy a uzavření životní pojistky, spáchal manžel paní Magdy sebevraždu. Pro celou rodinu to znamenalo velkou ránu. Na řešení praktických záležitostí už moc sil nezbývalo. Jenže někdo se postarat musí. „Pokud jde o hypotéku, doufala jsem, že nás zachrání životní pojistka,“ říká Magda. Pro případ nemoci nebo i smrti se ostatně životní pojistky uzavírají. Věci ovšem nabraly – přinejmenším z pohledu paní Magdy – neočekávaný spád. Šetření pojistné události uzavřela ČSOB Pojišťovna teprve nedávno. Aplikovala na ni „přiměřené“ snížení pojistného plnění o padesát (!) procent.

Následně pojišťovna na účet Hypoteční banky vyplatila částku, která dosahuje něco málo přes sedm set tisíc korun. Zbylou polovinu hypotéky má doplatit (respektive pokračovat v jejím splácení) paní Magda. Jenže nemá z čeho. „Je to pro mě neřešitelná situace. Vždyť nemám peníze ani na chod domácnosti, na děti… Hlavním živitelem rodiny byl manžel. Natož abych dokázala splácet hypotéku,“ líčí Magda.

Trochu absurdní je, že vůbec nedostala šanci se postupu pojišťovny bránit – navzdory tomu, že s pojišťovnou komunikovala v době vzniku pojistné události a v rámci šetření pojistné události po ní pojišťovna požadovala součinnost. Životní pojistka jejího manžela totiž byla vinkulována ve prospěch banky. Vinkulace zjednodušeně řečeno znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno určené třetí osobě – v tomto případě bance. „Takže jsem proces pojistného plnění nemohla nijak ovlivnit. V podstatě prý ani nejsem oprávněnou osobou, tou je právě úvěrující banka – mimochodem ze stejné finanční skupiny jako ČSOB Pojišťovna,“ vysvětluje Magda. Právě ve vinkulaci pojistky je do značné míry zakopaný pes.

„Pravda je taková, že mnohdy lze stejně výhodnou úrokovou sazbu hypotéky zajistit i bez vinkulovaného pojištění. Riziko a nevýhody vinkulace klientům zaměstnanci banky nevysvětlují, na rozdíl od nezávislých finančních poradců, kteří tato rizika znají,“ říká Lukáš Kaplan.

NESPOLÉHEJTE NA NÁHODU!

Čím později si sjednáte životní pojištění, tím více zaplatíte. V tom lepším případě…

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Přiměřeně, nebo „přiměřeně“?

Zásadní otázkou však zůstává „přiměřenost“ krácení ze strany pojišťovny.

„Pojišťovna se na základě celkem neurčitého pojmu „přiměřeně“ ve svých pojistných podmínkách rozhodla snížit pojistné plnění o více než sedm set tisíc korun,“ říká Lukáš Kaplan ze společnosti EUCS, která se snaží paní Magdě pomoci. Postup pojišťovny je podle něj naprosto necitlivý. Magda se nemůže vyrovnat se ztrátou manžela, řeší existenční problémy a představa letitého soudního sporu ji děsí. „Pojišťovna nezkoumá konkrétní okolnosti, pouze stroze uvádí, že klientka není oprávněnou osobou, a tudíž ani není aktivně legitimována k tomu, aby postup pojišťovny rozporovala, a to přesto že nejvíc postiženou je právě ona. Okolnosti sjednání smlouvy navíc nasvědčují tomu, že do uzavření pojistky byl klient ‚natlačen‘ zaměstnancem banky,“ vysvětluje Lukáš Kaplan.

Dvouletá lhůta je daná zákonem, dál už záleží na pojišťovně

Snad všechny pojišťovny na trhu dnes aplikují pravidlo dané zákonem o pojistné smlouvě: za sebevraždu je pojišťovna povinna plnit, pouze když pojištění trvá nepřetržitě alespoň dva roky, není-li v pojistných podmínkách stanoveno jinak. Menší část pojišťoven pak má ve svých podmínkách výslovně uvedeno, že v případě sebevraždy neplní nikdy – což je pro klienty jasné a transparentní. „Pojišťovna ČSOB však má v pojistných podmínkách ‚gumové‘ ustanovení o možnosti plnění v případě sebevraždy klienta ‚přiměřeně‘ snížit,“ pokračuje Lukáš Kaplan z EUCS. Většina pojišťoven na trhu přitom podle něj po uplynutí dvouleté lhůty vyplácí pojistnou částku v plné výši.

„V případě soudního sporu by pojišťovna dost možná prohrála nebo by soud mohl krácení snížit. Dle mého názoru je dvouletá lhůta daná zákonem víc než dostatečná, aby se zamezilo zneužívání pojistek před plánovanou sebevraždou,“ míní Lukáš Kaplan.

Je přesvědčen, že kdyby manžel paní Magdy sjednával pojistku jinde, nebyl ze strany banky naveden k uzavření „jejich“ pojistky, nemusel by ji vinkulovat… „A velmi pravděpodobně by uzavřel smlouvu na produkt, který stejné omezení jako pojistka od ČSOB Pojišťovny neobsahuje,“ dodává Lukáš Kaplan. Klienti ale podle něj při uzavírání smluv často nemají reálnou šanci podobné detaily postřehnout.

Anketa

Bylo krácení pojistky o padesát procent přiměřené?

ČSOB: Sebevražda není nahodilá událost

O vyjádření k případu jsme požádali také ČSOB Pojišťovnu. Její mluvčí Petr Milata nám nejprve sdělil, že bez notářsky ověřeného souhlasu klientky nám žádné informace nemůže poskytovat. Když jsme se ale ptali na obecnou politiku pojišťovny a její postup v podobných případech, byl sdílnější. „Pokud k sebevraždě dojde do dvou let od počátku pojištění, nevyplácí pojistné plnění žádná pojišťovna na trhu. Tato lhůta je stanovena zákonem o pojistné smlouvě. A podle ujednání pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné smlouvy ČSOB, naše pojišťovna přiměřeně plnění krátí s ohledem na to, jak dlouho po uplynutí dvouleté lhůty k sebevraždě došlo,“ argumentuje.

Sebevražda je podle něj pojistnou událostí, u níž je značně oslaben prvek nahodilosti. „Neboť byla způsobena samotným pojištěným úmyslně. Pojištění – ať životní, nebo neživotní – je založeno na tom, že pojistitel poskytuje pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost, na kterou se pojištění vztahuje. Právě z těchto hlavních důvodů je přistupováno ke krácení pojistného plnění a jsme přesvědčeni, že se jedná o krácení přiměřené a odpovídající smluvním ujednáním,“ uzavírá mluvčí ČSOB Pojišťovny. Ptali jsme se také na to, jak dlouhá doba by musela mezi uzavřením pojistky a sebevraždou uplynout, aby pojišťovna nekrátila. A na to, proč ČSOB posuzuje pojistnou událost tohoto druhu o tolik přísněji než většina pojišťoven na trhu. Tyto dotazy však Petr Milata ponechal bez reakce.

Hypoteční banka: Pojistku žádáme jen výjimečně

Na to, zda banka běžně podmiňuje hypotéku životní pojistkou, jsme se ptali také přímo v Hypoteční bance, kde uzavřel hypotéku manžel paní Magdy. „Hypoteční banka obecně nepodmiňuje sjednání hypotečního úvěru uzavřením životního pojištění. Ve výjimečných případech, jako je například diametrální rozdíl v příjmech manželů, může banka vyhodnotit hypoteční úvěr jako rizikovější. Uzavřená životní pojistka, vinkulovaná ve prospěch banky, pak žadateli může pomoci hypotéku získat,“ sdělila nám mluvčí banky Marie Mocková.

Kdy je životní pojistka k hypotéce nutná, kdy ne

Podle hypoteční analytičky společnosti Partners Lucie Drásalové existuje několik možností, kdy ke kombinaci hypotéky a životní pojistky dochází. Pojistka je podle ní nezbytná například, když se jedná o hypotéku s odloženou splátkou jistiny. „Klient pak splácí pouze úroky hypotéky, jistina zůstává stejná. A zároveň si tvoří rezervu na předčasné splacení na jiném produktu. Rezervotvorným produktem je nejčastěji pojištění, které je pak opravdu nutnou součástí hypotéky a je vinkulováno ve prospěch banky,“ vysvětluje analytička. Pojistka podle ní bývá nutná také v případě, že se jedná o rizikovější klienty nebo hypotéky – například v případě 85procentní nebo vyšší hypotéky. „V tomto případě je metodicky pojistka opravdu nutná, a to včetně vinkulace. Většinou to není zakotveno ve všeobecných úvěrových podmínkách, protože to vychází spíše z metodiky či vnitřního nařízení banky jako reakce na momentální stav celého portfolia banky či situaci na trhu,“ objasňuje Lucie Drásalová.

Třetí situací, která podle analytičky Drásalové může v praxi nastat, je standardní hypotéka, u které pojištění není třeba. „Ale pracovník na pobočce potřebuje splnit obchodní limity a klientům tvrdí, že je pojištění k hypotéce nezbytné,“ pokračuje analytička.

Klientům v podobné situaci tedy doporučuje, aby si vždy ověřili, že je v jejich případě uzavření pojistky nutné. „Je tedy dobré obrátit se na víc poboček, zkusit i jinou banku nebo se spojit s finančním poradcem, který to ověří,“ doporučuje Lucie Drásalová. Obecně je podle ní výhodnější životní pojistku ve prospěch banky nevinkulovat, pokud to banka umožňuje. „Peníze pak dostane v případě pojistného plnění – v tomto případě úmrtí – obmyšlená osoba, která může s obnosem naložit podle svého uvážení, buď umořit dluh, nebo dál platit hypotéku a peníze použít na něco jiného,“ uzavírá Lucie Drásalová.

Pokud je životní pojistka k hypotéce opravdu nezbytná nebo o ni máte zájem sami, měli byste vybírat pozorně. „Klienti by měli důkladně číst pojistné podmínky, včetně oceňovacích tabulek. Doporučuji, aby se poradili s poradcem, který zná více produktů na trhu a může jim pomoci najít nejvýhodnější variantu,“ dodává Šárka Dušková, likvidační specialistka Partners.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 11. 2013 8:53, Pavel

Hm, vy jste asi v životě žádné pojistné podmínky neviděl. Sebevražda je pojištěním (většinou) kryta po dvou letech trvání. Je to ostatně i v tom článku napsáno, četl jste to vůbec?

Jak to je s rakovinou, to by mě fakt zajímalo. Většinou je v pojistných podmínkách uvedeno, že se pojištění nevztahuje na nemoci trvající v době uzavření pojistky. Vzhledem k tomu, že každému člověku v těle každý den vznikne několik set rakovinných buněk (které ale imunitní systém promptně zlikviduje), může se pojišťovna točit na tom, že rakovina v době uzavření pojistky už trvala - a bude mít pravdu.

Zobrazit celé vlákno

+9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Srovnání: Pojištění rakoviny prsu a dalších ženských nemocí

21. 10. 2013 | Petra Dlouhá

Srovnání: Pojištění rakoviny prsu a dalších ženských nemocí

Mluví se o tom jako o efektu Angeliny Jolie. Ve skutečnosti se ale fenomén začal šířit ještě dřív. Vedle velkého tématu prevence rakoviny prsu, jejíž výskyt narůstá, se rozvíjí také... celý článek

Ušetři.peníze.cz: Nechte si od nás poradit s hypotékou, pojistkou nebo zajištěním na stáří. Bezplatně a profesionálně!

7. 10. 2013 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Ušetři.peníze.cz: Nechte si od nás poradit s hypotékou, pojistkou nebo zajištěním na stáří. Bezplatně a profesionálně!

Hledáte profesionální bezplatné finanční poradenství na internetu? Chcete si nezávazně ověřit, zda je hypotéka, kterou vám nabídl váš osobní bankéř, opravdu tím nejlepším, co je na... celý článek

Nejdrsnější podvodník: kvůli pojistce si usekl dva prsty

5. 9. 2013 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Nejdrsnější podvodník: kvůli pojistce si usekl dva prsty

Kromě „tradičních“ podfuků s pojištěním aut a majetku skokově přibývá podvodů u pojištění osob. Mezi nimi i těch případů, kdy se klient „nespokojí“ s falešným lékařským dokladem nebo... celý článek

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

2. 5. 2013 | Martin Vlnas | 15 komentářů

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

První ze dvou dílů rozhovoru s ekonomickým novinářem Petrem Fejtkem vzbudil na Peníze.cz pozdvižení. Týkal se nového důchodového spoření. Dnes bude řeč o pojišťovnách, o finančním poradenství... celý článek

Srovnání: Hypotéka versus úvěr ze stavebního spoření

22. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Srovnání: Hypotéka versus úvěr ze stavebního spoření

Investice do bydlení bývá tou největší v životě. Upsat se na desítky let bance nebo stavební spořitelně znamená pořádně zatížit domácí rozpočet. Je třeba důkladně zvážit, který typ... celý článek

Partners Financial Services