Srovnání: Pojištění rakoviny prsu a dalších ženských nemocí

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 21. 10. 2013
Mluví se o tom jako o efektu Angeliny Jolie. Ve skutečnosti se ale fenomén začal šířit ještě dřív. Vedle velkého tématu prevence rakoviny prsu, jejíž výskyt narůstá, se rozvíjí také celý segment pojištění zaměřený pouze na ženy a pouze na konkrétní nemoci. Srovnali jsme, co je na českém pojistném trhu k mání.
Srovnání: Pojištění rakoviny prsu a dalších ženských nemocí

Pojištění zaměřené přímo na rakovinu prsu v Česku aktuálně nabízejí čtyři pojišťovny. Konkrétně se jedná o tyto produkty: For You (ING), Lady Plus (ČP Zdraví), Femina (Generali) a Mysli na sebe (AIG Europe).

Dřív než se budeme věnovat nabídce pojišťoven, zaměříme se na nebývalou specializaci pojistných produktů jako takovou. Stane se z ní trend? A co to znamená pro klienta? Zeptali jsme se pojistného analytika společnosti Partners Pavla Krejčíka.

„Podobně zaměřené produkty se poslední dobou objevují častěji. Pojišťovny se snaží vymyslet různé balíčky a připojištění, kterými lákají klienty na viditelná rizika. Dobrým příkladem je třeba pojištění smrti způsobené autonehodou. V oblasti pojištění nemocí nabízí řada pojišťoven specializované produkty pro ženy, pro muže, pro děti… Je ale důležité si uvědomit, že pojistka má krýt zejména výpadek příjmu při vážných událostech, a podle toho vybírat,“ komentuje analytik. Úzce specializované produkty jsou podle něj pro klienty atraktivní a některým skutečně pomohou. „Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pojišťovny cílí na rizika, která se dobře prodávají, a je důležité zkontrolovat, co všechno pojistka vlastně kryje. Přidanou hodnotou je určitě fakt, že se o těchto tématech mluví a lidé na základě toho možná více řeší prevenci,“ dodává Pavel Krejčík. Klientům doporučuje uzavírat spíše šířeji pojaté pojištění, které kryje velká rizika – jako je invalidita, smrt a pracovní neschopnost a teprve potom uvažovat o dalších specializovaných pojistkách. „Při výběru konkrétního produktu je pak zásadní všímat si toho, co přesně je pojištěním kryto, jaké jsou výluky a čekací doby,“ doporučuje analytik.

Co je na trhu k mání

Vůbec nejúžeji koncipované pojištění pro ženy má v nabídce Generali, její produkt Femina totiž nabízí krytí pouze v případě diagnózy rakoviny prsu. ING (For You) a AIG Europe (Mysli na sebe) v rámci svých produktů pokrývají také rakovinu ženských pohlavních orgánů, Lady Plus od ČP Zdraví pak navíc i diagnózu rakoviny tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení. Tím přirozeně rozdíly v parametrech zmiňovaných produktů nekončí. Za zmínku například stojí, že ING ke svému For You na rozdíl od konkurence přibaluje i celkem zajímavý balíček asistenčních služeb. Pojišťovna vám například v době nemoci zajistí pomoc v domácnosti i nákup a dovoz jídla či léků. ING navíc jako jediná v rámci produktu nabízí i krytí pro případ smrti z jakýchkoli příčin.

Nejdůležitější parametry produktů jednotlivých pojišťoven, včetně ukázek měsíčních sazeb pojistného a maximálního pojistného plnění, najdete v následující tabulce.

Zdroj: webové stránky pojišťoven
Poznámky: Generali – pojistné krytí pouze v případě diagnózy rakoviny prsu, ČP Zdraví – pojistné krytí navíc v případě rakoviny tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení

 

ING
For You

 

ČP Zdraví
Lady Plus

 

Generali
Femina

 

AIG
Mysli na sebe

Rozsah pojistné ochrany (v Kč)

  

přes web

na pobočce ČP

na pobočce ČP

   

A varianta

B varianta

Pojištění pro případ rakoviny prsu nebo ženských pohlavních orgánů

500 000 (1 rok) 750 000 2. rok a dále

 

200 000

200 000

až 500 000

 

100 000

 

400 000

200 000

Pojištění pro případ smrti z jakékoli příčiny

100 000

 

0

0

0

 

0

 

0

0

Asistenční služby

20 000

 

0

0

0

 

0

 

0

0

Pojištění operačního zákroku

0

 

100 000

200 000

až 200 000

 

100 000

 

40 000

20 000

Měsíční důchod po dobu léčení

0

 

5000 (max. rok)

10 000 (max. rok)

až 25 000 (max. rok)

 

0

 

0

0

Jiné výhody

 

Taška jako dárek za sjednání

 

10 % sleva za gynekolog. prohlídku v uplynulých 15 měsících

Konzultace s lékařem kvůli druhému názoru na diagnózu

   

Možnost pojistit peněženku, klíče, kartu za 30 Kč/měsíc

 

600 Kč na spodní prádlo za doporučení

       
 

ING za každého klienta přispívá na charitu

         

Měsíční pojistné (Kč)

Vstupní věk

 

Vstupní věk

   

Vstupní věk

 

Vstupní věk

  

15–25

200

15–24

118

198

?

18–35

50

18–29

233

179

26–40

250

35–44

216

334

?

36–50

100

30–39

376

259

41–55

300

45–54

280

433 (odhad)

?

51–59

150

40–49

584

363

        

50–59

817

479

Teď si rozeberme nabídku jednotlivých pojišťoven trochu podrobněji.

NESPOLÉHEJTE NA NÁHODU!

Čím později si sjednáte životní pojištění, tím více zaplatíte. V tom lepším případě…

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Generali: Femina

Pojištění Femina od Generali je, jak už bylo řečeno, jako jediné zaměřeno pouze na rakovinu prsu. Jak ukazuje tabulka, ve srovnání s konkurencí nabízí nejnižší pojistné krytí, ale také nejlevnější měsíční pojistné. Pojistku mohou uzavřít ženy ve věku 18 až 59 let. Jakmile dosáhne klientka šedesáti let, pojištění automaticky zaniká. Čekací doba trvá tři měsíce od uzavření pojištění.

Pojistná částka – tedy maximálně dvě stě tisíc korun – vám bude u Generali v plné výši vyplacena, když vám bude po uplynutí čekací lhůty diagnostikována rakovina prsu ve stadiu metastáz, primární pokročilá rakovina nebo vám bude provedena mastektomie (tedy vám bude z důvodu rakoviny prs odstraněn). Když vám bude rakovina prsu diagnostikována časně – tedy ještě v preinvazivním stadiu – a nebude nutné prs odstranit, vyplatí vám pojišťovna Generali jen polovinu pojistné částky: sto tisíc korun. Pokud ovšem navzdory využití radikální léčby (kterou pojišťovna rozumí odstranění nádoru a podpažních mízních uzlin při zachování zdravé části prsu) budete muset mastektomii podstoupit, pojišťovna vám vyplatí i zbylých padesát procent. Musíte počítat s tím, že si pojišťovna vyhrazuje právo přezkoumat váš zdravotní stav u lékaře, kterého sama určí. Na případné nezhoubné nádory nebo cysty se pojištění nevztahuje. Mezi výlukami se dokonce pro jistotu objevuje bod, který říká, že pojištění se nevztahuje na onemocnění vyplývající nebo související s kosmetickými úkony, které nebyly z lékařského hlediska nezbytné.

Peníze od pojišťovny Generali nedostanete ani v případě, že se ukáže, že jste onemocněli už před uzavřením pojištění a léčili jste se nebo lékaři váš stav sledovali nebo se u vás objevovaly příznaky. Nepojistitelné jsou z pohledu Generali ženy, u kterých bylo provedeno genetické vyšetření, které ukazuje na predispozici k rakovině prsu. A také ženy se špatnou rodinnou anamnézou – konkrétně ty, jejichž matce byla před padesátkou rakovina prsu diagnostikována.

ČP Zdraví: Lady Plus

Jak ukazuje tabulka, pojišťovna ČP Zdraví, která je dceřinou společností České pojišťovny, nabízí v případě diagnózy pojistné krytí až do výše pět set tisíc korun. Jednorázovou výplatu pojistného však kombinuje také s roční rentou. K přednostem tohoto produktu patří vedle širšího pokrytí nemocí také fakt, že pojištění nekončí dosažením určitého věku – trvat může doživotně. Sjednat si ho mohou ženy od 15 do 65 let.

Před uzavřením pojištění Lady Plus budete muset vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu. Pojišťovna si navíc vyhrazuje právo si váš zdravotní stav ověřit – čili vyžádat si zprávu od vašeho lékaře, zdravotní dokumentaci nebo vás dokonce poslat na vyšetření k lékaři, kterého sama vybere.

Čekací doba v případě tohoto produktu trvá tři měsíce. Pojišťovna vám peníze (až pět set tisíc korun) vyplatí v případě diagnózy rakoviny (čili zhoubného novotvaru) ženských pohlavních orgánů, prsu, tlustého střeva, konečníku nebo rektosigmoideálního spojení. Další částku – až dvě stě tisíc korun – dostanete v případě operačního zákroku, kdy dojde k odstranění zhoubného novotvaru. Podmínkou ovšem je, že k operaci dojde maximálně 18 měsíců po stanovení diagnózy. Dále vám může pojišťovna vyplácet měsíční rentu (až ve výši dvacet pět tisíc, maximálně po dobu jednoho roku) po dobu nezbytného léčení – tím se rozumí doba hospitalizace, nutné léčby a pracovní neschopnosti. Nárok na rentu ovšem opět zaniká 18 měsíců po stanovení diagnózy.

I zde platí, že když se u vás nemoc objevila už před uzavřením pojistky nebo v čekací době, pojišťovna vám peníze nevyplatí. V průběhu pojištění byste také neměli zapomínat na prevenci. Pokud jste v posledních třech letech před diagnózou neabsolvovala aspoň dvě gynekologické preventivní prohlídky, může vám pojišťovna pojistné plnění snížit.

Doplňkově si můžete k produktu Lady Plus sjednat pojištění druhého lékařského názoru, kdy vás v případě onemocnění vyšetří a diagnostikuje také další lékař (vybraný pojišťovnou), který zkonzultuje svůj posudek s vámi i vaším lékařem, případně navrhne alternativy léčby.

AIG: Mysli na sebe

Produkt Mysli na sebe od AIG mohou uzavřít ženy ve věku 18 až 60 let. Pojištění automaticky zaniká v den vašich 65. narozenin. Čekací doba u produktu Mysli na sebe trvá tři měsíce. Pojišťovna AIG Direct slibuje, že po vás před sjednáním pojištění nebude žádat lékařské prohlídky ani vstupní dotazníky. Zajímá ji pouze, zda vám, vašim rodičům nebo sourozencům nebyla diagnostikována rakovina před dosažením 60 let věku. Pokud ne, můžete pojistku uzavřít.

Pojišťovna AIG vám v případě onemocnění – konkrétně tedy rakoviny ženských pohlavních orgánů a prsu – může postupně vyplatit dvě jednorázové částky. První – až čtyři sta tisíc korun – v okamžiku diagnózy, druhou – až čtyřicet tisíc korun – v případě, že do dvou let od diagnózy podstoupíte chirurgický zákrok, který s rakovinou souvisí (ovšem nesmí se jednat se o zákrok „pouze“ diagnostický – typu biopsie).

Opět platí, že v případě, že vám byla nemoc diagnostikována už před uzavřením pojistky nebo v čekací době, pojišťovna vám nic nevyplatí. AIG má navíc ve svých podmínkách výslovně uvedeno, že zmíněné pravidlo se týká rakoviny jakékoli části těla. Pojištění se ani později nevztahuje na případy, kdy rakovina vznikla v jiné části těla a na ženské orgány se následně rozšířila. V podmínkách navíc stojí, že podmínkou výplaty pojistného plnění je, že se pojištěná osoba trpící rakovinou ženského orgánu dožije alespoň 30. dne následujícího po stanovení příslušné diagnózy.

Anketa

Mají speciální pojištění proti jednotlivým chorobám budoucnost?

ING: For You

Pojišťovna ING kombinuje svůj produkt For You na rozdíl od konkurence také s klasickým životním pojištěním. Je v něm totiž zahrnuto krytí pro případ smrti z jakýchkoli příčin – vašim blízkým v případě vašeho úmrtí pojišťovna vyplatí sto tisíc korun. Pojištění navíc můžete sjednat i bez dokládání rodinné anamnézy a zdravotní dokumentace – pojišťovně postačí vaše prohlášení o zdravotním stavu. Podmínkou je, že jste se dosud neléčila nebo se neléčíte s rakovinou. Pokud se rakovina vyskytla ve vaší rodině, není to pro ING překážkou.

Produkt For You je určen pro ženy ve věku 18 až 55 let. Po dovršení věkové hranice šedesáti let vám bude pojištění automaticky ukončeno.

Čekací doba trvá u produktu For You šest měsíců. V případě, že je nemoc diagnostikována v tomto období, pojištění zaniká, zaplacené pojistné by vám ovšem mělo být vráceno v plné výši zpět. Když vám rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů diagnostikují sedm až dvanáct měsíců od začátku pojištění, vyplatí vám ING jednorázově pět set tisíc korun. Když se nemoc diagnostikuje po více než roce od začátku pojištění, dostanete vyplaceno sedm set padesát tisíc korun.

Již od druhého týdne platnosti pojištění můžete neomezeně čerpat služby telefonické asistence – kde získáte například informace o prevenci, obvyklých lékařských řešeních zdravotního problému nebo konzultace postupu léčby. V případě diagnózy rakoviny prsu nebo pohlavních orgánů a uplynutí šestiměsíční čekací doby pak můžete do limitu dvaceti tisíc čerpat také další asistenční služby jako je doprava a dovoz jídla či léků, doprava k lékaři nebo do nemocnice, hlídání dětí a domácích mazlíčků, pomoc v domácnosti nebo třeba odborná psychologická pomoc.

Tolik přehled pojistných produktů, které na českém trhu aktuálně cílí na ženy a na konkrétní skupinu ženských nemocí. Při výběru produktu nezapomínejte na zlaté pravidlo, které platí i tentokrát – pojistné podmínky je třeba číst důkladně a až do konce. Kterým pasážím byste se měli věnovat obzvláště pečlivě, vám v úvodu připomněl analytik Pavel Krejčík.

Úvodní foto Isifa

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nejdrsnější podvodník: kvůli pojistce si usekl dva prsty

5. 9. 2013 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Nejdrsnější podvodník: kvůli pojistce si usekl dva prsty

Kromě „tradičních“ podfuků s pojištěním aut a majetku skokově přibývá podvodů u pojištění osob. Mezi nimi i těch případů, kdy se klient „nespokojí“ s falešným lékařským dokladem nebo... celý článek

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

2. 5. 2013 | Martin Vlnas | 15 komentářů

Dočkáme se férovějšího pojištění? Petr Fejtek: „Finanční instituce krotnou“

První ze dvou dílů rozhovoru s ekonomickým novinářem Petrem Fejtkem vzbudil na Peníze.cz pozdvižení. Týkal se nového důchodového spoření. Dnes bude řeč o pojišťovnách, o finančním poradenství... celý článek

Pánové, kdyby pojišťovna mohla, ožení vás!

6. 12. 2012 | redakce Peníze.CZ

 Pánové, kdyby pojišťovna mohla, ožení vás!

Když vám pojišťovna radí, jak žít zdravě, nemyslí to s vámi dobře! Tedy třeba i myslí, ale především myslí na sebe.

Nejlepší pojištění pro dítě jsou dobře pojištění rodiče

4. 10. 2012 | Václav Valášek | 25 komentářů

Nejlepší pojištění pro dítě jsou dobře pojištění rodiče

Znají to všechny maminky. Do jedné. Než vybalí věci z porodnice, mají doma pojišťováka. Rychleji se na místo činu dokáže dostat už jen Semir Gerkhan z Kobry 11. Že někdo z porodnice... celý článek

Změny v životním pojištění. O kolik zdraží ženám? Jak moc bude levnější pro pány?

20. 9. 2012 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Změny v životním pojištění. O kolik zdraží ženám? Jak moc bude levnější pro pány?

Jistě jste slyšeli o evropském rozhodnutí, podle kterého musí i české pojišťovny sjednotit sazby životního pojištění pro muže a ženy. Aby nebyl někdo zvýhodněn. Ještě jsme od nikoho... celý článek

Partners Financial Services