Penzista jde do práce: zaměstnání, přivýdělek a podnikání v důchodu

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 9. 10. 2013 | 16 komentářů
Důchody příští rok vzrostou průměrně o čtyřicet pět korun. Přiměla vás tato neradostná zpráva k úvahám o přivýdělku? Nebo se chcete penze nepenze normálně vrátit do práce? Vše důležité o pravidlech přivýdělku, zaměstnání a podnikání v důchodu najdete v následujícím přehledu.
Penzista jde do práce: zaměstnání, přivýdělek a podnikání v důchodu

Chcete si k důchodu přivydělat nějakou korunu a zajímá vás, jestli vám stát a zákon kladou nějaké limity? Záleží, jestli jste v důchodu předčasném, nebo už jste dosáhli řádného důchodového věku. V prvním případě totiž máte trochu svázané ruce: nesmíte mít výdělek, který zakládá účast na nemocenském pojištění nebo ze kterého platíte sociální pojištění. To znamená, že především nesmíte do normálního zaměstnaneckého poměru a vaše případné podnikání bude opravdu jen maličké. Jinak se s předčasným důchodem rozloučíte. Jakmile ovšem dosáhnete důchodového věku, můžete k důchodu pracovat i podnikat bez omezení.

Jak si můžete přivydělat při předčasném důchodu

Pokud si chcete v předčasném důchodu legálně přivydělat, nabízejí se v podstatě čtyři možnosti, které splňují podmínku o nemocenském a sociálním pojištění. Rozebereme si je podrobněji.

Není už pomalu čas?

  • Dohoda o provedení práce do deseti tisíc

Snad vůbec nejčastější způsob přivýdělku předčasného důchodce je dohoda o provedení práce (DPP). Uzavřít ji můžete s libovolným počtem „zaměstnavatelů“, s každým však maximálně na tři sta hodin ročně. Když měsíční odměna z dohody nepřesáhne deset tisíc korun, neodvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění – podmínka pro předčasné důchodce je tedy splněna. Dohod o provedení práce můžete mít i víc, jen pozor na to, pokud jich víc uzavřete s jedním „zaměstnavatelem“. V takovém případě platí, že sociální pojištění se odvádí, když hranici deseti tisíc přesáhne součet výdělků z dohod o provedení práce uzavřených s týmž subjektem.

  • Dohoda o pracovní činnosti s odměnou nižší než 2500 korun

Další alternativou pro přivýdělek při předčasném důchodu je práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Tu můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu běžné týdenní pracovní doby – tedy dvacet hodin týdně (průměr se počítá za celou dobu platnosti dohody o pracovní činnosti, nejdéle však za 52 týdnů). Pokud měsíční odměna nedosáhne hranice 2500 korun, neodvádíte z výdělku vy ani zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění.

  • Podnikání s ročním ziskem do 62 121 korun

Při pobírání předčasného důchodu můžete i podnikat. Ovšem tak, aby vám nevznikala povinnost platit sociální pojištění. V praxi to znamená, že vaše příjmy po odečtení výdajů nesmí překročit rozhodnou hranici, která pro letošní rok dosahuje 62 121 korun. Tato částka se ovšem poměrně snižuje (o jednu dvanáctinu) za každý měsíc, kdy samostatnou výdělečnou činnost nevykonáváte.

Co jsou „příležitostné činnosti“

  • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
  • Příležitostný pronájem movitých věcí
  • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
  • Příjem včelařů (pokud jsme během roku měli maximálně 40 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo)
  • Příležitostný přivýdělek do dvaceti tisíc za rok

Poslední legální variantou přivýdělku při předčasném důchodu je příležitostný příjem, v rámci kterého si ročně nevyděláte víc než dvacet tisíc korun (jedná se o příjem před odečtením výdajů). Jde o jednorázové činnosti, na které nemáte živnostenský list, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti ani jiný papír. Takový příjem se nedaní, nepřiznává, ani nepodléhá sociálnímu nebo zdravotnímu pojištění. Nesmí se však jednat o pravidelnou a opakovanou činnost.

Důchodce a zaměstnání

Pokud jste v předčasném důchodu a vrátíte se do zaměstnání, ztratíte na pobírání předčasného důchodu nárok. Sociálce změnu musíte ohlásit. Pokud tak neučiníte a sociálka na to dodatečně přijde, budete muset neoprávněně vyplacený důchod vrátit. Jakmile ovšem dosáhnete řádného důchodového věku, můžete si k němu vydělávat nebo přivydělávat bez omezení.  Od roku 2010 se dokonce jako důchodce můžete nechat zaměstnat i na dobu neurčitou. Administrativy se nemusíte bát, když zaměstnavateli podepíšete prohlášení k dani, vyřídí veškerou daňovou agendu za vás.

Od roku 2013 ovšem pracující důchodci nemohou (na rozdíl od ostatních zaměstnanců) uplatňovat daňovou slevu na poplatníka, která nyní dělá 24 840 Kč za rok, respektive 2070 korun měsíčně – čistá mzda se jim kvůli tomu snížila.

Pokud budete v důchodu pracovat dost dlouho, budete moct požádat o zvýšení důchodu. Žádat o něj můžete po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodové pojištění (případně po jejím skončení). Sociálka vaší žádosti vyhoví v případě, že jste získali alespoň 360 kalendářních dní výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění. Do této doby se ovšem nezapočítávají doby neplaceného volna, doby dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena domácnosti. Zvýšení důchodu pak dosahuje za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činností 0,4 % výpočtového základu.

Máte roky, ale nejdete do důchodu, neberete důchod, pracujete?

Prostý fakt, že jste dosáhli důchodového věku, ještě nutně neznamená, že musíte odejít do důchodu, respektive začít starobní důchod pobírat. Můžete se rozhodnout, že budete dál pracovat a důchod zatím pobírat nebudete. Pozdější odchod do důchodu vám zajistí vyšší penzi. Za každých devadesát dní, které odpracujete navíc, se vám zvýší důchod o 1,5 procenta z výpočtového základu. Do této doby se ovšem nepočítají dny, kdy pobíráte nemocenskou, ani jiné náhradní doby pojištění. Další alternativou je čerpat důchod v poloviční výši a dál pracovat. Pak se vám důchod zvyšuje o 1,5 procenta z výpočtového základu za každých sto osmdesát odpracovaných dní.

STÁT SE O VÁS NEPOSTARÁ. MY ANO…

Čím dříve začnete spořit na stáří, tím lépe se budete mít.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Důchodce pracuje „na dohodu“

Člověk v řádném starobním důchodu si může přivydělávat na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti stejně jako člověk, který je v důchodu předčasném. Platí tedy stejná pravidla, jako jsme si popsali výše. S tím rozdílem, že není třeba dodržet hranici deseti tisíc měsíčně u DPP a dva a půl tisíce měsíčně u dohody o pracovní činnosti. Jen je třeba počítat s tím, že pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte víc než deset tisíc korun hrubého, bude za vás muset zaměstnavatel odvést také zdravotní a sociální pojištění, čímž se výsledná čistá mzda sníží. V případě dohody o pracovní činnosti se musí pojistné odvádět, jakmile měsíční odměna dosáhne 2500 korun.

Zdanění výdělku (a to platí shodně pro řádné i předčasné důchodce) se odvíjí od toho, zda na daný měsíc podepíšete či nepodepíšete prohlášení k dani a zda měsíční odměna přesáhla či nepřesáhla pět tisíc korun. Když u odměny do pěti tisíc korun prohlášení nepodepíšete, zaměstnavatel vám z odměny strhne patnáctiprocentní srážkovou daň a vy už nemusíte dál nic řešit ani výdělek nikde vykazovat. Když prohlášení podepíšete, strhne vám patnáctiprocentní zálohovou daň. Po konci roku vám pak vydá potvrzení o příjmu a vy příjem zahrnete do svého daňového přiznání, případně do ročního zúčtování. Jelikož důchodci od letošního roku nemohou uplatnit základní slevu na dani (tzv. slevu na poplatníka), není už tato varianta tak výhodná jako dřív, kdy penzistům po uplatnění slevy mnohdy vyšla nulová daň a přeplatek za zálohy jim byl vrácen.

Pokud odměna z dohody o pracovní činnosti přesáhne pět tisíc korun, strhne vám zaměstnavatel patnáctiprocentní srážkovou daň a opět se můžete rozhodnout, zda u něj podepíšete přihlášení k dani – v takovém případě opět budete moct na daný příjem uplatnit slevy na dani (vyjma slevy na poplatníka). Obecně přitom platí, že jednu slevu na dani lze uplatnit pouze u jednoho příjmu, čili pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pokud budete mít v jednom měsíci dva příjmy daněné zálohovou daní – čili například budete pracovat na dohodu pro dva různé zaměstnavatele, budete muset na začátku následujícího roku podat daňové přiznání. Když u vás k souběhu činnosti u dvou a více zaměstnavatelů nedojde, může za vás daňové záležitosti vyřídit poslední zaměstnavatel formou ročního zúčtování.

Propojeno!

Trocha úředničiny. Ale stravitelně!

Zajímá vás, jak se vypočítávají zálohy na zdravotní a sociální pojištění, co je to vyměřovací základ, co minimální vyměřovací základ a jak se liší pravidla pro hlavní a vedlejší činnost? Odpovědi najdete v našem starším článku:

Anketa

Spokojíte se s důchodem, nebo i ve stáří budete vydělávat peníze?

Důchodce podniká

Když se rozhodnete při pobírání důchodu podnikat, bude vaše samostatná výdělečná činnost považována za činnost vedlejší. Plynou vám z toho různé výhody. Předně z podnikání v prvním roce nebudete muset odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Doplatíte ho až zpětně po odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu – a vypočítávat se bude podle toho, kolik jste si v podnikání za předešlý rok reálně vydělali.

Když si ovšem důchodce přivydělá podnikáním do 15 tisíc korun za rok, nemusí podávat daňové přiznání ani peníze danit

Když váš roční příjem po odečtení výdajů nepřesáhne rozhodnou částku, jež pro letošek dělá 62 121korun, sociální pojištění platit nebudete vůbec. A v dalším roce opět nemusíte platit ani zálohy. Když rozhodnou částku přesáhnete, vypočítá se vám doplatek za sociální pojištění a zálohy na další rok z dosaženého zisku. Minimální výše zálohy při vedlejší činnosti letos dosahuje 756 korun, respektive 679 korun, pokud jste účastni důchodového spoření (tedy druhého pilíře).

Pro zdravotní pojištění žádná rozhodná částka neexistuje, při vedlejší činnosti nemusíte zálohy platit ani v následujících letech, zdravotní pojištění vždy doplatíte až po odevzdání přehledu podle skutečně dosaženého zisku. Neplatí pro vás tedy minimální vyměřovací základ jako pro člověka, který podniká v rámci hlavní činnosti.


Na začátku dalšího roku budete muset podat daňové přiznání. Stejně jako ostatní podnikatelé budete moct v daňovém přiznání uplatnit výdajové paušály, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani – ovšem s výjimkou slevy na poplatníka, která je důchodcům kvůli úsporným opatřením Nečasovy vlády v letech 2013 až 2015 odepřena.

Tolik základní přehled pro pracující důchodce. Možnostem přivýdělku studentů a rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené se budeme věnovat příště.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+90
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 10. 2013 16:21, Fredy

To s tou půlkou důchodu jste asi nepochopil, ale nevadí.
Jedno se k tomu vrátíte. Až přijde Váš čas. Ano čas, ten je spravedlivý pro všechny stejně. Možná pak pochopíte, pokud se toho dožijete, proč jsou, mnozí lidé v důchodu, nuceni si přivydělávat. Možná se pak také budete ptát, proč ostatní mohou používat odpočet od daně a důchodci nikoliv a to přesto, že musí platit důchodové (sociální) pojištění....

Zobrazit celé vlákno

+47
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 10. 2013 12:09, Rada politikům

Ve státním sektoru musí platit: důchod nebo plat. Důvodem jsou černé duše a nezaměstnanost.
Dále jsem nepochopil zvýšení pojistné doby skokově o 10 let a zvyšování odchodu do důchodu pro mladé. Nic tak diskriminačního jsem ještě od státu nezažil, nedivím se, že odcházejí - politici, nebrečte nad nízkou porodností.
Z článku jsem se dále dozvěděl o vymoženosti pobírat jen půl důchodu a po 180 dnesch požádat o zvýšení. Mno, náš důchodový systém je natolik sofistikovaný, že už na dluh pojede asi napořád. Velká vychytávka je pak odhlášení 25tis. prduchů na 1. leden, aby měli slevu...
Kdo to změní?

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

25. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 15 komentářů

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

Přibývá lidí, kteří nevyjdou se svými příjmy a potřebují druhou práci. Chcete si při zaměstnání přivydělat? A zajímá vás, jestli můžete mít dvě práce na plný úvazek, jaké limity pro... celý článek

Důchod a dočasná pracovní neschopnost. Nevěřte sociálce, když říká, že to nejde dohromady

24. 9. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 7 komentářů

Důchod a dočasná pracovní neschopnost. Nevěřte sociálce, když říká, že to nejde dohromady

Jdete si zažádat o starobní důchod a jste v dočasné pracovní neschopnosti. Může se stát, že vám na sociálce řeknou: „Nelze, vraťte se, až budete zdraví.“ Nenechte se odbýt, nemluví... celý článek

Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

22. 5. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 7 komentářů

Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

Klidně se to může stát. Podle tabulek už máte léta, abyste mohli jít do penze. Jenže na úřadě řeknou, že smůla, že věk není všechno. Že jste dost dlouho nepracovali a neplatili dostatečnou... celý článek

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

14. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

Další porce kalkulaček aktualizovaných pro rok 2013. Tentokrát si na Peníze.cz můžete přehledně a jednoduše vypočítat, jak vysoký budete letos pobírat starobní, invalidní, vdovský nebo... celý článek

Sedmdesátníci jdou do práce. Sci-fi, nebo realita?

10. 11. 2011 | Ondřej Tůma | 37 komentářů

Sedmdesátníci jdou do práce. Sci-fi, nebo realita?

Průměrný věk se prodlužuje, a tak dnešní mimina půjdou do penze až po sedmdesátce. Jenže – prodlužuje se s délkou života také doba, kdy jsme schopni plnohodnotně pracovat? A budou zaměstnavatelé... celý článek

Partners Financial Services