Stavební spořitelny vypovídají „příliš výhodné“ smlouvy. Buřinka dokonce „bez udání důvodu“

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 24. 7. 2013 | 22 komentářů
Nepleťte si stavební spoření s termínovaným vkladem, vzkazují klientům stavební spořitelny. Trnem v patě jsou jim staré vysoce úročené a „přespořené“ smlouvy. S „příliš drahými klienty“ se snaží rozloučit. Nebo jim aspoň změnit podmínky. Oslovili jsme všechny stavební spořitelny a zjistili, s čím musí jejich klienti počítat.
Stavební spořitelny vypovídají „příliš výhodné“ smlouvy. Buřinka dokonce „bez udání důvodu“

Vaše stavební spoření je (pro vás) až příliš výhodné.A pro nás až moc drahé. Tak se dá zjednodušeně vyložit rozhodující důvod, který stavební spořitelny vede k vypovídání starých smluv. Výpověď nebo vynucená změna podmínek se dotkne desetitisíců klientů.

„Klienti často vnímají tento krok jen jako nabídku stavební spořitelny a ne všechny napadne, zda na to spořitelna má vůbec právo. Typicky jen stavební spořitelna suše písemně oznámí svůj záměr a připojuje nabídku nového stavebního spoření bez poplatku, ovšem už s nižším úročením, nebo změnu výše úrokové sazby na stávající smlouvě nebo zvýhodněný úvěr ze stavebního spoření,“ popisuje finanční poradce společnosti Partners Josef Uchytil.

Propojeno!

Někoho vyhazují, jiného přivazují...

  • Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Když ho lapí, chvilku ho hezky vykrmují a klícku mu nechávají otevřenou, aby se cítil bezpečně… A pak – když to nejmíň čeká – dvířka zostra přirazí. To aby pochopil, že když bude chtít frnknout ke konkurenci, vyjde ho cesta do klientsky vstřícnějších krajin draho!
    Překlenovací úvěr od Lišky: drsná změna podmínek! Klienti jako rukojmí?

  • Stavební spořitelny cítí, že jde do tuhého, ministerstvo financí je dusí. A spořitelny tlak přenášejí na své klienty, v posledních měsících jim servírují jedno nemilé překvapení za druhým: skokově navyšují poplatky a navzdory dřívějším slibům zamítají předčasné splacení překlenovacích úvěrů.
    Utahování šroubů: stavební spořitelny brání klientům v útěku. Zuby nehty

Úroky z říše snů

Stavební spoření s čtyř- nebo dokonce 4,5procentním úročením a možností překročit cílovou částku smlouvy je na dnešní poměry zkrátka až příliš velkorysým způsobem zhodnocování úspor. „Připisovat čtyři procenta ročně. (byť zdaněná) na smlouvě, která je do tří měsíců vypověditelná, je dnes z pohledu klienta snová příležitost,“ komentuje Josef Uchytil. Řada klientů proto stavební spoření využívá jen jako výhodně úročený termínovaný vklad – o úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr zájem nemají. A „na smlouvě“ už často ani aktivně nespoří.

S realitou trhu už však velkorysé podmínky starých smluv nemají mnoho společného. Situace se od doby, kdy se smlouvy podepisovaly, výrazně změnila – hlavně kvůli nízkým základním sazbám České národní banky.

„Výplaty vysokých úroků stavební spořitelny zatěžují a vzhledem k přebytku likvidity (volných zdrojů) se rozhodly těchto ‚drahých peněz‘ zbavit. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám jak úvěrů, tak vkladů jsou tyto smlouvy pro spořitelny břemenem. I spořitelny musí hospodařit obezřetně, dbát na zájmy všech klientů a akcionářů a hospodařit tak, aby se spořitelna nedostala do finančních problémů,“ hodnotí postup spořitelen Luboš Svačina ze společnosti Golem Finance.

Pochopitelný je postup stavebních spořitelen také z pohledu analytičky společnosti Partners Lucie Drásalové. „Ze strany spořitelen je vypovídání smluv celkem pochopitelný krok. Nemají dost kapitálu, aby dotovaly klientům čtyři procenta na smlouvách o stavebním spoření. Většinou klientům nabídnou novou smlouvu, obvykle s dvouprocentním úročením. Pro klienty je to poměrně nepříjemné řešení, ale je to pořád přijatelnější, než postup některých spořitelen, které odmítají klientům vydat souhlas se splacením nevýhodných překlenovacích úvěrů.“

Jako první začala výpovědi rozdávat Raiffeisen stavební spořitelna. Peníze.cz Vás o tom informovaly už začátkem roku:

Jazykový koutek

Přespořená smlouva

Přespořená smlouva? Typický příklad jazykové ekonomie. Když se o něčem mluví často, ale přitom těžko (pro přílišnou délku nebo nepohodlnou výslovnost), hledíme si takový výraz zjednodušit. Abychom neunavovali mluvidla ani posluchače.

Přespořená smlouva znamená, že člověk s pomocí stavebního spoření (tedy vlastních vkladů, státních příspěvků a úroků) překonal cílovou částku, stanovenou příslušnou smlouvou o stavebním spoření; přesto se ale svého stavebka nehodlá vzdát. Jenže smlouva nespoří, nespoří se dokonce ani „na smlouvu“, byť to lidé z oboru rádi říkají. Proto to není zjednodušení právě šťastné. Přesnější by bylo říkat přespořené spoření – ovšem to by ve stavebních spořitelnách chodili od rána do večera všichni poprskaní. Kdo pro ně vymyslí výstižnou a úspornou náhradu přespořené smlouvy, má u editora Peníze.cz čokoládu. 

Pište do diskuze, nechte na sebe e-mail.

Buřinka smlouvy vypovídá bez udání důvodu

Již tehdy jsme oslovili všechny ostatní stavební spořitelny s dotazem, zda chystají podobné kroky. Svorně tvrdily, že ne. Buřinka, tedy Stavební spořitelna České spořitelny, však už tehdy připustila, že situaci analyzuje – zejména kvůli rekordně nízkým úrokovým sazbám České národní banky. A dnes je to právě ona, kdo čeří hladiny nejvíc. Ustanovení, které by jí umožnilo „přespořené smlouvy“ vypovídat, totiž nemá zahrnuté ve všeobecných obchodních podmínkách. Smlouvy lidem – průlomově – vypovídá bez udání důvodu.

„Jde o smlouvy, které už dosáhly cílové částky, a klientům byl nabídnut úvěr ze stavebního spoření, na který nereflektovali. Smlouvy, které nedosáhly cílové částky, vypovídat nebudeme,“ upřesňuje postup Buřinky její mluvčí Jan Holinka. S vypovídáním přespořených smluv začala Buřinka už v dubnu – jednalo se prý o smlouvy, kde klienti nemají zájem o úvěr, vyčerpali prostor pro další aktivní spoření a jen nechávají dlouhodobě ležet peníze na účtech. „Jsou mezi nimi i smlouvy se čtyř- a tříprocentním úročením. V současnosti se toto opatření týká zhruba 25 tisíc klientů. Z celkového počtu zhruba jednoho milionu smluv jde o 2,5 procenta smluv,“ dodává mluvčí.

Rozruch ovšem budí způsob, jakým Buřinka smlouvy vypovídá – respektive, jak výpověď zdůvodňuje. Rozdává výpovědi bez udání důvodu a odvolává se přitom na obchodní zákoník a občanský zákoník, konkrétně na ustanovení o vkladovém účtu. Přesnou argumentaci Buřinky najdete v boxu.

Smlouvy bez udání důvodu vypovídat můžeme, tvrdí Buřinka

„Protože účet stavebního spoření představuje svou povahou vkladový účet (splňuje znaky § 716 odst. 1 obchodního zákoníku, zejména zřízení účtu bankou pro majitele, placení úroků ve prospěch majitele, závazek majitele vložit na účet peněžní prostředky k využití bankou s výpovědní lhůtou), lze na smlouvu o stavebním spoření s odkazem na výše uvedené uplatnit úpravu vkladového účtu v obchodním zákoníku a v jejím rámci i § 719b, který připouští přiměřené podpůrné použití právní úpravy běžného účtu. V rámci tohoto odkazu na účet stavebního spoření lze tedy použít i ustanovení § 715 odst. 2 o právu banky vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu. Oprávnění banky vypovědět smlouvu o stavebním spoření také podporuje § 582 odst. 1 občanského zákoníku, a to z důvodu jejího uzavření na dobu neurčitou (tj. z důvodu ochrany smluvní volnosti stran, která by byla popřena, pokud by některá z nich nemohla smluvní vztah na dobu neurčitou ukončit),“ argumentuje mluvčí Buřinky Jan Holinka.

Argumentace Buřinky je právně sporná, říká právník

O posouzení argumentace Buřinky jsme požádali právníka. „Právní výklad směřující k tomu, že smlouvu o stavebním spoření lze vypovědět ze strany stavební spořitelny na základě ustanovení obchodního zákoníku, týkajících se vkladového účtu, je přinejmenším sporný. Právní úprava v obchodním zákoníku se výslovně vztahuje pouze na banku,“ říká Stanislav Holeš z právního oddělení Partners. Z ustanovení obchodního zákoníku a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech lze podle něj dovodit, že se vztahuje i na smlouvy družstevní záložny. „Žádný další subjekt smlouvu o běžném účtu nebo o vkladovém účtu nemůže uzavřít a příslušná právní úprava v obchodním zákoníku se tak na právní vztahy jiných subjektů nemůže použít,“ pokračuje právník. Zákon o stavebním spoření naopak výslovně ve svém § 11, odst. 1 uvádí, že smlouva o stavebním spoření se uzavírá na základě občanského zákoníku. „Pokud jde potom o možnost výpovědi podle obecných ustanovení občanského zákoníku o smlouvě na dobu neurčitou, ani zde není situace jednoznačná, i když obecně jde již o přijatelnější argumentaci,“ míní Stanislav Holeš. Stavební spořitelna by nicméně podle něj neměla mít ze zákona možnost smlouvu o stavební spoření vypovědět, pokud si tuto možnost opomněla sjednat ve smlouvě.

Modrá pyramida požaduje doplacení splátek

Modrá pyramida se k našim dotazům jako jediná ze stavebních spořitelen přes urgence nevyjádřila. Podle dostupných informací však zvolila podobný kurz jako ostatní spořitelny. Klientům u přespořených smluv nabízí navýšení cílové částky. Ti, kteří nabídku nevyslyší, musí počítat s výpovědí.

Modrá pyramida navíc má, podobně jako Buřinka, v portfoliu smlouvy, které nemají ve všeobecných obchodních podmínkách zakotvenou možnost výpovědi při přespoření. „Spořitelna se pokouší klienty k výpovědi přimět tím, že po nich požaduje doplacení měsíčních splátek za celou dobu, kterou už nespoří. Některé klienty to možná vyděsí, jiní zajásají, protože budou díky tomu moci zajímavě úročit větší objem peněz,“ popisuje Josef Uchytil z Partners.

Raiffeisen stavební spořitelna: výpověď je krajní řešení

Vypovídání smluv nám potvrdila i Raiffeissen stavební spořitelna. „Nicméně výpověď je až krajní řešení. Klientům nejprve nabízíme možnost pokračovat ve výhodném spoření na stávající smlouvě po přechodu do některého z aktuálně nabízených tarifů, kdy připíšeme dosud získanou úrokovou prémii. Dále mohou využít také nabídku na úvěr, na který mají za dobu spoření nárok. Nebo si mohou zdarma sjednat novou smlouvu o stavebním spoření,“ vysvětluje její mluvčí Jitka Jechová. Všechny vypovídané smlouvy jsou podle ní aspoň deset let staré a nejméně pět let po vázací lhůtě. Celkem se zatím jednalo asi o jedenáct tisíc smluv – tedy asi 1,7 procenta klientů stavební spořitelny. Na rozdíl od Buřinky se však Raiffeisen stavební spořitelna při vypovídání smluv opírá o své všeobecné obchodní podmínky.

Anketa

Máte „staré stavební spoření“?

Liška zatím smlouvy nevypovídá. Ale začne

Českomoravská stavební spořitelna je zatím „o krok pozadu“. Smlouvy klientům ještě vypovídat nezačala, ale… Pokud na nich nezačnou znovu aktivně spořit, vypovídat je začne. „V poslední době jsme obeslali s výzvou k obnovení spoření klienty, kteří nespoří více než 12 měsíců. Pokud klient začne opět spořit, pokračuje stavební spoření dál. Kromě pravidelného spoření je možné zvolit i možnost předspoření si dané roční částky,“ říká mluvčí Lišky Rostislav Trávníček. Pokud klient spořit nezačne, bude mu podle Rostislava Trávníčka Liška nucena smlouvu na základě všeobecných obchodních podmínek vypovědět.

Zmiňovanou výzvu by mělo od Lišky obdržet zhruba dva a půl procenta klientů. Opět se tedy pohybujeme v řádech desetitisíců smluv.

Wüstenrot vyzývá k navýšení cílové částky

Stavební spořitelna Wüstenrot takovéto smlouvy o stavebním spoření nevypovídá, pouze u tzv. přespořených smluv, u kterých výše uspořené částky překročila sjednanou cílovou částku smlouvy, upozorňuje klienta, aby si zvýšil cílovou částku a uvedl tak smlouvu do souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a zákonem o stavebním spoření,“ sdělila nám mluvčí Wüstenrot Kateřina Bílá. Z jejího vyjádření ovšem nepřímo vyplývá, že pokud klient na výzvu nezareaguje, vlastně nezbude než smlouvu vypovědět, protože by podle interpretace spořitelny byla v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami i zákonem o stavebním spoření. 

Dřív stavební spořitelny motivovaly k dlouhodobému spoření

Přestože je vypovídání smluv ze strany stavebních spořitelen (pokud vychází z všeobecných obchodních podmínek) podle analytiků za současné situace pochopitelné, dodávají, že dotčení klienti mohou být stejně oprávněně rozladěni.  „Hlavně proto, že na tuto možnost při uzavření smlouvy o stavebním spoření nebyli výslovně upozorněni, naopak byli v určitých obdobích některými stavebními spořitelnami motivováni k dlouhodobému spoření bez využití úvěrů, například vyšším úročením,“ uzavírá Luboš Svačina z Golem Finance.

 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+58
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 7. 2013 22:22, Vít Suchý

pan Luboš Svačina z Golem Finance a paní či slečna analytička Lucie Drásalová z Partners si snad dělají legraci, když kroky spořitelen obhajují ?

Tady je jasně vidět, že legislativa v oblasti, kterou stát dotuje a reguluje je k ničemu a klient se nemůže bránit...stejně to platí ale i pro penzijní připojištění, kde si stát dělá také co chce a klienty nechrání, tady se brzy můžeme dočkat zajímavých přemetů...

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 7. 2013 16:06, Pavel

Nevím na co 95% klientů skočí. Výpověď je jednostranný právní akt a na žádný souhlas klienta se nečeká. pokud je ve VOP z 1.9.2002 napsáno, že že něco vyplívá ze zákona pak to asi bude nějaké nedorozumnění. Asi půjde o plivání nebo plení, když plyne je něco úplně jiného.

Zobrazit celé vlákno

-12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Stavebnímu spoření zvoní umíráček. Co si o tom myslíte?

7. 3. 2013 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Stavebnímu spoření zvoní umíráček. Co si o tom myslíte?

Ceny hypoték jsou na historickém dně a řezník Kalousek brousí nože. Horší situaci pro stavební spořitelny si těžko představit. Pár ran, strkanců i píchnutí už má stavební spoření za... celý článek

Stavební spořitelna Raiffeisen: Máte padáka! Vaše stavebko je příliš výhodné

13. 2. 2013 | Petra Dlouhá | 86 komentářů

Stavební spořitelna Raiffeisen: Máte padáka! Vaše stavebko je příliš výhodné

Doby, kdy bylo stavební spoření ve vrcholné formě, jsou ty tam. Budoucnost je nejistá: ministr financí se netají tím, že by někdejší nejpopulárnější spořicí produkt nejradši zaříznul.... celý článek

Očima expertů: Změny ve stavebku. Víc konkurence, nebo konec spořitelen či stavebního spoření?

21. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Změny ve stavebku. Víc konkurence, nebo konec spořitelen či stavebního spoření?

Co se stane, když se trh stavebního spoření otevře také univerzálním bankám? Bude to znamenat postupný zánik stavebního spoření, nebo jen zvýšení konkurence? Na to jsme se zeptali ekonomů,... celý článek

Utahování šroubů: stavební spořitelny brání klientům v útěku. Zuby nehty

2. 7. 2012 | Petra Dlouhá | 37 komentářů

Utahování šroubů: stavební spořitelny brání klientům v útěku. Zuby nehty

Stavební spořitelny cítí, že jde do tuhého, ministerstvo financí je dusí. A spořitelny tlak přenášejí na své klienty, v posledních měsících jim servírují jedno nemilé překvapení za... celý článek

Překlenovací úvěr od Lišky: drsná změna podmínek! Klienti jako rukojmí?

18. 5. 2012 | Petra Dlouhá | 88 komentářů

Překlenovací úvěr od Lišky: drsná změna podmínek! Klienti jako rukojmí?

„Hledáte spolehlivého partnera pro financování bydlení? Je tu Liška!“ V reklamě nám ale neříkají všechno. A tak pokračování doplníme my: „Je tu Liška… ryšavá, která klidně uprostřed... celý článek

Partners Financial Services