Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 11. 10. 2021 | 122 komentářů
Dosavadní opozice získala většinu v Poslanecké sněmovně. Než se koalicím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podaří sestavit vládu, připomeňme si, s jakými plány šly do voleb. Zajímají nás hlavně osobní finance a drobné podnikání.
Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Zdroj: Shutterstock

Daně

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Zlevníme práci. Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body. Snížíme odvody za částečné úvazky. Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti. (Spolu)
 • Navrhneme reformu daně z příjmů fyzických osob s cílem zlepšit podmínky zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr. Lépe zohledníme zkrácené úvazky v systému sociálních odvodů, slev a daňových bonusů, čímž podpoříme rodiče, pečující osoby i pracující seniory. (PirSTAN)
 • Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti. Zavedeme daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče. (Spolu)
 • Zavedeme daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Zavedeme možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu). Odečitatelné výdaje na sociální služby. (Spolu)
 • Na portálu Moje daně umožníme spravovat daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění na jednom místě. (PirSTAN)
 • Snížíme DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné. (Spolu)
 • Daňové zvýhodnění jednotlivců i firem při výstavbě a rekonstrukcích. Snížení DPH na 10 %. (Spolu)
 • Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. (Spolu)
 • Slevu na poplatníka budeme pravidelně valorizovat podle růstu inflace. (PirSTAN)
 • Podpoříme jen takové změny přímých daní, které většině občanů žijících ve vlastním v porovnání s dneškem nepřihorší. (PirSTAN)
 • Postupně zvýšíme zdanění komerčních nemovitostí. (PirSTAN)
 • Zpřehledníme zdanění příjmů především odstraněním nesystémových výjimek. Není například dlouhodobě udržitelné, aby významná část kapitálových příjmů byla zdaněna sazbou nula procent. (PirSTAN)
 • Velké daňové změny provedeme jen jednou za celé volební období, aby se na ně všichni mohli dobře připravit a věděli, co je čeká. (Spolu)
 • Snížíme počet odpisových skupin a zkrátíme dobu odpisování. (Spolu)
 • Budeme bojovat s odlivem dividend do zahraničí. Řešením není vyšší zdanění zahraničního kapitálu, ale zvýhodnění investic zisků zpět do české ekonomiky. Přispějeme ke společnému řešení digitální daně na úrovni EU a OECD. (Spolu)
 • Získáme přinejmenším miliardy korun díky adekvátnímu zdanění digitálních gigantů, většímu důrazu na ekologické prvky zdanění, zdanění prodeje konopí a negativních externalit. (PirSTAN)
 • Zakročíme proti daňovým únikům. Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz. (Spolu)
 • Na půdě Evropské rady se zasadíme o transparentní vykazování zisků podle země původu, které ztíží nelegální daňovou optimalizaci na úkor českých občanů. (PirSTAN)
 • Sjednotíme výběr daní a pojistného. (PirSTAN)
 • Zohledníme reinvestice ve zdanění právnických osob. To podpoří rozvoj začínajících firem, startupy nebo investice do výzkumu v Česku. (PirSTAN)

Co řekli v předvolební anketě Finmagu

Zdroj: Shutterstock

Jste pro vyšší zdanění bohatých?

 • Spolu: NE. Budeme v první řadě hledat úspory na straně výdajů státu, ne zvyšovat daně. Vyšší progrese než současná jde proti ekonomické logice. Je demotivující. Je to trest za vyšší vzdělání, kvalitnější práci, vyšší výkon. Proto ji nepodporujeme. Nebudeme trestat lidi za úspěch. (společně odpovídali: Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Miroslav Zborovský a Lukáš Otys)
 • PirStan: NE. Problém není ve výši daňových sazeb, ale ve vymahatelnosti platných zákonů. Finanční úřad by se měl zaměřit na boj proti nelegální daňové optimalizaci. (odpovídal Mikuláš Ferjenčík)

Jste pro zdanění investičních bytů?

 • Spolu: NE. Zdanění investičních bytů nepovažujeme za správné. Chceme podporovat dostupné bydlení například tím, že víc podpoříme výstavbu na brownfieldech. Posílíme roli samospráv v územním plánování. Nastartujeme bytovou výstavbu kvalitními projekty typových bytových domů. Usnadníme tak cestu městům, obcím i družstvům k rychlé výstavbě opravdu slušného bydlení. Výsledkem všech těchto kroků je nových 40 tisíc bytů ročně. To je asi třetinový nárůst oproti stávajícímu stavu a reálný posun k dostupnému bydlení.
 • PirStan: NE. V oblasti daní z nemovitostí chceme řešit pouze mimořádně nízké zdanění komerčních nemovitostí na polích.

Zvednete daň na tabák a alkohol?

 • Spolu: NE. Budeme v první řadě hledat úspory na straně výdajů státu, ne zvyšovat daně. To je obecný princip, kterého se budeme držet, spotřební daně pak budou zohledňovat škodlivost. V blízké době zvýšení daní neplánujeme
 • PirStan: ANO. Zachováme již schválené postupné zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky.

Jste pro zdanění práce robotů?

 • Spolu: NE. Budeme v první řadě hledat úspory na straně výdajů státu, ne zvyšovat daně. To je obecný princip, kterého se budeme držet, a to i v tématu rozvoje robotizace.
 • PirStan: NE. Nepodporujeme speciální daň z robotů. Na druhou stranu má být daňová zátěž férově rozložena tak, aby nezatěžovala primárně pracující občany, pomoci může například daň z digitálních služeb nadnárodních korporací.

Měly by obce dostávat víc peněz z daní?

 • Spolu: NE. Další změnu určení daní směrem k obcím v tuto chvíli neplánujeme. Obce by měly mít především menší překážky ze strany státu v konkrétních projektech. Zjednodušíme převod majetku státu na obce a města u veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství. Uvolníme obcím státní pozemky pro výstavbu domů, čímž zvýšíme dostupnost bydlení.
 • PirStan: ANO. Minimálně je potřeba posílit předvídatelnost financování údržby silnic druhých a třetích tříd.

Důchody

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Garantujeme seniorům, že nesnížíme důchody a jejich zákonnou valorizaci. (PirSTAN, Spolu)
 • V případě podobného ekonomického růstu v Evropě a ČR jako většinu času tohoto volebního období (2017–2021) budeme trvat na růstu důchodů v obdobné výši jako tomu bylo nyní. V takovém případě by se měla pohybovat výše průměrného státního důchodu na konci volebního období v roce 2025 kolem 18 až 19 tisíc korun. (PirSTAN)
 • Skutečná důchodová reforma. Základem bude zaručený důchod, navázaný na průměrnou mzdu. (Spolu)
 • Podpoříme vztahy v rodině: Zavedeme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. Každý dostane možnost platit jeden procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům. (Spolu)
 • Soukromé penzijní spoření bude efektivnější. Rozšíříme jej o možnosti, které se už osvědčily v zahraničí, například účet dlouhodobých investic. (Spolu)
 • Připravíme zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu, kde si budou moci lidé dobrovolně spořit nad rámec povinného sociálního pojištění. Současně zefektivníme spoření ve třetím pilíři snížením poplatků za správu aktiv či úpravou možnosti výběru prostředků na vlastní bydlení. Budeme motivovat k postupnému čerpání prostředků formou dlouhodobé renty. Ve státním fondu bude definován výchozí program, který bude moci střadatel změnit. Může existovat více programů rozlišených dle rizikovosti investice s tím, že výchozí program by měl být spíše méně rizikový, konzervativní. Mimo penzi by měl střadatel možnost naspořené prostředky využít za účelem pořízení vlastního bydlení a v zákonem definovaných případech. Státní fond považujeme za potřebnou alternativu k již existujícím konzervativním fondům soukromých penzijních společností, tvořících stávající třetí pilíř důchodového systému. Zaměstnavatel při zvýšení platu nabídne zaměstnanci adekvátní navýšení příspěvku na spoření do veřejnoprávního či státního fondu nebo fondu, který si vybere zaměstnanec, obdobně jako to funguje v severských zemích. (PirSTAN)
 • Jako čtvrtý pilíř zajištění na stáří považujeme, po vzoru Belgie a dalších zemí, vlastnictví nemovitosti, které může výrazně snížit životní náklady. Proto by mělo být možné využít naspořené prostředky z fondů na koupi nemovitosti k vlastnímu bydlení i před dovršením věku 60 let bez sankcí. Fond by mohl zajišťovat také nabídku bezpečných zpětných hypoték. (PirSTAN)
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Komu jste to hodili?

 • Aby byli lidé ochotni pracovat déle, zvýhodníme zaměstnávání seniorů na částečné úvazky, snížíme odvody, které pracující důchodci platí na sociální pojištění a zlepšíme informovanost o možnostech flexibilně kombinovat důchod a zaměstnání. (PirSTAN)
 • Dáme lidem větší volnost v rozhodování, ale odměníme ty, kdo chtějí pracovat dál. Snížíme podmínky potřebné doby na 25 let. (Spolu)
 • Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici (do roku 2030). (Spolu)
 • Legitimní nárok příslušníků náročných povolání na předčasný odchod do důchodu není pokryt systémově. Uplatňuje se zatím pouze ve vztahu k horníkům. Zavedeme povinnost zaměstnavatelů podílet se na nákladech důchodového pojištění těchto svých zaměstnanců ve formě povinných příspěvků do systémů penzijního připojištění. Zaměstnavatelé rizikových nebo náročných povolání by měli za své zaměstnance odvádět vyšší sociální pojištění nebo více přispívat do státního, veřejnoprávního nebo zaměstnaneckého fondu. Tito lidé by měli mít možnost odejít do důchodu dříve při zachování důstojné výše důchodu. (PirSTAN)
 • Odstraníme nespravedlnosti v penzijním systému: Do důchodu se budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně. Zvýšíme nedůstojné vdovské důchody. Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby. (Spolu)
 • Vysoká diferenciace valorizačních částek, které významně závisejí na aktuální výši důchodů, rozevírá v jejich každoroční valorizaci pomyslné nůžky mezi výší podprůměrných a nadprůměrných důchodů. Zásadním řešením bude perspektivní oddělení solidární části důchodu, které umožní důstojné přežití všem, a jeho zásluhové části, závisející na výši příspěvků lidí do systému v době jejich ekonomické aktivity. Minimální důchod by měl dosáhnout alespoň 30 procent průměrné mzdy a zajistit, že žádný důchodce nebude ohrožen chudobou. Pro příští volební období lze předpokládat realizaci v rámci ekonomických možností státu na základě návrhu ministerstva práce, který počítá se základem ve výši do 10 000 korun. Zásluhová složka pak bude závislá na odvodech do systému. Než bude tato reforma uskutečněna, bude upraven výpočet každoroční valorizace tak, aby se zvyšoval podíl základní a snižoval podíl procentní výměry valorizace všech důchodů. (PirSTAN)
 • Zpřístupníme informace o předpokládané výši důchodů. Každý občan bude mít možnost zobrazit si aktuální přehled o svých odvedených příspěvcích na sociální zabezpečení, bude vědět, jaký je odhad jeho důchodu a kolik let mu zbývá odpracovat, aby na něj měl nárok. Na základě těchto informací se bude moci rozhodnout třeba o přesluhování v důchodovém věku či o navýšení svého spoření. (PirSTAN)
 • Občané si informace o vývoji svého důchodového pojištění ověří jednoduše online. (Spolu)
 • Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu. (Spolu)
 • Invalidní důchody převedeme z důchodového systému do oblasti sociálních dávek a zajistíme jejich následnou transformaci na starobní důchod. (Spolu)

Co řekli v předvolební anketě Finmagu

Zdroj: Shutterstock

Měla by být výše důchodů víc vázána na předchozí příjmy?

 • Spolu: ANO. Jsme pro podporu těch, kteří mají v životě snahu něco vytvořit, být aktivní a potom být za to i odměněni. Důchodová reforma musí být jednou z hlavních priorit nové vlády.
 • PirStan: NE. Naším cílem je, aby všichni lidé, kteří odpracovali 35 let, dosáhli na důstojný důchod. Stav státní pokladny bohužel garanci důstojného minimálního důchodu a současné navýšení zásluhovosti neumožňuje.

Dluhy, exekuce

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky. (PirSTAN)
 • Konec nespravedlnosti v exekucích. Funkční ochrana dlužníků i věřitelů. Dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. (Spolu)
 • Prioritně se zaměříme na problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva. Ve stejném duchu budeme postupovat i u insolvencí, se zvláštním respektem ke slabším (senioři, invalidé, mladiství). (Spolu)
 • Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu jeden dlužník = jeden místně příslušný exekutor v kraji. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče. Tímto způsobem dojde i ke slučování všech exekucí dlužníka pod jednoho exekutora. Místní příslušností zvýšíme dohled krajského soudu nad jednotlivými exekutory, abychom zajistili co největší přezkoumatelnost činnosti exekutorů, zvýšili efektivitu vymáhání dluhů a zajistili sjednocení přístupu exekutorů v celé zemi. Není přijatelné, aby jeden exekutor vymáhal v rozporu s důstojnými mravy a druhý například nevymáhal vůbec (PirSTAN)
 • Zavedeme digitální soudní systém automatického výběru místně příslušného exekutora. (PirSTAN)
 • Připravíme lepší regulaci půjček, aby spotřebitelé opravdu přehledně věděli, k čemu se upisují a jaké z toho mohou vzejít následky. ČNB bude soulad smluv o půjčkách hlídat na dálku pomocí strojově čitelných dat, které v nich budou povinně uváděny. (PirSTAN)
 • Podpoříme informovanost a právní ochranu seniorů proti podvodům a manipulacím. (PirSTAN)
 • Se zaměstnavatelem bude za každého zaměstnance komunikovat jen jeden exekutor. (PirSTAN)
 • Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu. Provozovatelé společensky rizikového hazardu budou platit přiměřeně vysoké, ale ne nerealistické daně (aby zůstali v legální sféře, a tedy pod účinnou kontrolou státu). (Spolu)

Sociální dávky

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče (Spolu)
 • Umožníme druhému z rodičů, který nečerpá rodičovský příspěvek, minimálně dva měsíce rodičovské dovolené s peněžitou pomocí v rodičovství ve výši alespoň 70 procent jeho měsíčního výdělku. (PirSTAN)
 • Výrazně zjednodušíme systém dávek. Některé dávky sloučíme (např. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), ty zbytné zrušíme (např. příspěvek na dojíždění nebo příspěvek na přestěhování za prací). (Spolu)
 • Jednoduchý, digitální systém sociálních dávek. Propojené úřady, které si samy pošlou vaše dokumenty. Pravidelná valorizace dávek. (Spolu)
 • Při vymezování částek podpor budeme využívat koeficienty a zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy dle průměrné mzdy. (PirSTAN)
 • Sociální dávky se dostanou výhradně k potřebným. Rozdělíme dávky lépe podle jejich účelu a přizpůsobíme jejich pravidla, která budeme důsledně kontrolovat. Nepřipustíme snižování životní úrovně ohrožených skupin, ale ani zneužívání systému. (Spolu)
 • Přejmenujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci. (Spolu)

Práce a podnikání

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Podpoříme práci z domova. Představíme širokou paletu možností zkrácených úvazků (včetně výhodného zdanění). Stát jako zaměstnavatel půjde příkladem. Celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce. (Spolu)
 • Odstraníme legislativní a daňové překážky omezující kratší pracovní úvazky a zajistíme pružné uspořádání práce pro zaměstnané rodiče a pečující osoby, zejména přivýdělky v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, úpravu pracovní doby a nárok na práci z domova. (PirSTAN)
 • Zjednodušíme život rodičům: Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti. Zavedeme daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče. (Spolu)
 • Usnadníme sladění práce a péče a návrat z rodičovské flexibilním nastavením dávek a daňových slev bez „bodů zlomu“. (PirSTAN)
 • Podpoříme rozvoj služeb pro rodinu a domácnost, náklady budou daňově uznatelné. (Spolu)
 • Snížíme sociální pojistné pro zaměstnavatele a zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti. (Spolu)
 • Vytvoříme přehled veřejnoprávních povinností pro občany i podnikatele. Zrušíme nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek (např. školení o bezpečnosti práce u nevýrobních podniků nebo povinné lékařské prohlídky pro zaměstnance v kanceláři). (Spolu)
 • Pro řemeslníky a drobné podnikatele nezavedeme 3. a 4. vlnu EET. O zrušení EET pro podnikatele v 1. a 2. vlně rozhodneme po důkladném zhodnocení jeho přínosů. V případě zachování musí EET přinášet podnikatelům i uživatelské benefity. (PirSTAN)
 • Sjednotíme a zjednodušíme povinnosti občanů i podnikatelů vůči státu: Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě, z kontrol odstraníme zdvojené a zbytečné požadavky, komunikace se státní správou se bude řídit jednotnými, jasnými a předvídatelnými pravidly. (Spolu)
 • Sjednotíme výběr daní a pojistného. Odstraníme duplicitní kontroly podnikatelů skrze sloučení výběru daní a odvodů pod jednu instituci a systém kontrol sdílený pro zúčastněné instituce. (PirSTAN)
 • Snížíme pokuty u případů, kdy došlo pouze k administrativnímu pochybení. (PirSTAN)
 • U firem nastavíme automatické zveřejňování účetních výkazů na justice.cz, aby nemusely znovu posílat výkazy již jednou zaslané Finanční správě. (PirSTAN)
 • Připravíme novelu zákoníku práce, která umožní pružně reagovat na změny na trhu práce při zachování ochrany zaměstnanců. Novela také doplní pravidla pro flexibilní výkon práce pro pracovní místa samostatných a tvůrčích zaměstnanců. (PirSTAN)
 • Zachováme pracovní dohody s co nejmenší administrativní zátěží, upravíme podmínky pro případy, kdy se jedná o hlavní obživu zaměstnance a zajistíme ochranu při zneužívání DPP/DPČ. (PirSTAN)
 • Zajistíme trestání nelegálních agentur práce, které neposkytují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a neplatí férovou mzdu. (PirSTAN)
 • Umožníme založit firmu za jeden den online. (PirSTAN)
 • Pokud má být zavedena nová povinnost malým a středním podnikům, musí resort nejprve obdobnou zátěž odstranit. (PirSTAN)
 • Modernizujeme českou burzu, abychom na ni přilákali nové investory. (Spolu)

Co řekli v předvolební anketě Finmagu

Zdroj: Shutterstock

Mělo by se Česko víc otevřít zahraničním pracovníkům?

 • Spolu: ANO. Česká republika má být i nadále otevřená zahraničním pracovníkům, koalice Spolu jednoznačně podporuje její setrvání v Evropské unii, jejímž základním principem je volný pohyb osob i pracovníků. Podporujeme také transparentní systém modrých karet, který bude reagovat na potřeby pracovního trhu.
 • PirStan: NE. Česká republika je už nyní velmi otevřená zahraničním pracovníkům, na místě je třeba řešit pravidla pro agenturní zaměstnávání a přístup našich úřadů vůči zahraničním pracovníkům. Dále je nutné zlepšit přístup na český trh práce pro experty, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, manažeři či programátoři.

Má se minimální mzda vázat na mzdu průměrnou?

 • Spolu: NE. Nemáme v programu svázání minimální mzdy s jakýmkoli jiným ukazatelem.
 • PirStan: ANO. Podporujeme předvídatelný růst minimální mzdy, chtěli bychom, aby byla minimální mzda stanovena jako pevný podíl průměrné mzdy, a to někde mezi 40 a 50 procenty.

Jste pro legalizaci švarcsystému?

 • Spolu: NE. Nemáme problém s tím, že je mnoho živnostníků, kteří pracují na základě smlouvy pro konkrétní firmu, pokud oběma stranám tato spolupráce vyhovuje. Nicméně měli bychom rozlišovat, kdy se jedná o klasický smluvní vztah dodavatel–odběratel a kdy se jedná o švarcsystém.
 • PirStan: NE. Takto zásadní změnu pracovního práva bychom neměli dělat bez analýzy dopadů.

Úřady

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Posílíme koordinaci IT ve veřejné správě. (PirSTAN)
 • Osobní údaje jednou a dost. Úřady po vás nebudou znovu chtít to, co jste už jednou poskytli. (Spolu)
 • Rozšíříme katalog digitálních služeb pro občany. Prosadíme do praxe zákaz opakovaného vyžadování údajů občanů. (PirSTAN)
 • Komunikace se státem 100% digitálně. Mezi úřady běhají data, nikoli občan. Průkazy v elektronické podobě. (Spolu)
 • Digitalizujeme procesy i dokumenty. Mezi úřady budou obíhat strojově čitelná data, nikoliv papíry či skeny. (PirSTAN)
 • Rychlejší rozhodování. Automatický souhlas úřadu po uplynutí stanovené lhůty. (Spolu)
 • Zavedeme automatické hlídání lhůt a nápravu při průtazích ve všech řízeních. Zrychlíme řízení díky elektronickému spisu. (PirSTAN)
 • Zavedeme vstřícný přístup k občanům. Digitalizovaný stát aktivně pomůže a upozorní, pokud to bude třeba. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním a penále. (PirSTAN)
 • Zdigitalizujeme stavební řízení a snížíme počet potřebných razítek. (PirSTAN)
 • Zajistíme, že rozsudky soudů budou uveřejňovány v uživatelsky přívětivém formátu. (PirSTAN)
 • Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem. Všechny online služby budou uživatelsky přívětivé a budou mít obdobné a intuitivní ovládání. (PirSTAN)
 • Zřídíme akční jednotku Antibyro v gesci premiéra, která bude koordinovat resorty za účelem snížení byrokracie o 25 procent za šest let, což se podařilo v Rakousku. (PirSTAN)
 • Počet úředníků klesne o 13 %. (Spolu)
 • Stát bude příkladně podporovat flexibilní a zkrácené úvazky. (Spolu)
 • Data, která nejsou osobní či jinak citlivá a mají další využití, zveřejníme. Otevřená data (Open Data) budou primárním principem sdílení dat s veřejností i mezi úřady. Klíčová data budeme vždy srozumitelně prezentovat veřejnosti. (PirSTAN)
 • Řízení státu bude postaveno na datech, nikoliv dojmech. Analytická práce s daty na všech úrovních se stane základem pro rozhodování. (PirSTAN)

Bydlení a stavebnictví

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Podpora prvního bydlení bez ohledu na věk nebo rodinný stav. Uvolnění limitů pro hypotéky. Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). (Spolu)
 • Daňové zvýhodnění jednotlivců i firem při výstavbě a rekonstrukcích. Snížení DPH na 10 %. (Spolu)
 • Cestou ke zvýšení nabídky na trhu s bydlením je spolupráce veřejného a soukromého sektoru a také kvalitnější legislativa. (Spolu)
 • Zkrátíme odpisovou dobu, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení. (Spolu)
 • Podpoříme investice – zkrátíme lhůtu pro uplatnění daně z příjmu při prodeji nemovitosti do pěti let. (Spolu)
 • Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prostředí. Centralizovaný stavební superúřad odmítáme. Sladíme podmínky a postupy povolování staveb napříč stavebními úřady. (PirSTAN)
 • Občané a spolky budou mít právo smysluplně se vyjádřit – veřejnost musí mít právo ovlivňovat stavby s dopadem na okolí, kde lidé žijí. (PirSTAN)
 • Podnikneme konkrétní kroky proti vylidňování městských center: Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení. (Spolu)

Zdravotnictví

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Elektronizace zdravotnictví a elektronická karta pacienta. Když jde o minuty, zasahující lékař zná váš zdravotní stav. (Spolu)
 • Zvýhodnění pro občany, kteří dbají na prevenci. Zdraví z 50 % závisí na životním stylu. (Spolu)
 • Budeme spolupracovat na kvalitní podobě zákona o elektronizaci zdravotnictví. (PirSTAN)
 • Připravíme projekt eŽádanky, který umožní sledovat a zkracovat časy a zlepšovat dostupnost zdravotní péče. (PirSTAN)

Euro

Vybrali jsme z volebních programů:

 • Firmy budou mít možnost účtovat v eurech. (Spolu, PirSTAN)
 • Znovu jmenujeme Národního koordinátora pro zavedení eura. Zpracujeme aktuální studie ke vstupu do eurozóny a zajistíme veškeré přípravné práce. Vláda bude ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) realizovat osvětu a veřejnou diskusi k euru. (PirSTAN)
 • Zajistíme vstup Česka do ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů), což stabilizuje korunu vůči euru ve fluktuačním pásmu ± 15 procent. (PirSTAN)
 • Na mezinárodních jednáních budeme požadovat dodržování Fiskálního paktu a dalších rozpočtových pravidel členských států i Evropské unie jako takové, aby se státy EU nezadlužovaly nad rámec svých možností splácení, což by mohlo ohrozit stabilitu členských států a následně i EU. V ČR budeme dál dohlížet na dodržování tzv. finanční ústavy, abychom udrželi české veřejné finance v dobré kondici. (PirSTAN)

Co řekli v předvolební anketě Finmagu

Zdroj: Shutterstock

Mělo by Česko přijmout euro?

 • Spolu: NE. Česká republika neplní maastrichtská kritéria, která jsou pro vstup do měnové unie zásadní podmínkou. V programu naší koalice stojí: „V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená EU. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu.“
 • PirStan: ANO. V následujícím volebním období je ovšem reálný pouze vstup do systému ERM II. Stabilnější kurz koruny vůči euru ušetří desítky miliard korun na obsluze státního dluhu a nákladech spojených s pohybem kurzu. Připravíme Česko na vstup do eurozóny, aby to bylo výhodné. Zahájíme osvětu a veřejnou diskuzi s cílem informovaného rozhodnutí po roce 2025.

Mělo by se uzákonit právo platit v hotovosti?

 • Spolu: NE. Platba v hotovosti je v současné době obvyklým způsobem platby, není proto důvod zaplevelovat právní řád takovým zákonem.
 • PirStan: ANO. Z hlediska ochrany soukromí jsou hotovostní platby nezastupitelné.

Měl by stát regulovat kryptoměny?

 • Spolu: NE. Regulace kryptoměn není obsažena v programu koalice Spolu. Pokud by vůbec měla být takováto regulace na místě, tak až po důkladné diskuzi a analýze ze stran centrálních bank – tedy Evropské centrální banky a České národní banky. (společně odpovídali: Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Miroslav Zborovský a Lukáš Otys)
 • PirStan: ANO. Stát kryptoměny reguluje i v případě, že pro ně žádnou speciální legislativu nepřijme. Osobně bych si přál jasný právní rámec, který používání kryptoměn v Česku zjednoduší. (odpovídal Mikuláš Ferjenčík)
Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-279
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 122 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 10. 2021 8:13, deprese

Vrátili jsme se o 20 let zpět. Teď si budou chudí lidé utahovat opasky, ale kolem krku. :DDD

+702
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 10. 2021 8:14, Jiří

Doufám, že nová vláda bude lepší než současná, nebudou tolik rozvazovat a začnou něco dělat s tím dluhem,co tu zůstane po Alence Bankrotové. Ačkoli jsem nevolil žádnou z nově zvolených parlamentních stran, doufám v lepší zítřky.

-468
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (122 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Místo parmazánu levná náhražka. Restaurace šidí hlavně na surovinách

23. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Místo parmazánu levná náhražka. Restaurace šidí hlavně na surovinách

Státní zemědělské a potravinářská inspekce loni zkontrolovala dohromady 194 stravovacích provozoven. Zjistila, že nepravdivé a zavádějící informace poskytovala zákazníkům čtvrtina z... celý článek

Z čísla banky volá podvodník. Úřad zpřísní pravidla

23. 2. 2024 | Petr Kučera

Z čísla banky volá podvodník. Úřad zpřísní pravidla

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přichází s konkrétními návrhy, jak bojovat s novým druhem podvodu. Cílem je omezit takzvaný spoofing – kvůli zneužití telefonního čísla má spotřebitel... celý článek

Největší obchodní centra v Česku a kdo je vlastní. Projděte si přehled

22. 2. 2024 | Pavla Adamcová

Největší obchodní centra v Česku a kdo je vlastní. Projděte si přehled

Která nákupní centra patří mezi deset největších v republice? Jaké mají majitele a kolik jich je z Česka? Tady je žebříček.

Zakladatelka Zásilkovny končí. Nahradí ji bývalý šéf Air Bank

21. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Zakladatelka Zásilkovny končí. Nahradí ji bývalý šéf Air Bank

Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, odejde z vedení skupiny Packeta. Ve funkci CEO ji nahradí Erich Čomor, oznámila firma. Střídání přichází krátce po změně majitele této skupiny. celý článek

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

19. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

Když si koupíte elektronickou dálniční známku mimo oficiální státní web eDalnice.cz, může se vám výrazně prodražit. Opakovaně na to upozorňuje na to ministerstvo dopravy spolu s Českou... celý článek

Partners Financial Services