Chtějí vám zdražit energie. Tady je návod, co dělat

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 7. 10. 2021 | 24 komentářů
Jak poznat, že mám ceny skutečně zafixované? Vyplatí se přejít na účtování podle vývoje cen na burze? Může po mě dodavatel chtít vyšší zálohy? Mám si teď domluvit fixaci? Můžu si stěžovat na nekalé obchodní praktiky? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.
Chtějí vám zdražit energie. Tady je návod, co dělat

Zdroj: Shutterstock

Může dodavatel zdražit, když mám fixovanou cenu?

Ne, pokud ji máte opravdu fixovanou. Někteří z dodavatelů však lákali na fixované produkty slibující neměnnou cenu na další rok (nebo i delší období), jenže ve skutečnosti šlo o smlouvy na dobu neurčitou, které dodavatelé mohou kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit. To také udělali, jakmile ceny energií na burze vzrostly a původní nabídka pro ně přestala být výhodná. Když u takového dodavatele přesto zůstanete, může zvýšit ceny bez omezení, protože formálně s ním sjednáte novou smlouvu (nebo změnu té dosavadní).

Rozhodující tedy je, co skutečně obsahuje vaše dosavadní smlouva. „O tom, zda dodavatel skutečně garantuje stálou cenu na několik let, nerozhodují reklamní slogany, ale znění smlouvy,“ upozorňuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Smluvní podmínky jsou u každého spotřebitele individuální, proto je nutné, abyste je pečlivě prostudovali. Jedině tak zjistíte, na co máte právo vy jako klient a na co má právo váš dodavatel. Prostudujte i obchodní podmínky. Když se v některých bodech liší od vaší smlouvy, má přednost smlouva (pokud ovšem neodkazuje právě na aktuální obchodní podmínky).

Obecně platí, že dodavatel může zvýšit cenu nebo změnit jiné smluvní podmínky pouze v případě, že si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Zároveň smlouva musí obsahovat rozsah možných změn, tedy podmínky, za jakých k jednostranné změně může dojít. Zvýšení ceny musí být spotřebiteli oznámeno spolu s poučením o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce.

Každopádně: pokud sice využíváte produkt, jehož ceny jsou podle ceníku fixované (garantované) na určité období, ale samotná smlouva je na dobu neurčitou (a dodavatel ji tedy může kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit), máte bohužel smůlu. Můžete se sice bránit, jak si napíšeme na konci článku, jenže bude to na dlouho a dosavadní cenu si teď neudržíte.

Co když mám skutečnou fixaci, tedy garanci cen ve smlouvě na dobu určitou, třeba na dva roky?

Trvejte na plnění smlouvy, radí Energetický regulační úřad. Dodavatel nemůže takovou smlouvu (cenu) jednostranně změnit. „Jestliže smlouvy byly uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat,“ zdůrazňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Pokud vaše dosavadní smlouva – závazek garantované ceny na určité období – nestanoví žádné výjimky a cena je skutečně fixovaná, dodavatel nemůže jednostranně zdražit. „Nepomůže mu ani to, pokud vyhrožuje lidem, že spadnou do neoprávněného odběru. Naopak: používá-li dodavatel lživá nebo zavádějící tvrzení, dopouští se tím protizákonné nekalé obchodní praktiky,“ upozorňuje ERÚ.

Překvapení!

Zdroj: Shutterstock

Jeden z největších dodavatelů energií v Česku, společnost Bohemia Energy, prudce zdražuje. Klientům nepomohla ani sjednaná fixace ceny. Co teď mohou dělat?

Pojistka proti zdražení energie? Fixace byl jenom trik

„Všem spotřebitelům doporučujeme, aby si znovu přečetli smlouvy, než na alternativní nabídku přistoupí, a nenechali se nutit k rychlé a pro ně nevýhodné změně ceníku,“ dodává Zemanová.

Mám opravdovou fixaci, ale dodavatel říká, že kvůli prudkému zdražení energií na trzích nemůže dál dodávat za dosavadní cenu. Mám přesto trvat na té dosavadní?

Ano. Někteří dodavatelé teď skutečně nakupují energii dráž, než za kolik ji svým klientům s fixací prodávají. Takové je ale riziko jejich podnikání, nemohou ho přenášet na spotřebitele.

Pokud dodavatel není schopen smlouvu dál plnit, může ji ukončit pouze v případě, že si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Vy nemusíte přistoupit na změnu produktu nebo změnu smlouvy.

Pozor: změnu smlouvy lze uzavřít i po telefonu, je proto potřeba dávat pozor, abyste neřekli „ano" na změny, o které nestojíte.

Nemám žádnou fixaci, jenom klasickou smlouvu na dobu neurčitou. Co dělat, když se zdražením nesouhlasím?

V takovém případě máte jedinou možnost: odstoupit od smlouvy a přejít k jinému dodavateli. Žádná sankce vám – při dodržení termínů – nehrozí, ani kdybyste měli ve smlouvě třeba půlroční výpovědní dobu nebo kdyby šlo o smlouvu na dobu určitou.

Pokud vám dodavatel oznámil zvýšení ceny a poučil vás o možnostech odstoupení bez sankce (musí tak učinit 30 dní předem), můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před dnem zvýšení ceny. Pokud vám zvýšení takovým způsobem neoznámil, můžete od smlouvy odstoupit do tří měsíců od data zvýšení ceny. Vzory pro odstoupení od smlouvy naleznete na webu ERÚ.

„Ze zákona lze odstoupit od smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvýší ceny či jinak změní podmínky smluv. Neurčíte-li si pozdější den, je vaše odstoupení účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Výjimkou je jen případ, kdy odstupujete v rámci zmíněné tříměsíční lhůty a zároveň v posledních deseti dnech. Pak odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce,“ uvádí spotřebitelské sdružení dTest.

„Informování o změně podmínek či zvýšení cen má být dostatečně jasné, srozumitelné, adresné a individuálně určené. Nestačí tedy pouhé informování na webových stránkách či vyvěšení v provozovně dodavatele, zdůrazňuje dTest. „I když oznámení o zvýšení ceny detailně upravuje novela energetického zákona účinná od příštího roku, už nyní platí, že neoznámená změna ceny je změnou neúčinnou,“ říká Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Dodavatel mi jako náhradu nabízí produkt, který přímo zohledňuje aktuální cenu elektřiny nebo plynu na burze. Mám na to přistoupit?

Regulační úřad i odborníci před tím varují. „Takové nabídky mohou být nebezpečné právě ve chvíli, kdy ceny na burzách rostou, což se v současnosti děje. Ukázkovým negativním příkladem jsou například potíže španělských spotřebitelů, kde byly podobné smlouvy velmi rozšířené. Zdražení se u tohoto typu produktů promítá prakticky okamžitě do koncové ceny a je jen na spotřebiteli, aby burzovní vývoj neustále sledoval. Riziko rychlého zdražování totiž dodavatel plně přenáší na spotřebitele,“ připomíná ERÚ.

Někdy v budoucnu byste díky takové smlouvě možná mohli platit i nižší ceny – pokud by pak dodavatel od ní hned neodstoupil. Velkou nevýhodou je každopádně nejistota ohledně toho, kolik budete v následujících měsících platit – a velmi krátký čas připravit se na dramatické zdražení.

Co dělat, když jednání s dosavadním dodavatelem nevypadají nadějně?

Můžete se pokusit trvat na původně slíbené fixované ceně, což může vést i ke sporu s dodavatelem (stěžovat si něj můžete u Energetického regulačního úřadu). Nebo dodavatele rovnou opustíte bez sankcí.

„Doporučujeme srovnat si ceny různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webu ERÚ a dohodnout se s novým dodavatelem. Teprve potom je vhodné odstoupit od smlouvy s tím stávajícím. Pokud spotřebitel pouze odstoupí od smlouvy a neuzavře smlouvu jinou, může se nechtěně dostat do režimu neoprávněného odběru. Dodávka od nového dodavatele by totiž měla plynule navazovat na tu původní,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu.

Může po mě dodavatel chtít, abych platil vyšší zálohy dřív než od pravidelného ročního vyúčtování?

V zásadě ano. Jednostranná změna výše zálohy je možná pouze tehdy, pokud byla sjednána ve smlouvě – to však bývá běžné. Druhou podmínkou (podle energetického zákona) je, že důvodem zvýšení záloh je předpokládaná vyšší spotřeba (nebo cena) v následujícím zúčtovacím období.

Zvýšit zálohy tak může například dodavatel, který už zdražil a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny však dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje, připomíná ERÚ.

Mám si teď domluvit fixaci? Raději pozdě než ještě později? Kam ceny zamíří v dalších měsících a letech?

Odpověď bohužel nikdo nezná. Další vývoj může být stejně nečekaný, jako bylo letošní prudké zdražení. Podle některých expertů není důvod, aby ceny v dohledné době klesly, podle jiných jde o přílišnou paniku či spekulace.

Pokud jsme na vrcholu nebo blízko něj, fixace na takto vysoké úrovni se nevyplatí. Naopak její výhodou může být hlavně to, že budete znát vaše výdaje na předem určené období. Ale samozřejmě: jestli vám některý dodavatel nabídne fixaci výrazně nižších cen, než odpovídá aktuální situaci, může se to vyplatit.

Zatím zdražují hlavně alternativní dodavatelé. Máme čekat podobný krok i u těch tradičních, tedy největších firem jako ČEZ, E.ON, Innogy, Pražská energetika a podobně?

Určitému zdražení se nevyhnou – ceny energií na burzách totiž stouply opravdu výrazně. Největší dodavatelé však obvykle nakupují energie s velkým předstihem a postupně – tak, aby případné výkyvy cen rozložili do delšího období. Díky tomu zřejmě jejich zákazníky nečeká takový šok – nebo přinejmenším ne tak rychlý. Oproti některým alternativním dravcům mají obvykle i vstřícnější přístup ke klientům, pokud jde o změny smluv a obchodních podmínek.

Proč vlastně energie tak prudce zdražují?

Důvodů se sešlo hned několik současně: rychlé oživení ekonomiky po koronavirových omezeních (vyšší spotřeba velkých odběratelů v průmyslu a podobně), letos nečekaně slabý výkon obnovitelných zdrojů (především větrných elektráren na severu Evropy), problémy se systémem emisních povolenek (zdražení), politický tlak EU a některých států na odstavení nejenom uhelných, ale i atomových elektráren, nebo omezení dodávek zemního plynu nejenom z Ruska.

Může dodavatele potrestat ERÚ, ČOI, soud?

Ne, pokud jde o samotné zdražení – když k němu dodavatel měl podle smlouvy právo.

Ano, pokud dodavatel porušil zákon – například včas neoznámil změnu, nedodržel smlouvu a podobně.

A také ano, pokud jde o nekalé obchodní praktiky a klamavou reklamu (tu mají řešit i živnostenské úřady nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Chce to ale aktivitu a odvahu jak na straně spotřebitelů, tak úřadů či soudů. Někteří dodavatelé prezentovali fixaci ceny jako garanci na dobu určitou, přestože ve skutečnosti od ní mohli prakticky kdykoliv odstoupit (smlouva na dobu neurčitou). Formálně to sice bylo v pořádku, průměrný spotřebitel to ale nemusel poznat.

Může jít třeba o „klamavé opomenutí“ podle zákona o ochraně spotřebitele: takovou obchodní praktiku, která „ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil. Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem...“

Přispěje na energie stát? Jaké budou dotace domácnostem?

Speciální program – omezený jenom na domácnosti s nižšími příjmy – připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr Karel Havlíček plánoval, že konečný návrh představí do konce září, zatím ho ale nezveřejnil. Premiér Andrej Babiš včera večer řekl, že vláda je připravena dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) u energií.

Co dělat, když můj dodavatel energie zkrachuje?

Místo firmy, která nedokáže zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje takzvaný dodavatel poslední instance. Ten vás musí okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek, jakmile se o úpadku jednotlivých společností dozví.

Do šesti měsíců je pak nutné uzavřít novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný.

Dodavatelem poslední instance jsou v případě elektřiny ČEZ Prodej (většina ČR), E.ON Energie (jižní části ČR) a Pražská energetika (Praha a blízké okolí). V případě plynu to jsou innogy Energie (většina ČR), E.ON Energie (Jihočeský kraj) a Pražská plynárenská.

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+165
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 10. 2021 10:57, Tapir

Je zcela zřejmé, že ERU je naprosto k ničemu (stejně tak ČTÚ v případě mob. tarifů..atd.), resp. pravděpodobně představuje "trafiku" pro politické mastodonty, nic víc. Rady typu "smlouvu nepodepisujte" jsou celkem k ničemu, pokud dodavatelé mají smlouvy jako přes kopírák nebo mění VOP každých cca 1/2 roku a neexistuje žádná rovnováha vztahu dodavatel - zákazník. V případě problémů úřad stejně nic nezmůže. Tak proč tyto úřady vlastně máme a platíme z daní ?

+158
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 10. 2021 16:30

ano a komunisti vyhrali volby a nic na tom nezmenite rikanim ze to neni pravda dekuji

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Pozor na kontaminované mléko, varují řetězce

22. 10. 2021 | Petr Kučera | 6 komentářů

Pozor na kontaminované mléko, varují řetězce

Obchodní řetězce stahují z prodeje čerstvé mléko od společnosti Olma. Ta ho dodává nejen pod vlastní značkou, ale i pod takzvanými privátními značkami řetězců – například Pilos v případě... celý článek

Energošmejdi nabízejí „pomoc“. Vyjde draho, varuje úřad

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka

Energošmejdi nabízejí „pomoc“. Vyjde draho, varuje úřad

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se obracejí první desítky lidí se stížnostmi na takzvané energetické šmejdy, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny... celý článek

Mallpay dá k nákupu delší záruku a pojištění, ruší paušál

19. 10. 2021 | Petr Kučera

Mallpay dá k nákupu delší záruku a pojištění, ruší paušál

Tříletá záruka a pojištění proti krádeži nebo rozbití nákupu. Platební služba Mallpay přichází s dalším vylepšením své karty. A místo čtyř „tarifů“ nově nabízí jenom dva – oba zdarma. celý článek

Úlevy kvůli zdražení energií. Stát odpustí DPH a poplatky

18. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Úlevy kvůli zdražení energií. Stát odpustí DPH a poplatky

Odcházející vláda ANO a ČSSD schválila první konkrétní pomoc domácnostem, která má částečně kompenzovat nečekaně prudké zdražení elektřiny a plynu.

Co dělat, když končí dodavatel energie. Zaplatíte násobně víc

14. 10. 2021 | Petr Kučera | 23 komentářů

Co dělat, když končí dodavatel energie. Zaplatíte násobně víc

Krach skupiny Bohemia Energy je zatím největším, jaký Česko v tomto oboru zažilo. Týká se víc než 900 tisíc odběrných míst. Skončit mohou i někteří menší dodavatelé. Tady je návod pro... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.