Než si koupíte zájezd...

Než si koupíte zájezd...
Vybrali jste si z katalogu cestovní kanceláře hotel s výhledem na moře? Myslíte si, že v něm strávíte krásnou dovolenou? Aby tomu tak skutečně bylo, měli byste jít do cestovní kanceláře vyzbrojeni informacemi. Poradíme vám, na co si dát ve smlouvě pozor a jak je to se stornem zájezdu.

První věcí, kterou byste si o cestovní kanceláři (CK) nebo agentuře (CA) (na rozdíl mezi nimi se podívejte do sloupku) měli zjistit, je, jestli je pojištěna proti úpadu. Společnost je ze zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu povinna vám doklad o pojištění proti úpadu předat až při podpisu smlouvy, což už může být pozdě. Proto si dopředu ověřte, zda je cestovní kancelář pojištěna, a to buď na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (seznam najdete zde) nebo u příslušné pojišťovny.
Od 1. srpna 2006 však dochází ke změně zákona a CK a CA vám budou muset předložit doklad o zaplacení pojištění proti úpadku ještě před uzavřením smlouvy. CA vám předloží doklad za CK, pro kterou zájezd zprostředkovává (následující požadavky se totiž vztahují na CK).

Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou
Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel cestovní kanceláře. Cestovní kancelář může rovněž nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb cestovního ruchu pro jinou CK nebo CA, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) a prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, průvodce,...).
Cestovní agentura může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat. Cestovní agentura nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení vázané živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek, jako je tomu u cestovních kanceláří. Smlouvu tedy klient může uzavřít i s CA, ale pořadatelem je pouze cestovní kancelář.
Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů

Sama skutečnost, zda CK je, nebo není pojištěna, nestačí. Důležité je znát i datum, dokdy je společnost pojištěna. Pojištění se totiž většinou uzavírá na rok a obnovuje se jen, když CK vykazuje dobré hospodářské výsledky za předešlá období. Nechcete-li se tedy na vlastní kůži zažít v médiích často ukazovanou situaci klientů zanechaných v cizině napospas, pojištění nepodceňujte.

Čtěte, čtěte, čtěte...

Poté, co jste si vybrali pojištěnou společnost, nastává příjemná fáze volby konkrétního zájezdu a méně příjemná podpisu smlouvy. Při té buďte zvláště obezřetní, protože na smlouvě záleží, zda si svou dovolenou užijete v klidu, či nikoliv. Co především by smlouva měla obsahovat a jak se zachovat při sjednávání smluvních podmínek, popisuje Tomio Okanuta, člen prezídia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA):

"Kromě označení obou smluvních stran, tedy klienta a cestovní kanceláře či cestovní agentury, označení místa pobytu, zda je, či není na místě doprava, a podobně, doporučujeme, aby si klient nechal do smlouvy maximálně specifikovat důležité body zájezdu. Tím mám na mysli například, zda má být zajištěn pokoj s výhledem na moře nebo jak daleko má být pláž od hotelu. 'Co je psáno, to je dáno' a vyhnete se tak dohadům, že něco bylo slíbeno ústně. Tato přesná specifikace zájezdu může být v cestovní smlouvě řešena i odkazem na číslo zájezdu v katalogu cestovní kanceláře, kde je vše pak podrobně uvedeno.
Krátce řečeno, klient by se neměl bát požádat o doplnění smlouvy, a pakliže klientovi záleží například na pokoji s výhledem na moře a cestovní kancelář mu toto odmítá dopsat do cestovní smlouvy, měl by jít raději jinam."
Zdroj: AČCKA

Pokud CK není schopna splnit podmínky, ke kterým se zavázala, musí vám vrátit rozdíl v ceně. Společnost vám však může cenu i jednostranně, tedy bez vašeho souhlasu, zvýšit (musí však zároveň přesně stanovit způsob výpočtu jejího zvýšení). Toto platí jen pro případy výslovně stanovené § 852c odst. 2 občanského zákoníku, například dojde ke zvýšení ceny za dopravu, cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou jakou jsou letištní a přístavní poplatky, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo při více než desetiprocentní negativní změně směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu. Zvýšit cenu vám však CK může maximálně do 20 dnů před zahájením zájezdu, pak již tato změna není možná, nezáleží, zda jste zájezd již zaplatili, či nikoliv.

Nejpozději 7 dní před odjezdem musíte dostat veškeré informace týkající se zájezdu (zejména upřesnění údajů o platbách za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, informace o ubytování, dopravě a stravování) a údaje na osobu (delegáta), kterou můžete v případě nesnází kontaktovat nebo u ní zájezd reklamovat (o reklamaci viz sloupek). Jestliže cestovní smlouvu uzavíráte méně než týden před zahájením zájezdu (last-minute zájezdy), musíte mít všechny tyto informace už v samotné smlouvě.

Jak reklamovat?
V případě, že nedostatky v poskytovaných službách nebyly odstraněny a vykompenzovány k vaší spokojenosti přímo v místě pobytu v rámci zájezdu, podejte po návratu do ČR reklamaci, a to do 90 dní od skončení zájezdu doporučeným dopisem adresovaným příslušně cestovní kanceláři. AČCKA doporučuje, abyste si veškeré nedostatky nechali přímo na místě potvrdit od delegáta cestovní kanceláře a  potvrzený dokument také přiložili v kopii k reklamačnímu dopisu.
Cestovní kancelář má povinnost do 30 dnů na tento dopis klientovi odpovědět. Jestliže nejste spokojeni s navrženým řešením, nezbývá než se obrátit na soud a informovat i samotnou Asociaci.
Zdroj: AČCKA

Vycestovat může i cizí osoba

Na dovolenou můžete poslat místo sebe i někoho jiného, stačí to předem (někdy do určitého data) CK písemně oznámit. Společnost pak může vyžadovat zaplacení zájezdu po kterémkoli z vás.
Tato možnost se vám bude hodit zejména v případech, kdy si sjednáváte smlouvu dlouho dopředu.

Pojištění zrušení cesty

Při škodné události jste povinni okamžitě a prokazatelně pojišťovně nahlásit že nastala skutečnost, pro kterou budete nuceni zrušit cestu. Jste povinni zrušit cestu neprodleně v okamžiku, kdy je zřejmé, že cesta nemůže být uskutečněna. Při onemocnění či úrazu jste povinni předložit potvrzení ošetřujícího lékaře a řádnou lékařskou dokumentaci odůvodňující nezbytnost zrušení cesty. Zrušíte-li cestu z jiných důvodů než pro onemocnění či úraz, pojišťovna bude požadovat předložení policejní zprávy a dalších dokumentů dokazujících příčiny vzniku škodné události. Nutné je samozřejmě i předložení stornofaktury cestovní kanceláře.

Existuje ještě jedna varianta, aby dovolená nepropadla třeba v případě, když například pár dní před odjezdem onemocníte, a to pojištění storna zájezdu. Při odřeknutí zájezdu těsně před jeho zahájením vám totiž CK zpravidla nesleví ani korunu z jeho ceny.

V rámci tohoto škodového produktu za vás pojišťovna uhradí stornopoplatky, které jste byli nuceni zaplatit cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci za předem uhrazené služby, pokud vám bylo znemožněno vycestovat. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z určitých důvodů, např. z důvodu vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku následkem trestného činu nebo živelní události, povolání na vojenské cvičení nebo znásilnění vaše, vaší nejbližší příbuzné či spolucestující.
V žádném případě vám ale nikdo stornopoplatek neuhradí, pokud se svévolně rozhodnete neodjet, neobdržíte vízum nebo si nemůžete vybrat tu pravou dovolenou. Neplní se, ani pokud vám ve vycestování zabrání akutní onemocnění či úraz, které existovaly již v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, nebo chronické onemocnění.

Některé pojišťovny si účtují spoluúčast na úhradě stornopoplatku, například 20 % ze stornopoplatku z ceny zájezdu či 30 % ze stornopoplatku letenky. Pojistnou událostí nikdy není nečerpání zaplacených služeb "navíc" (např. výlety, pronájem vozu apod.).

Některé CK a CA  nabízejí toto pojištění již při sjednávání zájezdu (mají na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven), můžete si je sjednat ale i dodatečně přímo u pojišťovny. Totéž platí pro cestovní pojištění, které však navíc můžete mít zahrnuto ve vaší platební kartě. Vyplatí se hlavně pro opakované nebo delší pobyty v zahraničí. Více se o různých typech cestovního pojištění včetně pojištění k platebním kartám dozvíte v článku Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku.

Pokud se chcete o cestování s CK dozvědět více, podívejte se na stránky Sdružení obrany spotřebitelů, která na téma dovolená pořádala tiskovou konferenci, do sekce cestovních kanceláří.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jak se pojistit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Pojedete letos na dovolenou s cestovní kanceláří nebo agenturou? Nebo raději cestujete na vlastní pěst? Máte svou oblíbenou "cestovku"? Podělte se s námi

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Nenechte o dovolené byt zlodějům: účinné a jednoduché triky

6. 6. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Nenechte o dovolené byt zlodějům: účinné a jednoduché triky

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

2. 12. 2004 | Jan Kurka

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

Bydlení je vystaveno mnohým rizikům, pojištěním lze ovšem případné škody zmírnit. Poradíme vám, co je nutné podniknout, chcete-li si pojistit domácnost, na co si při uzavírání pojistky... celý článek

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

9. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

"Všude dobře, doma nejlíp," zní staré rčení. Platí ale i v případě, kdy se vrátíte z dovolené a své hnízdo naleznete vykradené, vytopené nebo jej dokonce nenaleznete vůbec? Pojištění... celý článek

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

6. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

Před rokem pan Anketník koupil za 50 tisíc korun nový počítač, který mu během jeho nepřítomnosti odcizil zloděj. Z pojistky domácnosti získal jen necelých 15 tisíc. Nedivte se, Jiří... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.