Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 22. 10. 2020 | 64 komentářů
Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.
Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouho můžu čerpat ošetřovné při zavřené škole?

Zaměstnanci budou mít nárok na ošetřovné při zavřené škole nebo školce po celou dobu, kdy zůstanou s dětmi doma. Výjimečně se tedy neuplatní standardní limit maximálně devíti kalendářních dnů (šestnácti u samoživitelů). 

„Doba výplaty ošetřovného se prodlouží po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření – to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Prodloužení schválili ve středu 21. října poslanci. Senátoři ho projednají 29. října, komplikace se nečekají. Zákon tak začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů zřejmě až začátkem listopadu. Bude se však zpětně týkat i ošetřovného, které vzniklo před přijetím zákona. Přinejmenším u všech zaměstnanců, kteří čerpali ošetřovné po plošném zavření škol v říjnu. Maláčová sice na včasnou přípravu tlačila od začátku září, jenže hnutí ANO bylo proti – proto má zákon takové zpoždění.

I když tedy rodiče zůstali doma s dítětem od 14. října a standardní limit devíti dnů uplyne dřív, než zákon začne platit, o peníze za další dny péče nepřijdou. 

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Rodiče, kteří v září mohli využít maximálně devět dnů ošetřovného (samoživitelé šestnáct dnů), pak se vrátili do zaměstnání a dítě se nakonec vrátilo do školy, však už žádný „doplatek“ za září nedostanou. 

Těm, kteří budou čerpat ošetřovné v době přijetí zákona (nebo s tím začnou kdykoliv poté), se devíti- nebo šestnáctidenní strop přestane počítat. Stejně jako těm, kterým už takzvaná podpůrčí doba podle standardních pravidel uplynula, ale totožný případ ošetřování (stejné dítě kvůli nepřetržitě zavřené škole) dál trvá. 

Řečeno slovy ministerstva práce a sociálních věcí:

  • pokud případ ošetřování začal před účinností zákona a ke dni účinnosti neskončil, i když skončila již podpůrčí doba, doplatí se ošetřovné za všechny dny před účinností zákona,
  • pokud případ ošetřování začal před účinností zákona a ke dni účinnosti již skončil, nedoplácí se nic nad rámec devíti dnů podpůrčí doby.

V případě, kdy sice nárok na ošetřovné podle standardních pravidel skončil, ale škola je dál zavřená a zaměstnanec chce využít nových pravidel (znovu nastoupit na ošetřovné), může dávku znovu čerpat. Považovalo by se to za vystřídání v péči o dítě. 

Jak vysoké je ošetřovné při zavřené škole?

Od začátku září 2020 platí standardní pravidla. Ošetřovné tak dosahuje 60 procent denního vyměřovacího základu – což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, která se u vyšších výdělků uměle snižuje. 

Poslanci rozhodli, že ošetřovné se v souvislosti s koronavirem výjimečně zvýší z 60 na 70 procent takzvaného denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda (s omezeními pro vyšší příjmy). Zvýšení se má týkat všech dnů počínaje 5. říjnem. Zvýšení na 80 procent tentokrát – na rozdíl od jara – neprošlo.

Současně každý dosáhne alespoň na minimální částku 400 korun za den. Oproti standardním pravidlům si tak polepší rodiče s hrubou mzdou do 22 500 korun. Ti normálně dostávají ošetřovné nižší než 400 korun za den.

Všechno to snadno spočítá naše kalkulačka ošetřovného

Od kdy se ošetřovné zvýší na minimálně 400 Kč denně?

Minimální částka 400 Kč denně se bude počítat (nejdříve) od 14. října, tedy od plošného uzavření škol. 

Kdo začal čerpat ošetřovné před 14. říjnem, dostane za předchozí dny 70 % základu (od 5. října) nebo standardních 60 % (před 5. říjnem). Teprve počínaje 14. říjnem se mu začne počítat minimum 400 Kč.

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné při zavřené škole lze dostat jenom při péči o děti mladší 10 let – tedy do 10. narozenin. Rozhodující je den žádosti. U desetiletého už tedy rodiče nemají nárok, pokud ošetřování nezačalo před jeho 10. narozeninami.

Nárok na ošetřovné výjimečně vznikne také při péči:

  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině,
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (už od prvního stupně) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Změna by měla platit zpětně i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Zvýšení věkové hranice na všechny děti mladší 13 let, které platilo při jarním zavření škol, tentokrát vládní koalice nepodpořila. Opozice neúspěšně navrhovala zvýšení hranice aspoň pro desetileté nebo jedenáctileté děti, případě pro všechny na prvním stupni základních škol.

Dostanu ošetřovné i při práci na dohodu?

Ano. Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na takzvané dohody, tedy dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Podmínkou je, že za ně zaměstnavatel platí v daném měsíci nemocenské pojištění (případně aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče). V praxi tedy jde o DPP s měsíční odměnou nad 10 tisíc korun a DPČ s odměnou aspoň tři tisíce.

Řežeme náklady!

Neplatíte za energie zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Rozšíření na dohodáře by mělo zpětně platit i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Dostanou ošetřovné i živnostníci a další OSVČ?

Od září platí standardní pravidla, podle nichž OSVČ na takovou podporu nedosáhnou – ani když si předtím platili nemocenské pojištění.

Nakonec mají šanci aspoň od října. Ministerstvo průmyslu a obchodu se nakonec rozhodlo navázat na jarní dotační program – obdobu ošetřovného pro OSVČ.

Zatím není jasné, jestli se ošetřovné pro OSVČ bude vztahovat jenom na období, kdy je plošně zavřený první stupeň základních škol, tedy od 14. října, nebo jestli na něj rodiče dosáhnou už od dřívějšího uzavření některých škol.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost.

Ošetřovné má být jenom ve výši 400 korun za den, což odpovídá minimální výši pro dobu nouzového stavu u zaměstnanců. Na jaře přitom OSVČ dostávali 424 korun za den (později 500 korun za den – po zvýšení dávky pro zaměstnance z 60 na 80 % základu). 

Podrobnosti a formulář zveřejní ministerstvo teprve začátkem listopadu, žádat se bude zpětně za říjen. Zatím slíbilo, že k žádosti se tentokrát nemusí přikládat potvrzení ze školy, stačí čestné prohlášení. 

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Při péči o dítě kvůli zavřené škole během epidemie se rodiče budou moct snadno vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice.

Angelos
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Kdo se vám postará o andlíky?

Půjde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Zatím jde jenom o vládní návrh, který teprve zamíří k poslancům. Měl by však zpětně platit i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Má nárok na ošetřovné i babička?

Ano, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. A samozřejmě pokud splňuje další podmínky, tedy především zaměstnání s odvodem nemocenského pojištění. 

V péči o dítě se střídám s mou matkou (babičkou dítěte). Jako rodič chci čerpat ošetřovné jen dva nebo tři dny v týdnu, a to opakovaně. Babička nemá na ošetřovné nárok, protože už nepracuje a ani s námi nebydlí. Můžu čerpat ošetřovné v jednom týdnu třeba v pondělí, úterý, čtvrtek, zatímco ve druhém třeba středa a pátek?

Bude to možné. Zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, může pro určité dny zajistit hlídání dítěte jinou formou a místo toho pracovat. Za takové dny pak nedostane ošetřovné, ale standardní mzdu. Po skončení měsíce to pak uvede ve výkazu (resp. zaměstnavatel sdělí okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval).

Limit délky ošetřovného a pouze jediného střídání zruší zákon, který teprve projednají poslanci. Měl by se však týkat všech případů, kdy péče o dítě kvůli zavřené škola začala (a neskončila) ještě před přijetím zákona.

Vyplácí se ošetřovné jenom za pracovní dny?

Ošetřovné se vyplácí za všechny kalendářní dny. Tedy bez ohledu na to, zda pro vás původně měly být pracovními. S jedinou výjimkou:

Právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat. Například kdy má pracovní dobu od pondělí do pátku, přičemž by zaměstnanec pokaždé ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by o ošetřovné pouze za víkendy – za takové situace by na ošetřovné neměl nárok.

Vyplácí se ošetřovné během podzimních prázdnin?

Podle zákona nemají zaměstnanci nárok na výplatu ošetřovného (kvůli zavřené škole) v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku.

To znamená, že ošetřovné nedostanete za čtvrtek 29. a pátek 30. října. Naopak za státní svátek 28. října ho dostanete. A náleží i za pondělí 26. a úterý 27. října, kdy sice děti měly mít volno, ale nejde ani o prázdniny, ani o ředitelské volno. 

Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+81
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 64 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 10. 2020 16:19, Tom

Výborně, mám čerstvě desetiletého, takže teď ho jako máme nechat skoro 3 týdny doma celý den samotného? Odcházíme oba v 7, přicházíme v 16:30. Normálně je do 16 v družině. Dovolenou nám teď nikdo nedá, protože už tak lidi chybí. A když se mu něco stane, nebo něco vyvede (a že má opravdu skvělé nápady), budeme v průse*u my, že jsme se o něj nepostarali. Opravdu super nápad.
Mají mít on-line výuku, ale vzhledem k tomu, že máme jen můj služební ntb, bude to mít max na telefonu. A když mu tu spadne, nejspíš se sám už nepřipojí. Mám z toho fakt depku, jako by toho nebylo už tak dost, ti už neví, jak by nám to usnadnili.

+179
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 10. 2020 16:02, Marie

No a,tak si vezmete dovcu prázdniny by byly stejne.

Zobrazit celé vlákno

-72
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (64 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Ošetřovné stoupne a prodlouží se. Schváleno

29. 10. 2020 | Petr Kučera | 74 komentářů

Ošetřovné stoupne a prodlouží se. Schváleno

Změny v ošetřovném potvrdili i senátoři. Doba čerpání se prodlouží, denní částka stoupne a dosáhne na něj víc lidí.

Ošetřovné a podzimní prázdniny. Kolik dostanete za volný týden

23. 10. 2020 | Petr Kučera | 14 komentářů

Ošetřovné a podzimní prázdniny. Kolik dostanete za volný týden

Během zavřené školy můžete od října čerpat ošetřovné bez časového omezení, zároveň dostanete víc peněz než podle standardních pravidel. Změny v ošetřovném kvůli koronaviru už schválili... celý článek

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

16. 10. 2020 | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

Ošetřovné za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu dnes schválila vláda.

Partners Financial Services