Ošetřovné po otevření školy nekončí. Nový formulář a podmínky

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 1. 6. 2020 | 3 komentáře
Rodiče, kteří nepošlou dítě do školky či školy po jejich otevření, nepřijdou o šanci na ošetřovné. Přinášíme odpovědi na časté otázky.
Ošetřovné po otevření školy nekončí. Nový formulář a podmínky

Zdroj: Shutterstock

Dostanu ošetřovné, když nepošlu dítě do školy (školky)?

Ano, pokud k tomu máte „vážný důvod“. Ten musíte uvést v tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Aktualizovanou podobu tiskopisu si můžete stáhnout tady, zaměstnanci ho odevzdávají zaměstnavateli.

Jaké důvody můžu uvést?

V zásadě jde o tři kategorie:

  • zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte (např. slabá imunita) nebo jiných lidí žijících s ním ve společné domácnosti (např. babička),
  • kapacitní – školské zařízení nemůže kvůli současným omezením přijmout všechny děti,
  • provozní – kvůli zkrácenému vyučování nebo omezení provozu jídelny a družiny nezvládnou rodiče současně pracovat a pečovat o dítě; patří sem třeba i omezení veřejné dopravy.

Jak přesně je to v zákoně?

Zákon připouští situace, kdy rodič neumístí dítě do školy (školky) s ohledem na možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru.

Zákon tedy obecně zmiňuje „vážné důvody“ (Česká správa sociálního zabezpečení hovoří o „objektivních důvodech“) a uvádí vzorové příklady, nikoliv kompletní seznam.

Formulář ke stažení

Stahování
Tahači. Zdroj: Shutterstock.com

O ošetřovné se žádá zpětně, na začátku června tedy váš zaměstnavatel pošle správě sociálního zabezpečení žádost o květnové ošetřovné. Od vás k tomu bude potřebovat vyplněný formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Formulář je interaktivní pdf, psát jde přímo do něj. Otevřít ho ale musíte rovnou v Acrobat Readeru, ne z prohlížeče: na odkaz níž klikněte pravým tlačítkem a stahujte. Případně si stáhněte čerstvou verzi Acrobat Readeru. Vyplněný formulář musíte vytisknout a podepsat a předat zaměstnavateli.

Výkaz péče o dítě

Jak to vidí Česká správa sociálního zabezpečení?

Správa sociálního zabezpečení (která posuzuje žádosti o ošetřovné pro zaměstnance) přišla s podrobnostmi k jednotlivým bodům. Neznamená to, že by ostatní případy neuznala, jenom to s nimi nemusí být tak jednoduché jako s níže uvedenými situacemi.

  • Ohrožení zdraví dítěte nebo jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze), porucha imunitního systému (např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně), těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu), onemocnění jater.
  • Výrazné omezení kapacity výchovného zařízení: V takovém případě dětské zařízení rodiči oznámí, že dítě pro docházku přijmout nemůže, a rodič uvedený důvod vyznačí.
  • Nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení: Takové situace budou velmi individuální. Může se jednat například o povinnost nosit roušky celý den či jiná opatření, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Předpokládá se dohoda dětského zařízení s rodičem.
  • Výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení: Škola například neposkytuje školní družinu a rodič není schopen skloubit provozní dobu se svou pracovní dobou. Rodič tak nedokáže zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.
  • Jiný závažný důvod: Okolnosti, které neumožňují skloubit docházku dítěte do výchovného zařízení a pracovní povinnosti rodiče, omezení dopravní obslužnosti ve srovnání se situací před pandemií a podobně.

Potřebuji potvrzení od lékaře, když uvedu zdravotní rizika?

Ne, důvody dokládají rodiče (jde o výjimku do konce června).

Kde seženu formulář?

Aktualizovaný tiskopis „Výkaz péče o dítě“ je ke stažení na webu ČSSZ, můžete si ho stáhnout i přímo u nás. Vyznačte na něm některý z důvodů, proč dítě nenavštěvuje školské zařízení, případně napište i jiný než uvedený důvod. Zaměstnanci předávají tiskopis zaměstnavateli.

Za jaké období můžu o ošetřovné žádat?

Ošetřovné kvůli zavřené škole či školce náleží až do konce června. Pokud škola či škola otevřely dřív a dítě přesto zůstává doma, můžete žádat z výše uvedených důvodů o ošetřovné za období od 1. května (do 30. června).

Jak vysoké je ošetřovné po otevření školy (školky)?

Až do konce června zůstává ošetřovné na úrovni 80 procent vyměřovacího základu, tedy stejně jako za duben.

Dávky ošetřovného 2020 - kalkulačka

Aktuálně!
Kalkulačka nyní počítá ošetřovné pro případ uzavření školských zařízení při epidemii. Neplatí časové limity, rodiče dětí do desíti let mají nárok na ošetřovné za každý den, kdy je škola zavřená. Zároveň se zvyšuje denní dávka a bude pro ni platit spodní limit: minimálně rodiče dostanou 400 Kč na den. Vyšší ošetřovné se bude vyplácet i zpětně od začátku března.

dní

Další kalkulačky

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné kvůli koronavirovým omezením lze dostat při péči o děti mladší 13 let (tedy do 13. narozenin). Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let.

Učitel
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Poslali jste nebo poslali byste už děcko do školy?

Bez věkového omezení vzniká nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Nepřijdu o ošetřovné, když jsem poslala dítě do školy, ale po pár dnech si to rozmyslím třeba kvůli vyššímu riziku, provozním komplikacím a podobně?

Nepřijdete. Samozřejmě dostanete ošetřovné jenom za ty dny, kdy dítě zůstalo doma a splnila jste další podmínky (nešla jste do zaměstnání a podobně). Konkrétní dny pak označíte v měsíčním výkazu. Za dny, kdy dítě bylo ve škole (nebo jste šla do zaměstnání a dítě bylo doma samo), nárok na ošetřovné nemáte.

Od 1. července se pak systém vrátí ke standardním podmínkám: Nárok na ošetřovné tedy bude jenom s potvrzením od lékaře, na časově omezenou dobu a ve výši 60 procent vyměřovacího základu.

Na ošetřovném jsem za celou dobu uzavření škol nebyla, děti šly do školy hned od 25. května. Pokud se ale stane, že je ze školy pošlou domů třeba 5. června kvůli zvýšené teplotě, a do konce června už je zpátky nevezmou, budu mít nárok na ošetřovné do 30. června, nebo už jenom na standardní dobu devíti dnů?

Až do konce června. Výjimka, která umožňuje čerpat ošetřovné na delší než standardní dobu, totiž platí do konce školního roku.

Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do školky?

Ano, můžete.

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Při péči o dítě během koronavirových omezení se mohou rodiče snadno vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice. Jde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Má nárok na ošetřovné i babička?

Ano, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. A samozřejmě pokud splňuje další podmínky: tedy zaměstnání (nově i včetně zmíněných dohod), případně podnikání jako hlavní činnost (pak může žádat o obdobu ošetřovného pro OSVČ). Za stejný den zároveň nesmí o ošetřovné na stejné dítě žádat rodič nebo jiná osoba.

Dostanu ošetřovné i při práci na dohodu?

Ano. Na ošetřovné dosáhnou i lidé pracující na DPČ nebo DPP. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění). Dohody musí být aktivní, tedy neukončené.

Budou mít nárok na ošetřovné po otevření školy či školky také podnikatelé, tedy OSVČ?

Zřejmě ano. Podle ministra obchodu průmyslu Karla Havlíčka, pod něhož „ošetřovné pro OSVČ“ spadá, by podmínky měly být shodné se zaměstnanci. Konkrétní podmínky pro žádosti za květen zveřejní ministerstvo zřejmě opět se zpožděním, zatím stále ještě (do 7.června) přijímá žádosti za duben.

Jak vysoké je ošetřovné i pro jiné situace než uzavření škol? Tedy typicky při nemoci nebo úrazu dítěte? Nebo při péči o jiného člena rodiny?

Zvýšení z 60 na 80 % do konce června se týká i standardních situací, kdy na ošetřovné vznikne nárok z jiných důvodů, než je zavřená škola. Typicky když je dítě nemocné nebo po úrazu, případně je ze stejných důvodů potřeba pečovat o jiného člena rodiny.

Standardní délka ošetřovného se však v takových případech neprodlužuje, trvá tedy maximálně devět dnů (u samoživitelů šestnáct).

Koronavirus: aktuality, kalkulačky, informace

Chraňte nejen sebe, ale i svoji peněženku. Vybíráme nejdůležitější texty a nástroje, které vám pomohou překonat dopady pandemie viru COVID-19.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+33
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Kdo dostane 500 Kč k důchodu. Výchovné za děti podrobně

31. 7. 2021 | Petr Kučera

Kdo dostane 500 Kč k důchodu. Výchovné za děti podrobně

Jaké jsou podmínky pro nový příspěvek k penzi? Kdy a jak žádat o pětistovku za každé vychované dítě? Prozkoumali jsme podrobnosti.

Otcovská dovolená se prodlouží, schválili poslanci

29. 7. 2021 | Petr Kučera

Otcovská dovolená se prodlouží, schválili poslanci

Původní návrh počítal jenom s prodloužením lhůty o dny hospitalizace, díky evropské směrnici se nakonec zdvojnásobí i délka čerpání.

Dobré zprávy pro rodiny s dětmi. Dostanou víc peněz

28. 7. 2021 | Petr Kučera | 16 komentářů

Dobré zprávy pro rodiny s dětmi. Dostanou víc peněz

Ode dneška je účinná novela zákona o státní sociální podpoře. Původně se týkala hlavně přídavků na děti, nakonec přináší i několik dalších vylepšení. Tady je přehled změn.

Změna v rodičovském příspěvku je tu. O zbytek už nepřijdete

27. 7. 2021 | Petr Kučera | 22 komentářů

Změna v rodičovském příspěvku je tu. O zbytek už nepřijdete

Od 28. července začíná fungovat dlouho očekávané vylepšení pravidel. Komu se narodí další dítě ještě před dočerpáním rodičovského příspěvku, nepřijde o zbytek peněz.

Dosáhnete teď na dětské přídavky? Nová kalkulačka

23. 7. 2021 | Petr Kučera | 15 komentářů

Dosáhnete teď na dětské přídavky? Nová kalkulačka

Přídavky na dítě se od července zvyšují a dosáhne na ně víc rodin než dřív. Spočítejte si, co to v praxi znamená.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.