Rodinná politika podle MPSV: Plošné porodné, antikoncepce zdarma a novomanželské půjčky

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo koncepci rodinné politiky. Peníze.cz z ní přináší výběr – přehled nápadů, které by mohly potěšit vaši peněženku.
Rodinná politika podle MPSV: Plošné porodné, antikoncepce zdarma a novomanželské půjčky

O řadě návrhů z loni připravené koncepce se mluví delší dobu, o některých už dokonce hlasují poslanci. Jde například o změny v oblasti rodičovského příspěvku. Zrychlit se má jeho čerpání, současně ministerstvo prosazuje zvýšení částky, kterou lze celkově vybrat – ze současných 220 tisíc korun na 250 tisíc korun. Vedle toho je ve hře také otcovská dovolená. Konkrétně jde o týdenní placené volno, během kterého by novopečení tatínci pobírali dávku otcovské poporodní péče. Návrh už schválili poslanci, projednat ho ale ještě musí Senát a podepsat prezident.

Další z novinek, plán na zavedení zálohového výživného, před časem posvětila koalice. Ministryně práce tak v nejbližší době představí návrh zákona o zálohovaném výživném.

Do Poslanecké sněmovny míří také novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Pomoci má těm, kterým se nedaří skloubit práci se starostí o dlouhodobě nemocné příbuzné. Oproti původnímu návrhu ovšem došlo k jedné změně – čerpání až devadesátidenního ošetřovatelské volna bude muset nejprve odsouhlasit zaměstnavatel.

Osud dalších prorodinných opatření z pera Ministerstva práce a sociálních věcí je zatím nejistý. Celá koncepce rodinné politiky je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení. Než bude jasné, jaké konkrétní návrhy projdou, můžete o nich zkusit rozhodnout vy. Svůj názor jednoduše vyjádříte kliknutím na tlačítko Líbí/Nelíbí.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování
+42
+
-

Školky zadarmo a garance místa

První návrh míří na rodiče, kteří mají problém s umístněním dítěte ve školce. Vzhledem k nedostatečné péči o předškoláky pak – podle materiálu – řada rodičů raději využívá chůvy, případně služby v rámci šedé ekonomiky – sousedku, která za pár stovek dítě pohlídá. To je podle ministerstva nevýhodné jak pro rodiče, tak i pro paní na hlídání, kterým z takového zaměstnání neplynou žádné sociální jistoty, a konečně i pro stát, který tak tratí na příjmech z daní a sociálního pojištění. Nedostupnost předškolních zařízení vedle toho rodičům ztěžuje návrat do práce a přináší ekonomickou nejistotu. Garanci místa ve školce už nicméně řeší novela školského zákona, která od letošního září zajistí místo v mateřské škole čtyřletým dětem. Od roku 2018 pak budou moct s místem ve školce počítat i rodiče tříletých dětí a v roce 2020 budou mít místo jisté děti od dvou let věku.

Ministerstvo nicméně myslí i na rodiče, kteří nemají problém s umístněním dítěte, ale trápí je nedostatek financí. Podle materiálu totiž stojí předškolák ve veřejné školce, včetně stravování a mimoškolních aktivit, v průměru kolem patnácti set korun měsíčně, jen poslední, předškolní ročník je zdarma. Ministerstvo chce prosadit veřejné školky zdarma ve všech ročnících, rodiče by měli platit pouze za obědy.

+37
+
-

Zvýšení peněžité pomoci v mateřství

Vedle rodičovského příspěvku chce ministerstvo také vyšší mateřskou. Aktuálně peněžitá pomoc v mateřství dosahuje sedmdesáti procent hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Nově by mělo jít o pětasedmdesát procent, díky tomu by měla mateřská lépe splňovat funkci náhrady ušlé mzdy. Hrubý výdělek se bude nicméně stále upravovat podle redukčních hranic, i ty by se ale měly změnit – a to tak, aby se ženám s vyšší mzdou propadly s nástupem na mateřskou příjmy méně než dosud.

V praxi by se mateřská zvýšila zhruba následovně:

  • Žena s hrubým příjmem 25 tisíc korun měsíčně aktuálně dosáhne na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 17 280 korun měsíčně; nově by její mateřská dělala 18 510 korun měsíčně.
  • Žena s hrubým příjmem 30 tisíc korun měsíčně aktuálně dosáhne na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 20 370 korun měsíčně; nově by její mateřská dělala 22 020 korun.

Dovolená?

Pohotovost!

Nejen vyšší mateřská a rodičovská ale i nový název. V konceptu rodinné politiky pro rok 2017 se mluví také o škrtnutí výrazu dovolená ze spojení mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Dovolená totiž evokuje odpočinek a volný čas, kterými – jak praví návrh – péče o dítě není. Cílem návrhu je rozproudit na toto téma diskuzi a nahradit nepřiměřené slovo dovolená vhodnějším výrazem jako je třeba péče či pohotovost.

+43
+
-

Místo slevy na manželku vyšší slevy na děti

Slevu na manžela či manželku, která například letos dělá 24 840 korun, si může z daní odečíst člověk, jestliže příjmy jeho zákonného partnera za loňský rok nepřesáhly hranici 68 tisíc korun. Sleva ročně státní kasu přijde na 6,8 miliardy korun, ministerstvo má pocit, že pokud má sleva podporovat rodiny, bylo by lépe ji adresovat tak, aby pomáhala rodinám, které vychovávají děti. Téměř čtvrtina manželských dvojic uplatňujících slevu dítě nemá, naopak velká část rodin s dětmi na slevu nedosáhne – ať jsou to páry žijící na hromádce, nebo samoživitelé. Podle ministerstva navíc může tato sleva odrazovat toho z dvojice, který nevydělává, od hledání stálého zaměstnání. Ministerstvo. proto navrhuje směrovat podporu přímo k dětem. Nabízí několik variant – další navýšení slevy na dítě, zavedení nové daňové slevy pro pečující nebo navýšení rodičovského příspěvku.

+18
+
-

Ochrana samostatně výdělečných rodičů s malými dětmi

Pokud rodič pobírá rodičovský příspěvek a zároveň se věnuje samostatně výdělečné činnosti, pohlíží se na tuto jeho výdělečnou činnost jako na vedlejší. To v praxi znamená především nižší odvody na sociální pojištění. Jakmile OSVČ čerpání rodičovského příspěvku ukončí, je jeho výdělečná činnost opět činností hlavní a zálohy na sociální pojištění tak musí platit alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pro srovnání: minimální měsíční záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti letos dělá 2061 korun, pro vedlejší činnost 825 korun.

Jenže podle koncepce rodinné politiky toto nastavení rodiče odrazuje od dalšího podnikání. Ministerstvo proto prosazuje, aby se u osob samostatně výdělečně činných, které pobíraly rodičovský příspěvek, pohlíželo na výdělečnou činnost jakožto na vedlejší až do čtyř let věku dítěte. „Klasifikací hlavní výdělečné činnosti jako vedlejší u rodiče s dítětem do čtyř let ve společně hospodařící domácnosti by se umožnilo rodičům si svobodně určit zahájení nebo pokračování samostatné výdělečné činnosti. Rodiče by zároveň nebyli nuceni volit nejdelší variantu čerpání rodičovského příspěvku pouze za účelem klasifikace jejich samostatně výdělečné činnosti jako vedlejší, což v současné době často činí,“ píše se konkrétně v předloženém materiálu.

+27
+
-

Vyšší přídavek na dítě

Na vládě se už debatovalo také o navýšení přídavku na dítě. Ten aktuálně dělá pět stovek pro děti do šesti let, 610 korun pro děti do patnácti let a sedm stovek pro děti do šestadvaceti let. Současně ho můžou čerpat pouze děti (nárok na přídavek má totiž přímo nezaopatřené dítě, nikoli jeho rodiče) žijící v rodině, jejíž příjem je nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Ministerstvo proto navrhovalo jednak rozšíření počtu rodin (respektive dětí), které na přídavek dosáhnou – tedy i pro rodiny, jejichž příjem nepřesahuje hranici trojnásobku životního minima. Pokud by navíc aspoň jeden z rodičů chodil do zaměstnání, mohl by přídavek být vyšší – 1000 korun pro děti do šesti let, 1100 korun pro děti od šesti do patnácti let a 1200 korun pro děti starší patnácti let.

Lidovci ale za vhodnější řešení považovali zvýšení daňových slev a bonusů na děti a manžela či manželku. Koalice se proto dohodla na kompromisu – přídavky na dítě by se měly zvýšit o 300 korun, nárok na dávku pak budou mít rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. O sto padesát korun by měla být vyšší i sleva na dani na první dítě. Záleží, ale jestli a kdy zmíněné novinky projdou Parlamentem.

Kdo dnes dostane přídavky

Výpočet přídavků na děti, dětské přídavky

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

+23
+
-

Porodné pro každé dítě

Změnit by se mohla i pravidla pro výplatu porodného. Na porodné mají nyní nárok pouze rodiny s nízkými příjmy – hranicí pro přiznání dávky je 2,7násobek životního minima. Porodné se navíc vyplácí pouze na první a druhé dítě – jde o jednorázovou částku třináct tisíc korun v případě narození prvního potomka, u druhého o deset tisíc korun. V rámci posílení porodnosti ale ministerstvo navrhuje zavést porodné plošně. Na dávku by tak měli nárok všichni rodiče bez ohledu na příjem (tak to bývalo do konce roku 2010) a navíc by se dávka vyplácela na každé dítě. Návrh konkrétně počítá s následujícími částkami:

  • 17 000 Kč na první dítě
  • 15 000 Kč na druhé dítě
  • 13 000 Kč na třetí a každé další dítě

Kdo dnes dostane porodné

Budete mít v roce 2023 nárok na porodné?

+

Další kalkulačky

+42
+
-

Novomanželské půjčky

Prostřednictvím novomanželských půjček chce ministerstvo bojovat s trendem pozdního založení rodiny – podle materiálu totiž stále víc párů tento krok odsouvá do doby, než si najde stabilní zaměstnání a vyřeší vlastní bydlení. Proto by si páry, které mají maximálně rok po svatbě, mohly u Českomoravské záruční a rozvojové banky zažádat o spotřebitelský neúčelový úvěr až do 300 tisíc korun. O půjčku by mohli žádat manželé i registrovaní partneři, úvěr by pak mohli splácet až patnáct let. Zároveň by jim stát garantoval výrazně nižší úrok, než jaký je na trhu. Při stanovení úroku by mohl hrát roli také počet dětí, které se do manželství (nebo i registrovaného partnerství) narodí – ve smyslu čím víc dětí, tím nižší úrok.

+13
+
-

Poukázky na úklid

Koncepce upozorňuje také na nerovnovážný stav mezi rodinným a profesním životem. „Lidé musí svůj den rozdělit mezi zaměstnání, rodinu, domácnost a odpočinek, přičemž toto rozdělení velmi ovlivňuje dělba práce mezi partnery. Čas strávený s dětmi a péčí o rodinu se u ekonomicky aktivních žen a mužů výrazně liší. Zatímco muži tráví každodenní péčí o děti v průměru deset hodin týdně, ženy 16,5 hodiny. Čas věnovaný rodině je silně provázán s intenzitou práce v zaměstnání, péče o domácnost však leží i při plném úvazku obou zaměstnaných partnerů do značné míry na ženách,“ píše se v koncepci.

Jako řešení nabízí ministerstvo systém takzvaných poukázek pro domácnost, který funguje například v Belgii. V praxi by celá věc fungovala následovně – domácnost si nakoupí poukázky částečně dotované státem a autorizovaní (opět státem) poskytovatelé jim přijdou uklidit či vyžehlit. Vedle rodin by poukázky mohli využívat také senioři, kteří kvůli nemoci nebo vysokému věku nezvládají péči o domácnost. Ministerstvo v tomto opatření nicméně vidí přínos i pro stát, a sice v omezení šedé ekonomiky. Agentury by pak mohly zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce nebo například ženy po rodičovské dovolené.

+11
+
-

Dostupná antikoncepce

Alespoň jeden druh bezplatné antikoncepce zdarma pro dívky mladší osmnácti let. Podle konceptu by tak došlo alespoň k částečnému snížení počtu umělého přerušení těhotenství. Antikoncepce se nehradí z veřejného zdravotního pojištění, měsíčně přijde na 100 do 400 korun. Zejména pro mladé ženy a ženy s nízkými příjmy prý může tato částka představovat významný problém. A počítání plodných dnů je sice zadarmo, jenže ne zrovna spolehlivé.

+8
+
-

Asistovaná reprodukce pro větší okruh žen

Pokusy o asistovanou reprodukci je aktuálně možné hradit z veřejného zdravotního pojištění, bezdětné páry se musí nicméně podílet až na třetině nákladů. Cena jednoho oplodňovacího cyklu přitom přijde na 30 až 40 tisíc korun. Zdravotní pojišťovny navíc hradí pouze tři oplodňovací cykly a jen ženám, kterým je maximálně 38 let. Ministerstvo nyní navrhuje jednak rozšířit počet cyklů hrazených z veřejného zdravotního pojištění na čtyři a zároveň zvýšit věkovou hranici, do které se na úhradě asistované reprodukce podílejí zdravotní pojišťovny, na 43 let.

Vedle toho chce ministerstvo umožnit asistovanou reprodukci také svobodným ženám bez souhlasu muže. Vdané ženy by naopak musely dodat souhlas přímo od svého manžela, nikoli jakéhokoli může, jak je tomu dnes.

Fotografie ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+37
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 45 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 3. 2017 6:19

Lidovci zapomněli na Ježíše, nechávají ČR vymirat, ono se jim "vrátí" !!!

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 3. 2017 0:44, David

Jsou to jen kecy... Kolik vám lidi zbyo v peněžence navíc za výnější vládní koalice? Jediná volba je SPD !!! www.SPD.cz

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (45 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Kdy budou jarní prázdniny v roce 2024. Termíny podle okresů

8. 9. 2023 | Kateřina Jungvirtová

Kdy budou jarní prázdniny v roce 2024. Termíny podle okresů

Jarní prázdniny v roce 2024 proběhnou v období od 5. února do 17. března. Přinášíme přehled termínů pro jednotlivé okresy.

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby,... celý článek

Náhradní výživné se prodlouží, potvrdili poslanci

30. 8. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Náhradní výživné se prodlouží, potvrdili poslanci

Za neplatiče alimentů bude výživné na děti další dva roky platit stát. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci. Teď zamíří k senátorům, komplikace se nečekají. celý článek

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

22. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

Rodičům, kteří si přivydělávají při mateřské či rodičovské dovolené, hrozí nižší důchody. Problém nastává, když si za měsíc vydělají méně než v původním zaměstnání. Expert radí, jak... celý článek

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

Na deset kliků. O rodičovský příspěvek je nyní možné požádat v Jendovi - v elektronickém systému MPSV. Vyplnění žádosti je snadnější a rychlejší. Navíc systém ohlídá, aby lidé neudělali... celý článek

Partners Financial Services