Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Ondřej Tůma | rubrika: Očima expertů | 30. 10. 2015 | 20 komentářů
Počet nezaměstnaných v Česku klesá. S horším uplatněním na trhu práce ale stále bojují starší lidé, absolventi a matky po rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce pomoci: Kdo je zaměstná, mohl by za ně platit nižší povinné odvody. Je to dobrý nápad, nebo deformování pracovního trhu, které se dřív nebo později vymstí?
Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Česko rozhodně nepatří mezi země, které mají akutní problém s nezaměstnaností. Přesto situace na trhu práce není až tak růžová, určitě ne pro všechny. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými postupně přibývá lidí starších padesáti let, absolventů středních a vysokých škol a také rodičů, kteří se vracejí z rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí má plán, který by měl „ohroženým skupinám“ pomoci s uplatněním.

Ministerstvo navrhuje, aby zaměstnavatelé, kteří přijmou zaměstnance ve věku pod pětadvacet nebo nad padesát let nebo rodiče po rodičovské dovolené, za ně nemuseli jeden rok platit sociální pojištění. U prvních dvou skupin ale platí podmínka, že by takový člověk musel být před přijetím víc než rok evidovaný na úřadu práce, v případě rodičů po rodičovské pak aspoň po dobu půl roku. Zaměstnavatelé by navíc měli nárok na odpuštění odvodů jen v případě, že by s novými zaměstnanci uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou. Zároveň by souběžně nesměli pobírat jiné příspěvky na podporu zaměstnávání. Zvýhodnění by se také netýkalo společností, které mají dluhy na daních a pojistném nebo jsou v platební neschopnosti. Podle propočtů ministerstva by se úleva na pojistném mohla týkat víc než sta tisíců uchazečů o práci. Ministerstvo také počítá s tím, že by opatření mělo nakonec pozitivní vliv na státní rozpočet.

Co si o návrhu myslí odborníci? Souhlasili by s podobnými úlevami pro zaměstnavatele? A jakým jiným způsobem by podle nich mohl stát stimulovat trh práce a pomáhat dlouhodobě nezaměstnaným?

Aleš Tůma

analytik Partners

Aleš Tůma
-11
+
-

Použít v jedné větě slova „stát“ a „pomáhat“ je asi totéž jako použít slova „rakovina“ a „prospívat“. Proti pomoci znevýhodněným těžko něco namítat. Jenže pracovní trh už je tak deformovaný, že se nabízí otázka, jestli by jim nepomohla spíš deregulace. Podívejme se například na matky po mateřské. Moje zkušenost z rodinného okolí je taková, že současná regulace je jim platná jako mrtvému zimník, ať jsou sebekvalifikovanější. Ano, může být hůř – náš zákoník práce není zatím ani zdaleka tak komplikovaný jako například ve Francii. Tak proč ho komplikovat podmínkou smlouvy na dobu neurčitou? A jsou padesátníci skutečně v nevýhodě? Ano, hledání práce mají těžší, ale zároveň mají víc zkušeností než matka po mateřské a také měli mnohem víc času si naspořit rezervy pro špatné časy. Umí stát rozhodnout lépe, koho zaměstnat a koho ne, než soukromá firma? Nemyslím si to.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Karel Havlíček
+26
+
-

Samo o sobě to nevyřeší celý problém, ale v zásadě je to krok správným směrem. Každá gramotná společnost by měla podpořit zaměstnávání mladých, starších lidí nebo těch, kteří mají problémy. Příklad Španělska, kde je míra nezaměstnanosti absolventů až padesát procent, takže odcházejí pracovat do Německa, které do jejich vzdělání neinvestovalo ani euro, je nejnebezpečnějším scénářem v současné Evropě. Udržení starší generace v provozuschopném stavu nás nemine, demografický vývoj nevěstí v tomto ohledu žádné světlé zítřky. Co ještě chybí, je vyšší podpora zaměstnávání a podnikání v malých nebo ohrožených obcích, což je s ohledem na zachování jejich obslužnosti a tím i infrastruktury regionů rovněž důležité. Klíčem k udržení zaměstnanosti není pouze stimulace zaměstnavatelů, ale udržení armády téměř milionu OSVČ, kteří nemálo pomáhají nízké nezaměstnanosti, tím, že se sami živí a nestojí na úřadech práce. A tady máme velké rezervy.

Ladislav Kučera

ředitel Hays Czech Republic

Ladislav Kučera
+16
+
-

Jakákoliv iniciativa, která by podpořila zaměstnanost zejména absolventů bez praxe a osob ve věku 50+ je samozřejmě velmi vítaná. Domnívám se však, že roční úleva od sociálního pojištění nebude pro zaměstnavatele finančně tak významná, aby byla výrazněji motivující a způsobila na pracovním trhu enormní změny. U dlouhodobé nezaměstnanosti je třeba zaměřit se na její příčinu – nejčastějšími důvody bývají chybějící kvalifikace nebo naopak překvalifikace, neochota vykonávat práci, která se v daném regionu nabízí či neochota k dojíždění za prací. Zároveň stále existují dlouhodobě nezaměstnaní, kteří se na pracovním trhu sami nesnaží aktivně prosadit.

Ve výše zmíněných případech by pak vhodným řešením mohla být například finanční podpora svozové dopravy v regionech a vyšší podpora flexibilních pracovních úvazků či studentských stáží. Dále vnímáme nedostatečné zaměření na rekvalifikaci s konkrétními potenciálními zaměstnavateli. Obzvláště u starších zaměstnanců je zřejmá vyšší flexibilita a ochota ke změně, jako zaměstnanci pak bývají spolehliví, motivovaní a loajální, stejně jako rodiče navracející se do pracovního procesu po rodičovské dovolené. Tento potenciál je pak prospěšný oběma stranám.

Petr Mach

ekonom a europoslanec

Petr Mach
+66
+
-

Je velkou chybou zvýhodnit na trhu práce určitou skupinu lidí. Pokud vláda osvobodí od placení pojistného zaměstnávání lidí nad padesát let, poškodí tím všechny pod 50 let, o které pak nebude mít nikdo zájem. Pokud osvobodí od placení pojistného zaměstnávání lidí, kteří jsou přes rok v evidenci úřadu práce, poškodí tím všechny, kdo jsou bez práce méně než rok, a ty, kteří nejsou v evidenci úřadu práce vůbec. Takový nápad je nespravedlivý, zvýhodňuje jedny na úkor druhých a celkovou míru nezaměstnanosti nesníží. Abychom snížili nezaměstnanost, nesmíme zvýhodňovat jedny na úkor druhých, musíme odstraňovat překážky podnikání a zaměstnávání lidí obecně. Musíme omezit sociální dávky, které odrazují od práce, musíme odstranit zbytečné byrokratické překážky podnikání a musíme zvýšit smluvní volnost při uzavírání pracovních smluv.

Erik Švarcbach

project and hiring manager, McROY Czech

Erik Švarcbach
+12
+
-

Nezaměstnanost v kategorii 50+ je – i přes celkově se snižující nezaměstnanost v Česku – stále velký problém. Myslím si, že podpora ze strany státu formou úlevy na platbách pojištění může být motivací pro firmy, aby tyto lidi zaměstnaly. Samozřejmě se tito lidé nesmí spoléhat jen na podobné akce státu, ale sami musí být neustále proaktivní. Stejně tak si myslím, že podobné opatření by pomohlo i skupině nezaměstnaných se zdravotním omezením.

Problémem ale může být zaměstnání na dobu neurčitou, může to zaměstnavatele odradit – dnes je už většina pracovních poměrů jen na dobu určitou. Spíš bych volil jiný formát úlevy, například za každý odpracovaný měsíc. Tento krok nelze brát jako znevýhodnění jiných skupin na pracovním trhu, lidé ve středním věku a dokonce i absolventi v aktuálním prostředí trhu práce mají velkou šanci najít zaměstnání, byť někdy alespoň na dočasnou dobu mimo jejich obor kvalifikace. Absolventi by se neměli bát vzít „jakoukoliv“ práci, každý měsíc praxe má pro ně cenu zlata do budoucna.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+74
+
-

A máme to tu zas. Podmínky, výjimky, vybrané socioekonomické skupiny obyvatelstva. Další komplikace už tak komplikovaného pracovního práva. Další státní zásah, který má napravovat to, co způsobuje jiný státní zásah. Tím je v tomto případě vysoké daňové zatížení práce. Česko se řadí k zemím s nejvyšším zdaněním práce mezi zeměmi OECD. V roce 2014 například svobodný bezdětný pracovník v Česku čelil daňovému zatížení práce ve výši 42,6 procenta, což je v OECD osmá nejvyšší hodnota, průměr je 36 procent. Přes polovinu zátěže přitom v Česku tvoří odvody zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění. Sociální odvody jsou v Česku dokonce druhé nejvyšší mezi všemi zeměmi OECD. Jejich objem představuje 14,8 procenta hrubého domácího produktu. Hůř je na tom v OECD jen Francie. Zaměstnavatel ví mnohem lépe než úředník, jakého zaměstnance a za jakých podmínek si ještě může dovolit zaměstnat. Když mu stát nebude zaměstnance neúměrně zdražovat třeba právě přehnaně vysokými sociálními odvody, jistě dá nakonec práci i mnoha lidem z objektivně znevýhodněných socioekonomických skupin, jako jsou absolventi nebo osoby starší padesáti let. A nebude k tomu potřeba ani žádného osvobození od sociálního pojištění.

Jan Marek

náměstek ministryně práce a sociální věcí pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky

Jan Marek
+7
+
-

Anketa

Promluvil vám někde ze srdce?

Chceme podpořit zaměstnávání osob, které jsou pro své individuální a objektivní charakteristiky na trhu práce znevýhodněny. Navržené podmínky pro čerpání slevy a zaměření na tyto cílové skupiny jsou faktory, které zajistí, že k „pokřivení“ pracovního trhu nedojde, ale naopak přispěje k vyrovnání možností uplatnění u osob na trhu práce znevýhodněných. Jedná se především o to, že osoby z cílových skupin musí být po dobu dvanácti měsíců před uplatněním slevy nezaměstnanými, tedy mají objektivně problém s pracovním uplatněním. Sleva bude navíc poskytována jen po určitou omezenou dobu.

V otázce zaměstnanosti ale realizujeme řadu dalších opatření obsažených v materiálu Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce. Letos došlo například ke zvýšení hmotné podpory poskytované na vytváření míst v rámci investičních pobídek a k rozšíření regionů, do kterých lze pobídky poskytovat. Z dvanácti na dvacet čtyři měsíců se prodloužilo období, na které je možné poskytovat příspěvek na veřejně prospěšné práce. Dále navrhujeme, že uchazeči poskytneme příspěvek na dojíždění, když nalezne uplatnění v jiném regionu, než je region jeho bydliště, přičemž bude přihlíženo k vývoji na trhu práce ve vyjížďkovém regionu a jeho dopravní obslužnosti. Výše příspěvku bude vymezena pásmy vzdálenosti místa výkonu práce (dojížďky) od místa pobytu osoby.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 11. 2015 13:40

Já se stejně nejvíc těším, až budu v důchodu. Ne snad na ten důchod samotný, finančně to velké terno nebude. Ale na to, že tihle hošani dorostou do věku 40+, nedej bože 50+ a sami zakusí to, co sami s tupou vervou dělaji nyní. Pár z nich se možná stačí dostat dost vysoko, aby je to nesfouklo a pár z nich se možná do té doby zajistí na zbytek života a pracovat nebude muset. Ale většina z nich spadne do kategorie starý = nežádoucí. Předpokládám, že sociální systém do té doby oni sami zplundrují ještě více, než jak je nyní, takže se mají opravdu nač těšit. Většina z nich nebude mít ani přiměřené finanční rezervy, život je přece krátkej, tak musí být veselej a žít se musí teď. Takže šup ven z drahých pronájmů nebo z bytů s nedoplacenými hypotékami do 1+kk na Proseku. Taky se už asi nebudou tak často scházet na golfu, paintbolu nebo v podnicích s kafem za stovku, aby tam tlachali o tom, jestli si k Vánocům mají koupit Passata nebo Volvo a v jaké výbavě. A ke vší smůle se o ně nepostarají ani děti, které by mohly být v žádoucím a produktivním věku. Ale oni žádné děti nemívají, to je přece nesmyslně nerentabilní investice a naprostá ztráta času a příležitostí. Krásnej důchod to bude.

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 10. 2015 10:48, martin2015

Ale no tak, proč tak vyhraněně. Stát nesebere firmám peníze aby je použil na podporu zaměstnávání lidí 50+. Stát je rozdá nemakačenkům, prožere je a rozkrade. Naštěstí máme kupodivu ještě možnost si zaměstnance vybírat. Pod náporem sociálních inženýrů ale brzo asi mít nebudeme. Starší lidé mají často mnoho zkušeností, ale též mnoho špatných pracovních návyků, nejsou tvární a nejsou schopni se přizpůsobit novým postupům a situacím. Netýká se to všech.

Zobrazit celé vlákno

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Byznysplán: Pro čaj do země draka

20. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Byznysplán: Pro čaj do země draka

Rok co rok se v době jarní sklizně vydává s batohem na zádech na dvouměsíční pouť do čínských hor, do zapadlých vesnic na konci světa. Ochutnává čaj ze stoletých stromů. Nejlahodnější... celý článek

Nemoc z povolání a pracovní úrazy: Odškodnění se zvyšuje až čtyřnásobně

12. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 46 komentářů

Nemoc z povolání a pracovní úrazy: Odškodnění se zvyšuje až čtyřnásobně

Od října platí nová pravidla pro odškodňování lidí, které postihl pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Za bolest a ztížení společenského uplatnění dostanou citelně víc peněz. Peníze.cz... celý článek

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

7. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

Přesčasy mají jasně stanovená pravidla. Nesmí jich být příliš a zaměstnavatel za ně musí připlatit. Když zákon poruší, nemusíte si to nechat líbit. Přečtěte si, na co máte právo. A... celý článek

Očima zaměstnavatelů: Tak si je vemte do podniku!

18. 9. 2015 | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima zaměstnavatelů: Tak si je vemte do podniku!

Potravinářská firma Hamé se přihlásila, že by byla ochotná dát práci i ubytování azylantům. Co na to další zaměstnavatelé?

Očima expertů: Jak najít díru na trhu?

28. 8. 2015 | Ondřej Tůma | 1 komentář

Očima expertů: Jak najít díru na trhu?

Designérka erotických pomůcek, tvůrce dostupné 3D tiskárny, zakladatel jednoho z největších českých e-shopů a další úspěšní podnikatelé. Byli v pravý čas na pravém místě. Připraveni,... celý článek

Partners Financial Services