Nechtěnou pojistku zrušte do dvou měsíců od podpisu

Světlana Rysková | rubrika: Co se děje | 13. 4. 2010 | 1 komentář
Nechtěnou pojistku zrušte do dvou měsíců od podpisu
Finanční poradci využívají emocí rodičů po narození dítěte a vnucují jim pojistné produkty, které nemusejí být pro novorozence vhodné. Pojistku je možné vypovědět do dvou měsíců, ale pojišťovna nemusí vrátit veškeré zaplacené pojistné.

Někteří finanční poradci oslovují rodiče právě narozených dětí a nabízejí jim nejrůznější produkty, zejména životní pojištění. Využívají jejich emocionálního rozpoložení a přesvědčují je, že tím zajistí budoucnost svého potomka. Rodiče často podlehnou jejich výmluvnosti, uzavřou smlouvu, ale ne vždy se s ní předem podrobně seznámí. Když si ji pak v klidu přečtou, mohou zjistit, že sjednaný pojistný produkt není pro jejich dítě vhodný, nebo je příliš drahý a nemohou si ho dovolit. O těchto případech před časem informovala Česká televize.

V reportáži se hovořilo zejména o životním pojištění. Životní pojištění je primárně určeno k tomu, aby chránilo osoby finančně nebo jinak existenčně závislé na pojištěném, a to pro případ, že by zemřel. Proto je vhodné například pro otce rodiny, který je jediným živitelem, nebo pro syna, který podporuje své sociálně slabé rodiče, případně pro partnera dlouhodobě nemocného nebo jinak handicapovaného člověka, který by se jen těžko obešel bez jeho pomoci. Životní pojištění někdy požadují banky jako zajištění dlouhodobého úvěru, například hypotéky. U novorozence neexistuje pro uzavření životní pojistky žádný z uvedených důvodů, a proto je z hlediska pojištění rizika smrti zbytečné. To také v reportáži České televize zaznělo.

Finanční poradci však zpravidla neprodávají jednoduché rizikové životní pojištění, ale většinou tak zvané investiční pojištění. Jde o kombinovaný produkt, ve kterém je zahrnuto pojištění rizika smrti a investování. Poradci ho často prezentují jako výhodné dlouhodobé ukládání peněz, ze kterých dítě při dožití určitého věku bude mít výnos, případně důchod.

Fungování investičního životního pojištění je možné popsat zjednodušeně tak, že jedna část zaplaceného pojistného jde na pokrytí rizika smrti (případně dalších sjednaných rizik) a druhá část je investována dlouhodobě do podílových fondů. Když se pojištěný dožije konce pojistné smlouvy, dostane vyplacenu sjednanou pojistnou částku a k tomu výnosy z investované části pojistného. Výše výnosu závisí na tom, jak obratně dokáže fond (případně více fondů) peníze spravovat, ale také na tom, jaké náklady jsou s investováním a správou celé pojistné smlouvy spojeny.

Pojistné bývá u investičního životního pojištění vyšší než u jednoduché rizikové životní pojistky a větší šanci na výnos má smlouva na delší dobu. Rodiče, kteří pro své dítě investiční životní pojištění kupují, by si měli být vědomi toho, že pojišťovna ponese riziko smrti, ale veškerá investiční rizika ponesou oni sami.

I když se investiční životní pojištěníprodává v České republice již řadu let, nemusejí být všichni rodiče s jeho fungováním obeznámeni a po uzavření pojistné smlouvy mohou zjistit, že všemu nerozumějí, produkt neodpovídá jejich představám o zajištění dítěte nebo nebudou moci dovolit dlouhodobě platit sjednané pojistné.

Ve zmíněné reportáži České televize zaznělo, že pojistnou smlouvu je možné vypovědět do dvou měsíců, pokud pojistník zjistí, že mu nevyhovuje. To je skutečně pravda a umožňuje to zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Poněkud složitější je to ovšem s vrácením již zaplaceného pojistného. Pojišťovny tvrdí, že vypovězením do dvou měsíců smlouva nezaniká od samého počátku. Nepohlíží se na ní, jako by neexistovala, ale smlouva právně vznikne, trvá po určitou dobu a následně zanikne výpovědí. Znamená to, že pojištění trvá dva měsíce a pojišťovna má právo na pojistné za tuto dobu. Stejně tak má klient právo na to, aby mu v případě vzniku pojistné události v době od uzavření smlouvy do její výpovědi pojišťovna vyplatila v případě vzniku pojistné události plnění.

Jiří Žůrek, právník SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, potvrzuje, že výklad pojišťoven skutečně odpovídá zákonu. Pojišťovnytedy nejsou povinny vrátit celé již zaplacené pojistné, ale mohou si odečíst jeho odpovídající část za krytí rizika smrti po dobu trvání smlouvy, případně další náklady, které byly spojeny s uzavřením pojistní smlouvy.

A tady je třeba říci, že v případě investičního životního pojištění jsou tyto náklady nemalé. Mohou v nich být například zahrnuty poplatky za nákup podílových listůnebo provize finančnímu poradci za sjednání pojistné smlouvy. Může se tedy stát, že po vypovězení smlouvy pojistník (tedy rodiče) ze zaplaceného pojistného nedostane nic, nebo jen velmi málo.

Spotřebitelům, kteří by chtěli vypovědět pojistnou smlouvu, doporučuje Jiří Žůrek, aby tak učinili písemně a výpověď zaslali přímo do pojišťovny, se kterou byl smluvní vztah uzavřen.

Autorka působí ve Sdružení obrany spotřebitelů

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Od životního pojištění Allianz BONUSinvest pojištění nečekejte

29. 3. 2010 | František Mašek | 6 komentářů

Od životního pojištění Allianz BONUSinvest pojištění nečekejte

Nové investiční životní pojištění Allianz BONUSinvest je zaměřeno hlavně investičně. Pojistná ochrana rizika smrti úrazem se odvíjí od výše zaplaceného pojistného. Informací pro investory... celý článek

Životní pojištění: Jak být dobře pojištěn na riziko smrti

26. 2. 2010 | redakce Peníze.CZ | 6 komentářů

Životní pojištění: Jak být dobře pojištěn na riziko smrti

Jedním z hlavních rizik, které by měla životní pojistka kvalitně krýt je riziko smrti. Pokud se stane nešťastná událost a pojištěný zemře, dobře nastavená pojistka může jeho rodinu... celý článek

Jak se dobře životně pojistit

15. 2. 2010 | redakce Peníze.CZ | 11 komentářů

Jak se dobře životně pojistit

Životní pojištění, které si platíte v domnění, že vám usnadní řešení nepříznivých situací, vám může být k ničemu. Hlavně v případech, pokud jste si jej sjednali špatně nebo na nedostatečnou... celý článek

Reklamovat se dá i životní pojištění

1. 2. 2008 | Věra Tůmová | 8 komentářů

Reklamovat se dá i životní pojištění

Životní pojistky by se neměly kupovat jako housky. Než si je lidé sjednají, měli by o tomto produktu něco vědět. Jinak jim pojišťovna či prodejce může snadno vnutit něco, co nepotřebují.... celý článek

Partners Financial Services