Jak se dobře životně pojistit

redakce Peníze.CZ | rubrika: Jak na to | 15. 2. 2010 | 11 komentářů
Jak se dobře životně pojistit
Životní pojištění, které si platíte v domnění, že vám usnadní řešení nepříznivých situací, vám může být k ničemu. Hlavně v případech, pokud jste si jej sjednali špatně nebo na nedostatečnou pojistnou částku.

Životní pojištění je velmi variabilní produkt a nabízí více možností k využití. Průzkum veřejnosti, který zrealizovala Česká asociace pojišťoven (ČAP) v rámci letošní informační kampaně Únor měsíc pojištění, potvrdil, že se lidé těžko orientují v široké nabídce těchto produktů, nechápou jejich základní principym, a kvůli tomu si pak nesprávně sjednávají pojistnou smlouvu. To nejdůležitější o životním pojištění proto přináší ČAP v následujícím průvodci.

S jakými typy produktů životního pojištění se můžete setkat?

Ještě než životní pojištění (ŽP) uzavřete, měli byste si důkladně promyslet, co od něj očekáváte, jaká pojistná částka je pro vás optimální a jaké měsíční pojistné jste schopni hradit. Důležité je si uvědomit, zda vám má životní pojištění sloužit jen ke krytí rizik, nebo zda vám více vyhovuje pojištění spojené se spořením. Nepodceňujte ale pojistnou ochranu. Ta by měla odpovídat vašim životním potřebám a závazkům. V nabídkách pojišťoven najdete dva základní druhy životního pojištění: riziková a kombinovaná.

Krytí základního rizika smrtiMožnost rozšíření pojistné ochrany
o další rizika
Spořící složka
Riziková životní pojištěníanoanone
Kombinovaná
životní pojištění
 • Kapitálové ŽP
  - důchodové
  - pojištění dětí
  - univerzální (flexibilní)
 • Investiční ŽP
anoanoano
Schéma: Základní přehled produktů životního pojištění (zdroj ČAP)

1. Riziková životní pojištění

kryjí základní riziko smrti, neobsahují spořící složku, veškeré zaplacené pojistné jde na krytí rizik. Rizikové ŽP je vhodné především pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti tak, aby byli schopni vyřešit všechny jeho závazky (např. hypoteční a jiné úvěry).

2. Kombinovaná životní pojištění

obsahují, vedle složky určené pro krytí rizik, i spořící složku. Díky tomu umožňují zhodnocení vložených finančních prostředků. Tyto produkty můžeme rozdělit na dvě základní kategorie: kapitálové a investiční.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
 • Kapitálové životní pojištění
  V nabídkách pojišťoven se objevuje i jako důchodové, univerzální pojištění a pojištění ve prospěch dítěte. Zahrnuje v sobě pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení TUM (technická úroková míra 2,4%). Při úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Pokud se klient dožije konce pojistné smlouvy, je vyplacena sjednaná pojistná částka na dožití včetně případných podílů na výnosech. V případě uzavření dalších připojištění se při pojistné události vyplácí pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Kapitálové životní pojištění je určeno především pro klienty, kteří chtějí mít kromě pojistné ochrany rizik zajištěnou i garantovanou částku na dožití.
 • Investiční životní pojištění
  Pojištění pro případ smrti je kombinováno s možností investování části pojistného do podílových fondů. Umožňuje vyšší variabilitu ve spořící složce a zhodnocení je závislé na vámi zvolené investiční strategii. Nebývá však garantováno. Kdykoli je možné změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy lze v průběhu doby trvání pojištění také měnit. V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu. Pokud jsou uzavřena další připojištění, je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Jaká další rizika si můžete v rámci ŽP připojistit?

Vedle rizika smrti je možné sjednat ke všem produktům životního pojištění rozšíření pojistné ochrany o další rizika, jakými jsou například pojištění úrazu a trvalé následky úrazu, závažné onemocnění, invalidita či denní dávky při pracovní neschopnosti a denní dávky pro případ hospitalizace.

 • Pojištění úrazu
  Doba nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu.
 • Pojištění pro případ závažných onemocnění
  Mezi nejčastější závažná onemocnění patří srdeční infarkt, mozkové příhody, rakovina, transplantace důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně, oslepnutí, ztráta sluchu a jiné.
 • Pojištění pro případ invalidity
  Je li pojištěnému přiznán invalidní důchod dojde ke zproštění od placení pojistného, přičemž jsou zachovány všechny nároky vyplývající z pojištění. Pokud je sjednána i výše invalidního důchodu (nebo jednorázové plnění), začne se ihned s jeho výplatou.

Na jakou částku je rozumné se pojistit?

Termín „Pojistná částka“ představuje obnos, který je sjednaný v pojistné smlouvě. Podle této částky se stanovuje výše pojistného plnění z daného rizika v případě pojistné události. Často bývá využívána jako základ pro výpočet pojistného.

Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu - měla by činit jeho dvou až pětinásobek. Při měsíčním výdělku 20 000 korun by pojistná částka měla představovat 480 000 až 1 200 000 korun. Často z objektivních příčin není pojistník schopen takové pojistné částky dosáhnout. V tom případě platí, že lepší nějaké pojištění, než žádné. Pokud je však nastavená pojistná částka nízká, bývá pojistné krytí nedostačující. Vždy je však třeba myslet na to, že pojistná částka má odpovídat skutečným potřebám pojištěného a jeho závazkům nebo potřebě na zajištění rodiny, pokud je pojištěný zároveň jejím hlavním živitelem.

Produkty z pohledu krytí rizika smrti

Muž ve věku 30 let, pojištění sjednáno do 65 let, měsíční pojistné 1000 Kč
Rizikové pojištění
pojistná částka pro případ smrti1 000 000 Kč
při dožití vyplacena částka0 Kč
Kapitálové životní pojištění
pojistná částka pro případ smrti380 000 Kč
při dožití garantovaná částka + výnosy380 000 Kč (TÚM 2,4 %)
Investiční životní pojištění
pojistná částka pro případ smrti380 000 Kč
při dožití předpokládaná částka600 000 Kč (zhodnocení 1% p.a.)
Zdroj: ČAP

Jakou zvolit délku pojištění?

Za minimální doporučenou délku pojištění s pravidelnými platbami pojistného se považuje sjednání pojistné smlouvy na dobu 10 let. Kratší pojištění je vhodné pouze ke konkrétnímu krátkodobému účelu (např. k zajištění leasingu, úvěru). Platí, že čím déle pojištění trvá, tím delší je doba pojistné ochrany a tím vyšší bude i případné zhodnocení finančních prostředků.

Daňové úlevy

U některých typů pojištění je možné dosáhnout též daňových odpočtů . Je však třeba splnit těchto 5 kritérií: pojistník musí být zároveň i pojištěným, smlouva musí být uzavřena minimálně na dobu 5 let a musí končit v roce, kdy se dožijete 60 let. Smlouva musí zahrnovat riziko smrti nebo dožití, a pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, musí být dodrženy limity minimální pojistné částky v souvislosti s pojistnou dobou. Na riziková pojištění (nekryjí riziko dožití) stejně jako na pojistné zaplacené za připojištění se daňová úleva nevztahuje.

Jakým způsobem můžete sjednat životní pojištění?

Stejně jako u ostatních produktů, můžete pro sjednání životního pojištění navštívit pobočku pojišťovny, nebo se obrátit na pojišťovacího poradce. Tento druh produktů vždy vyžaduje individuální přístup, a proto se nesjednává on-line přes internet.

Během jednání se nebojte zeptat na vše, čemu nerozumíte. Ideální je poradce, který se nevyhýbá žádným otázkám a na všechny je ochoten odpovědět ve vztahu k vaší konkrétní situaci. Správný finanční poradce by vám měl zpracovat v rámci doporučení konkrétního produktu vaši finanční analýzu, proto s ním ve vlastním zájmu jednejte o vaší finanční situaci konkrétně.

Porovnání se světem

V životním pojištění má Česká republika stále co dohánět. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojištění se v průměru Evropské unie (EU) pohybuje na úrovni 61 procent. V České republice je jeho podíl podstatně nižší. Koncem roku 2009 činil 42,3 procent.
Zdroj: ČAP

Pokud však máte pocit, že poradce více hledí na svůj zájem, než na váš, raději se obraťte na jiného. V každém případě se nespokojte jen s jednou nabídkou a vždy ji porovnejte s jinými konkurenčními.

Před podpisem pojistné smlouvy pak projděte se svým poradcem pojistné podmínky. Zaměřte se zejména na výluky z pojištění a vše si nechte podrobně objasnit, abyste věděl, co a v jakém případě můžete od svého pojištění očekávat.

Kdy je nutné aktualizovat smlouvu?

Nad sjednaným životním pojištěním je vhodné se v určitých časových intervalech pravidelně zamýšlet. Po více než třech letech již lze předpokládat změny ve vašich příjmech, v rodinné situaci i ve vašich potřebách. K těmto změnám by měl každý klient přihlédnout. Proto svou pojistnou smlouvu aktualizujte, aby vám v případě pojistného plnění úhrada pojišťovny pomohla, nikoli vás zklamala. Rovněž se můžete dostat do situace, kdy nebudete mít možnost pojistné splácet. V takovém případě doporučujeme zahájit jednání s pojišťovnou. Pro klienta je vždy nejoptimálnější požádat o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného, předejde tak vymáhání dlužného pojistného. Samotné zrušení pojistné smlouvy je totiž pro klienta vždy nevýhodné.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 2. 2010 11:17, benzin

Co sou to za blaboly? "Samotné zrušení pojistné smlouvy je totiž pro klienta vždy nevýhodné ." To preci neni pravda. Kdyz nepotrebujete kryt rizika, ktere dana smlouva kryje, tak zrusenim muzete prijit (a to jen u rezervotvornych) o nasporenou castku, ale ta je casto nizsi nez to co by ste museli platit za neco co jiz nepotrebujete. A duvodu proc clovek nemusi potrebovat takovou zivotni pojistku je hodne, napr. se deti osamostatni a zena umre, takze nemate koho zajistovat atd.

Na jakou castku se pojistit? No obecna informace by mohla byt pravdiva, ale jenom v pripade ze to krije vase riyzika. Pokud vam vsichni predci az do padesateho kolene umiraji na srdecni nemoci, tak je vysoka pravdopodobnost ze zrovna vase projistka vasi smrt kryt nebude, protoze s vysokou pravdepodobnosti zemrete taky na problemy srdecni, ktere vetsinou nejsou kryty.

Ctete hlavne ty vyluky z pojisteni. Tam poznate na co vsechno nejste kryti. A je toho vetsinou vyrazne vice, nez na co kryti jste. A pak teprve uvazujte jestli na ten zbytek krytych rizik se vam vyplati kryt.

+6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Šest chyb, kterých se lidé dopouštějí v životním pojištění

8. 2. 2010 | redakce Peníze.CZ | 24 komentářů

Šest chyb, kterých se lidé dopouštějí v životním pojištění

Zájem o životní pojištění rok od roku roste, dle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven má životní pojistku již polovina dospělé české populace. Přesto dělají řadu chyb. I kvůli... celý článek

Co dělat, když nemáte na placení životní pojistky

30. 11. 2009 | Věra Tůmová | 5 komentářů

Co dělat, když nemáte na placení životní pojistky

Zrušit životní pojistku jen proto, že nemáte na splátky, nemusí být ta nejlepší volba jak ušetřit. Naopak na tom proděláte. Možností, jak nepříjemnou situaci řešit, je několik. Záleží... celý článek

Pět rad jak si sjednat kvalitní životní pojistku

23. 11. 2009 | redakce Peníze.CZ | 11 komentářů

Pět rad jak si sjednat kvalitní životní pojistku

Sjednat si smysluplnou životní pojistku není jednoduché, protože se jedná o složitý finanční produkt. Kdo si promyslí a pravidelně kontroluje nastavení pojistky, může se do budoucna... celý článek

Kdo sjednává všem klientům stejné životní pojistky, je podvodník

27. 10. 2009 | Věra Tůmová | 23 komentářů

Kdo sjednává všem klientům stejné životní pojistky, je podvodník

Daří se nám odhalovat podvodné firmy fungující na principu letadla, které prodávají životní pojistky. Jsme schopni na ně přijít už do jednoho měsíce, říká v rozhovoru Libor Mánek, ředitel... celý článek

Reklamovat se dá i životní pojištění

1. 2. 2008 | Věra Tůmová | 8 komentářů

Reklamovat se dá i životní pojištění

Životní pojistky by se neměly kupovat jako housky. Než si je lidé sjednají, měli by o tomto produktu něco vědět. Jinak jim pojišťovna či prodejce může snadno vnutit něco, co nepotřebují.... celý článek

Partners Financial Services