Pojištění domácnosti: případy, kdy od pojišťovny nic nedostanete

Věra Tůmová | rubrika: Co se děje | 25. 6. 2009 | 25 komentářů
Pojištění domácnosti: případy, kdy od pojišťovny nic nedostanete
Ještě než uzavřete pojištění domácnosti, pořádně prostudujte všechny výluky, při nichž nedostanete od pojišťovny ani korunu. Vyplatí se číst nejen obecné, ale i speciální výluky k jednotlivým pojistným nebezpečím.

Mít pojištěnou domácnost neznamená, že je rodina chráněná proti jakýmkoli škodám, které se v bytě či domě mohou stát. Pojištění domácnosti(které se vztahuje jen na vybavení domácnosti, nikoli na pevné, stavební části bytu či domu více viz tabulka Pojištění domácnosti  a nemovitosti v kostce ) je rizikové pojištění. Znamená to, že pojištěné věci jsou pojištěné pouze proti ve smlouvě uvedeným nebezpečím, nikoli proti jakémukoli zničení či ztrátě, upozorňuje expert pojišťovny GeneraliIvo Satek. Nicméně i u těchto pojištěných nebezpečí existují případy, kdy pojišťovna vzniklou škodu neuhradí. Tyto případy jsou uvedeny v takzvaných výlukách z pojištění.

Pojistné nebezpečí versus riziko

Zákon o pojistné smlouvě rozumí pojistným nebezpečím možnou příčinu pojistné události. Pojistným rizikem potom míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Proto je třeba mluvit v této souvislosti o nebezpečí nikoliv riziku.

Zdroj: pojišťovna Generali

Všeobecné výluky z pojištění domácnostise obvykle týkají zvláštních situací, jako jsou válečné události, vnitřní nepokoje, terorismus, jaderná reakce či úmysl nebo hrubá nedbalost pojištěného. Pokud by příčinou škody byla některá z těchto událostí, pojišťovna by nevyplatila pojistné plnění, přestože by byla způsobena pojištěným nebezpečím. Jedná se třeba o případ, kdy pojištěný úmyslně zapálí svoji pojištěnou domácnost. Ačkoli je jeho domácnost pojištěná proti požáru, nemá šanci získat pojistné plnění. Stejně tak v případě, kdy terorista položí do obchodu bombu, která vybuchne a poničí byt nad obchodem. U terorismu, ale musí státní úřady vždy oficiálně potvrdit, že se jednalo o teroristický čin (a musí to případně odpovídat i definici terorismu v pojistných podmínkách, pokud takovou pojišťovna má). Pokud se jedná o cizí žháře či vandaly, kteří vhodí zápalnou láhev oknem do bytu a vznikne tak požár, takovou škodu by pojišťovna měla podle Satka uhradit.

Typické výluky u pojištění domácnosti jsou také například škody způsobené úmyslně nebo v důsledku požití alkoholu či jiných omamných látek,“ upozorňuje pojišťovací expert Dušan Šídlo ze společnosti Partners. Je přitom jedno, zda pod vlivem alkoholu způsobil škodu pojištěný či někdo z rodiny. Tato výluka se vztahuje nejen na pojištěného, ale i osobu blízkou či žijící ve společné domácnosti. Škody vzniklé pod vlivem alkoholu jsou standardně ve výlukách i u většiny ostatních pojistných produktů.

Kterých dalších výluk u pojištění domácnosti je vhodné si také všímat

Výluky se týkají například škod vzniklých:

  • nedostatečnou údržbou, korozí a přirozeným opotřebením
  • vniknutím vody do budovy otevřenými otvory ve střeše
  • dále při chybějícím nebo provizorním zastřešením budovy či stavby
  • vodou vyteklou ze střešních okapů, žlabů a svodů
  • atmosferickými srážkami vyjma krupobití
  • na věcech podnájemníků a nájemníků
  • plodiny a rostliny na pozemku příslušejícím k místu pojištění (rostliny v květináči pojištěny nejsou, i když ne před uschnutím - na věcech převzatých za účelem poskytnutí služby
  • u autorských práv a práv průmysl.vlastnictví
  • zničením či poškozením pojištěné věci či její části jakýmkoliv znečištěním, kresbami, nápisy atd.
  • plnění nepřímých škod všeho druhu ušlý zisk,výdělek, pokyty, manka, poplatky atd. (dle pojišťovny)

Zdroj: ČPP , AXA , Kooperativa

Ve výlukách z pojistného plnění jsou také škody, které vznikly následkem vady, kterou trpěla pojištěná věc již v době sjednání pojistky. Podmínkou však je, že pojištěný o této vadě věděl. Příkladem je podle Šídla třeba vytopení či poškození pojištěných věcí z důvodu vady vodovodního systému kuchyňské linky. Jestliže škoda vznikla používáním vadného přístroje či pomůcky, o jejichž vadě ale klient nevěděl, pojišťovna by mu měla pojistné plnění poskytnout. „Škodu hradíme, případně ale můžeme chtít po výrobci těchto vadných pomůcek náhradu, pokud se prokáže chyba na straně výrobce,“ potvrzuje Marek Vích z pojišťovny Kooperativa. Stejnou politiku má i pojišťovna Allianz.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pojistné plnění nemůže čekat ani ten, kdo způsobí škodu na majetku ve své domácnostikvůli netečnosti či bezohlednosti. Takovéto situace nazývají pojišťovny jako škody způsobené hrubou nedbalostí. Podle informací například z pojišťovny Allianz se nicméně nestávají příliš často. „Naše společnost škodu způsobenou hrubou nedbalostí (prokazuje ji soud) z pojištění domácnosti zatím neřešila. Teoreticky se například může jednat o škodu způsobenou požárem, který vznikl z odhozené cigarety do odpadkového koše s papírem,“ popisuje mluvčí pojišťovny AllianzPavla Paseková. Z titulu hrubé nedbalosti vznikají vedle požárů nejčastěji i vodovodní škody. Podle Marka Zemana z pojišťovny AXAsem patří také škody mrazem, kdy pojištěný neudržuje odpovídající teplotu v nemovitosti. Škoda z nedbalosti může vzniknout i při „kutilském zapojení“ přístrojů. Pokud se pak dodatečně prokáže třeba zapojení jiné, než jaké doporučuje výrobce, může pojišťovna podle Satka snížit pojistné plnění podle toho, do jaké míry se toto projevilo na způsobené škodě. „Situace, kdy paní domácí nechala viset utěrku nad kamny a vznikl požár, nebo zapomněla zavřít okno před vichřicí, které se pak rozbilo, nebo nesundala varnou konvici ze zdroje, který zkratoval a vznikl požár, tak tato opomenutí nemají na likvidaci pojistné události vliv. Proto je majitel domácnosti pojištěn,“ dodává Václav Bálek z České pojišťovny.

Vedle všeobecných výluk by měl každý pojištěný sledovat i výluky, které se týkají jednotlivých pojistných nebezpečí či předmětů pojištění. „U pojištěných nebezpečí se to týká třeba požáru. Požárem totiž není kupříkladu žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Tedy třeba v případě, kdy si někdo nechá něco na topení a ono se to pak seškvaří,“ vysvětluje Satek z Generali. Stejně tak podle něj nelze chápat jako pojistnou událost z titulu vodyz potrubí, která vznikla vodou při mytí či sprchování, vlhkostí (jako taková, tzv. od země, nikoliv od vody unikající z prasklé trubky), atmosférickými srážkami či vodou uniklou při tlakových zkouškách potrubí. Za vichřici lze zase považovat až proudění vzduchu od určité rychlosti.

Anketa

Myslíte si, že se vyplatí mít sjednané pojištění domácnosti?

Speciální výluky se mohou týkat i místa pojištění. Z plnění v nebytových prostorách mohou být vyloučeny některé předměty. Nelze tak většinou uplatňovat škody na cennostech, elektronice či věcech mimořádné hodnoty, které jsou uložené třeba ve sklepě či garáži.

„Je také navíc nutné si všímat sjednaných limitů plnění, a to jak limitů plnění pro jednotlivé věci, tak i limitů plnění pro jednotlivá nebezpečí,“ zdůrazňuje Sateka. Je třeba rovněž mít na paměti, zda se jedná o limity plnění na pojistnou událost či na první riziko a toho, zda sjednaná pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě. U pojištění na první riziko, které se využívá často tam, kde nelze určit hodnotu věci, pojišťovnaplní jen do výše sjednaného pojistného limitu. 

Na otázku, na jaké další speciální výluky je vhodné upozornit, mluvčí České pojišťovny Václav Bálek klientům doporučuje, aby byli sami aktivní: „Pokud mají pocit, že jsou nedostatečně informováni, ať se na všechno ptají a určitě ať se seznámí s pojistnými podmínkami. Tím se vyhnou nepříjemnému překvapení při likvidaci případné pojistné události.“

Kvůli kterým výlukám jste měli vy či vaši blízcí potíže s pojistným plněním z pojištění domácnosti?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 25 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 6. 2009 8:54, Pavel

Slyšel jsem příběh jednoho nešťasného majitele vykradené prodejny. Když chtěl od pojišťovny plnění, tak pojišťovna došla k závěru, že se jedná o dvě pojistné události. První bylo rozbití zámku a zničení alarmu. To bylo vandalstvní a na to se pojistka nevztahovala. Druhou pojistnou události byla krádež, ale v té době už prodejna nebyla zajištěna podle pojistné smlouvy, takže se na to pojistka také nevztahovala. A toto rozhodnutí udělala proto, že do vykradeného obchodu se přišel vyspat bezdomovec, kterého tam pak našla policie.

Podobná příběh měl zase jeden majitel automobilu, který ráno našel na autě tři škrábance. Podle pojišťovny to byly tři pojistné události, tedy chtěla třikrát spoluzodpovědnost, načež pro přiliš velký počet pojistných událostí vypověděla smlouvu.

+22
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 2. 2012 11:11, Links12

Nedávno jsem si nechal poradit s pojištěním domácnosti zde http://sjednatpojisteni.cz/.

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (25 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

V čem se nevyplatí dělat chyby při pojištění majetku

17. 2. 2009 | Věra Tůmová | 19 komentářů

V čem se nevyplatí dělat chyby při pojištění majetku

Snaha ušetřit na pojištění domácnosti za každou cenu se může vymstít. Stejně tak nechat si zastaralou pojistnou smlouvu či nepřečíst si pojistné podmínky. Zní to jako banální rady,... celý článek

Dvě třetiny Čechů nemají pojištěnou domácnost

4. 2. 2009 | Věra Tůmová | 18 komentářů

Dvě třetiny Čechů nemají pojištěnou domácnost

Pojištění domácnosti v Česku zdaleka nemá každá rodina. Riziko, že se něco doma přihodí, je podle České asociace pojišťoven ale vysoké. Rozjíždí proto kampaň, aby majetkové pojištění... celý článek

Kdy a proč je užitečné aktualizovat pojistku domácnosti

21. 1. 2009 | Eva Sovová | 3 komentáře

Kdy a proč je užitečné aktualizovat pojistku domácnosti

Pojistku domácnosti je potřeba průběžně aktualizovat. Důvodů pro změnu je několik. Rizikem je například podpojištěná domácnost. Při změně pojišťovny se vyplatí připravit si konkrétní... celý článek

Riziko povodně se dá nyní ověřit i z digitálních map

14. 1. 2009 | Věra Tůmová | 1 komentář

Riziko povodně se dá nyní ověřit i z digitálních map

Nově zveřejněné povodňové mapy mohou zjednodušit rozhodování těm, kdo se chystají stavět dům či kupovat nemovitost. Dozví se, jaké je riziko povodní, a tedy i o možnosti pojištění dané... celý článek

Na co si dát pozor při nákupu pojištění domácnosti

31. 7. 2007 | Věra Tůmová | 6 komentářů

Na co si dát pozor při nákupu pojištění domácnosti

Mít pojištěnou domácnost a při škodné události dostat málo nebo nic je snadné. Stačí nepřečíst si pojistné podmínky psané drobným písmem.

Partners Financial Services