Přehledy OSVČ pro sociálku a zdravotní pojišťovnu 2015: Formuláře a kalkulačka

| rubrika: Jak na to | 7. 4. 2015 | 1 komentář
Daňové přiznání podáno. Zbývá odevzdat přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Na Peníze.cz nabízíme podnikatelům a živnostníkům ke stažení potřebné formuláře a jako bonus kalkulačku, která spočítá, kolik budete za loňský rok na pojistném doplácet. Nebo kolik vám sociálka a zdravotní pojišťovna vrátí.

Přehled o příjmech a výdajích musí letos správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně odevzdat každý podnikatel, živnostník, který v roce 2014 vykonával výdělečnou činnost. Povinnost pro vás platí i v případě, že jste loni podnikali jen část roku, neměli žádné příjmy nebo jste měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemuseli jste tudíž podávat daňové přiznání.

Do kdy podat přehled zdravotní pojišťovně

„Nejzazším termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích je pro většinu osob samostatně výdělečně činných datum čtvrtého května 2015. Termín se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání – OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Pokud se na vás nevztahovala povinnost podávat daňové přiznání, měli byste si pospíšit ještě víc: přehled zdravotní pojišťovně musíte odevzdat do osmého dubna. Jestli vám daňové přiznání chystá daňový poradce, lhůty se protahují: přiznání podáváte do prvního července, přehled pro zdravotní pojišťovnu pak do třetího srpna. „Musíte ale tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do konce dubna, například předložením kopie plné moci, kterou jste zmocnili daňového poradce ke zpracování daňového přiznání,“ dodává Oldřich Tichý.

Za pozdní podání přehledu mohou zdravotní pojišťovny udělit pokutu až do výše padesáti tisíc korun. V praxi ovšem většinou pojišťovna opozdilce na chybějící přehled nejprve upozorní.

Do kdy podat přehled sociálce

Podobná pravidla platí u přehledu pro správu sociálního zabezpečení – liší se pouze termíny pro podnikatele a živnostníky, kteří nemuseli podávat daňové přiznání: u sociálky pro ně platí mírnější režim. „Odevzdání přehledu do pondělí čtvrtého května 2015 se týká OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce. Do pondělí třetího srpna 2015 mají čas lidé, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Ale pozor, tuto skutečnost musí doložit příslušné Okresní správě nejpozději do konce dubna 2015, a to písemnou formou. Dostatek času k podání přehledu zbývá také OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání – až do pátku třicátého prvního července 2015,“ shrnuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Za nepodání přehledu nebo jeho opožděné podání může okresní správa sociálního zabezpečení udělit pokutu až ve výši dvaceti tisíc korun.

Do kdy zaplatit nedoplatky na zdravotním pojištění

Když se v přehledu pro zdravotní pojišťovnu dopočtete k závěru, že jste za zdravotní pojištění měli v roce 2014 zaplatit víc, než jste skutečně zaplatili, musíte nedoplatek uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl (nebo měl být podán) přehled. „Pokud termín připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den. Termínem pro zaplacení je tedy letos pro většinu OSVČ maximálně pondělí dvanáctého května. Jestliže ale přehled podáte dřív, je třeba datum pro platbu vypočítat podle skutečného data podání přehledu,“ upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Za dlužné pojistné na zdravotní pojištění (tedy i včas neuhrazený nedoplatek) si pojišťovna účtuje penále ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den. Když vyměřená pokuta nepřesáhne stokorunu, pojišťovna vám ji odpustí.

Když vám naopak vznikne přeplatek, považuje se podání přehledu automaticky za žádost o jeho navrácení. Pojišťovna vám ho vrátí do jednoho měsíce. Pokud tedy v přehledu nezaškrtnete, že ho chcete použít na úhradu pojistného za další období.

Do kdy zaplatit nedoplatek na sociálním pojištění

Také u sociálního pojištění si pohlídejte osmidenní lhůtu. „Doplatek na pojistném je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl podán přehled. Důležité je nezapomenout, že za den platby pojistného se považuje den připsání pojistného na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, nebo den, kdy bylo pojistné zaplaceno v hotovosti (do deseti tisíc korun) na pokladně,“ vysvětluje Jana Buraňová. Když nedoplatek včas nevyrovnáte, začne vám nabíhat penále ve výši 0,05 procenta dlužné částky za každý den prodlení.

Anketa

Kdy podáváte přehledy sociálce a pojišťovnám?

Jak podat přehled zdravotní pojišťovně

Přehled své zdravotní pojišťovně musíte podat na předepsaném formuláři – interaktivní verzi formulářů jednotlivých pojišťoven, která toho hodně vypočte za vás, nabízíme ke stažení v boxu. Některé zdravotní pojišťovny umožňují elektronické podání, jiným musíte formulář doručit poštou nebo osobně.

Jak podat přehled sociálce

Interaktivní tiskopis nabízí také Česká správa sociálního zabezpečení, najdete ho zde. „Interaktivní tiskopisy obsahují logickou kontrolu vyplňovaných údajů. Využívá-li OSVČ kvalifikovaný elektronický podpis nebo má-li zřízenou „datovku“, tiskopis po vyplnění a nezbytné kontrole dat (provede se automaticky) odešle elektronicky stiskem tlačítka. Vyplněný a odeslaný tiskopis si samozřejmě může vytisknout a založit do své evidence. Kromě elektronického podání nadále zůstává zachována možnost podat Přehled formou klasického papírového tiskopisu,“ komentuje mluvčí správy sociálního zabezpečení. Klasický tiskopis přehledu pro sociálku můžete stahovat v boxu. Vytištěný ho pak doručíte okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle vašeho bydliště.

Interaktivní tiskopisy toho hodně vypočítají za vás, stačí zadat potřebná vstupní data. Hodit se může i naše daňová kalkulačka - spočítá, kolik budete za loňský rok na zdravotním pojištění a sociálním pojištění doplácet, nebo kolik vám naopak vrátí. 

Daňová kalkulačka 2015 – výpočet daně z příjmů za rok 2014

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.