Jak jsou otevřené obchody. Nová omezení a výjimky

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 27. 12. 2020 | 2 komentáře
Před dalším šířením koronaviru má Česko ochránit pátý stupeň protiepidemického systému PES. Co všechno od 27. prosince zakazuje a jaké jsou výjimky?
Jak jsou otevřené obchody. Nová omezení a výjimky

Zdroj: Shutterstock

Po Vánocích mohou otevřít jen obchody, které prodávají základní potřeby. Tentokrát mohou mít otevřeno i v neděli. Celodenní zákaz se však – až na výjimky jako čerpací stanice nebo lékárny – vztahuje na všechny státní či jiné svátky, především 1. leden.

Oproti dřívějšku už nemají hypermarkety či supermarkety výhodu – i v nich je teď povolený jenom prodej základního sortimentu (do něj patří všechno, co najdete v následujícím seznamu výjimek). Ani velké řetězce tak nemohou prodávat například oblečení, boty, hračky nebo elektroniku. Tím se zrovnoprávní podmínky pro malé a velké prodejny. 

Slovy vládního opatření je od 27. prosince do 10. ledna zakázaný maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Díky výjimkám mohou mít otevřeno:

 • prodejny potravin,
 • prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
 • prodejny paliv,
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny malých domácích zvířat,
 • prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin a časopisů,
 • prodejny tabákových výrobků,
 • prádelny a čistírny,
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem (výdejny e-shopů – pozn. red.)
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladny prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozovny realitního zprostředkování,
 • provozovny činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozovny sběru a výkupu surovin, kompostárny,
 • provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
 • provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.
 • provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček,
 • prodejny zbraní a střeliva.

V obchodech, které zůstanou otevřené, samozřejmě trvají všechna dosavadní omezení, tedy především jeden zákazník na 15 metrů čtverečních nebo dodržování aspoň dvoumetrových rozestupů.

Zakázaný je také prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (stáncích, pojízdných prodejnách a podobně), pochůzkový a podomní prodej. Výjimku mají pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde toto zboží nelze koupit v jiné provozovně; dále je povolený prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu.

Vládní opatření ani tentokrát výslovně nezakazují poskytování kadeřnických a podobných služeb mimo provozovnu, podnikatel může v takovém případě využít i výjimku ze zákazu volného pohybu. Poskytnutí služby na základě předchozí objednávky nelze považovat ani za podomní (pochůzkový) prodej služeb.

Zákaz prodeje zboží a služeb se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Řežeme náklady!

Řetězova pila
Zdroj: Shutterstock

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Restaurace a ubytování

Restaurace mohou prodávat jenom přes výdejové okénko (od pěti hodin ráno do devíti večer) nebo nabízet rozvozy. Výjimku mají provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze od 5 do 21 hodin a s předepsanými omezeními (odstupy, počet lidí u stolu, bez wifi a podobně). Zákaz neplatí ani pro zaměstnanecké jídelny, školní jídelny a další provozovny, které neslouží pro veřejnost.

Dál je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (kromě vnitřních prostor těch provozoven stravovacích služeb, které nemusejí zavřít).

Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno. Výjimkou je jejich poskytování:

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 27. prosincem.

Koncerty, sportoviště, ZOO, vleky...

Od 27. prosince do 10. ledna vláda zakázala také:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen s omezeními,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (nařízení stanoví výjimky pro praktickou výuku, praxe, výkon některých povolání nebo součást vzdělávání podle školského zákona)
 • veletrhy,
 • provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
 • provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí veřejností.

V knihovnách si lze půjčit a vrátit knihu jenom bezkontaktně.

Omezení volného pohybu

V pátém stupni se také posouvá zákaz nočního vycházení z 23. na 21. hodinu. Volný pohyb osob je v době od 21:00 do 4:59 zakázaný s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • účasti na dovolené hromadné akci,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Volný pohyb je zakázaný také přes den, tedy od 5.00 do 20:59, má však řadu výjimek. Těmi jsou:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • cesty za účelem zajištění zboží a služeb podle předchozího bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 • cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • cesty za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 • účast na shromáždění nebo hromadné akci (za dodržení dalších podmínek),
 • cesty zpět do místa bydliště;

Na veřejně přístupných místech smí – s odstupem aspoň dva metry od ostatních, pokud je to možné – pobývat nejvýše dvě osoby společně s výjimkou:

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.

Výjimka z nočního zákazu vycházení a shromažďování nebude ani pro Silvestra.

Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se může účastnit nanejvýš patnáct osob.

Při shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady lze zaplnit kapacitu míst k sezení nejvýše z jedné desetiny. Současně je potřeba dodržet další omezení (odstupy, převážně sezení, dezinfekce, opatření pro zpěv..).

Ostatních shromáždění mimo vnitřní prostory staveb se může účastnit nejvýše 100 lidí, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry.

Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Škola začne doma

Pátý stupeň systému PES znamená také to, že většina žáků a studentů začne nový rok s distanční výukou.

Výjimka platí hlavně pro mateřské a speciální školy a pro 1. a 2. třídu na prvním stupni základních škol. Další podrobnosti najdete přímo v opatření týkajícím se škol.


Přijatá vládní opatření se v některých bodech (prodej v neděle, poskytování kadeřnických služeb mimo provozovnu a podobně) liší od obecné „matice“ systému PES, kterou si připomeneme na dalších obrázcích. Přednost má pochopitelně znění konkrétního opatření, které vychází i ve Sbírce zákonů.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Základní tabulka s opatřeními podle stupně PES.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro obchod, služby nebo průmysl podle stupně PES. První část.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro obchod, služby nebo průmysl podle stupně PES. Druhá část.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro kulturu nebo bohoslužby.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro sport.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Růst cen zpomaluje, i tak byl loni nejvyšší za osm let

13. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Růst cen zpomaluje, i tak byl loni nejvyšší za osm let

Meziroční růst spotřebitelských cen dál ztrácí na síle. V prosinci inflace meziročně klesla na 2,3 % z listopadových 2,7 %. Jednalo se o nejnižší meziroční růst od prosince 2018. Oproti... celý článek

Kde prodávali špatný benzin a naftu? Nový přehled pokut od ČOI

12. 1. 2021 | Petr Kučera | 82 komentářů

Kde prodávali špatný benzin a naftu? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během roku 2020.

V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

11. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 13 komentářů

V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

Lidé i firmy stále častěji platí kartou, přesto ještě nikdy nebylo v Česku tolik hotovosti jako teď.

Nejpřísnější omezení prodloužíme, rozhodla vláda

7. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nejpřísnější omezení prodloužíme, rozhodla vláda

Současná protiepidemická opatření zůstanou v platnosti nejméně do 22. ledna. Rozhodla o tom dnes vláda. Zavřené tak zůstávají většina škol, obchodů i služeb.

Jak vrátit nevhodný dárek? Tady je návod

25. 12. 2020 | Petr Kučera | 6 komentářů

Jak vrátit nevhodný dárek? Tady je návod

I zboží, které nemá žádné objektivní vady, můžete vrátit. Někdy to jde hodně snadno, jindy hůř. Poradíme.

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.