Jak jsou otevřené obchody. Nová omezení a výjimky

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 27. 12. 2020 | 3 komentáře
Před dalším šířením koronaviru má Česko ochránit pátý stupeň protiepidemického systému PES. Co všechno od 27. prosince zakazuje a jaké jsou výjimky?
Jak jsou otevřené obchody. Nová omezení a výjimky

Zdroj: Shutterstock

Po Vánocích mohou otevřít jen obchody, které prodávají základní potřeby. Tentokrát mohou mít otevřeno i v neděli. Celodenní zákaz se však – až na výjimky jako čerpací stanice nebo lékárny – vztahuje na všechny státní či jiné svátky, především 1. leden.

Oproti dřívějšku už nemají hypermarkety či supermarkety výhodu – i v nich je teď povolený jenom prodej základního sortimentu (do něj patří všechno, co najdete v následujícím seznamu výjimek). Ani velké řetězce tak nemohou prodávat například oblečení, boty, hračky nebo elektroniku. Tím se zrovnoprávní podmínky pro malé a velké prodejny. 

Slovy vládního opatření je od 27. prosince do 10. ledna zakázaný maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Díky výjimkám mohou mít otevřeno:

 • prodejny potravin,
 • prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
 • prodejny paliv,
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny malých domácích zvířat,
 • prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin a časopisů,
 • prodejny tabákových výrobků,
 • prádelny a čistírny,
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem (výdejny e-shopů – pozn. red.)
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladny prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozovny realitního zprostředkování,
 • provozovny činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozovny sběru a výkupu surovin, kompostárny,
 • provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
 • provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.
 • provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček,
 • prodejny zbraní a střeliva.

V obchodech, které zůstanou otevřené, samozřejmě trvají všechna dosavadní omezení, tedy především jeden zákazník na 15 metrů čtverečních nebo dodržování aspoň dvoumetrových rozestupů.

Zakázaný je také prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (stáncích, pojízdných prodejnách a podobně), pochůzkový a podomní prodej. Výjimku mají pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde toto zboží nelze koupit v jiné provozovně; dále je povolený prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu.

Vládní opatření ani tentokrát výslovně nezakazují poskytování kadeřnických a podobných služeb mimo provozovnu, podnikatel může v takovém případě využít i výjimku ze zákazu volného pohybu. Poskytnutí služby na základě předchozí objednávky nelze považovat ani za podomní (pochůzkový) prodej služeb.

Zákaz prodeje zboží a služeb se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Řežeme náklady!

Řetězova pila
Zdroj: Shutterstock

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Restaurace a ubytování

Restaurace mohou prodávat jenom přes výdejové okénko (od pěti hodin ráno do devíti večer) nebo nabízet rozvozy. Výjimku mají provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze od 5 do 21 hodin a s předepsanými omezeními (odstupy, počet lidí u stolu, bez wifi a podobně). Zákaz neplatí ani pro zaměstnanecké jídelny, školní jídelny a další provozovny, které neslouží pro veřejnost.

Dál je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (kromě vnitřních prostor těch provozoven stravovacích služeb, které nemusejí zavřít).

Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno. Výjimkou je jejich poskytování:

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 27. prosincem.

Koncerty, sportoviště, ZOO, vleky...

Od 27. prosince do 10. ledna vláda zakázala také:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen s omezeními,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (nařízení stanoví výjimky pro praktickou výuku, praxe, výkon některých povolání nebo součást vzdělávání podle školského zákona)
 • veletrhy,
 • provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
 • provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí veřejností.

V knihovnách si lze půjčit a vrátit knihu jenom bezkontaktně.

Omezení volného pohybu

V pátém stupni se také posouvá zákaz nočního vycházení z 23. na 21. hodinu. Volný pohyb osob je v době od 21:00 do 4:59 zakázaný s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • účasti na dovolené hromadné akci,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Volný pohyb je zakázaný také přes den, tedy od 5.00 do 20:59, má však řadu výjimek. Těmi jsou:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • cesty za účelem zajištění zboží a služeb podle předchozího bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 • cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • cesty za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 • účast na shromáždění nebo hromadné akci (za dodržení dalších podmínek),
 • cesty zpět do místa bydliště;

Na veřejně přístupných místech smí – s odstupem aspoň dva metry od ostatních, pokud je to možné – pobývat nejvýše dvě osoby společně s výjimkou:

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.

Výjimka z nočního zákazu vycházení a shromažďování nebude ani pro Silvestra.

Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se může účastnit nanejvýš patnáct osob.

Při shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady lze zaplnit kapacitu míst k sezení nejvýše z jedné desetiny. Současně je potřeba dodržet další omezení (odstupy, převážně sezení, dezinfekce, opatření pro zpěv..).

Ostatních shromáždění mimo vnitřní prostory staveb se může účastnit nejvýše 100 lidí, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry.

Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Škola začne doma

Pátý stupeň systému PES znamená také to, že většina žáků a studentů začne nový rok s distanční výukou.

Výjimka platí hlavně pro mateřské a speciální školy a pro 1. a 2. třídu na prvním stupni základních škol. Další podrobnosti najdete přímo v opatření týkajícím se škol.


Přijatá vládní opatření se v některých bodech (prodej v neděle, poskytování kadeřnických služeb mimo provozovnu a podobně) liší od obecné „matice“ systému PES, kterou si připomeneme na dalších obrázcích. Přednost má pochopitelně znění konkrétního opatření, které vychází i ve Sbírce zákonů.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Základní tabulka s opatřeními podle stupně PES.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro obchod, služby nebo průmysl podle stupně PES. První část.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro obchod, služby nebo průmysl podle stupně PES. Druhá část.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro kulturu nebo bohoslužby.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Tabulka s opatřeními pro sport.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+52
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Nová tisícovka s přítiskem. Překupníci už jsou připraveni

27. 1. 2023 | Gabriel Pleska

Nová tisícovka s přítiskem. Překupníci už jsou připraveni

K 30. výročí rozdělení měny na českou a slovenskou korunu vydá Česká národní banka tisícikorunu (vzor 2008) vylepšenou o speciální přítisk. Jeho motivem bude kolek – ten, co se v roce... celý článek

Koruna je nejsilnější za 15 let. Vyplatí se koupit eura na léto?

26. 1. 2023 | Jana Divinová | 1 komentář

Koruna je nejsilnější za 15 let. Vyplatí se koupit eura na léto?

Japonská banka Nomura sice předpověděla koruně na letošek pád, česká měna ale zatím míří opačným směrem. Podle ekonomů je teď správný čas vyměnit eura na letní dovolenou.

Hromadné žaloby se blíží. Nový plán, jak mají fungovat

26. 1. 2023 | Veronika Hejná

Hromadné žaloby se blíží. Nový plán, jak mají fungovat

Soudit se s nepoctivou firmou bude pro běžné spotřebitele jednodušší. Pomoct jim mají hromadné žaloby. Jejich výsledná podoba v českém právu ale má být slabší, než se dříve plánovalo. celý článek

Proč cukr tolik zdražil? Ministr viní řetězce. Skandál, reagují

25. 1. 2023 | Petr Kučera

Proč cukr tolik zdražil? Ministr viní řetězce. Skandál, reagují

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce po obchodních řetězcích vysvětlení, proč tak výrazně zdražily cukr. Vysoké přirážky jsou podle ministra nemorální. Řetězce vinu odmítají... celý článek

Spořitelna o víkendu vypne George, pozor na limity

20. 1. 2023 | redakce Peníze.CZ

Spořitelna o víkendu vypne George, pozor na limity

Česká spořitelna dočasně odstaví své internetové a mobilní bankovnictví George a Business 24 včetně potvrzovací aplikace George klíč. Dostupné nebudou od pátečních 23:30 hodin do sobotního... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.