Půjčíte developerovi, porazíte inflaci. Začít lze s tisícovkou

Jiří Hovorka | rubrika: Rozhovor | 25. 2. 2021 | 3 komentáře
Nemovitosti mají Češi rádi a my jim nabízíme snadnou možnost, jak s nimi zhodnotit své peníze nad inflaci. Vše si mohou vyzkoušet už od tisícikoruny, říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti Ronda Invest. V rozhovoru také vysvětluje, proč se nebojí, že by reality byly nadhodnocené.
Půjčíte developerovi, porazíte inflaci. Začít lze s tisícovkou

Zdroj: Shutterstock

Do čeho vlastně lidé mohou s vámi investovat?

Lidé i firmy mohou investovat do podnikatelských úvěrů zajištěných nemovitostmi v kvalitních lokalitách. Mohou se tak podílet na financování malých a středních podnikatelů. Úvěry, do kterých lze investovat, jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi v Praze, jejím okolí a v krajských městech. Výše poskytovaných úvěrů běžně nepřesáhne 70 procent hodnoty dané nemovitosti.

Jak tyto projekty vybíráte?

Pečlivě prověřujeme životaschopnost každého projektu a každý úvěr je zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, který motivuje úvěrové klienty k perfektnímu splácení úvěru. Každý úspěšný žadatel o úvěr musí tedy splnit výše zmíněná kritéria. Z hlediska vyhodnocování jednotlivých projektů se pak zaměřujeme na to, v jakém odvětví klient podniká, zda je jeho záměr reálný a vyhodnocujeme všechna rizika s tím spojená, včetně právních.

Lukáš Blažek

Autor: Ronda Invest

Obchodní ředitel společnosti Ronda Invest má dvacetiletou praxi v bankovním i nebankovním sektoru. Je absolventem inženýrského studia na Fakultě dopravní ČVUT a doktorského studijního programu na Fakultě podnikohospodářské na VŠE. Kromě obchodní činnosti také vystupuje na odborných seminářích a aktivně se podílí se na vývoji produktů. Ve volném čase se věnuje akademickému působení na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Na jak dlouho investice je? Jaký je výnos a jak ho vyplácíte?

Investovat je možné do více titulů, které mají různou cílovou splatnost. Ta se pohybuje od jednoho roku až do pěti let. Výnos se pohybuje od čtyř do šesti procent ročně s tím, že odpovídající podíl na výnosu vyplácíme klientům každý měsíc na účet, který zdarma vede naše sesterská společnost Ronda Finance. Klienti tak mají svoje investice pod kontrolou a v případě reinvestování výnosů mohou dosáhnout na ještě vyšší výnos.

Jak konkrétně s vámi začnu investovat? Zařídím vše online?

Ano, vše je možné během krátké chvíle vyřídit online. Jako zájemce o investování se registrujete v našem investičním portálu, který vás provede celou registrací. V rámci registrace si také vyberete svou první investici či investice, online portál vám následně vygeneruje všechny potřebné dokumenty, které podepíšete online prostřednictvím SMS. Pak vyčkáte na podpis dokumentů z naší strany a následně zašlete peníze na svou první investici a začínáte vydělávat.

Když už chci investovat do nemovitostí, proč bych měl investovat s vámi, a ne třeba přes realitní fond?

Každého investora zajímá, jaké budou s jeho investicí spojené poplatky. Ve fondech standardně hradíte vstupní poplatek, který může činit tři až čtyři procenta z investované částky. Takže jste vlastně ještě ani nezačali investovat a už jste v minusu. Dále ve fondech platíte každý rok správcovský či manažerský poplatek, který je již zohledněn ve výkonnosti každého fondu. U nás klienti žádné vstupní ani pravidelné manažerské poplatky nehradí. V realitních fondech vám tedy značnou část výnosu za první rok spolknou poplatky, naši klienti poráží inflaci už od začátku. U nás si navíc klienti své portfolio skládají sami z různých projektů, do kterých lze na našem portálu investovat. Ve fondu kupují všichni stejné portfolio a většinou se jedná o komerční nemovitosti.. U nás se více zaměřujeme na rezidenční nemovitosti, v nabídce u nás převažují investice do bytové výstavby, která je drobným investorům většinou bližší. A znovu bych zmínil, že výnosy vyplácíme každý měsíc, v realitních fondech získáte výnos jednorázově až při ukončení vaší investice.

Tak vy také určitě nepracujete zadarmo. Na čem vyděláváte, když ne na poplatcích za správu?

Ronda se dělí s investory o úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů. Větší část rozdělujeme mezi naše investory a menší část si ponecháváme k pokrytí všech vynaložených nákladů. Nestrháváme si tedy žádné bezpracné poplatky z investic klientů hned na začátku, ale náš výnos získáváme postupně v závislosti na tom, zda daný dlužník řádně splácí svůj dluh. Stejně jako investoři máme tedy maximální zájem na tom, aby naši dlužníci řádně spláceli a abychom vybírali k profinancování jen takové projekty, které budou úspěšně dotaženy do konce. V tom je rozdíl oproti některým jiným platformám, které často fungují jen jako tržiště a berou si poplatek z každé profinancované půjčky. Jejich výnos tedy nezávisí tak jako u nás na tom, zda dlužník řádně splácí.

Ceny nemovitostí jsou například podle České národní banky nadhodnocené. Není rizikové na ně sázet?

Nacházíme se v době, kdy základní úrokové sazby, které stanovuje ČNB, jsou pod úrovní inflace. Pod ní jsou i sazby hypoték a inflaci ani zdaleka nepokryjí úroky z bankovních vkladů. To v podstatě znamená, že inflace dlužníkům každý rok umazává z jejich dluhu, ale zároveň střadatelům odmazává část jejich úspor. Dalo by se tedy s trochou nadsázky říct, že dlužníci bohatnou a střadatelé chudnou. Střadatelé tedy víceméně nemají na výběr a pokud nechtějí o své úspory přijít, přesouvají je do aktiv, která přináší vyšší výnos a jejichž hodnota s rostoucí inflací zpravidla roste. Z těchto aktiv mají Češi jakožto konzervativní investoři nejblíže k nemovitostem. Jsou to reálná aktiva, na která si můžeme sáhnout a není možné s nimi nikam utéct nebo je jednoduše natisknout jako peníze. Proto hodnota nemovitostí i v současném krizovém období stoupá rychleji než inflace a z určitého úhlu pohledu se mohou zdát ceny nemovitostí nadhodnocené. V Česku ale máme dlouhodobý problém s délkou trvání povolovacích procesů a poptávka po rezidenčních nemovitostech tak dlouhodobě převyšuje nabídku. Za této situace jsem přesvědčen, že pokles cen domů a bytů v nejbližších letech nelze očekávat.

Jak by to v praxi vypadalo, kdyby developer přestal splácet? Přestaly by investorům ihned chodit i výnosy? Nebo jim garantujete, že nějakou dobu jim výnosy budete vyplácet, i když úvěrovaná firma bude mít výpadek?

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že zatím získali všichni naši investoři své výnosy vždy včas. Investoři získávají výnosy přesně podle toho, jak splácí daný dlužník, do jehož projektu investovali. To je základní princip všech P2P i P2B platforem. Všechny zafinancované projekty i bonitu dlužníků pravidelně monitorujeme, ve stávající nelehké době ještě intenzivněji než dříve. Jakékoliv náznaky, které by mohly znamenat, že by dlužník mohl mít problém se splácením nebo jakýkoliv jiný problém v rámci realizovaného projektu se snažíme řešit vždy s předstihem a zároveň pokud možno tak, aby to nemělo jakýkoliv negativní dopad na naše investory. Kvůli stávající situaci, kdy došlo v důsledku pandemie koronaviru k utlumení celé řady odvětví, jsme také zpřísnili kritéria při posuzování žadatelů o financování a jejich projektů. Investičních příležitostí je tak nyní o něco méně, ale raději našim investorům nabídneme méně projektů, než abychom jim nabídli projekt, ve kterém vidíme zvýšené riziko nedokončení.

Jak se lidé dostanou ke svým penězům, pokud by firma, do jejíhož projektu zainvestovali, zbankrotovala?

Jak již bylo řečeno, všechny projekty, které nabízíme k zainvestování, jsou zajištěny nemovitostmi ve vybraných lokalitách. To znamená, že ve prospěch Rondy Invest je v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo. V případě, že dlužník svůj projekt z jakéhokoliv důvodu nedotáhne a svůj dluh nesplatí, je Ronda oprávněna danou nemovitost prodat. Z utržených peněz by pak byli vyplaceni investoři. Jak jsem již zmiňoval, každý dlužník podepisuje při poskytnutí úvěru notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Tento instrument nám umožňuje významně urychlit případné vymáhání úvěru a tedy i prodej nemovitosti, jelikož se s dlužníkem nemusíme zdlouhavě soudit. Prodej zastavené nemovitosti je ale až poslední variantou, našim cílem je vždy o případném problému komunikovat, s dlužníkem se dohodnout a dát mu šanci, aby situaci vyřešil ve vlastní režii. Takový postup bývá zpravidla výhodnější pro investory i pro nás.

Když se na to podíváme z druhé strany: Proč by k vám měli jít developeři pro peníze na své projekty?

Nabízíme rychlost a flexibilitu. Banky při financování developerů stanovují celou řadu podmínek, často k nim patří například podmínka generálního dodavatele stavby, která samozřejmě developerům zvedá náklady na realizaci celého projektu, a na které my netrváme. Banky také často nefinancují malé projekty, protože pro ně zkrátka nejsou objemově dostatečně zajímavé. Pro nás naopak nejsou menší projekty žádnou překážkou, protože nám umožňují nabídnout našim investorům širší spektrum investic a ti tak mohou lépe diverzifikovat riziko.

Nejlevnější byty v Česku

Baví vás nemovitosti? Projděte si nejlevnější byty z nabídek realitních kanceláří

Dostanou u vás levnější peníze než v bance?

Developeři u nás levnější peníze než v bance nedostanou, rozdíl ale není velký. I mírně dražší financování se developerům vyplácí – a to ze zmiňovaných důvodů, kdy například netrváme na generálním dodavateli stavby, ale umožníme developerovi, aby využil menší levnější stavební firmy. Tím může dosáhnout významných úspor. To samozřejmě nic nemění na tom, že průběžně dohlížíme na řádnou realizaci každého projektu.

Jaký je zájem o investice přes Ronda Invest?

Stále více lidí si uvědomuje, že pokud nechají svoje úspory ležet na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu v bance, umaže jim každý rok část jejich pracně vydělaných peněz inflace. A tak hledají alternativy. Současná situace nám tedy nahrává a těší nás, že zájem investorů roste. Řada našich klientů si nejprve produkt vyzkouší, což je možné už od tisícovky. A jakmile se přesvědčí, že vše funguje, jak očekávali a výnosy jim chodí každý měsíc na účet, tak své investice řádově navyšují. Ronda tak již díky investorům zafinancovala projekty v objemu překračujícím 935 milionů korun a očekáváme, že brzy překročíme miliardu.

Kde chcete být za pět let?

Aktuálně je před spuštěním možnost investovat také v eurech. První projekt nabídneme investorům již v březnu. Tím se nám otevírají dveře na další trhy, kdy se v první řadě chceme zaměřit na investory na Slovensku a později také na další evropské země. V pětiletém horizontu bychom se rádi stali etablovaným hráčem na trhu P2P, respektive P2B platforem, které nabízí investice do zajištěných úvěrů, a to nejen v České republice.

Zůstanete jen u investic do nemovitostí?

Náš stávající obchodní model je postaven na financování projektů zajištěných nemovitostmi. U tohoto modelu máme prověřeno, že je dlouhodobě udržitelný a současná krize způsobená pandemií koronaviru nás v tom jen utvrdila. Těší nás, že i přes současnou nelehkou situaci nám všichni dlužníci řádně splácí, takže i naši investoři dostávají své výnosy včas. Nevylučujeme, že do budoucna nabídneme našim klientům i další doplňkové produkty, jsem ale přesvědčen, že hlavní pilíře našeho businessu budou i nadále stát na hmatatelných základech, tedy na nemovitostech.

Partner seriálu

Partner seriálu je RONDA INVEST, česká P2B platforma, která umožňuje firmám i lidem investovat do podnikatelských úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi. Za společností stojí skupina Alphaduct, do níž patří například značka Dermacol a skupina Citfin, expert na konverzi cizích měn.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Partners mají v podílových fondech šest miliard korun

15. 4. 2021 | Jiří Hovorka

Partners mají v podílových fondech šest miliard korun

Partners investiční společnost hlásí povedený rok 2020. Rostla podstatně rychleji než celý trh: Majetek pod správou ve vlastních fondech loni stoupl o 40 procent na téměř šest miliard... celý článek

Každý čtvrtý Čech vůbec nechrání úspory před inflací

14. 4. 2021 | Petr Kučera | 17 komentářů

Každý čtvrtý Čech vůbec nechrání úspory před inflací

Čtvrtina Čechů se vůbec nesnaží chránit své úspory před inflací. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz totiž považují hotovost nebo běžný účet, ukázal březnový průzkum Generali Investments... celý článek

Zonky snižuje minimální vklad do Rentiéra na pětinu

13. 4. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Zonky snižuje minimální vklad do Rentiéra na pětinu

Platforma Zonky Rentiér od 13. dubna snižuje minimální vklad z dosavadních 50 tisíc na 10 tisíc korun. „Služba tak bude dostupná více klientům, kteří nyní mohou své úspory zhodnocovat... celý článek

Bitcoin má nový rekord. Táhne ho vstup Coinbase na burzu

13. 4. 2021 | Lukáš Kovanda | 1 komentář

Bitcoin má nový rekord. Táhne ho vstup Coinbase na burzu

Středeční zahájení veřejného obchodování s akciemi Coinbase je jedním z nejdůležitějších milníků v historii kryptoměn. Dává totiž možnost vézt se na růstové vlně i těm, kteří mají za... celý článek

Investujte bez vybírání. ČSOB zjednodušuje fondy

12. 4. 2021 | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Investujte bez vybírání. ČSOB zjednodušuje fondy

ČSOB má novou službu, pomocí které chce prodávat investice do podílových fondů svým klientům. Produkt nazvaný ČSOB NaMíru startuje s akcí, během níž do konce června odpouští vstupní... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.