Investiční poradci se bez zkoušek a licence neobejdou

Investiční poradci se bez zkoušek a licence neobejdou
V Česku brzy skončí doba, kdy mohl dělat práci investičního poradce kdokoli jen na živnostenský list. Kdo bude chtít dál radit klientům, bude muset složit odborné zkoušky a získat licenci. Tato povinnost se však nebude týkat investičních zprostředkovatelů.

Investiční zprostředkovatelé a investiční poradci si nejsou rovni. A nejspíš ani nebudou. Zatímco ti první nyní musí mít licenci od České národní banky, těm druhým stačí jen živnostenský list, aby mohli klientům radit, do jakých investičních nástrojů vložit peníze. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou bude projednávat v létě parlament, by to měla změnit. Poradci budou napříště potřebovat licenci, kterou získají po složení patřičných zkoušek. Po takzvaných zprostředkovatelích druhé úrovně, tedy konkrétních osobách, které zprostředkovávají prodej a nákup investičních nástrojů, však nikdo zkoušky nechce a ani chtít nebude. Čeká je jen změna statusu. Změní se na vázané agenty, a to na základě ohlášení centrální bance. Nerovné postavení obou profesí se tak přehoupne v neprospěch poradců.

Co jsou investiční nástroje
Podle zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu jde o:
 • investiční cenné papíry,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje peněžního trhu,
 • deriváty.

Investičními cennými papíry jsou
 • akcie nebo obdobné cenné papíry,
 • dluhopisy nebo obdobné cenné papíry,
 • cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů,
 • ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích.

Deriváty jsou
 • opce,
 • finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy),
 • rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,
 • nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 • jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.
Zatím činnost investičního poradce nepodléhá zvláštním povinnostem plynoucím ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ani se na ni nevztahuje dozor České národní banky. Poradci pomáhají klientům orientovat se v dostupných investičních příležitostech, které se na trhu vyskytují. Měli by být schopni nejen identifikovat rizika těchto příležitostí, ale též tato rizika porovnat, analyzovat a transformovat v konkrétní investiční doporučení.

Investiční zprostředkovatelé mohou vykonávat činnost jen na základě registrace u České národní banky. Jejich činnost spočívá podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu v přijímání a předávání pokynů k nákupu a prodeji investičních nástrojů. Vlastní transakce provádí obchodník s cennými papíry, investiční společnost, fond či banka. Podle veřejně dostupného seznamu je u ČNB registrováno jako investiční zprostředkovatel 11 318 fyzických a právnických osob

Novelu zákona předkládá ministerstvo financí. Jejím cílem je sladit český právní řád s evropskou směrnicí o trzích finančních nástrojů (MIFID). "Z ní vyplývá, že poradenství k investičním instrumentům se stává licencovanou hlavní investiční službou," vysvětluje náměstek ministra financí Milan Šimáček. Nové ustanovení by podle něj mělo platit už od 1. listopadu letošního roku. "Stávající investiční poradci budou mít devět měsíců na to, aby požádali ČNB o licenci na poradenství," doplňuje Šimáček. Licence se bude udělovat na dobu neurčitou.

Podmínkou pro získání licence bude složení odborných zkoušek. Jak budou vypadat, zatím jasné není. "To záleží na konečném znění novely," říká Adam Nečas z České národní banky. "Podílíme se na přípravě podkladů pro udělování licencí. Zkoušky budou podobné těm, které teď absolvují třeba burzovní makléři," tvrdí generální sekretářka Asociace finančních zprostředkovatelů Marta Gellová a dodává, že nová licence má být důkazem odborných znalostí poradce. Co všechno budou muset poradci umět zatím neumí přesně popsat. Základem má být znalost finančních trhů, ekonomických procesů, ale třeba i práva. "AFIZ cítí potřebu stanovit pro poradenství v oblasti investic do cenných papírů jasná pravidla jednání ve vztahu ke klientům, odpovědnost poradců a požadavky na jejich kvalifikaci. Nová pravidla povedou ke kultivaci poskytování služeb na finančním trhu," hodnotí novelu zákona Marta Gellová.

Co jsou investiční služby
Hlavní investiční služby
 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj,
 • upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů.

Doplňkové investiční služby
 • správa investičních nástrojů,
 • úschova investičních nástrojů,
 • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
 • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
 • poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů,
 • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • služby související s upisováním emisí investičních nástrojů,
 • pronájem bezpečnostních schránek.
Licence budou muset mít všichni poradci. Nebude možné, aby licenci měla jen firma, pro kterou nezávislí poradci pracují. To se některých poradenským firmám nelíbí. "Postavit nás na úroveň obchodníků s cennými papíry není nejlepší řešení. Pokud si každý bude muset obstarat licenci, bude to znamenat zvýšení administrativy, ale pro klienta se tím nic nezmění," říká zakladatel jedné z prvních tuzemských poradenských firem - Porfin, Jan Malý. Prakticky každá zprostředkovatelská firma si podle něj přísně kontroluje najaté poradce.

Velcí hráči trhu OVB Allfinanz či AWD zatím změny příliš komentovat nechtějí. Jejich lidí se bude týkat především  nucená transformace zprostředkovatelů druhé úrovně na vázané agenty. Tento institut odpovídá výhradnímu obchodnímu zastoupení. Obchodník s cennými papíry plně a bezvýhradně odpovídá za činnost vázaného zástupce při poskytování investičních služeb. "Podle dosavadních návrhů by vázaní zástupci museli zažádat o zápis do nového registru," říká Adam Nečas z České národní banky. Zápis by podle něj mohl být jen administrativním krokem.

Nový systém získávání licencí podle poradenských firem znevýhodňuje poradce ještě v jednom směru. "Nevztahuje se na pojišťovny, jejichž poradci nabízejí investiční životní pojištění, jehož součástí jsou obchody, které v případě investičních zprostředkovatelů už podléhají regulaci," tvrdí Jan Malý. S tvrzením, že jde o mezeru v zákoně, souhlasí i Gellová. "Zatím není investiční životní pojištění součástí balíku produktů, které jsou pojímány jako investiční poradenství," říká Marta Gellová.

Zatím není jasné, kolik budou poradci muset za udělení licence zaplatit. Investiční zprostředkovatelé za registraci platí od loňského ledna České národní bance dva tisíce korun.

Otestovali jsme pro vás!

Průběžně podrobujeme kritickému redakčnímu oku či oku externí poroty různé produkty a finanční instituce. Co vše jsme zatím otestovali:

 • Přemýšlíte o tom, že byste využili služeb finančního poradce? Podívejte se, jak dopadly námi testované poradenské firmy.
 • Je vaše internetbankingová aplikace bezpečná, uživatelsky příjemná a cenově výhodná? Podívali jsme se jí na zoubek.
 • Jak kvalitní poradenství a služby poskytuje vaše banka? Za kolik půjčují lichvářské společnosti?
 • Otestovali jsme 10 pojišťoven, zda poskytují svým potenciálním klientům všechny důležité informace, jak jim to nařizuje zákon. Výsledky byly skoro k pláči.
 • Nabízejí banky úvěry skutečně za ty úžasně nízké sazby, které inzerují? Podívali jsme se "na zoubek" i firmám poskytujícím spotřebitelské úvěry.
Výsledky našich testů naleznete ve zcela nové sekci Otestovali jsme pro vás.

Měli by investiční poradci a zprostředkovatelé povinně skládat zkoušky ze znalostí finančních trhů, nebo se ti nekvalifikovaní stejně na trhu neprosadí?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 6. 2007 8:03, Jarmila

Nemáte tak úplně pravdu. Architekt vypracuje projekt a je na zákazníkovi, zda tento dům nebo s jiným projektem od jiného architekta. Posléze nastoupí výběr firmy, která dům odle projektu udělá. Opět nabídka a od různých firem. Kdo neuspěl, dělal práci zadarmo. Totéž je i jinde: když v restauraci uvaří sice dobré jídlo, ale drahé, zákazníci si dají vedle u stánku párky v rohlíku a restaurace může své úžasné jídlo vyhodit, protože nenašla zákazníky.

Zobrazit celé vlákno

+73
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Finanční plánování podle Broker Consulting II.

13. 4. 2007 | Evžen Huml | 2 komentáře

Finanční plánování podle Broker Consulting II.

Poradce Broker Consulting působil velmi zkušeně. Sběr informací provedl na jedničku, při úvodní schůzce klientovi poskytl dobré rady. Škoda ovšem, že se jimi v navrženém řešení neřídil.... celý článek

Finanční plánování podle Broker Consulting

12. 4. 2007 | Evžen Huml | 10 komentářů

Finanční plánování podle Broker Consulting

Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Broker Consulting. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy,... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

11. 5. 2006 | Evžen Huml | 2 komentáře

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

Analýza potřeb je vynikající a precizní. Jde bezesporu o nejlepší finanční plán z dosavadních testů. Zpracování dvou variant řešení je nadstandardní. Společnost bych se nebál doporučit... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Benefita

10. 5. 2006 | Evžen Huml

Finanční plánování podle společnosti Benefita

Benefita sice svoji nabídku staví na produktech zejména svého vlastníka Kooperativy a dále České spořitelny a její poradci jsou placeni provizemi od těchto společností. Nicméně ten,... celý článek

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

23. 2. 2006 | Vladimír Bádr | 12 komentářů

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

Přesné závěry na základě nepřesných čísel, místo kvalitního plánu prodej životního pojištění ve všech jeho podobách, místo optimalizace finančního plánu pro klienta optimalizace provize... celý článek

Partners Financial Services