Finanční deriváty: možnost velkých zisků, ale i ztrát

Finanční deriváty: možnost velkých zisků, ale i ztrát
Chtěli byste vydělávat desítky procent za pár dní? Pomocí pákových produktů je to možné. Proč jsou tak výnosné? Jak začít s investováním do opcí, warrantů a certifikátů a kde je kupovat? Jaké jsou jejich výhody a na co si dát zejména pozor?

Finanční deriváty, především pákové produkty, byly řadu let pro české investory nedostupné. To sice stále platí o derivátech obchodovaných na českých kapitálových trzích, nicméně dnes už řadu pákových produktů můžeme nakupovat v zahraničí. A možná se v dohledné době dočkáme i futures na index pražské burzy.

Pro drobného investora jsou ale přece jen vhodnější produkty, které limitují maximální možnou ztrátu, jako jsou opce a warranty - u nich můžete přijít nejvýše o investovanou částku. U futures je riziko ztráty teoreticky neomezené, a proto by je měli používat pouze zkušení investoři.

Co jsou pákové produkty

Termín pákový produkt znamená investici využívající principu finanční páky, kdy velmi zjednodušeně řečeno s malou částkou nakupujete aktiva v mnohem větší hodnotě. Díky tomu se vám zisky, ale i ztráty pokladového aktiva násobí.

Pokud například koupíte jednu akcii za tisíc korun a její cena vzroste na 1 100 korun, je váš zisk 100 korun neboli 10 %. Pokud byste ale koupili opci se strike 900 korun na tuto akcii (v době, kdy stála tisíc korun) za 100 korun, pak v okamžiku růstu kurzu akcie na 1 100 bude hodnota opce 200 korun, což znamená zisk stejných 100 korun, relativně však 100 %, což je desetkrát více, než kdybyste investovali přímo do akcie. Pokud by naopak cena klesla na 900 korun, byla by ztráta z přímého držení akcie 100 korun neboli 10 %, zatímco opce by zaznamenala 100% ztrátu, její hodnota by byla nula (v obou případech neuvažujeme časovou hodnotu - viz text).

Více o finančních derivátech si můžete přečíst v sekci deriváty.

Opce

Tyto deriváty jsou právem koupit (či prodat) podkladové aktivum, za předem dohodnutou cenu (strike price) v dohodnutém čase (doba splatnosti či expirace). Toto právo se obchoduje za tzv. opční prémii, což je jen vznešený název pro tržní cenu. Ty, které jsou vhodné ke spekulaci, se obchodují na opčních burzách, které jsou garantem vypořádání, opce však může emitovat (vypisovat) kdokoliv. Na většině burz se opce na akcie obchodují zásadně v kontraktech o velikosti 100 kusů, cena (opční prémie) je přitom kótována za kus (opci na jednu akcii), kupujete-li například dva kontrakty při 1,45 dolaru, pak kupujete za 290 dolarů (2 * 100 kusů * 1,45).

Nevýhodou burzovních opcí může být velmi nízká likvidita u opcí na nepříliš likvidní podkladová aktiva. Naopak velkou výhodou klasických opčních burz je, že můžete opce nejen kupovat, ale i vypisovat (mít v nich krátkou pozici), což je důležité pro řadu opčních strategií, které s warranty prostě buďto vůbec neuděláte nebo budou velmi drahé. Vypsání opce totiž znamená příjem pro vás (inkasujete opční prémii), a tím se snižují náklady celé strategie. Musíte jen počítat s tím, že na účtu vám makléř zablokuje tzv. margin - jistinu pro případ, že by trh šel proti vám, aby měl z čeho pokrýt vaše případné ztráty.

Warranty a pákové certifikáty

Často se můžete setkat s definicí, že warrant je dlouhodobá opce emitovaná bankou. Hlavním rozdílem oproti opcím je, že vypořádání zajišťuje místo burzy emitující banka, což vám ale většinou může být úplně jedno. Druhým rozdílem je již zmíněná nemožnost je vypisovat, investorova pozice je tedy vždy dlouhá (může být jen kupujícím warrantu, resp. prodat může jen takový, který skutečně vlastní).
Warranty a další pákové produkty jsou většinou kótovány za kus. Výhodou také je, že emitenti vždy vytvářejí sekundární trh, neboli vždy jsou připraveni nakupovat i prodávat daný warrant. Díky tomu máte jistotu, že vždy můžete nakoupit nebo prodat. K parametrům, které jsou typické pro opce zde přibývá odběrní poměr, warranty jsou často emitovány například na jednu desetinu, někdy i setinu akcie.

Složitějšími na pochopení jsou ostatní pákové certifikáty, jedním ze zástupců jsou turbocertifikáty. Narozdíl od warrantů a opcí často nemají splatnost, nicméně časovou hodnotu (která je u warrantů vždy proti vám, u opcí může být vaším ziskem) zde nahrazuje knockout. To je úroveň kurzu, při které se mění podmínky celého certifikátu nebo je úplně knockoutován - přestává existovat.

Kde je kupovat?

Warranty a certifikáty se obchodují na derivátových burzách v Německu a také na mimoburzovní trhu. Můžete je nakupovat prostřednictvím některých českých brokerů, brokerJet, Cyrrus, řada dalších slibuje do budoucna zařadit pákové produkty do své nabídky.

Na investice do opcí na akcie obchodované v USA vám nezbude než si otevřít účet u některého amerického obchodníka s cennými papíry. Většinou musíte vložit alespoň dva tisíce dolarů a pokud chcete dělat daytrading (nákup i prodej v jednom dni), pak podle požadavků americké komise musíte mít na účtu alespoň 25 tisíc dolarů v penězích a cenných papírech.

Pozor na spready a poplatky

To co bude překvapením pro ty, kteří jsou zvyklí na akciový trh je relativní velikost poplatků a spreadů (rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem). Zatímco u akcií, především těch hodně likvidních, bývá minimální, často i méně než zlomek procenta, u opcí i warrantů se pohybuje v řádu jednotek procent, ale může dosahovat i 10 %.

Kromě spreadu mohou být nepříjemné i poplatky. Warranty a certifikáty jsou zpoplatněny za obchod, většinou jde o 10 až 17 euro. U opcí bývají nejčastěji poplatky účtovány za zobchodovaný kontrakt. Především u opcí s velmi nízkou hodnotou tak poplatky mohou činit desítky procent investice. Na obchodování s opcemi jsou ideální obchodníci, kteří účtují poplatky za kontrakt. Příkladem je Interactivebrokers, kde opce obchodujete mezi 25 centy a dolarem za kontrakt v závislosti na objemech a velikosti opční prémie, většina ostatních on-line brokerů si účtuje kromě částky za kontrakt i fixní poplatek v řádu nejméně několika dolarů, jsou tedy násobně dražší.

Co jsou a jak fungují investiční certifikáty

Vedle tradičních investičních nástrojů vzniká nová generace moderních finančních produktů, které jsou schopny uspokojit aktuální přání dnešních investorů. V České republice stojí trh s těmito produkty na samém počátku, nenechte si proto tento vlak ujet. O jaké instrumenty jde a jak fungují? Přečtěte si vše podstatné o investičních certifikátech. Máme pro vás exklusívní seriál!

Jak začít?

Pokud vaše investiční zkušenosti zatím končí u podílových fondů, nejsou pákové produkty tím nejlepším nápadem, měli byste mít alespoň nějaké zkušenosti s přímými investicemi do akcií. Také je důležité neinvestovat do derivátů příliš velkou část svého portfolia. Nemělo by jít o více než 10-15%.

Investování do derivátů také vyžaduje mít dopředu zvolenou strategii. Nesmíte totiž zapomínat na skutečnost, že opce je právo a jako takové má svou hodnotu složenou ze dvou složek - vnitřní hodnoty (kladný rozdíl mezi aktuálním kurzem a strike price) a časové hodnoty, což je laicky řečeno "poplatek za šanci" na budoucí výdělek - protože čím více času zbývá do expirace, tím je větší šance na příznivý vývoj ceny podkladového aktiva, a tím i ceny vám drženého derivátu. Zatímco vnitřní hodnotu lze vždy přesně spočítat, o časové hodnotě lze jednoznačně říci jen to, že se zmenšuje s blížící se expirací. Pokud se tedy rozhodnete použít opce či warranty k dlouhodobé spekulaci, berte tento fakt v úvahu, časová hodnota totiž u dlouhodobých opcí či warrantů často představuje velkou část opční prémie. Naopak když budete chtít spekulovat krátkodobě, pak můžete časovou hodnotu většinou ze svých úvah vypustit

Dobré je taky před každou investicí zapojit trochu matematiky. Spočtěte si dopředu, abyste pokryli alespoň náklady. Ač je to celé triviální cvičení, může vám také poskytnout obrázek o tom, jak moc se musí pohnout podkladové aktivu, abyste to vůbec pokrylo všechny poplatky (případně i včetně směny korun na eura a zpátky). Důležité je to také v případě, že si chcete jen hrát s nějakými "drobnými" a učit se.

Zkusme si to na příkladu. Chcete například investovat 300 eur do warrantů na akcie společnosti Adidas-Salomon (call, strike price 160 eur, poměr 0,1, expirace 17/3/2006), které stojí 0,85/0,87 (to znamená, můžete koupit za 87 centů a prodat za 85 centů). Pokud byste použili brokerJet a warranty nakoupili na mimoburzovní trhu s poplatky 9,95 eura, pak koupíte 290,05/0,87=333 kusů. Abyste získali zpět alespoň poplatky, musíte dostat celkem 309,61 eura (333 * 0,87 + 2 * 9,95) neboli 93 centů za kus. Přičemž nezapomeňte, že 93 centů musí být kurz na nákupu (kotace tedy bude 0,93/0,95), tedy, že hodnota warrantu musí vzrůst o 8 centů neboli o 9,4 %. Spočítat, o kolik se musí změnit hodnota podkladového aktiva, zase tak snadné není, záleží na parametrech warrantu, především páce, viz výše. Pomocí kalkulačky v brokerJetu je možné odhadnout, že akcie by měla vzrůst na 167,65 eur (přibližně o 0,6 %), aby cena warrantu dosáhla kýžených 93 centů. Je dobré si také ale spočítat, že stejně nepatrný pokles kurzu (o 0,9 % na 165 euro) znamená propad hodnoty warrantu na 74 centů a celkovou ztrátu (při přideji za tuto cenu a po započtení poplatků) 21,2 % investice.

Nebuďte chamtiví

Velké zisky jsou lákavé, ale často jsou i cestou ke zklamání. Autorova zkušenost může být dobrým příkladem. Nakoupil jsem warranty na akcie jedné telekomunikační firmy po 8 centech, krátce nato se kurz akcie mírně propadl (přibližně o 5 %), warranty však ztratily polovinu hodnoty. O měsíc později se kurz vzpamatoval, nicméně místo prodeje za 11 centů (zisk 37,5 %, kurz se na této úrovni držel téměř celý den) jsem čekal dále na 12 centů. To ovšem nikdy nepřišlo, prodal jsem o několik dní později za 8,1 a celkově prodělal asi 15 euro na poplatcích. Nakonec, aby nebylo všeho dost, pět hodin po prodeji kurz stoupnul na 10 centů. Neprodání za 11 centů se dalo zabránit - kurz podkladového aktiva vyletěl hodně rychle, nicméně se zarazil na velmi silné resistenci, pokud by ji ještě v ten či následující den prorazil, bylo 12 centů reálných. Použitím nástrojů technické analýzy (více si můžete přečíst zde) ale bylo možné zjistit, že hranice je velmi silná a na její proražení bude spíše potřeba delší čas. Stačilo tedy pár hodin počkat, a pokud by k protnutí nedošlo, tak ihned prodat.

Už jste si zkusili zaspekulovat s pákovými produkty? Jak jste dopadli? Podělte se o své názory s ostatními.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 3. 2006 8:34, Honza

Myslíš, že jedna banka může po delší dobu ovlivňovat třeba hodnotu NASDAQu, DJIA či třeba kurzu EUR/USD?

Zobrazit celé vlákno

+51
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 3. 2006 18:50, Piti76

Vážený pane,
mám takové neblahé tušení, že asi nevíte o čem to je . Jinak byste něco takového nemohl napsat.
Míra

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

14. 3. 2006 | Petr Vykoukal

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Chystáte se do banky nakoupit podílové fondy? Zjišťovali jsme, na co byste se měli připravit. Chcete vědět, co předvedli bankovní poradci v několika českých a moravských městech? Kdo... celý článek

Na dluhopisy se teď musí od lesa

8. 3. 2006 | Milan Šmíd

Na dluhopisy se teď musí od lesa

V době růstu úrokových sazeb dluhopisy trpí. Portfolio však trpět nemusí, jestliže se prostředky umístí na peněžní trh a budou se postupně přesouvat zpět do dluhopisů. Výsledek této... celý článek

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

25. 1. 2006 | Roman Stuchlík

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe... celý článek

Peněžní trh má vždy smysl

12. 1. 2006 | David Urbánek

Peněžní trh má vždy smysl

I když nyní nepřináší fondy peněžního trhu po zohlednění inflace kladný reálný výnos, není důvod se jim vyhýbat. Stále plní svůj účel výhodné alternativní investice k bankovním účtům.... celý článek

Bohatý svět podílových fondů

29. 11. 2005 | Petr Vykoukal

Bohatý svět podílových fondů

Je pro vás vkladní knížka či termínovaný vklad jediným nástrojem pro uložení peněz? A pod slovem investor si umíte představit kohokoliv jen ne sebe? Čtete dále, podílové fondy nejsou... celý článek

Partners Financial Services