Hvězdné války peněžních a smíšených fondů

Pavel Rudiš | 12. 3. 2004
Hvězdné války peněžních a smíšených fondů
Spolu s CRA Rating Agency jsme provedli roční vyhodnocení otevřených podílových fondů s domicilem v České republice. Víte, jak si v roce 2003 vedly fondy peněžního trhu a fondy smíšené?

V minulém díle "Hvězdných válek" jste si mohli přečíst, jak se loni dařilo fondům akciovým a dluhopisovým. Nyní nahlédneme na vývoj dalších otevřených podílových fondů.

Fondy peněžního trhu

Skupina hodnocených fondů peněžního trhu se v prvním hodnocení roku 2003 sestávala celkem z deseti fondů. V měsíci únoru se stal součástí skupiny fond ČSOB výnosový (profil, názory) a rozšířil tak skupinu na jedenáct subjektů. K dalšímu nárůstu hodnocených subjektů v rámci skupiny fondů peněžního trhu došlo až v červnu 2003 díky fondu ČSOB Institucionální EURO peněžní, jenž splnil kritéria pro zařazení do hodnocení metodou CRA Fond Scoringu. ČSOB Institucionální EURO peněžní se prezentoval jako velmi konzervativní fond určený pro právnické osoby.

CRA Fond Scoring

CRA Fond Scoring CRA Fond Scoring vychází z historického vývoje dat jednotlivých fondů a žádným způsobem nehodnotí budoucí stav a vývoj jednotlivých fondů. Přestože výsledky hodnocení nepředstavují žádné investiční doporučení, pevně věříme, že scoringové hodnocení podílových fondů pomocí CRA Fond Scoringu pomáhá v orientaci na trhu kolektivního investování. Roční srovnání a vývoj hodnocení jednotlivých fondů má již díky poměrně dlouhé časové řadě vysokou vypovídající schopnost.
Podrobné informace o CRA Fond Scoringu se dozvíte zde.

Díky srpnovému slučování fondů u správcovských společností ČSOB Investiční společnost (profil, názorya 1. IN z hodnocení vypadly fondy ČSOB český peněžní trh a 1. IN – Fond peněžního trhu, jež byly sloučeny s fondem ČSOB bond mix (profil, názory). Skupina peněžních fondů se tak zúžila na deset subjektů. Díky žádosti o odejmutí povolení vydávat podílové listy svých fondů podané IS Citicorp Komisi pro cenné papíry, skupina v září přišla o fond Citibond Czech Fund.

V souvislosti s hromadným slučováním fondů rodiny J&T došla řada i na fond J&T AM Perspektiva–P, který vypadl z hodnocení v důsledku sloučení s přejímajícím fondem J&T Perspektiva (profil, názory). Na druhou stranu však byl do říjnového hodnocení nově zahrnut fond IKS Dividendový a ve skupině tak bylo hodnoceno nadále devět fondů. Tento stav však netrval dlouho, neboť pouze o měsíc později z hodnocení vypadly fondy ČSOB Institucionální EURO peněžní, jehož podílové listy přestaly být nabízeny a ISČS Merkur. V souladu s projektem sloučení fondů ISČS Merkur a ISČS Sporoinvest (profil, názory) schváleným Komisí pro cenné papíry došlo k 28. 10. 2003 k pozastavení prodeje podílových listů a ode dne 7. 11. 2003 k pozastavení odkupování podílových listů fondu ISČS Merkur. Ve skupině peněžních fondů bylo tedy od listopadu do konce roku 2003 hodnoceno pouhých sedm subjektů.

Hodnocení peněžních fondů podle metody CRA Fond Scoringu se vyznačuje nejstabilnějšími výsledky ve srovnání s ostatními skupinami fondů. Nejúspěšnějším fondem ve skupině fondů peněžního trhu byl za rok 2003 fond IKS Peněžní trh (průměr 4,75). Vyššího průměru ve skupině dosáhl ISČS Merkur (průměr 4,90), nicméně tento fond byl naposledy hodnocen v říjnu 2003. Nad průměrem čtyř hvězdiček se pak za rok 2003 pohybovaly fondy ISČS Sporoinvest (průměr 4,50) a ČP Invest Fond peněžního trhu (průměr 4,17). Na opačném pólu celé skupiny zůstal zcela osamocen fond AKRO Obligace, jenž více než jednu hvězdičku v roce 2003 nezískal. Skokanem roku v rámci skupiny fondů peněžního trhu byl v minulém roce ČP Invest Fond peněžního trhu, který se prodral z tříhvězdičkového průměru v posledním čtvrtletí roku 2003 až na pět hvězdiček. Opačným směrem se pak vydal fond ŽB – Sporokonto, jenž v lednu minulého roku získal pět hvězdiček a postupně se propadl až na hvězdičky tři, které držel od květnového do prosincového hodnocení.

Scoring otevřených podílových fondů - 5 nejlepších peněžního trhu

Fondy peněžního trhu

Počet hvězdiček k datu Roční hodnoty
I/2003 VI/2003 XII/2003 průměr rozptyl min. - max.
IKS Peněžní trh
(profil, názory)
5 4 5 4,75 0,188 4 - 5
ISČS Sporoinvest
(profil, názory)
5 5 4 4,50 0,250 4 - 5
ČP Invest Fond peněžního trhu
(profil, názory, koupit)
3 4 3 4,17 0,306 3 - 5
ŽB - Sporokonto
(profil, názory)
5 3 3 3,42 0,410 3 - 5
IKS Dividendový
(profil, názory)
- - 3 3,00 0,000 3 - 3
Zdroj dat: CRA, Peníze.CZ

Skupina fondů peněžního trhu se v roce 2003 vyznačovala nejnižší volatilitou jednotlivých fondů. Fondy peněžního trhu tak splňují představy investorů o stabilitě svých investic.

Smíšené fondy

V největší hodnocené skupině metodou CRA Fond Scoringu bylo ke konci ledna hodnoceno celkem 28 fondů. Z únorového hodnocení byl vyřazen fond J&T AM Druhý fond KSIO, ze kterého odteklo téměř 100 % aktiv a dospěl do likvidace. Z březnového hodnocení vypadl fond J&T Asset Management balancovaný z důvodu slučování s J&T Perspektiva – S, přírůstkem byl na druhé straně fond 1. IN – PIF, který vznikl 31. 12. 2001 přeměnou P.I.F. a.s. – 1. privatizačního investičního fondu. Z dubnového hodnocení vypadl fond ČP Invest Universální, u něhož investiční společnost ČP Invest požádala Komisi pro cenné papíry o zrušení a počet hodnocených fondů ve skupině klesl na 26 subjektů. Na masivní srpnové slučování fondů skupina smíšených fondů doplatila nejvíce, když ji z tohoto důvodu opustilo celkem pět subjektů. J&T AM International, J&T AM Fond Plus balancovaný, J&T AM YSE akcionářů balancovaný se slučovaly s J&T Perspektiva. 1. IN – Výnosový fond se sloučil s fondy ČSOB český peněžní trh, ČSOB český dluhopisový, 1. IN – Fond peněžního trhu a 1. IN – Dluhopisový fond a vstoupil pod názvem ČSOB bond mix na dluhopisový trh. Dalším vypadnuvším fondem byl navíc investAGe AG2000, kterému bylo s účinností od 6. 8. 2003 pozastaveno odkupování podílových listů fondu, z důvodu převzetí zprávy o kontrole Finančního úřadu pro Prahu 1.

V srpnu 2003 tak bylo hodnoceno 20 fondů. K dalším ztrátám došlo v září. Ke dni 17. 9. 2003 došlo ke sloučení fondů 1. IN – PIF, 1. IN – Rentiérský fond s přejímajícím fondem 1. IN – Restituční fond se současnou změnou názvu přejímajícího fondu na ČSOB fond stability (profil, názory). S cílem soustředění svých služeb v oblasti řízení aktiv do hlavních světových finančních center v rámci Citigroup požádala Komisi pro cenné papíry o odejmutí povolení vydávat podílové listy svých fondů společnost IS Citicorp.

Do zářijového hodnocení tak nebyl zařazen fond CitiSelect Balanced Fund. Zároveň již nebyly v září nabízeny podílové listy Růstového Otevřeného Podílového Fondu Partnerské Kapitálové Investiční Společnosti. V září 2003 tak bylo hodnoceno 16 fondů. Díky Investiční společnosti České pojišťovny (profil, názory) byly v říjnu do hodnocení začleněny fondy ČP Invest Český (profil, názory) a ČP Invest Moravskoslezský (profil, názory). V prosincovém hodnocení pak kritérium pro zařazení do hodnocení metodou CRA Fond Scoringu v podobě roční existence jako otevřený podílový fond splnil ČSOB Kvanto Kombinovaný (profil, názory), který vznikl přeměnou Zlatého investičního fondu Kvanto na otevřený podílový fond. Ke konci roku bylo ve skupině smíšených OPF hodnoceno 19 subjektů.

Nebe plné hvězd

Kdo má kolik hvězdiček?
Udělování jedné až pěti hvězdiček je celosvětovým standardem - čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější nebo méně rizikový. Informace o metodice scoringu a aktuálních hvězdičkách všech fondů naleznete zde.
Nejlepšími fondy podle ročního průměru byly v minulém roce fondy ŽB – Balancovaný fond nadací a 1. IN – PIF, které shodně neopustily samotné výslunní skupiny hodnocených smíšených fondů. Nicméně je třeba dodat, že 1. IN – PIF vstoupil do hodnocení až v březnu 2003, aby ho, díky výše popsanému procesu slučování fondů v rámci ČSOB Investiční společnosti (profil, názory), v září 2003 opustil. Tyto subjekty byly těsně následovány fondy ISČS Výnosový (průměr 4,92) a IKS Globální (průměr 4,50). V průměru čtyři hvězdičky a více pak ještě v roce 2003 získávaly fondy ISČS Fond řízených výnosů (profil, názory) (ex-Český), J&T Opportunity CZK (ex-Perspektiva – S), oba se shodným průměrem 4,42 a ČP Invest Český (profil, názory) (průměr 4,00). V průměru nejhoršího hodnocení naopak dosahovaly fondy Pioneer Trust (průměr 1,83), AKRO mezinárodní balancovaný (průměr 1,33), AKRO výnosový (průměr 1,33) a ČP Invest Smíšený (profil, názory, koupit) (průměr 1,17), jenž se shodně pohybovaly pod průměrem dvou hvězdiček.

Scoring otevřených podílových fondů - 5 nejlepších smíšených

Smíšené fondy

Počet hvězdiček k datu Roční hodnoty
I/2003 VI/2003 XII/2003 průměr rozptyl min. - max.
ŽB - Balancovaný fond nadací
(profil, názory)
5 5 5 5,00 0,000 5 - 5
ISČS Výnosový
(profil, názory)
5 4 5 4,92 0,076 4 - 5
IKS Globální
(profil, názory)
5 4 5 4,42 0,250 4 - 5
ISČS Fond řízených výnosů
(profil, názory)
5 4 5 4,42 0,243 4 - 5
J&T Opportunity CZK
(Perspektiva - S)
(profil, názory)
5 4 5 4,00 0,243 4 - 5
Zdroj dat: CRA, Peníze.CZ

Fondem s největší volatilitou výsledků v roce 2003 byl ISČS Sporomix 5, který se průběhu prvního pololetí roku 2003 propadl ze tří hvězdiček na jednu a ve druhé polovině roku 2003 pak osciloval mezi dvěma a třemi hvězdičkami.

Největší ztráty co do počtu hodnocených subjektů utrpěla v roce 2003 skupina akciových fondů (více v článku Hvězdné války akciových a dluhopisových fondů), na druhé straně lze při pohledu na četnost a výši změn hvězdičkových hodnocení konstatovat stabilizaci na trhu a pokles rozkolísanosti jednotlivých výsledků ve srovnání s předcházejícími léty.

Jak se na scoring otevřených fondů díváte vy? Preferujete spíše fondy dluhopisové, akciové, peněžního trhu nebo smíšené? Kterému fondu věříte nejvíce?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Hvězdné války akciových a dluhopisových fondů

10. 3. 2004 | Pavel Rudiš

Hvězdné války akciových a dluhopisových fondů

Peníze.CZ spolu s CRA Rating Agency provedly počátkem roku 2004 podle metodiky CRA Fond Scoringu roční vyhodnocení otevřených podílových fondů s domicilem v České republice. Přinášíme... celý článek

Fondy: žádné změny trendů

1. 3. 2004 | Petr Fejtek

Fondy: žádné změny trendů

Sumy přitékající do některých fondů sice oslňují, ale po započtení čtvrtmiliardy opakovaně prchající z dluhopisových fondů není již situace nijak slavná.

Fondy stále čekají na svůj čas

17. 2. 2004 | Petr Fejtek

Fondy stále čekají na svůj čas

Loňský nárůst majetku ve fondech přesáhl sice 20 miliard Kč, o nijak úspěšném roce však hovořit nelze. V roce předchozím, tedy 2002, to byl totiž více než dvojnásobek. Rozdíl v tempu... celý článek

Fondy: povstání smíšených

16. 2. 2004 | Petr Fejtek

Fondy: povstání smíšených

Ani věřit se nechce, ale pohled na týdenní statistiky naznačuje leccos. Vstávají noví smíšení bojovníci? Tak či onak, přesuny investic ve fondech jsou značné.

Fondy: nad akciovými svítá

9. 2. 2004 | Petr Fejtek

Fondy: nad akciovými svítá

I když lidé stále své peníze ukládají převážně na jen mírně modernizované vklady (peněžní trh), zdá se, že části z nich býčí korida přece jen nedá spát.

Partners Financial Services