Když se hroutí pyramida: šest milionů pokuty pro Institut finančního poradenství

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 7. 3. 2012 | 35 komentářů
Když se hroutí pyramida: šest milionů pokuty pro Institut finančního poradenství
Studenti, matky na mateřské a lidé bez práce, kteří akutně potřebují peníze. Na ty byla stavěná pyramidová hra Institutu finančního poradenství. Stížnosti na jeho podivné metody se ozývaly několik let. Česká národní banka se nyní rozhodla jednat a společnosti potvrdila šestimilionovou pokutu.

Daniel studuje vysokou školu. Jeho rodiče mu měsíčně nemohou mnoho přispívat, a tak si musí na studia vydělávat sám. „Známý mě v roce 2009 pozval na schůzku s nějakou firmou s tím, že si u nich dobře vydělává a určitě by se tam našlo i něco pro mě,“ začíná vyprávět Daniel. Jednalo se o prezentaci Institutu finančního poradenství (IFP). „Vysvětlovali nám, že společnost prodává investiční životní pojištění České podnikatelské pojišťovny,“ líčí Daniel. Podmínkou budoucího výdělku sice bylo, aby sám tuto pojistku uzavřel, ale slibované peníze jeho pochybnosti rychle vytěsnily. „Za každého nového člověka, kterého přivedu, slibovali dvanáct tisíc,“ vysvětluje. Pracovat se mělo v dvoučlenných týmech. Nováček v něm fungoval jako podřízený, jakmile přivedl nového člověka, stal se jeho šéfem. „Měli to skvěle propracované, na místě mě absolutně oblbli,“ pokračuje. Daniel se nechal zmámit a podepsal vše, co mu zástupci IFP předložili. Mimo jiné také směnku na čtyřicet osm tisíc. „Dneska se za to stydím, ale tehdy jsem pořádně netušil, co přesně směnka je, respektive, jaké může mít důsledky,“ říká Daniel. Důsledky pro dvacetiletého studenta ovšem mohly být zásadní. Směnka je cenný papír, který vás může přivést do pořádného průšvihu. Pokud je totiž řádně vyplněná a má všechny náležitosti, soud se vůbec nezabývá jejím původem. Dokonce ho nezajímá ani to, že dluh, který zajišťovala, je už třeba dávno splacený. Automaticky vydá směnečný platební rozkaz.

A o jaký závazek se v Danielově případě mělo jednat? Společnost IFP si směnkou jistila, že student bude po dobu dvou let platit měsíčně dva tisíce za pojistku, kterou uzavřel. Kdyby ji stornoval nebo vypověděl, přišla by totiž firma o provizi.

Ze „spoření na stáří“ se stala černá díra

Anketa

Spořili byste si na stáří s investičním životním pojištěním?

Neblahou zkušenost s IFP má také další poškozená, která si přála zůstat v anonymitě. Jejím případem se zabývalo sdružení Spotřebitel.net. „Naše klientka byla právě na mateřské dovolené a chtěla si trochu přivydělat,“ říká Lucie Petránková ze sdružení Spotřebitel.net. Podobně jako Daniel natrefila na společnost IFP. „Osm měsíců platila dva tisíce za uzavřenou pojistku v domnění, že si spoří na stáří. Pak jí ale z pojišťovny přišla upomínka, že pojistku nehradí,“ vykládá Lucie Petránková. Žena proto ihned zavolala do pojišťovny, aby ji ujistila, že peníze pravidelně posílá na účet společnosti IFP, jak je dohodnuto ve smlouvě. Jenže do pojišťovny žádné peníze nedorazily. V pojišťovně jí sdělili, že pokud se zprostředkovatelem uzavřela ještě nějakou další smlouvu nad rámec pojistky, musí si to vyřešit sama. Snažila se tedy okamžitě kontaktovat zástupce IFP. Nikdo se s ní ale nechtěl bavit. „Telefon nezvedali, na e-maily a dopisy nereagovali,“ popisuje Lucie Petránková. Pomohlo až trestní oznámení. „IFP se najednou rozhýbala a většinu peněz do pojišťovny poslala,“ říká. Problém tím ale zdaleka vyřešen nebyl. „Ukázalo se totiž, že matka na mateřské dovolené má podle smlouvy s pojišťovnou každý měsíc hradit na její účet dva tisíce korun a podle smlouvy s IFP má dva tisíce hradit prostřednictvím účtu IFP,“ popisuje Lucie Petránková. V případě, že by peníze na účet IFP včas a řádně neodesílala, začala by se nad ní okamžitě vznášet hrozba smluvní pokuty ve výši čtyřiceti osmi tisíc, která byla stejně jako u Daniela jištěna směnkou. „V pojišťovně tehdy klientce doporučili, aby sumu hradila dvakrát – jak pojišťovně, tak na účet IFP. Rázem z toho tedy byly čtyři tisíce měsíčně.“

Další poškození spolupracovníci IFP dokonce tvrdí, že u jedné směnky závazky nekončily. V některých případech prý firma vyžadovala, aby další směnkou ručili za splátky kolegy, kterého do firmy přivedli.

Porušovali zákon, říká Česká národní banka

Na praktiky IFP dlouhodobě upozorňovalo sdružení Spotřebitel.net. Trpělivost nakonec došla i České národní bance a rozhodla se zasáhnout. Uložila společnosti IFP za používání nekalých obchodních praktik a porušování zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pokutu ve výši šesti milionů korun. IFP proti rozhodnutí podala rozklad, ten ale ČNB zamítla. „Porušení právních předpisů se společnost dopustila tím, že při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví zajišťovala setrvání svých klientů v pojistném vztahu směnkami, zamlčovala informace o pojistných produktech a nabízela finanční odměny za získávání zájemců o výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,“ vysvětlila Petra Hájková z oboru komunikace ČNB.

Klamavé praktiky zprostředkovatelů investičního životního pojištění

Klamavou praktikou je sdělení nepravdivého údaje, opomenutí důležitého údaje či jiné uvádění spotřebitele v omyl, což zvláště u investičního životního pojištění je:

 • tvrzení, že tento produkt je spořením a že lze vložené prostředky po dvou letech vybrat
 • zamlčování investičního rizika s produktem spojeného
 • nedostatečné informování o nákladech s produktem spojených, včetně výše odbytného
 • pyramidový program obvykle spojený též s nabídkou investičního životního pojištění

Agresivní praktiky zprostředkovatelů investičního životního pojištění

Agresivní obchodní praktikou v činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů jsou především nepřiměřené překážky pro uplatnění práva vypovědět předčasně pojistnou smlouvu. Například, když jsou spotřebitelé nuceni v rámci pyramidového programu uzavírat různé typy smluv či podepisovat vlastní směnky k zajištění zaplacení pokuty zprostředkovateli za předčasné vypovězení pojistné smlouvy či neplacení pojistného.

(Zdroj: Odbor komunikace ČNB)

ČNB v pravomocném rozhodnutí [pdf] dále uvádí, že společnost IFP v průběhu svých prezentací nepravdivě přirovnávala investiční životní pojištění ke spoření a zamlčovala informaci o výši odkupného v případě ukončení smlouvy v prvních dvou letech jejího trvání. Zákon porušovala firma podle ČNB také tím, že od osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti, vyžadovala vstupní poplatek, který byl podmínkou výplaty budoucích odměn. „Česká národní banka zaznamenala desítky stížností veřejnosti na společnost IFP Institut Finančního poradenství, a. s.,“ uvedla mluvčí ČNB.

Stížnosti na praktiky některých zprostředkovatelů investičního životního pojištění v Česku nejsou ojedinělé. Podle mluvčí ČNB si lidé nejčastěji stěžují právě na nekalé – klamavé nebo agresivní praktiky. Co přesně si pod těmito pojmy představit, se dočtete v boxu vpravo. V dolním boxu si pak můžete přečíst, kdy zprostředkovatel pojištění porušuje zákonný požadavek starat se o klienta s odbornou péčí. Pokud se na vás pojišťovací zprostředkovatel něčeho podobného dopustí, nenechte si to líbit.

Výběr zprostředkovatelů je v Česku problém

Před společností IFP varovala Česká národní banka poprvé již v roce 2009. Upozorňovala tehdy, že se různé podvodné společnosti snaží parazitovat na jménu zavedených finančních domů. V případě IFP šlo o Českou podnikatelskou pojišťovnu, jejíž produkty firma nabízela.

Za výběr a nedostatečnou kontrolu zprostředkovatelů sklízejí finanční domy i mobilní operátoři v Česku často kritiku. Pod značkou známé firmy totiž zprostředkovatelé nezřídka používají neetické nebo rovnou podvodné metody, jen aby co nejvíc vydělali. O vyjádření k případu IFP jsme proto požádali Českou podnikatelskou pojišťovnu, která s firmou jako jediná pojišťovna na českém trhu spolupracovala. „Od pololetí 2010 se začaly objevovat první stížnosti klientů na postup tohoto zprostředkovatele při sjednání smlouvy. IFP neakceptoval naše upozornění a připomínky týkající se získávání klientů, proto byla obchodní spolupráce v listopadu 2010 ukončena,“ komentuje mluvčí ČPP Renata Svobodová. Právní kroky k rozvázání smluvního vztahu prý stále probíhají. „Vzájemné vypořádání práv a povinností je předmětem soudního sporu,“ doplnila mluvčí pojišťovny. IFP podle ní zneužíval jméno a konkrétní produkt ČPP. Stížnosti klientů podle Renaty Svobodové odpovídaly výše popsaným příběhům. Zdůraznila, že ČPP se od používání podobných neseriózních praktik distancuje.

O jednoho podvodníka míň?

O vyjádření k udělení pokuty jsme přirozeně žádali také vedení Institutu finančního poradenství (IFP). Nikdo ze společnosti ovšem na naše otázky neodpověděl. Na to, jak pokuta podnikání IFP ovlivní, si tedy musíme počkat. Jasné je jen to, že další podvodník dostal přes prsty. Těžko můžeme věřit, že jeden odstrašující případ odradí od nekalých praktik všechny ostatní. Ale musíme být rádi za každou rybu, která v síti práva nakonec uvízne. Narazili jste na podobné podvodníky? Napište nám o nich. 

Kdy pojišťovací zprostředkovatel nejedná s odbornou péčí

 • Nezaznamenání nebo nedostatečné zaznamenání požadavků a potřeb klienta a důvodů pro doporučení konkrétního produktu
 • Nesprávně nastavené fungování distribuční sítě, například:
  ► využívání osob bez registrace
  ► víc než tříúrovňová síť (tři úrovně jsou například pojišťovna – pojišťovací agent – podřízený pojišťovací zprostředkovatel)
  ► nepovolené pyramidové struktury
  ► vybírání vstupních poplatků například formou školení
 • Nedostatečná kontrola vlastní distribuční sítě (například ve vztahu k podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům)

(Zdroj: Odbor komunikace ČNB)

Líbil se vám článek?

+35
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 3. 2012 11:19, BERGER

Naprosto stejně se chovájí firky Kapitol a ZFP.
Tyto firmy porušují všechny znaky toho co je popsáno výše v zásadách , co Pojišťovací Zprostředkovatel nesmí dělat. Přesně je to příklad pyramidové struktury , využívaní spolupracovníku kteří nemají zkoužku u ČNB.

+13
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 7. 2012 10:28, dANA

Největší gauneři jsou pojišťovny.Nejdříve dovolí stovkám malých nových makléřských společností, aby jim dotáhly tisíce klientů,dělají, že nevidí, že je to jen pyramida, až to začně smrdět, pak jim nevyplatí provize nebo změní podmínky, pokud klient má slouvu více jak 2 měsíce, už mu pojištovny NIC NEMUSÍ VRACET i když to hned zruší.Získají tím stamiliony, staví paláce.Např. ZFP a pár vyvolených, kdy majitelé chodí na golf s řediteli pojišťoven, to jsou supi.ZFP SI PAK MŮŽE PRONAJÍMAT NEJLEPŠÍ KANCELÁŘE V BRNĚ VEDLE VAŇKOVKY.VŠICHNI VÍME, ŽE DŮCHODOVÁ REFORMA TAK, JAK JI NASTALI TITO POLITICI NENÍ AKCEPTOVATELNÉ PRO LIDI.Ale stát pojištovny potřebuje, půjčuje si od nich peníze.Tak je nená klidně okrádat klienty.
Takže zblblé nové POJIŠŤOVÁKY BUDE STÁLE POTŘEBOVAT.
MAJITELE VŠECH PODOBNÝCH MAKL. FIREM BY MĚLI POZAVÍRAT, TI MAJÍ NA SVĚDOMÍ TUTO ŠPINAVOU HRU A ŠKOLÍ TISÍCE POSKOKŮ, NA ODVEDENÍ ŠPINAVÉ PRÁCE.
IFP-institut fin. poradenství, Capitol, ZFP, FGInvest a desítky dalších nalákali deseticíce lidí s nesmyslnými pojistkami , se slibem výdělků.Když jde do tuhého, dovolili převést některé své podíly na naivní pokračovatele a nechali je v tom utopit.
Je to bezuzdné okrádání lidí. Já např. byla v IFP , nikoho jsem tam nepřivedla, nedostala korunu výdělku, ale uzavřela povinně svou pojistku, za 2000 měsíčně.Zrušila jsem ji a napsala stížnost přímo na pojišťovnu o praktikách a pyramidě, atd. Napsali mi , že neshledali nic závadného a ještě jim dlužím pojistné za další měsíc.Celkem ze mne pojišTOVNA DOSTALA 6000 KČ, ZA NIC.PODOBNÝM ZPŮSOBEM POSTUPNĚ POJIŠ´TOVNY UZAVŘELI SMLOUVY A PO NAHRABÁNÍ JE ZASE ZRUŠILI S DESÍTKAMI DALŠÍCH NOVĚ VZNIKLÝCH MAKL. FIREM.TO , ŽE ZA DLUH NA POJISTCE 500 KČ VÁM EXEKUTOR MŮŽE SEBRAT DŮM, běžně se to děje,TO JE NORMÁLNÍ. A NEJLEPŠÍ NA TOM JE, ŽE TŘEBA VŠICHNI MUSELI PODEPSAT BIANKO SMĚNKY U TĚCHTO FIREM A ZA TO, ŽE SNIMI NECHTĚJÍ DĚLAT, TAK NAPŘ. IFP TY SMĚNKY VYMÁHÁ A NECHCE VRÁTIT.BÝVALÝ MANAGMENT SE ROZDĚLIL A KAŽDÝ ZNICH SI ZALOŽIL PODOBNOU POJIŠŤOVACÍ PYRAMIDU A LOUPÍ DÁL.Např. pan Dosedla, Fojt a další.
Chceme zpět směnky z IFP, nikdy nám žádný výdělek nedali, tak proč, když jim soud dá pokutu za pyramidu nenařídí odstranit i tuto lumpárnu.
Je třeba zákonem zakázat pojiš´tovnám podobné praktiky a zdroje zisku.To není zase nikde jen v Česku. Navíc zkušenosti s Kooperativou, ČPP a Axou. Múžete mít sebelepší úrazovku, skutečného plnění se dočká jen zlomek lidí.
Raději vražte své úspory do nemovitostí, ale pojišťovny už dávno zapomněli, že mají fungovat na bázi solidarity. Jsou to dravci, kteří rozpoutali současnou krizi.
Vy věříte, že vám zhodnotí peníze ve stáří? Přečtete si řádně své smlouvy, stojí tam, že ty vypočítané částky jsou jen předpoklad. Nezavazují se, že to zhodnocení skutečně dosáhnou.Nejsou vůbec povinny vyplatit vám částky co máte ve spořících produktech, ty\ výpočty jsou jen prognózy.Navíc ty prachy jdou všechny ven, jsou to zahraniční firmy povšinou.Tak jako banky, kdyby došlo k nějakému politickému kroku, pro ně nepříznivému, vytunelují nás jediným stisknutím ENTER...Sbohem hloupí Češi..
V lepším případě budete rádi, když vám vrátí, co jste tam dali.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Nové investiční letadlo létá bez emisí

3. 10. 2011 | Aleš Tůma | 16 komentářů

Nové investiční letadlo létá bez emisí

Akcie padají, spořicí účty už nejsou, co bývaly, podporu stavebního spoření démon Kalousek osekává, na to penzijní se chystá tunel, slamník sežraly myši... Tak co takhle investovat... celý článek

Tutanchamonova kletba

11. 9. 2011 | redakce Peníze.CZ

Tutanchamonova kletba

Hledat poklady v zemi pyramid se nevyplácí. V roce 1922 otevřel Howard Carter hrobku faraona Tutanchamona. Záhy poté začala jeho spolupracovníky a blízké kosit smrt. Do pyramid se zkrátka... celý článek

NAMEEE: Nová pyramida na tekutých píscích

1. 4. 2011 | Jan Boček | 11 komentářů

NAMEEE: Nová pyramida na tekutých píscích

Sociální sítě poskytují nové, uvěřitelné kulisy finančním pyramidám. Ty se teď objevují v novém kabátku, jako je česká kopie Facebooku jménem Nameee.

Správný prodej životních pojistek podle pojišťoven

21. 2. 2008 | Věra Tůmová | 14 komentářů

Správný prodej životních pojistek podle pojišťoven

Při nákupu životního pojištění se řada klientů nesetká s příliš vstřícným pojišťovacím agentem. Zjistili jsme to i v našem prosincovém testu. Většina pojišťoven přitom otevřeně říká,... celý článek

Investiční životní pojištění – příliš drahé „spoření“

17. 10. 2007 | Petr Fejtek | 34 komentářů

Investiční životní pojištění – příliš drahé „spoření“

Existují různé definice investičního životního pojištění. Jednou z nich může být tato: IŽP je jako lít teplou vodu do Vltavy na Šumavě ve víře, že se v Praze ohřejeme. Pojišťovnám se... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.