Exekuce v kostce. Je exekuce státem posvěcená lichva?

Ondřej Vokál | rubrika: Seriál | 12. 8. 2015 | 23 komentářů
Internet je plný článků, blogů a diskuzních příspěvků, které se věnují ochraně a postavení dlužníka. Trochu se v nich pozapomíná, že každá mince má rub a líc a každý dlužník svého věřitele. Zkusili jste se někdy podívat na vymáhání pohledávky například očima majitele bytu, kterému nájemce neplatí nájemné?
Exekuce v kostce. Je exekuce státem posvěcená lichva?

Tak to pojďte zkusit.

Po prarodičích jste zdědili zachovalé 2 + kk v panelovém domě na okraji Prahy. Vlastní bydlení máte vyřešené, prodávat jej nechcete, a tak se po delším uvažování rozhodnete byt zhodnotit, tedy pronajmout. Po zevrubné analýze trhu s realitami a ještě zevrubnějšímu procesu výběru nájemce najmete byt za 11 tisíc měsíčního nájemného mladému člověku, který se do města přistěhoval za prací.

Čtvrt nebo půl roku všechno běží jako na drátkách a nájem i s náhradou služeb (voda, elektřina, plyn, popelnice atd.) máte vždy zhruba v termínu splatnosti na účtu. Už se k vám ale nedostane informace, že váš nájemce skončil v zaměstnání ve zkušební době a že teď třetí měsíc marně hledá v matce měst novou práci. Až přijde sedmý měsíc, na váš účet tentokrát žádné nájemné nepřijde, ale v bytě máte stále nájemce i se spoustou jeho věcí. 

Vystěhování

Článek záměrně nepojednává o (velmi časté) situaci, kdy vám nájem bytu přinese problémy dva – dluh na nájemném a nemožnost se nájemce legálně zbavit. Na trhu je možné opět nalézt k řadu nabídek vystěhování nájemce, které se však svou podstatou mohou dostat i daleko za hranice zákona.

Je nutné žalovat nájemce, který prostor užívá bez právního důvodu či z důvodu, který již pominul (konec nájmu), aby vyklidil prostory, které takto zabírá. Jakmile soud rozhodne (a nájemce povinnost nesplní), bude třeba nechat toto rozhodnutí vykonat. Jedná se o vymožení nepeněžitého plnění (na rozdíl od vymožení pohledávky na nájemném) a je možné jej zahájit opět u soudního exekutora, ale také u soudu. 

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Po dobrém, po dobrém a ještě aspoň jednou po dobrém

Po několika neúspěšných pokusech vyřešit záležitost bez cizí pomoci (telefonování, esemesky, vzkazy, klepání na dveře vlastního bytu…), jste rezignovali. Počáteční paniku vystřídalo soustředěné pročítání webu, abyste zjistili, co si počít.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Vyhledávače vám nabídnou zástupy podnikavců, kteří zaručí, že vám pohledávku vymůžou bez soudů a advokátů. Takzvané mimosoudní vymáhání funguje na jednoduchém principu – vymahač působí na dlužníka, aby zaplatil. Toto působení může zahrnovat zasílání dopisů, telefonáty, osobní schůzky, vyvíjení nátlaku různých podob atd.

Mimosoudní vymáhání nebylo úspěšné (nebo jste ho vůbec nezkoušeli, protože hledáte něco „oficiálního“), a tak se rozhodnete, že budete svého dlužníka žalovat. Vyberete si jednu z množství advokátních kanceláří, podepíšete plnou moc a přenecháte svoje starosti právníkovi.

Propojeno!

Na kafi s nejobávanějším z exekutorů

Terč kritiky médií, neziskových organizací, ale také části kolegů, objekt nenávistných ataků veřejnosti. A dlužníkova noční můra. To je přerovský soudní exekutor Tomáš Vrána. Médiím se vyhýbá. Pro Peníze.cz udělal výjimku. Nejobávanější exekutor v zemi se o rozhovor sám přihlásil.

Jaké zkušenosti máte s průběhem exekuce vy či vaši blízcí nebo známí? Podělte se o ně.

Advokátovi je ale potřeba zaplatit, zvyšujete tedy celkovou negativní bilanci projektu pronajímání zděděného bytu (k ušlému nájemnému přibývají náklady na právní zastoupení). Překvapí vás, že advokát bude znovu vyzývat dlužníka, aby laskavě dobrovolně uhradil svůj dluh, jinak že ho budete žalovat. Tato tzv. předžalobní výzva je nutným předpokladem pro to, aby vám soud přiznal náklady řízení, tedy i odměnu zaplacenou advokátovi. V praxi to může být třeba desátá písemná výzva dlužníkovi, přesto si ji nemůžete odpustit, pokud nechcete zbytečně víc tratit.

Dlužník nezaplatí, advokát podá žalobu (není rozhodné, zda se jmenuje návrh na vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu nebo jen prostě žaloba o zaplacení dluhu). V žalobě vyčíslíte, co vám nájemce dluží a kolik jste zaplatili advokátovi. Za zahájení řízení zaplatíte státu soudní poplatek. Když bude řízení pokračovat dle vašich představ, skončí rozhodnutím, kterým vám soud přizná váš nárok. Výrokem tohoto rozhodnutí uloží soud dlužníkovi, aby vám zaplatil, co dluží, a poskytne mu k tomu takzvanou pariční lhůtu, tedy další tři dny pro dobrovolné plnění…

Co exekutor nesmí vyluxovat

Exekutor nesmí všechno a nesmí všude. Nedotknutelné jsou jednak některé sociální dávky, i z ostatních příjmů vám ale musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

Víc se dočtete v našem článku Kam už exekutor nemůže
 
A nezabavitelné minimum vám spočte naše kalkulačka:

Když už to jinak nejde

Soud sice podal dlužníkovi znovu symbolicky ruku a ve svém rozhodnutí jej vyzval, aby do tří dnů zaplatil, ale jako zkušený věřitel už jste tušili, že tu ruku dlužník ani tentokrát nestiskne. Z vašeho rozhodnutí se nyní stal exekuční titul (rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné) a advokát vás informuje o tom, že teď už zbývá jediná možnost – exekuce.

Nikomu jste nikdy nedlužili a exekuci vnímali jen z medií – skoro jako sprostý výraz. Ale přece se nevzdáte těsně před cílem –. Zjišťujete si tedy, že v České republice aktuálně působí 159 soudních exekutorů, že každého musí jednotlivě jmenovat ministr spravedlnosti, že takový exekutor musí splnit řadu formálních i věcných podmínek (které třeba jiné právnické profese vůbec neznají), že podléhají velmi přísné kontrole (Exekutorské komory ČR, Ministerstva spravedlnosti i okresních soudů), že musí postupovat striktně dle zákona (zákon č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti, a další zákonné a podzákonné předpisy), že jejich odměna se počítá podle vyhlášky a (zjednodušeně) činí 15 procent z vymoženého plnění (její výši nelze jakkoliv smluvně upravit a je vždy stejná) a spoustu dalších informací.

Vyberete si některého z exekutorů (toho nejbližšího, s nejvyšší úspěšností vymáhání, s černými vlasy – je to jen na vás) a vložíte do něj svou veškerou důvěru, že vám vymůže dlužné peníze i náklady řízení a právního zastoupení, které jste dosud museli zaplatit. Zacpete si uši a jen čekáte, kdy začne to obávané exekuční peklo, ale zaskočí vás, že exekuce začíná zase smířlivým tónem – to když soudní exekutor vyrozumí dlužníka o zahájení exekuce a poskytne mu 30denní lhůtu pro dobrovolné zaplacení dluhu a nákladů exekučního řízení.

Ani tato výzva však není úspěšná a pokračuje exekuční řízení…

Dobro, nebo zlo?

Záleží na úhlu pohledu a osobních zkušenostech každého z nás. Pro někoho je exekuční řízení „státem posvěcená lichva“ a „soudní exekutor největší zloděj od bolševika“. Pro někoho může být poslední šanci, jak se domoci peněz, které mu jiný dluží.

V každém případě má představovat jakousi ultima ratio, tedy poslední možnost řešení závazkového vztahu. V ideální společnosti by exekucí nebylo třeba. V ideální společnosti by však byl každý dlužník schopen zodpovědně finančně plánovat a hospodařit, věřitel by nenabízel nevýhodné finanční produkty a soudní exekutoři by byli bez excesů a kárných postihů. A tak nám až do dosažení limity ideální společností nezbývá než hledat optimální řešení dluhů a pohledávek, balancovat na hranici přípustnosti zásahů do práv dlužníka a trestat jednotlivé prohřešky proti přijatým pravidlům.

Úplným závěrem doplňme nadějnou prognózu pro našeho modelového věřitele – statistika mu přisuzuje dvacetiprocentní šanci na uspokojení jeho pohledávky. 

Co to všechno stojí?

V nastíněném příkladu dluží nájemce pronajímateli např. za čtyři měsíce 60 000 korun (4 × 15.000, tj. 11 000 korun nájemné a 4000 korun služby spojené s nájmem).

Advokát bude pravděpodobně za své služby požadovat zaplacení tří úkonů právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., což bude dohromady představovat částku ve výši 13 794 korun. Jeden úkon právní služby společně s tarifní náhradou výdajů je jako mimosmluvní odměna honorován dle uvedené vyhlášky částkou 3800 korun (3 × 3800 Kč + DPH). V závislosti na typu žaloby zaplatí žalobce státu dále 2400–3000 korun na soudním poplatku za zahájení řízení.

Náklady exekuce pak bude představovat celková částka 15 125 Kč, přičemž tuto částku u většiny exekutorů hradí pouze dlužník (tj. soudní exekutor nepožaduje zálohu na náklady řízení po věřiteli). Náklady exekuce sestávají z 15 procent odměny (9000 korun), náhrady hotových výdajů (počítáme s paušální výší 3500 korun), k nimž je třeba opět přičíst daň z přidané hodnoty.

Náš věřitel by si tedy měl předem připravit ještě alespoň 16 000 korun (na soudní poplatek a advokáta), aby svůj nárok řádně uplatnil a dovedl až do exekučního řízení.

Tip: Od soudního poplatku může soud žalobce osvobodit, pokud splní zákonné podmínky.

Tip: Na trhu právních služeb působí i kanceláře a společnosti, které nabízejí svým klientům, že budou jejich pohledávku vymáhat bezplatně. Uspokojí se tedy až v případě, že bude pohledávka skutečně vymožena.

Upozornění: Výpočty jsou pouze orientační a slouží pro nastínění problematiky na modelovém příkladu.  

Autor je právník specializovaný na exekuční právo

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 8. 2015 17:06, Matěj

Nabízím tak trochu jiný pohled věřitele. Mám paní, která mi dluží nějaké peníze. Pronajal jsem jí byt, přestala platit, vystěhovala se. Mám rozhodnutí soudu, že mi musí zaplatit pár desítek tisíc. K exekurům ji přesto nedám. Nejsem ani pracháč ani zanícený altruista, ale praktiky exekutorů se mi natolik hnusí, že raději obětuji nějaké peníze, než abych exekutory jakýmkoliv způsobem podporoval. Pokud by exekutoři jednali eticky (myslím vydírání tipu když do večera seženete ty peníze, tak já vám tu lednici a postel neseberu a dítko bude mít kde spát a dáte mu najíst nebo dokažte, že tohle je majetek váš a ne exekuovaného. atd.), dávno bych k exekuci přistoupil a peníze už bych možná měl. Ty peníze mi prostě za ty možné dopady na dlužníka a jeho okolí nestojí.

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 7. 2016 17:26, Milan

A odstavení účtu se Vám nezdá jako zásah do práv a osobní svobody? Mně se to osobně stalo a není to nic příjemného když Vám ze dne na den z ničeho nic odstaví účet a ještě dají srážky ze mzdy a máte platit běžné složenky, živit rodinu, atd. Nehledě na to,že to udělají dřív než Vás o tom vůbec informují. Já jsem se takhle dověděl, že je na mě vedeno exekuční řízení. Chovají se jako dobytek...

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

18. 5. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

Tonete v dluzích a děsíte se, kdy přijde exekutor účtovat? Poslanci schválili novelu, která zadluženým (trochu) ušetří nervy. Exekuce budou předvídatelnější; exekutor bude muset postupovat... celý článek

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

30. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

Manželé a manželky dlužníků budou víc chráněni před dopady finančních průšvihů zákonné polovičky. Nebudou se muset bát, že jim exekutor kvůli dluhům partnera obstaví příjmy a vyluxuje... celý článek

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

30. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

Aliance proti dluhům usiluje o vznik účtů chráněných před exekutorem. Ministerstvo spravedlnosti na návrh slyší. Podoba účtu by mohla vycházet z německého vzoru, takzvaného P-konta.... celý článek

Reportáž. V kůži exekutora

2. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Reportáž. V kůži exekutora

Devět hodin ráno v centru Prahy. Dívám se skrz prosklené, modře lemované dveře činžáku na dobré adrese. Vlastně až příliš dobré – vzhledem k tomu, proč jsme tady. Očima přejíždím jména... celý článek

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

6. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 59 komentářů

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

Dlužíte a nesplácíte? Možná čekáte exekutora každou hodinu. Přitom ale vůbec přijít nemusí… Pohledávku může dobývat různě a někteří pracují jen „z kanceláře“. Zabavování majetku doma... celý článek

Partners Financial Services