Nový plán, jak zpřísní bodový systém. A na dálnici až 140 km/h

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 22. 5. 2020 | 61 komentářů
Mluví o něm už řadu let, ale teprve teď ho dokončilo. Návrh, jak změnit zákon o silničním provozu, míří z ministerstva dopravy na vládu. Tady jsou hlavní novinky.
Nový plán, jak zpřísní bodový systém. A na dálnici až 140 km/h

Zdroj: Shutterstock

Bodový systém čekají největší změny od jeho zavedení v roce 2006. Do vlády míří novela zákona o silničním provozu, jejíž obrysy poprvé představil tehdejší ministr dopravy Dan Ťok na podzim 2016. Konkrétní návrh poslalo ministerstvo k připomínkám loni v lednu, ale teprve teď se s nimi vypořádalo. Výsledkem je i několik úprav oproti původnímu plánu.

Dosavadních pět skupin bodů se zúží na tři, přísnější bodový postih má přijít třeba za telefonování za volantem nebo nepoužití bezpečnostních pásů. Ze sedmi na čtyři pásma se pak omezí výška možných pokut, jejich horní hranice přitom stoupne. Maximální pokuta by se zvýšila například při porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd (z 5000 na 25 000 Kč), nezastavení na signál nebo pokyn k zastavení (z 5000 Kč na 25 000 Kč) nebo neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy (z 2500 Kč na 25 000 Kč).

Do zákona přibyde výslovný zákaz stání vozidla na chodníku, rozšíří se povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, reflexní vesta bude povinná i v obci a nestačí jenom v kufru. Novinkou je i „řidičák na zkoušku“ pro začínající řidiče.

Na druhou stranu mají zmírnit postihy za méně vážné přestupky, například nepatrné překročení rychlosti. A pokud to na konkrétním místě povolí dopravní značka, zvýší se maximální rychlost na některých úsecích dálnic z 130 na 140 kilometrů za hodinu.

Ministr dopravy Karel Havlíček teď přinese hotový návrh na některé z následujících jednání vlády. Změny mají začít platit až od začátku roku 2022 místo původně plánovaného roku 2021. Samozřejmě v podobě, v jaké je nakonec schválí poslanci.

Zdroj: Shutterstock

Anketa

Chcete 140 na dálnici?

Změny v bodovém systému

V současnosti můžete dostat dva, tři, čtyři, pět nebo sedm trestných bodů. Nově se má systém zjednodušit na dva, čtyři nebo šest bodů. Limit celkem dvanácti bodů se nemění – s výjimkou začínajících řidičů, o nichž si napíšeme za chvíli.

U opakovaného porušení pravidel za šest bodů tak bude platit pravidlo „dvakrát a dost“, u porušení pravidel za čtyři body pak „třikrát a dost“. Za nejvážnější provinění nicméně řidič dostane o jeden trestný bod méně než doteď. 

Nově za šest bodů (popis jsme redakčně zkrátili):

 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo jiné návykové látky nebo bezprostředně po jejich požití či užití, případně řízení ve stavu vylučujícím způsobilost ze stejného důvodu,
 • odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby,
 • otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla,
 • vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno,
 • předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno,
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec,
 • nezastavení vozidla na signál nebo na pokyn,
 • ohrožení chodce na přechodu pro chodce nebo přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání.

Nově za čtyři body (popis jsme redakčně zkrátili):

 • omezení chodce, který přechází na přechodu pro chodce nebo který to zjevně hodlá,
 • neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci či ohlášení nehody,
 • nedání přednosti v jízdě v případě, kdy je k tomu řidič povinen,
 • řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění, při zadržení řidičského průkazu (...),
 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady,
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí,
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec,
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho pruhu do druhého,
 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu,
 • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla,
 • neponechání vzdálenosti aspoň 30 metrů za jedoucím vozidlem při rychlosti vyšší než 80 km/h; aspoň 50 metrů při rychlosti vyšší než 50 km/h pro řidiče vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, zvláštního vozidla nebo autobusu.

 Nově za dva body:

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více,
 • řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti,
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.
Změny v bodovém systémuZdroj: MD

Přehled změn podle ministerstva dopravy. Klikněte pro zvětšení.

Novinkou má být takzvaný řidičák na zkoušku. Po dobu dvou let od získání řidičského oprávnění – tedy nezávisle na věku – se hranice celkového počtu bodů sníží na polovinu, tedy na šest bodů. Po dobu, kdy takový začátečník kvůli vybodování přijde o řidičák, se běh dvouleté lhůty pozastavuje.

Kdo srovnává, ten jede

Levněji!

Vůz. Zdroj: Shutterstock.com
Vůz. Zdroj: Shutterstock.com

Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali:

Novela chce také zalepit dosavadní mezeru v zákoně, díky níž se lidem, kteří po dosažení dvanácti bodů dočasně přišli o řidičák a dopustí se znovu přestupku nebo dokonce trestného činu, nepočítají další body až do doby, než řidičák dostanou zpátky. Podle současného zákona se totiž bodové konto vynuluje až ke dni, kdy člověk dostane zpátky řidičské oprávnění. Nově by se mu měly zaznamenávat i body za porušení zákona během zákazu řízení – a pak se mu hned napočítat do nového bodového hodnocení.

Na rozdíl od dosavadního stavu by řidiči měli snadněji zjistit, kolik trestných bodů momentálně mají. Podle novely mají při každé změně dostat e-mail, SMS nebo datovou zprávu, pokud o to požádají.

Dodržujte odstup

Ministerstvo chce klást větší důraz na dodržování bezpečné vzdálenosti. Jde o jednu z nejčastějších příčin nehod, které při vyšší rychlosti nebo u těžších vozidel mívají závažné následky.

V současné době lze nedodržení bezpečné vzdálenosti postihovat pouze v případě, že dojde ke srážce. Nově by se povinnost měla upřesnit tak, aby bylo zřejmé, že „bezpečnou je vzdálenost, na kterou je řidič schopen zastavit i v případě, že vozidlo jedoucí před ním náhle sníží rychlost či zastaví“.

„Jednoduše lze říci, že bezpečná vzdálenost je zhruba dvě sekundy,“ uvádí ministerstvo. Přísněji by se pak mělo posuzovat, pokud to bude méně než jedna sekunda, což u osobního auta při rychlosti 80 kilometrů za hodinu odpovídá 30 metrům.

„Vzhledem k tomu, že se bude jednat o měřitelné vymezení skutkové podstaty přestupku, její naplnění bude moct být prokázáno, aniž by došlo ke srážce vozidel,“ píše se v návrhu. Řidiči prý nehrozí sankce, když mu bezpečnou vzdálenost nečekaně zkrátí jiné vozidlo, které ho předjede a zařadí se těsně před něj.

Dálnice: Vyšší rychlost a odtahy

Tam, kde to povolí dopravní značka, by mohli řidiči osobních aut jezdit po dálnici rychlostí až 140 kilometrů za hodinu místo dosavadních 130. Novinka může najít využití na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí. Nepůjde o plošné zvýšení na celé dálniční sítí.

Novinkou má být i povinnost neprodleně ohlásit policii, pokud se vozidlo stane překážkou provozu na dálnici. A to bez ohledu na to, zda ho sám řidič (třeba s cizí pomocí, pochopitelně) dokáže z dálnice odstranit. Cílem je bezpečnost ostatních lidí a rychlejší obnovení provozu.

Chodníky a vesty

Do zákona se má dostat výslovný zákaz zastavení a stání vozidel na chodníku, jestliže to přímo nepovoluje parkovací značka.

Auta prý stojí na chodníku stále častěji, samozřejmě hlavně kvůli nedostatku vhodnějších míst. Je to ale nebezpečné pro chodce, zvláště malé děti, a brání to pohybu dětských kočárků či invalidních vozíků. Chodník je určen k pohybu pěších účastníků provozu, nikoli k parkování vozidel, vysvětluje úřad.

Povinnost použít reflexní vestu se má rozšířit i na nouzové stání v obci. A nezávisle na tom, zda to bude v obci nebo mimo obec, má být vesta v dosahu ve vozidle. Cílem je, aby ji řidič měl oblečenou už ve chvíli, kdy opouští vozidlo, a ne až potom, kdy ji vyndá třeba ze zavazadlového prostoru.

Upřesní se i povinnost přepravovat osoby pouze na povolených místech tak, aby bylo zřejmé, že například v zavazadlovém prostoru vozidla se to nesmí.

A barevné provedení či označení vozidla nově nemá být zaměnitelné ani s vozidly zdravotnické záchranné služby (už teď se takový zákaz týká policejních vozů nebo hasičů).

Vyšší pokuty ve správním řízení

Dosavadních sedm pásem pokut se má zúžit na čtyři, současně ale stoupne jejich horní hranice. Novinkou je navýšení maxima na dvojnásobek, pokud přestupek způsobí dopravní nehodu. Ani po takovém navýšení ale nemůže přesáhnout 100 tisíc korun. Na druhou stranu lze pokutu ve výjimečných případech snížit až na pětinu dolní hranice, pokud by mohla mít „likvidační důsledky“.

Podívejme se, jak by plánované čtyři skupiny pokut měly od roku 2022 vypadat.

Za nejvážnější přestupky má hrozit sankce od 25 000 do 75 000 korun. Jde třeba o odmítnutí podrobit se vyšetření, zda byl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, nebo řízení vozidla bez oprávnění. Nově by sem spadalo i řízení se zadrženým osvědčením o registraci vozidla. Podle ministerstva jde o vědomé řízení vozidla, které není technicky způsobilé a silniční kontrola u něj zjistila nebezpečnou závadu, která významně ohrožuje bezpečnost provozu nebo zvyšuje negativní působení na životní prostředí.

Do skupiny pokut od 7000 do 25 000 korun patří řízení po požití alkoholu nebo jiné návykové látky, řízení s pozastaveným řidičským oprávněním, nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce, překročení rychlosti alespoň o 50 km/h mimo obec (v obci o 40 km/h a víc), jízda na červenou, porušení zákazu předjíždění nebo vjezdu na železniční přejezd. Patří sem i otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici, neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy, nezastavení při nehodě, nedovolené opuštění místa nehody, použití antiradaru, neoprávněné užití nebo napodobení zvláštního výstražného světla (znamení) vozidel s právem přednostní jízdy.

Třetí pásmo pokut se má pohybovat od 4000 do 10 000 korun. Půjde například o řízení vozidla bez registrační značky nebo se zakrytou značkou, řízení vozidla technicky nezpůsobilého z důvodu nebezpečné závady, nedání přednosti v jízdě, parkování na místě pro invalidy, porušení omezení jízdy některých vozidel, neuposlechnutí pokynů při technické silniční kontrole, neohlášení nehody policistovi nebo neprokázání totožnosti ostatním účastníkům nehody. U držení telefonu při řízení nebo závažném nedodržení bezpečné vzdálenosti by se maximální pokuta zvýšila z 2500 na 10 000 korun. U překročení rychlosti o víc než 30 km/h mimo obec nebo 20 km/h v obci, při nedání přednosti v jízdě či ohrožení nebo omezení chodce na přechodu pro chodce by maximum stouplo z 5000 na 10 000 korun.

Hrajte na jistotu

Zdroj: Shutterstock

Dobré pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

Nejnižší pásmo pokut se má pohybovat od 2000 do 5000 korun. Jde třeba o nepoužití bezpečnostních pásů, dětské autosedačky či přilby, ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, nedodržení bezpečné vzdálenosti či nesplnění nebo porušení jiných povinností stanovených zákonem.

Jak je to s menším překročením nejvyšší dovolené rychlosti? Ve správním řízení – tedy když nezaplatíte pokutu hned na místě – hrozí zmíněná pokuta od dvou do pěti tisíc za jakékoliv překročení, tedy i nižší než 10 km/h. Když zaplatíte na místě, bude to vždycky 1500 korun při překročení o víc než 10 km/h, zatímco u menšího provinění je částka 1500 korun stanovena jenom jako horní hranice. Rozdíl má být i v „bodovém hodnocení“: Překročení do 10 km/h se nepočítá, ale nad 10 km/h přijde na dva body.

Pevné sazby „na místě“

Obecně – nejenom u rychlosti – se má zvýraznit rozdíl mezi pokutou ukládanou na místě a minimální sazbou pokuty ukládané ve správním řízení. Řidiče to má motivovat k vyřízení přestupku na místě. Současně se rozšíří okruh přestupků, které lze takhle vyřešit.

Ministerstvo zároveň navrhuje, aby – s výjimkou nejméně závažných případů – policisté na místě ukládali pokuty v pevně dané sazbě (1500, 2500 a 5000 korun). Doteď zákon uvádí pouze horní hranice a je na uvážení policisty, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Taková možnost by od roku 2022 zůstala jenom u nejmírnějších přestupků.

Delší zákaz činnosti

Zpřísnit má i trest ve formě zákazu činnosti. V nejpřísnějším pásmu by se prodloužil z dosavadních 12 až 24 měsíců na 18 až 36 měsíců, v nejmírnějším pásmu pak z jednoho až šesti měsíců na čtyři až šest měsíců.

Jestliže však řidič porušením zákona někomu „ublížil na zdraví“, čekal by ho i při mírnějším přestupku vždycky zákaz činnosti na šest až osmnáct měsíců.

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+54
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 61 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 5. 2020 9:31, moje jméno

Myslím si o sobě, že jsem slušný a hodně vyježděný řidič. Osobně mám ale velké obavy zejména z bodů na přechodech a z dodržování vzdálenosti na silnici. V dnešním provozu mi zejména vznesené požadavky na 30m mezery přijdou slušně ulítlé. Jednak netuším, jak se to bude hlídat a hlavně, co budu dělat ve chvíli, kdy mě někdo předjede a zařadí se do mezery. Pokud přibrzdím a ten za mnou to nebude čekat....?

+212
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 5. 2020 5:45, Vojtěch

V žádném případě nesouhlasím se zvýšením rychlosti na dálnici. Naopak bych max. rychlost 130 km/hod snížil. Autor návrhu si asi myslí, že je málo mrtvých a zraněných na dálnici?

-240
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (61 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Zakladatelka Zásilkovny končí. Nahradí ji bývalý šéf Air Bank

21. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Zakladatelka Zásilkovny končí. Nahradí ji bývalý šéf Air Bank

Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, odejde z vedení skupiny Packeta. Ve funkci CEO ji nahradí Erich Čomor, oznámila firma. Střídání přichází krátce po změně majitele této skupiny. celý článek

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

19. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

Když si koupíte elektronickou dálniční známku mimo oficiální státní web eDalnice.cz, může se vám výrazně prodražit. Opakovaně na to upozorňuje na to ministerstvo dopravy spolu s Českou... celý článek

Změny v povinném ručení. Nový zákon definitivně prošel

24. 1. 2024 | Petr Kučera | 1 komentář

Změny v povinném ručení. Nový zákon definitivně prošel

Povinné ručení se rozšíří na víc druhů vozidel, nově se bude týkat provozovatele místo vlastníka a zvýší se minimální limity pro pojistné plnění. Při cestách po Česku už nebude nutné... celý článek

Zelená karta stačí v mobilu. Brzo i po Evropě

22. 1. 2024 | Pavla Adamcová

Zelená karta stačí v mobilu. Brzo i po Evropě

Také na cesty po Evropě by od příštího roku měla nově stačit zelená karta jen v elektronické podobě, například uložená v mobilním telefonu. 

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

1. 1. 2024 | Petr Kučera

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Projděte si, jaké novinky roku 2024 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Partners Financial Services