Zpoždění vlaku: Na jaké odškodné máte nárok. Srovnání dopravců

Vlak se zpozdí nebo nejede vůbec. Nefunguje klimatizace nebo topení. Kdy máte nárok na odškodné? Co je povinné a jaké kompenzace za nepříjemnosti vyplácejí České dráhy, RegioJet a Leo Express dobrovolně, nad rámec zákonných povinností?
Zpoždění vlaku: Na jaké odškodné máte nárok. Srovnání dopravců

Náhrady za zpoždění vlaku mají v celé Evropské unii shodná pravidla, která upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007). V plném rozsahu se ale uplatňují jen na mezinárodní spoje. Na vnitrostátní dopravu si některé státy, včetně České republiky, vyjednaly na přechodnou dobu výjimku. Čeští železniční dopravci ale většinou dobrovolně odškodňují i nad rámec zákonných povinností.

Propojeno!

Zruší vám let nebo se letadlo odlepí se země s pořádným zpožděním. Na jaké odškodné a péči ze strany letecké společnosti máte nárok? Odpovědi v článku:

Anketa

Jezdíte vlakem?

Mezinárodní spoj: Na co máte nárok

Pokud se vlak zpozdí o víc než šedesát minut, můžete se rozhodnout, jestli cestu zrušíte a necháte si vrátit peníze, nebo v ní budete pokračovat (případně i náhradním spojem) a necháte si od dopravce vyplatit kompenzaci.

Při zpoždění od šedesáti do sto devatenácti minut máte nárok na dvacet pět procent ceny jízdenky. Když zpoždění trvá dvě hodiny a déle, měli byste dostat zpět polovinu peněz. Když výše odškodného nedosahuje alespoň čtyř eur (tedy zhruba stokoruny), dopravce ho vyplácet nemusí.

Zvláštní podmínky platí pro odškodnění z ceny vybraných jízdních dokladů, jako jsou časové, traťové a síťové jízdenky – pravidla vyhlašuje dopravce.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

„Když zpoždění přesáhne šedesát minut a cestující se rozhodne v cestě pokračovat, má dopravce povinnost nabídnout zdarma také občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je občerstvení ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno,“ komentuje Eva Jurčíková z Vaše nároky.cz. Když není možné pokračovat v cestě stávajícím spojem, musí dopravce pro cestující co nejdřív vypravit spoj náhradní. V případě nutnosti vám musí zajistit ubytování a přepravu do hotelu a zpět. Nebo alternativně, pokud vám kvůli zpoždění ujede poslední spoj dne, může dopravce místo ubytování zaplatit například taxi, které vás doveze do cíle.

Pokud dopravce občerstvení nebo ubytování nezajistí, můžete si je obstarat sami. Určitě si schovejte účtenku, abyste mohli požádat o proplacení.

Na odškodné nárok nemáte, když ke zpoždění došlo kvůli okolnostem, kterým dopravce nemohl zabránit: například zaviněním třetí osoby nebo řáděním přírodních živlů.

„Dopravce také musí na požádání cestujícího na přepravním dokladu potvrdit, že došlo ke zpoždění spoje,“ pokračuje Eva Jurčíková z Vaše nároky.cz.

Kdy máte nárok na vrácení peněz

 • Když vinou dopravce nedokončíte započatou cestu
 • Když má vlak v nástupní stanici alespoň šedesát minut zpoždění
 • Když se vzdáte jízdy, protože jste nedostali místo ve vozové třídě, do které jste měli jízdenku
 • Pokud jste z důvodu na straně dopravce jeli nižší než zaplacenou třídou, máte nárok na dorovnání rozdílu mezi cenami jízdenek
 • Když máte platnou jízdenku pro jednotlivou jízdu a do vlaku z důvodů na své straně nenastoupíte, máte právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátíte. Musíte to ale udělat v den plánované jízdy. Jsou však výjimky. Peníze za nevyužité jízdenky se nevrací například u MHD, časových jízdenek či poškozených jízdenek.
 • Když budete z přepravy vyloučení pověřenou osobou, nemáte právo na vrácení jízdného, ceny místenky, příplatku za vlak vyšší kvality ani příplatku za lůžko nebo lehátko

Zdroj: Vaše nároky.cz 


Výjimka pro vnitrostátní spoje

Ve vnitrostátní dopravě by čeští dopravci nemuseli odškodňovat ani za zpoždění. Mimoto jsou ale prozatím navíc ušetřeni starostí o „zpožděné cestující“. Nemusí tedy v případě zpoždění, které přesáhne 60 minut, poskytovat cestujícím občerstvení přiměřené čekací době nebo jim zajišťovat ubytování, pokud kvůli zpoždění musí někde zůstat přes noc. Dopravce rovněž nemusí vypravit náhradní spoje, pokud není možné pokračovat spojem stávajícím. Těšit se prozatím nemůžeme ani na náhradu další škody, která nám zpožděním vznikla (např. náklady spojené s informováním čekajících osob).

Pozor: Výjimka se netýká mezinárodní přepravy, u té se všech shora jmenovaných práv můžete domáhat.

České dráhy

„Od zavedení evropské normy ji v plném rozsahu aplikujeme na mezistátní přepravu, a přesto že Parlament přijal přechodné období, kdy nařízení neplatí pro vnitrostátní přepravu, prakticky ve stejném rozsahu ho aplikujeme i na vnitrostátní spoje,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. (Víc k výjimce v boxu.) U posledních večerních spojů České dráhy garantují, že se cestující dostane do cílové stanice na jeho přímé jízdence. „To můžeme zajistit mimořádným spojem, mimořádným zastavením vlaku, náhradní dopravou autobusem a v krajním případě i taxislužbou,“ pokračuje. České dráhy proplácejí účtenky za taxi maximálně do tisícikoruny. Na cestě taxíkem se samozřejmě s dopravcem musíte předem domluvit. Když odmítnete dokončit cestu alternativním způsobem, máte právo na náhradu nákladů za ubytování do výše pěti set korun na osobu, pokračovat pak můžete ranním spojem.

Odškodné za zpoždění vyplácejí České dráhy podle evropských pravidel. Pozor ovšem na limit, který zdola omezuje cenu jízdenky – u levnějších se kompenzace nedočkáte.

Pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu jednoho cestujícího dosahuje alespoň čtyř set korun (nebo šestnácti eur) a zpoždění trvá šedesát až sto devatenáct minut, vrátí vám České dráhy pětadvacet procent ceny. Když zpoždění přesáhne dvě hodiny a celková cena jízdného pro jednosměrnou jízdu jednoho cestujícího dosáhne aspoň dvou stovek (nebo osmi eur), vrátí vám padesát procent. Držitel jízdenky IN 100 od Českých drah dostane jednorázovou kompenzaci ve výši padesáti korun při zpoždění šedesát až sto devatenáct minut, případně sta korun při zpoždění trvajícím alespoň dvě hodiny.

Peníze za jízdenku České dráhy (na vaši žádost) vrátí vždy, když bude mít vlak v nástupní stanici zpoždění – byť třeba jen pět minut. Nárok na vrácení jízdného nevzniká držitelům traťových jízdenek, síťových jízdenek a časových doplatků do první třídy. Na vrácení jízdného samozřejmě nemáte nárok, pokud vlakem i přes jeho zpoždění do cílové stanice pojedete.

Odškodné u Českých drah můžete žádat také v případě, když cesta vlakem nesplňuje standardy, které jste si zaplatili. Konkrétně:

 • máte jízdenku do první třídy, ale takový vůz ve vlaku není
 • nebyl dodržený plánovaný počet vozů a vy musíte stát
 • chybí garantované přípojky na 230 V
 • z důvodů na straně ČD nefunguje garantované internetové připojení Wi-Fi
 • ve voze není dodržená teplotní pohoda z důvodu nefunkční klimatizace, topení nebo nuceného větrání, a průvodčí vás adekvátně nepřemístí

Ve jmenovaných případech se můžete přihlásit o jednorázové odškodné ve výši třiceti korun, které vám průvodčí vystaví přímo ve vlaku formou dobropisu. Za jednu jízdu přitom můžete žádat maximálně dvě odškodnění za neplnění standardů.

Nárok na odškodnění za zpoždění u Českých drah nevzniká, pokud:

 • je vypočtená výše nároku menší než sto korun: dodejme, že u zpoždění do dvou hodin je to naprostá většina jednosměrných jízdenek ve druhé třídě
 • cestující jede na traťovou nebo síťovou jízdenku (kromě IN 100)
 • cestující jede na jízdenku placenou úvěrem nebo vzájemkou
 • zpoždění vzniklo při dopravním výkonu, který není součástí přepravní smlouvy uzavřené s ČD nebo bylo způsobeno cestujícím samotným či jinými okolnostmi mimo železniční dopravu, které ČD nezavinily, respektive kterému nemohly zabránit
 • zpoždění bylo způsobeno třetí stranou (například sebevraždy, nehody, stávky), zásahem vyšší moci (například nepříznivé povětrnostní podmínky, záplavy, povodně) nebo při předem ohlášených stavebních pracích na železniční dopravní infrastruktuře
 • cestující byl o zpoždění (nebo možném zpoždění) informován (hlášením staničního rozhlasu, vývěskou, na webu nebo osobně od zaměstnance ČD) už před koupí jízdenky

RegioJet

„Vždycky jsme kompenzace považovali za nedílnou součást našeho zákaznického servisu. Ve chvílích, kdy dopravce způsobí snížení pohodlí nebo zpoždění spoje, je automatické, že cestujícím vyplácíme kompenzace – až do výše sta procent. Přesto, že u vnitrostátní vlakové dopravy má Česká republika stále výjimku a kompenzace cestujícím nemusí vyplácet,“ uvedl pro Peníze.cz mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Když zpoždění zapříčiní technická závada na vlakové soupravě nebo provozní důvody na straně RegioJetu, má cestující nárok na následující kompenzaci:

 • při zpoždění 30 až 59 minut deset procent ze zaplacené ceny jízdenky
 • při zpoždění nad 60 minut padesát procent zaplacené ceny jízdenky
 • při zpoždění nad 120 minut sto procent zaplacené ceny jízdenky

„Cestujícím zajišťujeme náhradní dopravu do cílové destinace, pokud by z důvodu ujetí posledního přípoje neměli možnost dostat se toho dne domů a hrozilo by, že zůstanou přes noc na nádraží,“ dodává Aleš Ondrůj.

Také u RegioJetu máte nárok na kompenzaci, když ve vlaku nefunguje topení nebo klimatizace (pokud vás tedy nepřesadí na jiné vhodné místo). V Tarifu Standard vám v těchto případech vrátí polovinu ceny jízdenky, v trarifu Relax a Business sto procent ceny. „V případě, že ve vlaku nebude řazen vůz, do kterého si cestující koupil jízdenku, a cestujícího nebude možné umístit v jiném voze, bude přepraven zdarma (cena jízdenky mu bude vrácena v plné výši) a to buď jako stojící v daném vlaku nebo dalším spojem, kam mu bude v případě volného místa převedena rezervace,“ pokračuje Aleš Ondrůj.

Cestujícím se u RegioJetu kompenzace nahrávají zpět na konta jízdenek a mohou si je do pěti dnů vyzvednout na prodejním místě, nebo je využít pro nákup dalších jízdenek.

„V případě mimořádných situací – jako byla například anonymní hrozba předminulý týden – schvaluje Zákaznický servis RegioJet vyplacení mimořádných kompenzací – a to i v situaci, kdy zavinění není na straně RegioJetu. Kompenzace mohou mít i podobu občerstvení zdarma,“ uzavírá mluvčí Ondrůj.


Leo Express

„Při zpožděních v délce šedesát až sto devatenáct minut cestujícím standardně nabízíme vrácení dvaceti pěti procent z hodnoty jízdného,“ sdělil nám mluvčí společnosti Leo Express Radek Šafránek. Když zpoždění trvá dvě hodiny a víc, vracejí polovinu jízdného. „Cestující mají při takovém zpoždění navíc přímo na palubě nárok na nápoj zdarma, případně i občerstvení zdarma – záleží na okolnostech a posouzení vedoucího kabiny,“ pokračuje Šafránek.

Při mimořádných okolnostech, například když se zruší celý spoj, vyplácí Leo Express cestujícím kompenzaci ve výši sto padesáti procent jízdného. „Když dojde například ke ztrátě přípoje z důvodu zpoždění vlaku, postupujeme v každé situaci individuálně a cestujícím nabízíme alternativní veřejnou dopravu a s tím související proplacení nákladů nad rámec kompenzace, nocleh v hotelu, zajištění taxi či jiné dopravy,“ pokračuje Radek Šafránek. Když na palubě vlaku nefunguje klimatizace, může vedoucí kabiny Leo Expressu rozhodnout například o poskytnutí nápoje zdarma.

„Všechny jmenované kompenzace poskytujeme bez ohledu na to, kdo zpoždění zavinil. Všechny cestující odškodňujeme i v případě, že zpoždění bylo prokazatelně zaviněno třetím subjektem, například srážkou vlaku s vozidlem nebo s osobou v kolejišti, což u ostatních dopravců není pravidlem,“ uzavírá mluvčí Leo Expressu.

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 6. 2016 22:37, Tomáš Glanz

Jel jsem s Regiojetem. Zpoždění z Prahy do Ostravy přes 2 hodiny. Občerstvení ani za peníze - údajně chyba dodavatele. Přestože jízdenka byla za více než 400 Kč, na žádost o odškodnění reagovali arogantně, co si to vůbec dovoluji. Jednání se zákazníkem děs a hrůza.

+27
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 6. 2016 14:37, Já

VLAK?
Was ist das VLAK?

-13
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Odškodnění za zpoždění vlaku? Dalších pět let v pravěku!

11. 8. 2014 | Jiří Lojda | 1 komentář

Odškodnění za zpoždění vlaku? Dalších pět let v pravěku!

Dvacet let vyhlížíme lepší časy, kdy se na dráze budeme moci spolehnout, že pojedeme v čistém voze, ve kterém bude všechno fungovat, jak má, a že dojedeme včas. A pokud to z nějakého... celý článek

Zloději na kolejích se nemají čeho bát. Policii nezajímají

23. 11. 2012 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Zloději na kolejích se nemají čeho bát. Policii nezajímají

Vražda v Orient expressu měla Poirota. Vražda v salonním coupé inspektora Trachtu. Oběti obyčejné krádeže v českém nočním rychlíku můžou být rády, že se o zločinu někomu aspoň povede... celý článek

Leoš Novotný: LEO Express a České dráhy? Srovnáváte ferrari s ojetou škodovkou!

18. 8. 2012 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Leoš Novotný: LEO Express a České dráhy? Srovnáváte ferrari s ojetou škodovkou!

V prosinci vyrazí byznysmen Leoš Novotný s vlaky svého LEO Expressu na trasu Praha–Ostrava a utká se s Českými drahami a „žlutým“ RegioJetem. V druhé části exkluzivního rozhovoru říká,... celý článek

České dráhy: Stop zpožděným a zaplivaným vlakům. Rok rekordních modernizací! Co si o tom myslíte?

12. 7. 2012 | Petra Dlouhá | 26 komentářů

České dráhy: Stop zpožděným a zaplivaným vlakům. Rok rekordních modernizací! Co si o tom myslíte?

Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam, já tam dávno už mělo být. Připomíná vám tahle písnička cestování vlakem? Nenechte se mýlit. České dráhy šly do sebe. Jezdí prý stále víc... celý článek

Radim Jančura: Pendolino je nešťastný vlak

11. 6. 2011 | Martin Vlnas | 10 komentářů

Radim Jančura: Pendolino je nešťastný vlak

„Celkem na chod státu přispíváme stovkami milionů korun ročně. Při představě, že třicet procent z toho někdo rozkrade, se mi dělá zle. Pokud to tak půjde dál, jednou uteču a půjdu daně... celý článek

Partners Financial Services