Daňová poradkyně odpovídá! II.

Daňová poradkyně odpovídá! II.
Vašich dotazů týkajících se daní z příjmů za rok 2005 přichází spousta. Podívejme se, jak na ně odpovídá daňová expertka Jaroslava Voharčíková. Přinášíme vám další soubor cenných informací, opět formou konkrétních otázek a kvalifikovaných odpovědí.

Jak jsme již uvedli v minulém dílu série článků Daňová poradkyně odpovídá!, termínem podání i odvedení daně z příjmů fyzických osob je, jako každoročně, 31. březen. Jelikož se toto datum nezadržitelně blíží, připravili jsme nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005. V jeho rámci se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat. Poradíme, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze, pomůžeme s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ.

Je nám ale jasné, že i tak máte spoustu dalších otázek. V následujících řádcích proto přinášíme další cenné informace.


Kdo zodpověděl vaše otázky?
Ing. Jaroslava Voharčíková podniká v oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství od roku 1992, od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců ČR a zkušební komisařkou Komory daňových poradců ČR. V roce 1997 se stala také auditorem a členem Komory auditorů ČR a od roku 1998 je zapsána v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Komisí pro cenné papíry.
Dlouhodobě o problematice daní, účetnictví, auditu, konkurzu, likvidací a pojištění publikuje v odborném tisku a přednáší.
Tyto služby poskytuji prostřednictvím dvou společností, DEKOS, s. r. o. a DEKOS AUDIT, s. r. o., ve kterých je jediným společníkem.

Zaměřuje se na fyzické osoby, právnické osoby, občanská sdružení, nadace, bytová družstva, pojišťovny a penzijní fondy.

Výdaje paušálem

xy
Mohu uplatňovaní výdajů paušálem nebo ve skutečné výši střídat v jednotlivých zdaňovacích obdobích (předpokládejme, že nemám žádné pohledávky, závazky ani zásoby) podle toho, kdy je to pro mě výhodnější? Např. v roce 2005 paušál (skutečných výdajů bylo málo) a v roce 2006 skutečná výše výdajů (pokud budou vyšší než výše paušálu)?

Jaroslava Voharčíková: Ano, zákon to umožňuje, podle rozhodnutí poplatníka. Pozor na pohledávky, závazky, zásoby a odpisy z majetku.

tomas
Jsem OSVČ, vedu DE (jsem i plátce DPH). V roce 2004 jsem uplatňoval skutečné náklady a protože chci v 2005 použít výdaje %, podal jsem dodatečné DaP 2004 (měl jsem pohledávky) + přehledy ČSSZ, ZP. Rád bych ale věděl, zda musím daň. základ zvedat o pohledávky z roku 2005 (budou zaplaceny v 2006), případně který § z 586/1992 mi to nařizuje.

JV: Musíte zdanit i pohledávky z roku 2005 - je to uvedeno v §23, odst 8 ZDP.

xy
Jsem zaměstnanec, roční zúčtování daně mi dosud běžným způsobem prováděl zaměstnavatel. Jak zdaním můj příjem z pronájmu mých pozemků? Pozemek jsem pronajal zemědělci k jeho výdělečné činnosti. Můj příjem z tohoto pronájmu je v řádu několika desítek tisíc korun za rok.

JV: Musíte podat sám daňové přiznání z příjmu fyzických osob a příjmy z pozemku uvedete do § 9 a můžete si uplatnit výdaje procentem ve výši 30 % z příjmu.

Stáhněte si interaktivní daňové formuláře!

U nás si můžete vyplnit daňové přiznání včetně příloh. Počítačový program vám spočítá daň, "nedovolí" udělat početní chyby a vůbec vám usnadní práci. Pozor si musíte dát pouze na to, abyste správně uvedli částky z Potvrzení, údaje o daňových odpočtech a osobní údaje.

Zdanění studentů a důchodců

Invin
Chtěl bych se touto cestou zeptat, když si jako student přivydělávám u jedné firmy na smlouvu o vytvořeni díla uzavřené podle ustanovení par. 12 autorského zákona č. 121/2000 Sb. ve zněni pozdějších novel, změn a doplňků, jak je to se zdaněním? Platí zde (příjem - nezdanitelné odpočty) * 15 % = daň? Soc. a zdrav. pojištění za mě platí stát, nebo je to jinak ? Slyšel jsem, ze to může být bráno jako plnohodnotné podnikáni :( a pak to je podle par. 7, ale na to nemůžu najít vypočet jak daně, tak i soc. a zdravotního.

JV: Ve Vašem případě se jedná o příjem podle autorského zákona. Tyto příjmy sice patří do §7 ZDP (zákona o daních z příjmů), ale jedná se o příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti - přesně podle odst. 2, písm. a) §7 ZDP. Postup při zdanění si můžete vybrat podle svého rozhodnutí, a to v souladu s možnostmi, které nabízí zákon - buď uplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo můžete uplatnit výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů. Dosaženými příjmy má zákon na mysli skutečně vyplacené příjmy za zdaňovací období 2005. Daň se vypočte tak, že se sečte hrubý příjem a odečtou se výdaje, ať již skutečné nebo "procentuální", tak obdržíte tzv. základ daně (ZD). Pokud jste si v daném zdaňovacím období platil i pojistné (sociální, zdravotní), tak lze ještě ZD o toto pojistné snížit a obdržíte tak upravený ZD. Sazba daně se pohybuje od 15 % do 32 % progresivně podle výše upraveného ZD. Sociální pojištění platit povinně nemusíte, pokud si u SSZ nepodepíšete prohlášení, že tuto činnost vykonáváte jako soustavnou. Zdravotní pojištění platit musíte, postupuje se tak, že upravený ZD znásobíte 45 % a dostanete vyměřovací základ, ten znásobíte sazbou 13,5 % a dostanete výši zdravotního pojištění za r. 2005.

Petrová Petra
Musí student jako spolupracující osoba platit zálohy na soc. a zdrav. pojištění? Zálohy dává do výdajů spolupracující osoba, nebo OSVČ, s níž spolupracuje? Podává daňové přiznání a uplatňuje nezdanitelné položky?

JV: Ze zadání, které není dostatečně přesné, nelze přesně odpovědět. Předpokládám tedy, že jde o příjem dle § 7 odst. 1 ZDP. Spolupracující osoba se jak z pohledu daní, tak z pohledu pojistného posuzuje samostatně, tj. že podává sama za sebe daňové přiznání i přehledy za sociální a zdravotní pojištění. Z toho plyne, že zálohy na pojistné si daňově uplatňuje spolupracující osoba, OSVČ si uplatňuje zálohy pouze za sebe. Spolupracující osoba si v daňovém přiznání uplatňuje "svoje" nezdanitelné položky, tj. základní odpočitatelnou položku a odpočet na to, že studuje. Studium je nutno doložit potvrzením školy a je přílohou daňového přiznání.

Helikarová
Jsem pracující důchodce. Svému zaměstnavateli to ovšem nechci sdělovat. Co z toho pro mě plyne? Kolikaprocentní daň z příjmu budu platit, pokud nebudu podepisovat prohlášení k dani?

JV: Zaměstnavatel je povinen, pokud zaměstnává důchodce, oznámit to České správě sociálního zabezpečení, takže mu to sdělit budete muset. Nepodepíšete-li prohlášení, bude Vám příjem zdaňován 20 % a výše.

Mateřská dovolená

Zborilová
Mám nárok na odpočet základní nezdanitelné částky, pokud jsem byla od začátku roku na mateřské dovolené a v půlce roku jsem uzavřela pracovní poměr a zároveň zůstala na mateřské dovolené? Na výplatní pásce tento odečet nemám.

JV: Ano máte.

Kateřina L.
Jsem od února loňského roku na mateřské dovolené. Během roku jsem si přivydělala asi 10 tisíc korun - honoráře za pěvecká vystoupení, články a dabing. Měla bych tento příjem danit a jak?

JV: Nemusíte. Do 15 000 Kč za rok se daňové přiznání nepodává.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Zvládnete letošní daně? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2005?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 5. 2006 11:39, P.C.

Záleží, zda jde o autorské dílo nebo jen provedení nějaké práce. V prvním případě sepiště Autorskou smlouvu, kde budou veškeré náležitosti, které vyžaduje Autorský zákon, tj. přibližně Co, kdy, kde a za kolik má být provedeno, kdo to vytvoří, kdo převezme, jak za to zaplatí a jaká jsou práva s dílem spojená. V případě, že se nejedná o autorské dílo, měla by stačit nějaká dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti dle (asi) Zákoníku práce. Samotná smlouva už by odběrateli měla stačit jako doklad, fakturu ani daňový doklad vystavit nelze.

Autorská odměna by se v tomto případě danila jako příjem dle §7 ZDPR a platí se i zdravotní pojištění. Důležité je, že pro autorské práce není třeba žádný živnostenský list apod.

Se zdaněním dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti už by to mohlo být složitější, protože je to příjem ze závislé činnosti a navíc ze zahraničí. a možnosti danění jsou docela bohaté a závisí na formulaci dohody a dalších okolnostech. Dále se z takových příjmů, jsou-li rozsáhlejší, platí sociální a zdravotní pojištění.

Jako další alternativu by bylo možné tento příjem považovat za příjem dle §10 odstavec 1a) ZDPR - příjmy z příležitostných činností - usuzuji tak dle toho, že příjmy dle §7 by měly být především za soustavně vykonávanou činnost. Výhodou příjmu dle §10 odst. 1a) je to, že se do úhrnné výše 20.000 Kč za rok nemusí vůbec danit.

Ještě by bylo možné najít si zprostředkovatele se živnostenským listem, který vašemu odběrateli požadované doklady vystaví a s vámi sepíše nějakou z výše uvedených smluv. V případě dohody o provedení práce pak daň odvede zprostředkovatel a vy už nic nedaníte.

Na závěr musím podotknout, že nejsem žádný daňový poradce a ze složitosti našeho daňového systému jsem, mírně řečeno, rozladěn... Nikdy není dáno, že platí to, co řekne jeden úředník FÚ při případné kontrole - za čas může přijít jiný a vyložit vaši situaci úplně jinak. Pokud však v případě příležitostného příjmu dle §10 žádné daňové přiznání neexistuje, nemají úředníci co kontrolovat a to je velká výhoda.

Zobrazit celé vlákno

+44
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 2. 2006 11:16, ppter

zajimalo by me jak se zdanuji warranty.
bohuzel o nich neni nikde ani zminka a nikdo to nevi :-(((
na FU urade na me koukali jak z jara.oni tam nemaji ani internet !!!!!!! a pak si podavejte elektronicky danove priznani.

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daňová poradkyně odpovídá!

6. 2. 2006 | Jaroslava Voharčíková

Daňová poradkyně odpovídá!

Do naší daňové poradny přichází stále více dotazů týkajících se daně z příjmů za rok 2005. Řada odpovědí Jaroslavy Voharčíkové, daňové expertky, která vám v poradně odpovídá, si jistě... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

18. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek.... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Partners Financial Services